26 Αυγ 2014

Σύλησαν τὸν Τάφο τῆς Ἀμφίπολης, τὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ μυαλὸ τοῦ Νεοέλληνα;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ ἀμφιβόλου προέλευσης  μέσα καὶ ἔξω "φιλέλληνες"  δὲν κάθονται ἁπλῶς σιωπηλοὶ σὰν τὶς σφίγγες τοῦ ἀναπάντεχου αὐτοῦ μεγαλειώδους ταφικοῦ μνημείου τῆς Ἀμφίπολης, ἀλλὰ ὅσο περνάει ὁ καιρὸς τῶν ἀνασκαφῶν ἀγωνιούν καὶ  βγάζουν τὶς γέρικες κραυγές τους σὰν κοράκια. "Μακάρι νὰ μὴν βρεθεῖ τίποτε καὶ τὸ μνῆμα νὰ εἶναι κενὸ γιατί ποιὸς ἀντέχει  τότε τὰ νταβαντούρια τῶν Ἑλλήνων";
Ἄλλοι προσδιορίζουν μὲ ἐπιστηκοφανὴ  κριτήρια  ὅτι ὁ Τάφος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἶναι στὸ ἔδαφος τοῦ  ψευδεπίγραφου  κράτος τους. Ἄλλοι μιλᾶνε γιὰ πλούσιους στρατηγοὺς καὶ ναυάρχους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ποὺ ἤθελαν νὰ ἐπιδείξουν τὴν μεγαλομανία τους μὲ τὸ χρυσάφι τοῦ Παγγαίου καὶ τὰ μάρμαρα τῆς Θάσου ἀλλὰ ξέχασαν ὅτι εἶναι θνητοὶ καὶ θέλησαν νὰ τοὺς παραχώσει ἡ λάσπη τοῦ ποταμοῦ Στρυμόνα. Τέλος πάντων, εἶναι πολὺ αὐτοὶ ποὺ ἀνησυχοῦν ἀπὸ Ἀμερικὴ- Εὐρώπη -Τουρκία ἀλλὰ καὶ στὰ σλαβικὰ ἔθνη γιὰ τὸ τί θὰ βγάλει αὐτὸς ὁ ΤΑΦΟΣ.
Οὐσιαστικὰ γιὰ ἕνα πράγμα περισσότερο ἀνησυχοῦν: ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ, ὁ ραγιαδάκος ποὺ τόσο κουράστηκαν γιὰ νὰ τὸν ρίξουν στὴν μιζέρια καὶ τὴν....
θλίψη τῶν ἀδιεξόδων, τν δυσβάστακτων βαρῶν, τῶν μνημονίων, τοῦ ΕΜΦΙΑ, τῶν καταναλωτικῶν χρεῶν κ.α. Αὐτὸ φοβοῦνται οἱ σημερινοὶ "τυμβωρύχοι"  τοῦ μυαλοῦ τοῦ Ἕλληνα!
Αὐτὴ ἡ ἀγωνία τους πρέπει νὰ χαροποιεῖ ὅλους ἐμᾶς γιατί οἱ φόβοι τοὺς εἶναι ἰσχυρὴ ἔνδειξη ὅτι Ὁ Μακεδονικὸς Τάφος τῆς Ἀμφίπολης  κρύβει τὸ ΜΥΣΤΙΚΟ τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ποὺ φιλοξενεῖ καὶ μᾶς ὁδηγεῖ κὰτ εὐθείαν στὴν πορεία ποὺ ἀκολούθησε μετὰ τὴν τελευτή του.
"Ἐν τῷ μεταξύ, μιὰ ὀπὴ διαστάσεων 40x50 ἑκατοστὰ στὸ μαρμάρινο τοῖχο ποὺ χωρίζει τὸν προθάλαμο τοῦ ταφικοῦ μνημείου τῆς Ἀμφίπολης ἀπὸ τοὺς δύο θαλάμους ποὺ ἀκολουθοῦν, ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ ἔνδειξη τυμβωρυχίας σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Ἐλεύθερος Τύπος». Ἀπὸ τὸ μαρμάρινο τοῖχο, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύφθηκε σὲ ἀπόσταση 6 μέτρων ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ μνημείου, ἔχει ἀφαιρεθεῖ κομμάτι μαρμάρου ποὺ ἐπιτρέπει «σὲ ἕναν πολὺ ἀδύνατο ἄνθρωπο νὰ περάσει στὸ ἐσωτερικό του», σύμφωνα μὲ ἀρχαιολόγους.
