31 Αυγ 2014

Ὁ Karadayi «ξεφτίλιζε» καὶ «καθάριζε» Ἕλληνες τὸ 1920 στὴν Πόλη

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Σίγουρα οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀφελεῖς τουρκολάγνοι καὶ φανατικοὶ θαυμαστές του διασήμου Τούρκου ἠθοποιοῦ καί… μεγάλου γυναικοκατακτητῆ, Kenan Imirzalioglu, ποὺ φέτος ἀπήλαυσε καὶ τὶς διακοπές του στὰ ἑλληνικὰ νησιά, δὲν θὰ γνωρίζουν ὅτι ἐν λόγω στὰρ τῆς Τουρκίας καθιερώθηκε κινηματογραφικὰ μὲ μία ἄκρως ἀνθελληνικὴ ταινία. Στὴν ταινία αὐτὴ παριστᾶνε τὸν μεγάλο «ἥρωα» ποὺ ξεφτίλιζε μὲ κάθε τρόπο τοὺς «δειλοὺς» καὶ «ἄνανδρους» Ἕλληνες, τὴν τραγικὴ περίοδο τοῦ μικρασιάτικου πολέμου, 1919-1922, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὄχι μόνο.
Ὁ κύριος αὐτὸς ποὺ κάθε βράδυ καθηλώνει στὶς ὀθόνες χιλιάδες νεοέλληνες ποὺ μὴν ἔχοντας νὰ κάνουν κάτι πιὸ ἀξιόλογο ἐκστασιάζονται βλακωδῶς ἀπὸ τὶς περιπέτειες τοῦ φοβεροῦ τουρκικοῦ σήριαλ, «Karadayi», ἔχει ἕνα χτυπητὸ ἀνθελληνικὸ παρελθὸν στὶς τηλεοπτικὲς καὶ κινηματογραφικὲς ὀθόνες τῆς Τουρκίας. Ἡ γνωριμία τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ μὲ τὸν φοβερὸ αὐτὸν ἠθοποιὸ-μάγκα καὶ μεγάλο γόη, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἔγραψαν καὶ τὰ τουρκικὰ τηλεοπτικὰ περιοδικὰ ἔχει… κλέψει τὶς καρδιὲς χιλιάδων Ἑλληνίδων ποὺ κοιμοῦνται καὶ ὀνειρεύονται νὰ τὸν ἔχουν δίπλα τους, (σύμφωνα μὲ τοὺς Τούρκους), εἶχε γίνει γνωστὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο ἐπίσης φοβερὸ τουρκικὸ σήριαλ, τὸν «Ἐζέλ», ποὺ καθιέρωσε ἔκτοτε τὴν «ἅλωση» τῶν ἑλληνικῶν καναλιῶν στίς τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σαπουνόπερες.
Ἀλλὰ ἡ πρώτη μεγάλη κινηματογραφικὴ ἐπιτυχία τοῦ Kenan Imirzalioglu, ἦταν ἡ περίφημη  κινηματογραφικὴ ἐπιτυχία, «Son Osmanli Yandim Ali». Ἡ ταινία αὐτὴ γυρίστηκε...
τὸ 2006 καὶ ἔσπασε τὰ ταμεῖα στὶς κινηματογραφικὲς αἴθουσες τῆς Τουρκίας ἐνῶ ἔγινε μεγάλη ἐπιτυχία καὶ στὰ τουρκικὰ τηλεοπτικὰ κανάλια. Ἡ ὑπόθεση τῆς ταινίας ἐκτυλίσσεται τὴ περίοδο τοῦ 1919 στὴν Κωνσταντινούπολη. Τὴν περίοδο ἐκείνη ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε καταλειφθεῖ ἀπὸ τὶς συμμαχικὲς δυνάμεις τῆς Ἀντάντ, ἐνῶ ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἔπνεε τὰ λοίσθια. Ἀνάμεσα στὶς συμμαχικὲς δυνάμεις ἦταν καὶ ἡ ἑλληνικὴ στρατιωτικὴ ἀποστολὴ ποὺ εἶχε γίνει δεκτὴ μὲ ἀπερίγραπτο ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸν ρωμαίικο πληθυσμὸ τῆς Πόλης, ὁ ὁποῖος ἔβλεπε μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες ξανὰ τὴν σημαία μὲ τὸν ἑλληνικὸ σταυρὸ νὰ κυματίζει στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἦταν ἀξέχαστες οἱ ἐκδηλώσεις ἀγάπης καὶ χαρᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πόλης, ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀριθμοῦσε περὶ τὶς 300.000, στὸ ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ σῶμα ποὺ εἶχε εἰσέρθει στὴν Πόλη μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους συμμάχους.

Καὶ ἐνῶ ἐπικρατοῦσε αὐτὸ τὸ κλίμα ἐνθουσιασμοῦ στοὺς Ἕλληνες καὶ κατάρρευσης γιὰ τοὺς μουσουλμάνους Ὀθωμανούς, ἐμφανίστηκε τότε ὁ μεγάλος Τοῦρκος ἥρωας ποὺ θὰ ξέπλενε τὴν ντροπὴ τῆς ξένης «κατοχῆς» ἐνῶ θὰ ἔδινε μὲ τὶς μαγκιὲς τοῦ ξανὰ «φτερὰ» στοὺς Τούρκους γιὰ νὰ διώξουν τοὺς «ξένους κατακτητὲς» τῆς Πόλης καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Αὐτὸς δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν Yandim Ali, τὸν ὁποῖο ἐνσάρκωσε ὁ Kenan Imirzal?oglu. Ἕνας καταπληκτικὸς ἥρωας ποὺ ὅλοι τὸν τρέμουν  καὶ πιὸ πολὺ οἱ Ἕλληνες. Εἶναι ἐρωτευόμενος μὲ μία Δάφνη, ἡ ὁποία ἐπειδὴ εἶχε λείψει γιὰ ἕνα διάστημα δέν… ἔχασε καιρὸ καὶ εἶχε παντρευτεῖ ἕναν πλούσιο Ἕλληνα τῆς Πόλης.  Ὅταν ὅμως ἔμαθε ὅτι ὁ ἥρωας τῆς γύρισε, ἤθελε νὰ φύγει μαζί του. Οἱ σκηνὲς τοῦ ἔργου προβάλλουν μία χαρακτηριστικὴ μεγάλη ἀπαξίωση καὶ εὐτελισμὸ στὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ποὺ χαρακτηρίζεται σὰν ὕπουλο καὶ προδοτικό. Ὁ Ἕλληνας σύζυγος τῆς Δάφνης, (ἡ ἐπίσης γνωστῆς Τουρκάλα ἠθοποιός, Cansu Dere), καὶ ἀγαπημένης τοῦ ἥρωα τῆς ταινίας, παρουσιάζεται σὰν ὅτι πιὸ  αἰσχρὸ καὶ ἀπαίσιο εἶχε νὰ ἐπιδείξει τότε  ἡ Κωνσταντινούπολη ἐκείνη τὴν ἐποχή. Χαρακτηριστικὲς σκηνὲς ἐνόπλων συγκρούσεων μὲ Ἕλληνες ποὺ ὅλοι… σκοτώνονται ἀπὸ τὸν ἥρωά μας καὶ τέλος ἡ ἐμφάνιση  τοῦ ἴδιου του Μουσταφᾶ Κεμάλ, μετέπειτα Ἀτατούρκ.  Ὁ Κεμὰλ σώζεται ἀπὸ τὸν Imirzal?oglu γιατί κάποιοι συνωμότες ἤθελαν νὰ τὸν «καθαρίσουν» καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ κορυφαῖο σημεῖο τῆς ταινίας. Ἔτσι ὁ Κεμὰλ ποὺ σώθηκε ἀπὸ τὸν ἥρωά μας, (σκεφτεῖτε πὼς θὰ ἦταν ἡ ἱστορία ἂν δὲν τὸν εἶχε σώσει τότε),  φεύγει γιὰ τὴν Σαμψούντα γιὰ νὰ ἀρχίσει τὴν ἐπέλασή του μὲ ἀπόληξη τὴν τραγικὴ γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Μαζί του, ἀκολουθεῖ καὶ ὁ Imirzalioglu μὲ τὴν Δάφνη, καθὼς κατάλαβε ὅτι τό… χρέος τοῦ ἦταν νὰ πάει μὲ τοὺς Κεμαλικοὺς γιὰ νὰ «καθαρίσει» ὅλη τὴν Ἀνατολὴ ἀπὸ κάθε χριστιανικὸ στοιχεῖο. Ἔτσι μὲ τὴν ταινία αὐτὴ ἀρχίζει κινηματογραφικὰ ἡ ἱστορικὴ τελικὴ καὶ μεγαλύτερη φάση τῆς γενοκτονίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Αὐτὸς εἶναι ὁ περίφημος Kenan Imirzalioglu, γνωστὸς καὶ σὰν Ἐζέλ, γνωστὸς καὶ σὰν Καρανταγί. Ὁ γόης ποὺ «ξετρέλανε» τὶς Ἑλληνίδες, ἄρχισε τὴν μεγάλη του καριέρα μὲ ἕνα φανατικὰ ἀνθελληνικὸ ἔργο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ προβάλουν τὰ μεγάλα τουρκολαγνικα κανάλια καὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ δοῦμε μετὰ ποιὸς τοὺς πληρώνει ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ὅλες αὐτὲς τὶς τουρκολαγνικὲς ἀηδίες. φυσικὰ ὄχι χωρὶς συγκεκριμένο λόγο. Νὰ ξεχάσουμε τὴν ἱστορία μας, τὸ παρελθόν μας καὶ στὴ συνέχεια καὶ τὴν ἴδια μaς τὴν ταυτότητα.
φερίμ Γιουνανλάρ!!

1 σχόλιο:

  1. Όταν το 1770 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο Λιμποβίσι του νομού Αρκαδίας ο παππούς του γέρου του μωριά είπε τη φράση ένας ακόμα ραγιάς γεννήθηκε.Πριν τη μάχη στα Δερβενάκια το καλοκαίρι του 1822 τότε που είχε τη κόντρα με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη,είπε ο Κολοκοτρώνης,ραγιάδες εσείς,ραγιάδες τα παιδιά σας,ραγιάδες των παιδιών τα παιδιά σας.Όσοι παρακολουθείτε τα τουρκοσήριαλ,ειδικότερα οι γυναίκες σκεφτείτε ότι οι γυναίκες στο Σούλι έπεφταν απο το ζάλογγο άρκει να μην πέσουνε στα χέρια των οθωμανών τουρκαλάδων και εσείς σήμερα τους αναπολείτε;τα ίδια και στην αραπίτσα στη Νάουσα, λίγο από την λεβεντιά της Θρακιώτισσας Δόμνας Βιζβιζή δεν σας έχει απομείνει; η της Μπουμπουλίνας;της κυράς της Ρω της Δέσποινας Αχλαδιώτου;Μαντώ Μαυρογένους;της Λέλας Καραγιάννη;μονάχα κομμωτήριο,κουτσομπολιά,σύριζα και τούρκικα;για πηγαίνετε στη Κομοτηνή στην Ελληνίδα Χαρά Νικοπούλου να σας θυμίσει στο πως πρέπει να σκέφτονται οι Ελληνίδες γυναίκες ή μάνες.tamystikatoubaltou.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.