21 Ιουν 2018

Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀμνηστεύει μέ ἄρθρο του τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Σχόλιο: Ζοῦμε σέ τραγικές ἐποχές! Ὀρθόδοξοι κληρικοί κηρύττουν καί γράφουν ὑπέρ ἑνός ἀπό τά πιό ἐπαίσχυντα κατά τούς Πατέρες πάθη: τήν ὁμοφυλοφιλία! Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά καινοτομήσουν εἰσάγοντας νεοποχίτικες ἀντιλήψεις ντυμένες μέ μανδύα θρησκευτικότητας! Ἀπό τό νά πέφτει κανείς στήν ἁμαρτία εἶναι πολύ χειρότερο νά τήν ἀμνηστεύει μέ «θεολογικό» λόγο καί μάλιστα ἀπό τόν θῶκο ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος!
Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "The Wheel" (τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν περιβόητη gay ἀκτιβίστρια Ἴνγκα Λεονόβα καί ἄλλους ἀκτιβιστές ὑπέρ τῆς κοινότητας τῶν LGBT) ὁ ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀγωνίζεται γιά τήν ἄδικη καί «βαριά θέση» πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοποθετεῖ τούς ὁμοφυλόφιλους καί ἐπικρίνει τόν «ἀμυντικό καί ἀντιδραστικό» τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀσχολεῖται μέ τούς ὁμοφυλόφιλους.
Γράφοντας τόν Πρόλογο γιά τό τεῦχος Ἄνοιξη / Καλοκαίρι 2018 τοῦ «The Wheel» , ὁ Ware ἀμφισβητεῖ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία σχετικά μέ τή....

σοδομική καί ὁμοφυλοφιλική σχέση, θέτει τήν ἐρωτική ἐπιθυμία μεταξύ ἑνός ἄνδρα καί μίας γυναίκας στό ἴδιο ἠθικό ἐπίπεδο μέ τόν ὁμοφυλοφιλικό ἐρωτισμό, κατηγορεῖ τήν Ἐκκλησία ὅτι ἔχει ἐμμονή μέ τό "γενετικό φύλο", κατακρίνει τήν παρότρυνση πρός τήν ἀγαμία γιά ὅσους ἀντιμετωπίζουν τήν ἕλξη μέ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου καί φαίνεται νά ὑποστηρίζει τήν ἀποδοχή ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ο Ware ἐξισώνει τήν ἐρωτική ἐπιθυμία μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικών μέ αὐτή τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐπίσης ἐπικρίνει τό "βαρύ φορτίο" πού τοποθετεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅταν συμβουλεύει τούς ὁμοφυλόφιλους νά ἀπέχουν ἀπό τή σοδομική καί ἄλλες ἁμαρτωλές ὁμοφυλοφιλικές συμπεριφορές.
Πρόσωπα ἑτεροφυλοφιλικοῦ προσανατολισμοῦ ἔχουν τήν ἐπιλογή νά παντρευτοῦν καί ἔτσι μποροῦν νά ἐκπληρώσουν τήν ἐρωτική τους ἐπιθυμία μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μέσω τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.
Ὡστόσο οἱ ὁμοφυλόφιλοι δέν ἔχουν τέτοια ἐπιλογή. Σύμφωνα μέ τά λόγια του πατρός Βασιλείου Θερμοῦ, «Ἕνα ὁμοφυλοφιλικό ἄτομο καλεῖται νά ζήσει μία ἄγαμη ζωή χωρίς νά νιώθει κάποια ἀποστολή γί 'αὐτήν τή ζωή». Εἶναι σωστό νά ἐπιβάλουμε αὐτό τό βαρύ φορτίο στόν ὁμοφυλόφιλο;

