23 Σεπ 2012

«Ἡ ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας ἀπέχουν ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»

Ἕνα συνέδριο στὴ Βουλγαρία
Γράφει ὁ Μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης
Ἀπὸ τὶς 10 ὡς τὶς 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴ μητρόπολη Βάρνας τῆς Βουλγαρίας διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὸ χριστιανικὸ βιβλίο, τοὺς συγγραφεῖς, τὰ προβλήματα τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν νέων.Ὁ φιλόξενος καὶ δραστήριος μητροπολίτης Βάρνας Κύριλλος μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς συνεργάτες τοῦ μᾶς φιλοξένησε στὴν ὡραία Βάρνα καὶ εἴχαμε ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις. Νέοι μὲ γνήσιες ἀναζητήσεις γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως καὶ τὴ γνησιότητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση συνεχίζουν στὴ Βουλγαρία νὰ τυπώνονται πολλὰ χριστιανικὰ βιβλία, ἀρκετὰ σὲ μεταφράσεις ἀπὸ τὰ ἑλληνικά. Συγγραφεῖς ποὺ ἀγαποῦν τὴν ἐκκλησία γράφουν συνεχῶς πρὸς πνευματικὴ τροφοδοσία τῶν πεινώντων γιὰ στερεὰ τροφή. Οἱ οἰκονομικὰ δυσκολεμένοι ἄνθρωποι τὸ τελευταῖο ποὺ σκέφτονται εἶναι νὰ ἀγοράσουν ἕνα βιβλίο, ὅμως ἀγοράζουν, διαβάζουν, συγκινοῦνται.
Ὑπάρχει ἀγάπη σήμερα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, καὶ δὲν εἶναι λίγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ ἔχουν σπουδάσει στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια. Μεταξὺ αὐτῶν ἀρχιερεῖς καὶ...
συγγραφεῖς.
Ἡ οἰκογένεια ἀντιμετωπίζει καὶ στὴ Βουλγαρία πολλὰ προβλήματα. Ὁ δυτικὸς τρόπος ζωῆς διέλυσε τὴν οἰκογένεια καὶ δημιούργησε ἐρείπια, μὲ μοιχεῖες καὶ διαζύγια. Ἀρκετοὶ νέοι συζοῦν καὶ δὲν θέλουν νὰ ἔλθουν σὲ γάμο. Ὁ πολιτικὸς γάμος εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ ὅλους. Ἡ ἐκκλησία, μετὰ τὸ πολυετὲς ἀθεϊστικὸ καθεστώς, ποὺ ἐπηρέασε τὴν ὅλη ζωή, ἀγωνίζεται μὲ διάφορους τρόπους νὰ ἐπαναφέρει τὶς ἀξίες τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. Εἶναι σχετικὰ μικρὸ τὸ ποσοστὸ ποὺ τακτικὰ ἐκκλησιάζεται. Παρότι τὸ 80% τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ὀρθόδοξοι, ἡ συμμετοχή τους στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ εἶναι ἀδύναμη.
Οἱ νέοι εἶναι μοντέρνοι, διασκεδάζουν καὶ σπουδάζουν. Ὑπάρχει ὑψηλὴ ἀνεργία. Οἱ Βούλγαροι καθυστεροῦν ἠθελημένα τὴ νομισματική τους ἕνωση μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινότητα. Στὸ συνέδριο ἡ συμμετοχὴ τοὺς ἦταν καλή. Θὰ μποροῦσαν ἀσφαλῶς καὶ πολλὰ ἀκόμη νὰ γίνουν. Δὲν ὑπάρχει γενικὰ θερμὸς ζῆλος γιὰ τὴν ἐκκλησία. Οἱ ἐξαιρέσεις πάντοτε ὑπάρχουν καὶ συγκινοῦν. Οἱ νέοι εἶναι μία ἐλπίδα.
Γενικὰ ὑπάρχει μία ἀναγέννηση στὴν ἐκκλησία. Φυσικὰ θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν πολλὰ περισσότερα. Ἐπικρατεῖ ἕνα μούδιασμα καὶ στοὺς κληρικοὺς καὶ στοὺς λαϊκούς. Ἡ ἐπίσκεψή μας σὲ ὁρισμένα μοναστήρια μᾶς ἔδειξε τὴ χρήσιμη οἰκοδομικὴ ἀνακαίνιση, ἀλλὰ καὶ τὴ λειψανδρία. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μοναχισμοῦ θὰ βοηθήσει τὴν ὅλη ἐκκλησία. Δυστυχῶς ἐπιβιώνουν ἔθιμα καὶ παραδόσεις δίχως σημασία καὶ οὐσία. Ἡ ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας ἀπέχουν ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν καὶ δέχονται κριτικὴ καὶ πιέσεις ἀπὸ διάφορους γιὰ ἐπανένταξή τους. Εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἐσωτερικὸς σύνδεσμος τῆς ἐκκλησίας. Ὁ γηραιὸς πατριάρχης ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας.
Ἡ γειτονικὴ χώρα θυμίζει σοβαρὰ προβλήματα τοῦ παρελθόντος καὶ μάλιστα τοῦ 19ου καὶ 20ού αἰώνα. Εἶναι μεγάλη ἡ ἀνάγκη ὅμως γιὰ συνεννόηση, συμφιλίωση, καταλλαγή, καλὴ γειτονία. Ἡ πολυτέλεια τῶν ἐχθροτήτων θὰ πρέπει νὰ ξεπεραστεῖ. Στὸ συνέδριο φάνηκε τὸ κοινὸ τῶν προβλημάτων, ἡ ἀνάγκη ἀγώνα γιὰ τὸ ξεπέρασμά τους, γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν ἐνδιαφέρον.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 23/9/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.