30 Σεπ 2012

30 Σεπτεμβρίου: Ἥμερα ἑορτασμοῦ τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν

Τοῦ Κωνσταντίνου Τσιάντα, Προέδρου Συλλόγου Ἠπειρωτῶν Κοζάνης
«Η  Ἑλλάδα ἔχει δύο ταμεῖα, ἕνα γιὰ νὰ συλλέγει τοὺς φόρους οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλονται ἀπὸ τοὺς νόμους στοὺς κατοίκους τοῦ Βασιλείου  καὶ ἕνα γιὰ νὰ συλλέγει τὶς εἰδικὲς εἰσφορὲς ποὺ ἐπιβάλλονται, ὄχι ἀπὸ τὸν νόμο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πατριωτικὸ αἴσθημα  στὴν περιουσία πολλῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν ἐκτὸς Ἑλλάδος». Τὰ παραπάνω  λόγια  ἀνήκουν σὲ ἀνώνυμο Γάλλο περιηγητὴ τοῦ 19ου αἱ., ἔτσι ὅπως αὐτὰ ἀποτυπώνονται στὸ ἔντυπο  «Ἡ Ἑλλάδα τῶν Εὐεργετῶν- Οἱ Ἕλληνες Εὐεργέτες τοῦ 19ου αἰώνα» ποὺ ἐξέδωσε ἡ ἐφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Ἡ παραπάνω διαπίστωση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ  αὐξημένο θρησκευτικὸ συναίσθημα ποὺ....

 διέκρινε τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,   θὰ μποροῦσαν κάλλιστα νὰ στοιχειοθετήσουν τοὺς παράγοντες ἐκείνους, ποὺ  διέκριναν τοὺς Ἐθνικοὺς Εὐεργέτες τῆς πατρίδας μας.
Ξεχωριστὴ θέση ἀνάμεσα στὸν κατάλογο τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν κατέχουν  οἱ Ἠπειρῶτες Εὐεργέτες. Μὲ  τὸ ἔργο τους  προσέφεραν στὴν πατρίδα μας καὶ ὑπηρέτησαν μὲ πίστη τὶς ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ.  Σὲ ἐποχὲς δύσκολες γιὰ τὸν τόπο, ἔδωσαν μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν περιουσία τους καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις ὁλόκληρη τὴν περιουσία τους, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ στὴ συνέχεια γιὰ τὴν ἀναγέννηση τῆς χώρας μας.
      Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν πνευματικῶν ἱδρυμάτων ποὺ κοσμοῦν τὴν πρωτεύουσα τῆς πατρίδας μας , τὴν Ἀθήνα, εἶναι εὐεργετήματα τῶν ἐξ Ἠπείρου  Εὐεργετῶν.
Ἄλλοι περισσότεροι κι ἄλλοι λιγότερο γνωστοὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ συνέδεσαν τὸ ὄνομά  τους μὲ τὰ πιὸ λαμπρὰ πνευματικὰ ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας.
Τὸ Ἐθνικὸ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν προέρχεται ἀπὸ δωρεὲς τοῦ Ἰωάννη Δομπόλη.
Ἡ  Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ τὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν εἶναι ἔργα τῶν βορειοηπειρωτῶν Γεωργίου καὶ Σίμωνα Σίνα.
 Το Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο εἶναι ἔργο τῶν ἐκ Μετσόβου εὐεργετῶν Νικολάου Στουρνάρα, Μιχαὴλ Τοσίτσα καὶ Εὐάγγελου Ἀβέρωφ.
Τὰ Ἀρσάκεια Σχολεῖα ὀφείλουν τὴν συνέχιση τῆς δράσης τους στὸν Ἀπόστολο Ἀρσάκη καὶ στὴν Ἑλένη σύζυγο Μιαχὴλ Τοσίτσα.
Ἡ Σχολὴ Εὐελπίδων, οἱ γυναικεῖες φυλακὲς Ἀβέρωφ καὶ τὸ  θωρηκτὸ Ἀβέρωβ προέρχονται ἀπὸ τὸν Ἠπειρώτη Εὐάγγελο Ἀβέρωφ.
Τὸ γνωστὸ Ζάππειο Μέγαρο ἀποτελεῖ ἔμπνευση καὶ δημιουργία τῶν Εὐάγγελου καὶ Κωνσταντίνου Ζάππα ἀπὸ τὸ Λάμποβο τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἡ Ριζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία ἀποτελεῖ ἔργο τῶν Γεωργίου καὶ Μάνθου Ριζάρη ἀπὸ τὸ Μονοδένδρι τῶν Ζαγοροχωρίων.
Ἡ χρηματοδότηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχολῶν τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς καὶ τῆς Πάτμου ἔγινε ἀπὸ τὸν ἐκ Γραμμένου Ἠπειρώτη, Ζώη Καπλάνη.
Ὅσο γιὰ τοὺς ἀδερφοὺς Ζωσιμάδες τί νὰ πεῖ κανείς;
Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθεῖ κάποιος ὅτι ἔμειναν ἀνύπαντροι καὶ οἱ ἔξι ἀδερφοὶ γιὰ νὰ μὴν ἐλαττωθεῖ στὸ ἐλάχιστο ἡ μεγάλη τους περιουσία τὴν ὁποία ἔδωσαν ὅλη στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν σχολεῖα , βιβλιοθῆκες καὶ ἀνοικοδομηθοῦν ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια.
      Σήμερα, ποὺ οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἔχουν ἀλλάξει καὶ ἡ χώρα μᾶς βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ νέες καταστάσεις, πρέπει νὰ ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἐθνικῆς μας στρατηγικῆς, νὰ ἀναδεικνύουμε μέσα ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ τὸ παρὸν τὶς ἀναλλοίωτες ἀξίες τῆς φιλοπατρίας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.
      Ἂς ἐλπίσουμε τὸ παράδειγμα τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν  νὰ ἐμπνεύσει  τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ νὰ ἀναδείξει τὴ δημιουργικὴ σχέση ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἡ σύγχρονη ἐπιχειρηματικότητα μὲ τὴν ἐθνικὴ κοινωνικὴ προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.