Ο Ware γράφει ἐπίσης ὅτι ἡ μονογαμία στούς ὁμοφυλόφιλους εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν ἀσυδοσία, καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά κάνει διάκριση στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει αὐτά τά "παντρεμένα" ζευγάρια.
Μία δεύτερη ἀνωμαλία βρίσκεται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀντιμετωπίζονται συνήθως στό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης. Ὅλοι μας ἀναγνωρίζουμε ὅτι πρέπει νά γίνει μία σημαντική διάκριση μεταξύ ἐκείνων τῶν ὁμοφυλοφίλων πού συμμετέχουν σέ περιστασιακές ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις ζητώντας σέ κάποιο γκέι μπάρ ἕνα σύντροφο γιά μία μόνο νύχτα, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά αὐτοί οἱ ὁμοφυλόφιλοι πού δεσμεύονται σέ μία μόνιμη σχέση, πιστή καί μονογαμική, στήν ὁποία ἐμπλέκεται βαθιά ἀγάπη. Σίγουρα κανένας Χριστιανός δέν τάσσεται ὑπέρ τῆς σεξουαλικῆς ἀταξίας.

Τί συμβαίνει, ἀντίθετα, μέ τόν πιστό καί μονογαμικό ὁμοφυλόφιλο; Ἴσως ὁ ἱερέας θά ἔπρεπε νά πεῖ: "Εἶστε πρόθυμοι νά σταματήσετε τήν ὁμοφυλοφιλική σας σχέση;" Ὁ μετανοημένος μπορεῖ νά ἀπαντήσει: "Δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτό". Ὁ ἱερέας μπορεῖ νά ἐπανέλθει: "Μπορεῖς νά συνεχίσεις νά μοιράζεσαι μία κοινή ζωή, ποῦ χαρακτηρίζεται ἀπό ἀμοιβαία ἀγάπη, ἀλλά θά ἀπέχετε ἀπό τήν περαιτέρω σεξουαλική δραστηριότητα;» Ὁ ἄλλος μπορεῖ νά ἀπαντήσει: «Δέν ὑπόσχομαι ὅτι μπορῶ νά τό κάνω ». (Ὡστόσο, γνωρίζω ὁμοφυλόφιλους πού ἔχουν πράγματι μεταμορφώσει τή σχέση τους μέ αὐτό τόν τρόπο).

Ὁ ἱερέας, πού ἀντιμετωπίζει αὐτή τήν ἄρνηση, μπορεῖ νά αἰσθάνεται ὅτι δέν μπορεῖ νά τόν εὐλογήσει νά λάβει τό μυστήριο. Τώρα ἐδῶ εἶναι σίγουρα ἕνα παράδοξο. Ὁ ὁμοφυλόφιλος πού ἔχει δεσμευτεῖ σέ μία σταθερή καί ὁμοφυλοφιλική σχέση ἀγάπης ἀντιμετωπίζεται πιό σκληρά ἀπό ὅ, τί ὁ ὁμοφυλόφιλος πού κάνει περιστασιακές ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις ἤ σχέσεις τῆς μίας νύχτας μόνο καί μόνο γιά νά περάσει καλά. Κάτι πάει στραβά ἐδῶ.

Ἐπιπλέον, ὁ Ware ἐπικρίνει τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐμμονή της μέ τό «φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων» καί κατηγορεῖ τούς ὀρθόδοξους ἱερεῖς ὅτι εἶναι «ἡδονοβλέψιες» κατά κάποιο τρόπο ἄν ἀνησυχοῦν τόσο, γιά τήν ὁμοφυλοφιλική δραστηριότητα μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη ἔμφαση στό «φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων»; Γιατί προσπαθοῦμε νά διερευνήσουμε καί νά διευκρινίσουμε τό τί κάνουν τά ἐνήλικα ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου στά ὑπνοδωμάτιά τους; Προσπαθώντας νά «κοιτάξει κανείς τήν κλειδαρότρυπα» δέν εἶναι ποτέ ἀξιοπρεπής στάση. Βλάπτουν σέ κάτι τούς ἄλλους; ("Ἄχ!" Θά εἰπωθεῖ ὅτι "κάνουν κακό στόν ἑαυτό τους.") Δέν προτείνω ἐδῶ ὅτι πρέπει νά παραμερίσουμε τήν παραδοσιακή ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀλλά πρέπει νά διερευνήσουμε ἐνδελεχῶς τούς λόγους πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτές τίς πράξεις.

Τέλος, ὁ Ware κατηγορεῖ τούς ὀρθόδοξους ὅτι εἶναι «ἀμυντικοί καί ἀντιδραστικοί» καί τούς συμβουλεύει νά «πειραματιστοῦν» γιά νά βροῦν κάποιες «ἀλήθειες» καί νά ἀνακαλύψουν περισσότερα «θεολογικά θησαυροφυλάκια» πού προφανῶς παραμένουν ἄγνωστα ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμοφυλοφιλία.
Σύμφωνα μέ τόν Brandon Gallaher, «Γιά νά διαπιστώσουμε τήν ἀλήθεια πρέπει νά πειραματιστοῦμε». Καί ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ πατήρ Βασίλειος Θέρμος, «Θεολογικός θησαυρός… μᾶς περιμένει νά ἀνακαλυφθεῖ ". Ἄς μήν εἴμαστε ὡς ὀρθόδοξοι ἁπλῶς ἀμυντικοί καί ἀντιδραστικοί," τρέχοντας μετά τά γεγονότα ", ὅπως τό θέτει, ἀλλά ἄς ἀκούσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ δημιουργικό θάρρος, μέ ἀμοιβαῖο σεβασμό καί, πάνω ἄπ 'ὅλα, μέ (μέ τά δικά του λόγια) «ἀγάπη συμπόνιας». Ἄς ἀναγνωρίσουμε, ἐπιπλέον, τήν ποικιλία τῶν πορειῶν πού ὁ Θεός καλεῖ τά ἀνθρώπινα ὄντα νά ἀκολουθήσουν.

30 σχόλια:

 1. Εκ στόματος "καλλίστου" αίσχιστοι λόγοι! Τις η σημασία, λοιπόν, του εκφωνουμένου διά στόματος των επισκόπων και των ιερέων:"Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά"; Ω, της επαισχύντου ποιμαντικής! Το αισχρόν έχθιστον έστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυσκολεύομαι νά πιστέψω ότι δέν είναι ψευδές. Κυκλοφορούν πολλά στό διαδίκτυο, ψάξτε το λίγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί δυσκολεύεστε τόσο πολύ;
   Δεν μοιάζουν οι καιροί μας με τέτοιος καιρούς;
   Ή μήπως δεν έχουν πει και κάνει οι επίσκοποί μας χειρότερα από αυτά;
   Εδώ είναι το άρθρο και φαίνεται ότι ο καινοτόμος αρχιερεύς συμφωνεί και προβάλλει και ως δεύτερη αυθεντία (μετά από τον εαυτό του φυσικά) τον γνωστό σε πολλούς Vasileio Thermo (είπα να μη το γράψω με ελληνικά γιατί δεν τον θεωρώ ούτε, Έλληνα ούτε χριστιανό):
   http://www.orthodoxytoday.org/blog/2018/06/kallistos-ware-comes-out-for-homosexual-marriage/
   Ας μη σχολιάσω την ανύπαρκτη πνευματικότητα και χριστιανοσύνη του άρθρου, αλλά θα αρκεστώ να πω πως το μόνο που αξίζει σε αυτό το λινκ είναι κάποια σχόλια περαστικών...

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ μαζί σας.

   Διαγραφή
  3. Για να καταλάβουμε καλύτερα την καταγωγή του "φρούτου", διαβάζουμε εδώ:

   http://www.orthodoxytoday.org/blog/2018/06/kallistos-ware-on-the-ordination-of-women-and-blessing-of-same-sex-marriages/

   The Anglican Communion cannot settle this without bearing in mind its bonds with the wider communion of the Church – the Orthodox and the Roman Catholics (!!!!!!!!). And that is one thing, I think, that troubles us very much as Orthodox, as it troubles the Roman Catholics. We feel that the Anglican Church, on these matters which are of basic importance, has acted alone, without catholic consensus (!!!!!!!!).

   Διαγραφή
  4. Ἀγαπητὲ Βασίλειε, ἔχεις δίκαιον ὡς πρὸς τὸ ὅτι πρέπει νὰ εἴμεθα σίγουροι πρὸ τοῦ νὰ κατηγορήσωμεν ἕνα Κληρικόν. Εἶνε ὅμως γνωστὸν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος οὗτος δὲν εἶνε ἀπὸ τοὺς πλέον παραδοσιακούς, δυστυχῶς.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος21 Ιουνίου 2018 - 5:37 μ.μ.23 Ιουνίου 2018 στις 9:38 μ.μ.

   > δὲν εἶνε ἀπὸ τοὺς πλέον παραδοσιακούς, δυστυχῶς.

   Και λίγα λέτε... Κάποτε το "δεν είμαι παραδοσιακός" σήμαινε ότι ήθελα να κοντύνω το ιερατικό ράσο κατά ένα εκατοστό για να μην βράζω τα καλοκαίρια. Τώρα που φτάσαμε να βγάζουμε το Χριστό και τους Πατέρες από τον χριστιανισμό, ο όρος "μη-παραδοσιακός" δεν αποτυπώνει την αλήθεια στα μυαλά των ακροατών. Αν και ο χριστιανισμός είναι παράδοση στο κύριο μέρος του, και το υπόλοιπο που αποτελείται από την προσωπική εμπειρία και συμμετοχή βασίζεται πάνω σε αυτή την παράδοση, έχοντάς την σαν προαπαιτούμενο. Άρα, τι είναι αυτός που αντιτίθεται στην παράδοση της Εκκλησίας αν όχι αντί-Χριστός;

   Διαγραφή
 3. Άμα δούμε ποιος τον χειροτόνησε και ποιος χειροτόνησε αυτόν που τον χειροτόνησε, θα πάρουμε μια γεύση από που προήλθε αυτό το φρούτο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες περί διαδοχής. Αν ασχολούνται καθόλου με την καταγραφή τους κιόλας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΙΣ ΛΟΓΙΑ, ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΙΣ ΛΟΓΙΑ

   Διαγραφή
  2. Το 1958 που χειροτονήθηκε διάκος, αρχιεπίσκοπος ήταν ο Αθηναγόρας. Διατί να το κρύψωμεν, άλλωστε...

   Διαγραφή
  3. Τώρα μου τα χαλάς! Αυτό που λες δεν αποδεικνύει ότι ο Κάλλιστος ήταν ανάξιος της Ιερωσύνης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όσοι έλαβαν την Ιερωσύνη επί Αθηναγόρα είναι όλοι ανάξιοι. Αν είναι δυνατόν!

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος21 Ιουνίου 2018 - 5:37 μ.μ.23 Ιουνίου 2018 στις 9:21 μ.μ.

   Μπλεχτήμακε οι ανώνυμοι...

   Διαγραφή
 4. Εδώ αρμόζει "κρείττον το σιγάν του λαλείν", για τον επίσκοπο Διοκλείας, διότι είναι Άγγλος και προέρχεται από Αγγλικανικήν οικογένειαν.Είναι προσήλυτος δηλαδή έγινεν Ορθόδοξος ,δεν γεννήθηκε σε Ορθόδοξον οικογένειαν . Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γράψη τίποτε , αφού ήθελε να υποστηρίξη τους ομοεθνείς του ,που ως επί το πλείστον ρέπουν προς αυτό το κουσούρι. Ενθυμούμαι , όταν εγνώρισα τον γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ, μας έλεγε πως τους ενοχλούσαν οι ομοφιλόφυλοι πολύ συχνά και δεν ήξερε τί να κάνη,διότι εκείνοι δεν εγνώριζαν τον Ορθόδοξο μοναχισμό κι εσκέπτοντο άλλα. Οπότε απεφάσισε και δημιούργησε το γυναικείον Ορθόδοξο μοναστήρι κοντά για να αποφύγουν τις οχλήσεις κι έτσι δεν τους ξαναενόχλησαν ε το να τους χτυπούν το κουδούνι οποιαδήποτε ώρα ακόμη κι αργά τη νύκτα. Ας τον φωτίση ο Θεός να μετανοήση γι΄αυτά που γράφει ,για να αποφύγη την οργή του Θεού "μωραίνει Κύριος , όν βούλεται απωλέσαι"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. > αφού ήθελε να υποστηρίξη τους ομοεθνείς του ,που ως επί το πλείστον ρέπουν προς αυτό το κουσούρι.

   Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το έκανε για να υποστηρίξει τους ομοεθνείς του.
   Αλλά και τα τραγικά που έχει πει δεν περιορίζονται στο θέμα της ομοφυλοφιλίας. Αυτό είναι το ελαχιστότατο κατά την γνώμη μου.

   Διαγραφή
 5. Γιατι παμε μακρυα;Θυμαμαι τον γεροντα Αιμιλιανο να λεει σε ιερεα που αμαρτανε:εαν η αμαρτια σου δινει ειρηνη συνεχισε,γιατι τιποτα δεν γινεται με το ζορι...η ο Παισιος που δεν ασχοληθηκε με την ομοφυλοφιλια ενος ομοφυλοφιλου οταν τον επισκεφθηκε παρα μονο τον συμβουλεψε να τα βρει με τους γονεις του..και ο γεροντας Αγαθωνας για καποιον ομοφυλοφιλο ειπε πως μπορει να κοινωνει κανονικοτατα..Οι περισσοτεροι ιερεις σημερα απο εξομολογησεις που ακουω συμβουλευουν τα ομοφυλα ζευγαρια να μενουν μαζι και σιγα σιγα να αρχισουν απο κοινου να οδηγουνται στην ασκηση...βαζοντας ως μεγαλυτερη αμαρτια τον εγωισμο,την απομονωση,την μη συχνη Θεια Μεταληψη παρα την ομοφυλοφιλια..ποσα λογια να κρυψουμε και για την ομοφυλοφιλια στον κληρο;σε ομιλια ιερεα ειχα ακουσει τον ιδιο να λεει πως:ειχα παει στον Παισιο οταν ημουν ομοφ..εεεε οταν ειχα ενα διλημμα με τον εαυτο μου(προσπαθησε να το σωσει..)τι να λεμε τωρα!!φατσα φορα τα παθη...οχι μονο ο Καλλιστος αλλα στο συνολο της συνειδησης των χριστιανων περναει αυτη η διδαχη πως ετεροφυλοφιλοι και ομοφυλοφιλοι εχουν κοινα παθη αρα και ισοτιμη αντιμετωπιση και ουαι σε οποιον παει κοντρα θα πουν τα γνωστα:ομοφοβια,μισος,πανω απ'ολα ο ανθρωπος, αγαπη...κτλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 11.08 πμ Ἴντα λὲς ὡρὲ κοπέλι !!!!
   φέρνουμε βλέπω τὴν ὀρθοδοξία στὰ μέτρα μας,ἔ !!
   εἶναι πολὺ δύσκολος ὁ δρόμος τῆς Σωτηρίας καὶ εἴπαμε νὰ τὸν εὐκολέψουμε,ἔ !!!
   Καλιόπη

   Διαγραφή
  2. Σκοπός είναι να ξέρεις ότι πρόκειται για θανάσιμη αμαρτία με την οποίαν δεν πρόκειται να σωθείς και να επιθυμείς να την κόψεις. Αν δεν μπορείς να την κόψεις κατευθείαν, σίγουρα δίνονται διευκολύνσεις. Αλλά και αν δει ο πνευματικός σου ότι δεν πρόκειται να την κόψεις εύκολα, σε βάζει να κόψεις τις υπόλοιπες αμαρτίες σου και ελπίζει στο έλεος του Θεού για τα υπόλοιπα... Τώρα για κοινωνία δεν ξέρω... Σίγουρα είναι οδός που δεν ακολουθεί τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά μπορούν να προτείνουν κάτι τέτοιο οι πνευματικοί κατ' οικονομία.

   > εαν η αμαρτια σου δινει ειρηνη συνεχισε,γιατι τιποτα δεν γινεται με το ζορι...

   Μάλλον εννοείς "αν δεν έχεις μετάνοια, μη κάνεις πράξεις μετανοίας με το ζόρι". Γιατί πολλές είναι οι αμαρτίες που σου δίνουν ειρήνη και δεν καταλαβαίνεις πότε σε στέλνουν στην κόλαση χωρίς επιστροφή.

   > Οι περισσοτεροι ιερεις σημερα απο εξομολογησεις που ακουω συμβουλευουν τα ομοφυλα ζευγαρια να μενουν μαζι και σιγα σιγα να αρχισουν απο κοινου να οδηγουνται στην ασκηση.

   Αυτό μου φαίνεται παράλογο. Δε γίνεται να κάνεις άσκηση, ειδικά όντας αρχάριος, και να έχεις την πηγή του πάθους και της αμαρτίας σου δίπλα σου. Φυσικά, εγώ δεν είμαι πνευματικός πατέρας κανενός, αλλά δε θα περίμενα τίποτα καλό να βγει από αυτό, εκτός ίσως του να μην τα παρατήσει αμέσως ο άνθρωπος και δεν προσπαθήσει να κόψει έστω τις υπόλοιπες αμαρτίες του. Αλλά τι ξέρω εγώ; Πάντως η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν πρόκειται να καταφέρεις να βγάλεις γενικούς κανόνες από κομμάτια της υπόθεσης που άκουσες.
   Αλλά γιατί είσαι περίεργος και ακούς τις συμβουλές που απευθύνονται σε άλλους;

   > βαζοντας ως μεγαλυτερη αμαρτια τον εγωισμο,την απομονωση,την μη συχνη Θεια Μεταληψη παρα την ομοφυλοφιλια

   Δεν το νομίζω αυτό. Απλά έδωσαν προτεραιότητα στα μικρότερα "θηρία" ή στις αμαρτίες που τροφοδοτούσαν την ομοφυλοφιλία (εγωισμός, απογοήτευση, κ.α.).

   Αλλά και πάλι: τι ξέρω εγώ...;

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμε 11.08, είμαι σίγουρος ότι όσο σου γράφω γράφουν κι άλλοι, ας έχεις κατά νου ότι οι περισσότεροι χειριζόμαστε το διαδίκτυο δεκαετίες τώρα για να χάφτουμε ό, τι γράφεται. Μιλάς για πρόσωπα με μεγάλη ευκολία, χωρίς στοιχεία, χωρίς παραπομπές, σε πρώτο πρόσωπο... "θυμάμαι" λέει! Ποιός είσαι τέλως πάντων που θυμάσαι, για να καταλάβουμε ότι δεν είσαι κάνας γοχ ή αποτειχισμένος εμπαθής. Αλλιώς..... "για να καταλάβετε, ο παππούς μου έχτισε τις στήλες του Αδριανού", όπως είπε και η Δημητρούλα στους απαράδεκτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. για ψυχραιμια..και οχι δεν τα χω κανει αχταρμα,ουτε ανηκω σε γοχ η αποτειχισμενους..το θυμαμαι παει σε ομιλια γνωστου ιερεα της Θεσ/νικης που διηγηθηκε δημοσια σε ομιλια τι του ειπε ο Αιμιλιανος(αμαρτια εδω δεν εννοω την ομοφυλοφιλια,θελω να δειξω με το παραδειγμα αυτο,ενα πνευμα συγκαταβασεως και οχι ενος αυστηρου ελεγχου που μαθαμε απο καποιους παλαιοτερους) του Αγαθωνα σε ομιλια του π.Νικολαου που τον ρωτησε αν επιτρεπεται ενας ομοφυλοφιλος να κοινωνει και του Παισιου το αναφερει ο π.Βαρναβας..οι ομιλιες υπαρχουν στο youtube..τωρα για τον ιερεα με αυτο το αποσπασμα εχουν περασει πολλα χρονια απο εκεινη την ομιλια ομως το θυμαμαι ακομη γιατι ενιωσα πολυ θυμο οταν το ακουσα..μπορει να μπερδευτηκε μπορει και οχι,Θεος γνωριζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόσες φορές είπες το όνομά του, ούτε μια φορά δεν έβαλες το "άγιος " μπροστά. Ο Παΐσιος, σαν να είναι ο φιλαράκος σου... κάτι δεν πάει καλά.

   Διαγραφή
  2. ισως επειδη τον εχω πιο κοντα σε μενα απο οτι τους αλλους..και ειναι αγιος στη συνειδηση των περισσοτερων οσο και αν καποιοι παλαιοημερολογιτες αντιδρουν για την αγιοκαταταξη του.

   Διαγραφή
 8. (Αλλά γιατί είσαι περίεργος και ακούς τις συμβουλές που απευθύνονται σε άλλους;)γιατι τα φερε ετσι η ζωη,ο Θεος φιλε που να ακουσω αυτες τις ομιλιες και να γνωρισω ατομα με αυτο το παθος και να μαθω τι τους συμβουλεψαν οι πνευματικοι τους...δεν το επιδιωξα.κατα τα αλλα συμφωνω με τα σχολια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ψαξτε ΑΛΛΟΥ!
  ...δεν ειμαι "ομοφυλοφιλος" βεβαια,ΠΟΥ..ΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΕΡΟΝ,
  (καθοτι το "ομοφυλοφιλος" ειναι λεξη ΓΑΛΛΙΚΗ,(διαμορφωθηκε δηλαδη απο Γαλλους,με ελληνικη ετυμολογια,πριν απο 200 περιπου χρονια,αλλα δεν ειναι ελληνικη...),
  ΨΑΞΤΕ ΠΑΝΤΩΣ ΑΛΛΟΥ! ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ,ΚΑΙ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΟΠΩΣ
  ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟ!!! (...με ολο το συμπαθιο προς το καλο αυτο ιστολογιο αλλα... ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΗΡΟΙ...) Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καὶ τὸ π.....ς,εἶναι φίλε,τουρκικό!
   Κίναιδος εἶναι τὸ ἐλληνικό!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 10. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψη η αναφορά του επισκόπου στις κατάπτυστες απόψεις του π.Βασιλείου Θερμού...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Να με συγχωρείτε αλλά το άρθρο δεν λέει τέτοια πράγματα. Διαβάστε το εδώ και τα ξαναλέμε. https://static1.squarespace.com/static/54d0df1ee4b036ef1e44b144/t/5b199e5f03ce64a767c66c7f/1528405608178/%2313%3A14+Foreword.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν το διάβασα όλο, αλλά από μεγάλα αποσπάσματα που είδα, αυτό δεν είναι κείμενο ποιμένα και δεν είναι κείμενο ορθόδοξου χριστιανού. Πρόκειται για την εκκοσμίκευση της εκκοσμίκευσης και άγνοια της αγνοίας. Επικαλείται την υποτιθέμενη επιστήμη της ψυχολογίας, την άποψη της κοινωνίας, αγνοεί Πατερικά κείμενα και δεν εξετάζει καθόλου τη διδασκαλία των Πατέρων, την ιστορία της Εκκλησίας και την παράδοση. Αγνοεί και το σκοπό του γάμου που είναι η σωτηρία και δε δείχνει να κατανοεί τι εστί αμαρτία και πως θεραπεύεται. Το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να δικαιολογήσει την αμαρτία και το κάνει όσο πιο καλά μπορεί και με την υποστήριξη των πιο αντίχριστων "θεολόγων" που έχει φιλοξενήσει η ελληνική γη.

   Το κείμενο δεν επιδέχεται καν διορθώσεις για να γίνει ορθόδοξο.

   Διαγραφή
 12. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 13. Οι θέσεις αυτές εκτός από αίρετικες είναι και εμετικές. Ποια σύνοδος άραγε θα τους καθαιρέσει;; Μάλλον θα επιληφθεί και γι αυτούς ο Μέγας Δημοκράτης Θάνατος τον οποίον ο ίδιος ο Κύριος θέσπισε ''ίνα μη το κακόν αθάνατο γενοιται''. Έτσι μόνο σταματάει η αίρεση και η βλακεία ορισμένων αμετανοήτων μεταπατερικών λυκοποιμένων.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.