Ἡ συνέχιση τῆς ἀνασκαφῆς στὸ ἐντυπωσιακὸ μνημεῖο, σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, θὰ δείξει ἂν ὄντως ὁ τάφος συλήθηκε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὅπως δείχνει τὸ νέο εὔρημα, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀκρωτηριασμένες σφίγγες ποὺ ἐπὶ 2.300 χρόνια φρουροῦν τὴν εἴσοδό του". (Capital .gr) 
Εἶναι ἄραγε αὐτὸ ἰσχυρὴ ἔνδειξη σύλησης τοῦ Ταφικοῦ Θαλάμου στὸ τύμβο τῆς Κάστας; Ποιὸς μπορεῖ ἀπὸ μιὰ μικρὴ τρύπα νὰ "ξετρυπώσει" καὶ νὰ ἀδειάσει τὸ συνολικὸ  περιεχόμενου  ἑνὸς τέτοιου Τάφου ἀφοῦ μάλιστα ἐξουδετερώσει τοὺς  μηχανισμοὺς ποὺ συνήθως ὑπάρχουν στὶς λίθινες πόρτες τῶν θαλάμων μέσα καὶ ἔξω;
Ἀλλὰ καὶ ἂν κάποιοι "διέρρηξαν" τὸν ταφικὸ θάλαμο ἀπὸ τὴν ὀροφὴ, τὸ ἐγχείρημά τους θὰ ἦταν ἀκόμη πιὸ δύσκολο γιατί εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὸ ὕψος τοῦ θαλάμου ποὺ σὲ σχέση μὲ τὴν περίμετρο τοῦ Τάφου πρέπει νὰ ἦταν μεγάλο. Ἄντε λοιπὸν βγάλε μὲ σκάλες καὶ ἀπὸ μιὰ μικρὴ τρύπα τοὺς μεγαλειώδεις θησαυροὺς ποῦ πρέπει κανονικὰ νὰ ἐμπεριέχονται στὴν ταφικὴ συλλογὴ ἑνὸς Μεγάλου Στρατηγοῦ;
Ἂν ὅμως ἡ διάρρηξη-σύληση ἔγινε τὶς τελευταῖες δεκαετίες πρέπει ἡ Σήμανση μαζὶ μὲ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία νὰ ἐπιληφθοῦν γιατί τὰ φρέσκα ἴχνη δὲν χάνονται. Ὅ,τι καὶ νὰ πῆραν οἱ τυμβωρύχοι ἀπὸ τὶς μικρὲς τρύπες ποὺ ἄνοιξαν κάτι πολὺ μεγάλο θὰ μείνει γιὰ νὰ μᾶς μιλάει στοὺς αἰῶνες γιὰ τὸν ΜΕΓΑΛΟ.
Ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρὰ του "διαμαρτύρεται" γιὰ τὸ γεγονὸς πὼς τὸν ἀφήσαμε μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 60,  ἐνῶ εἴχαμε γνώση τῆς θέσης τοῦ Τύμβου καὶ περιμέναμε νὰ ἔρθουν πρῶτα  οἱ Σκοπιανοὶ μὲ τὶς ψευτιές τους καὶ μετὰ ἡ μνημονιακὴ καχεξία τῆς πατρίδας του;
Λοιπὸν Μεγάλε Στρατηγὲ, μὴν ρωτᾶς καὶ μὴν διαμαρτύρεσαι γιατί ἔμεινες στὸ σκοτάδι . Ἐσὺ ξέρεις ἂν σύλησαν τοῦ Τάφο σου, ἀλλὰ σίγουρα σύλησαν τὸ μυαλὸ τοῦ Νεοέλληνα ποὺ ἀνέχεται τοὺς τυμβωρύχους καὶ τοὺς πλαστογράφους τῆς Ἱστορίας σου. Ὅμως ἐλπίζουμε … γιατί δὲν μπόρεσαν τελικὰ  νὰ συλήσουν τὴν Ἑλληνικὴ Ψυχὴ γιατί εἶναι ἀσήκωτο Ρωμαίικο ΜΑΡΜΑΡΟ.
Ἐσένα  ΜΕΓΑΛΕ, θὰ σὲ βροῦμε ἀνάμεσά σε περικοσμᾶ μάρμαρα καὶ λαμπερὰ χρυσάφια γιὰ νὰ μᾶς θυμίσεις ἀληθινὲς μεγαλειώδεις πολιτισμικὲς διαδρομές. Θὰ σὲ βροῦμε σὲ μιὰ συγκυρία ποὺ γίνεται τῆς "Παγκόσμιας κακομοίρας", ὁ τρόπος τοῦ λέγειν.
Θὰ σὲ βροῦμε σὲ μιὰ στιγμὴ ποὺ ἀπὸ ἕνα πτωχὸ τάφο δίχως μάρμαρα καὶ πλούτη (ὅπως σήμερα εἶναι ἡ ἐν πτωχεία Ἑλλάδα) θὰ "ξεμαρμαρώσει"  ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιὰς (ὅπως εἶναι σήμερα ