29 Σεπ 2012

Στὴ Θεσσαλονικη ἀπὸ 13 ἕως 26 Ὀκτωβρίου ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας "Ἄξιόν ἐστι" ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος!

Τοῦ Γιώργου Θεοχάρη
Ἡ συμπρωτεύουσα ὑποδέχεται τὴν ἱστορικὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας, «Ἄξιόν Ἐστι» - Χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδας ἀναμένεται νὰ ἀσπαστοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κειμήλια τοῦ Ἄθωνα.  Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸν περασμένο μήνα ἡ Ἔκτακτη Διπλὴ Ἱερὰ Σύναξη τῶν Ἡγουμένων καὶ Ἀντιπροσώπων τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἔλαβε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης  Ἄνθιμου γιὰ νὰ συμμετέχει  καὶ στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴ συμπλήρωση 100 χρόνων τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό.  Πρόκειται γιὰ μία σημαντικὴ ἀπόφαση τῶν ἁγιορειτῶν στὰ πλαίσια τῆς ἐνισχύσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τοῦ δοκιμαζόμενου λαοῦ.
Ἡ ἔξοδος αὐτὴ ἀποφασίστηκε μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιμου. Πρόκειται γιὰ τὴ Πέμπτη κατὰ σειρὰ ἔξοδο τῆς εἰκόνας αὐτῆς ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος. Ἡ πρώτη εἶχε γίνει τὸ 1963 στὴν Ἀθήνα, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς χιλιετηρίδας τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἡ δεύτερη πραγματοποιήθηκε τὸ 1985 στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ τρίτη τὸ 1987 στὴν Ἀθήνα ὅπου συνέρρευσαν ἑκατομμύρια πιστοί. Ἡ τέταρτη τὸ 1999 στὴν Ἀθήνα μετὰ ἀπὸ....
 τὸν ἰσχυρὸ σεισμό.

Ἡ ἱστορία τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνας 

 Παλιὰ ἡ εἰκόνα αὐτὴ βρισκόταν σὲ ἕνα παντοκρατορινὸ κελὶ στὴν τοποθεσία τὴ λεγόμενη «κοιλάδα τοῦ Ἄδειν» κοντὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὴ σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Τὴν 11 Ἰουνίου 980 ὁ γέροντας ἔλειπε ἀπὸ τὸ κελί, καθὼς εἶχε πάει σὲ μία ἀγρυπνία στὶς Καρυές, ἀφήνοντας μόνο τὸν ὑποτακτικό του.
 Ὁ ὑποτακτικὸς τὴ νύχτα ἔκανε κανονικὰ τὸν κανόνα του. Ἀκούει σὲ μία στιγμὴ νὰ τοῦ χτυπᾶνε τὴν πόρτα, ἀνοίγει καὶ βλέπει ἕναν περαστικὸ νὰ τοῦ ζητάει νὰ τὸν φιλοξενήσει, πράγμα ποὺ γίνεται. Συνεχίζει ὁ μοναχὸς τὸν κανόνα τοῦ μέχρι ποὺ φτάνει στὴν 9η ὠδὴ «Τὴν τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ...». Τότε τὸν διακόπτει ὁ φιλοξενούμενος καὶ τοῦ λέει: «Ὄχι, πρῶτα θὰ πεῖς: Ἄξιόν Ἐστι ὡς ἀληθῶς...» ὡς συμπλήρωμα τοῦ ὑπὸ τοῦ Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ Μεγαλυνάριου τῆς Θεοτόκου.
 Ὁ μοναχὸς ἐνθουσιασμένος ζητάει νὰ τοῦ γράψει ὁ νέος τὸν ὕμνο. Ὁ νέος, ποὺ ἔγραψε τὸν ὕμνο καὶ ἐξαφανίστηκε, κατὰ τὴν παράδοση ἦταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ γέροντας τοῦ εἶπε ὁ ὑποτακτικὸς τὰ γεγονότα καὶ ἀφοῦ ἐνημερώθηκε ἡ Ἱερὰ Κοινότητα μεταφέρθηκε ἡ εἰκόνα στὸ Πρωτάτο, ὅπου καὶ συνεχίζει νὰ θαυματουργεῖ μέχρι σήμερα, ἐνῶ καὶ τὸ κελὶ ποὺ τιμήθηκε ἀπὸ τὴν Ἀρχαγγελικὴ ἐπίσκεψη φέρει ἐπίσης τὸ ὄνομα «Ἄξιόν ἐστι».
 Ἔτσι, τὸ Μεγαλυνάριο αὐτὸ τῆς Θεοτόκου ποὺ συνέθεσε ὁ Κοσμᾶς (ὁ ἐπίσκοπος Μαϊουμὰ) σήμερα ὀνομάζεται «Ἄξιόν Ἐστι», ἐκ τῶν δύο πρώτων λέξεων τοῦ Θεομητορικοῦ αὐτοῦ Ὕμνου ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς
μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἠμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεὶμ
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον,
Σὲ μεγαλύνομεν.
agioritikovima.gr

3 σχόλια:

  1. Αδέλφια εν Κυρίω χέρεσθαι : Ο απόστολος ΠΑΥΛΟΣ μάς συμβουλεύει μέ τίς θεόπνευστες επιστολές του μάς φωτίζει διά πνεύματος αγίου.ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΙ ΕΜΩΡΑΝΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΗΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΙΚΟΝΟΣ ΦΘΑΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.ΔΙΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΜΕΤΕΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΝΗΠΙΟΣ.Εως΄πότε αδέλφια θά πίνουμε γάλα;Δέν θά πρέπει νά μετέχουμε τής στερεάς τροφής; ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ μεγάλη τιμή από τόν ουράνιο πατέρα μας. Μήπως πρέπει η παναγία μας νά είναι τό μεγάλο παραδειγμα πρός μίμιση η κεχαριτωμένη νά βασιλεψει στίς καρδιές μας μέ τήν άκρα ταπείνωση πού είχε καί πρός τόν ΘΕΟ αλλα καί πρός τόν άνδρα (συζηγος,αδελφός,πατέρας) τήν καρτερικότητάτης τήν αντοχήτης στήν μεγαλύτερη θλίψη πού τής ήρθε στήν ζωήτης νά βλεπει τόν υιότης νά βγαίνει η ψυχή του πάνω στόν σταυρό. Νά τήν νοιωσουμε μέσα μας. Καί αφού λοιπόν τίς αρετες της τίς κατεβάσουμε μέσα στήν καρδιά μας τότε μπορούμε νά ψάλουμε καί μέ τό στόμα καί μέ το πνεύμα.ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ ΣΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ.........

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ..Ο δε ξένος εκείνος μοναχός, κάμνοντας άλλην αρχήν του ύμνου, έψαλλεν ούτως· «Άξιον έστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον, και παναμώμητον, και μητέρα του Θεού ημών». Είτα εσύναψε και την Τιμιωτέραν μέχρι τέλους. Ακούσας δε ταύτα ο εντόπιος μοναχός, εθαύμασε, και λέγει προς τον φαινόμενον ξένον. Ημείς μόνον ψάλλομεν «την Τιμιωτέραν»· το δε «Άξιον έστιν», ουδέποτε ηκούσαμεν, ούτε ημείς, ούτε οι προτύτεροι από ημάς. Αλλά παρακαλώ σε, ποίησον αγάπην, και γράψον και εις εμένα τον ύμνον τούτον, διά να τον ψάλλω και εγώ εις την Θεοτόκον. Ο δε αποκριθείς, φέρε μοι, του λέγει, μελάνι και χαρτί, διά να τον γράψω. Ο δε εντόπιος, δεν έχω του λέγει, ούτε μελάνι, ούτε χαρτί. Και ο φαινόμενος ξένος, φέρε μοι, του είπε, μίαν πλάκα. Ο δε μοναχός δραμών, εύρε πλάκα, και του την έφερε. Λαβών δε ταύτην ο ξένος, έγραψεν επάνω εις αυτήν με τον εαυτού δάκτυλον τον ρηθέντα ύμνον, το «Άξιον έστι». Και, ω του θαύματος! τόσον βαθέως εχαράχθησαν τα γράμματα επάνω εις την σκληράν πλάκα, ωσάν να εγράφησαν επάνω εις πηλόν απαλώτατον. Είτα λέγει τω αδελφώ· από της σήμερον και εις το εξής, ούτω να ψάλλετε και εσείς, και όλοι οι ορθόδοξοι. Και ταύτα ειπών, έγινεν άφαντος· ήτον γαρ Άγιος Άγγελος, απεσταλμένος υπό Θεού, διά να αποκάλυψη τον Αγγελικόν ύμνον τούτον, και τη Μητρί του Θεού πρεπωδέστατον·..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΣΙΤΕΥΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΑΘΟ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΧΩΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.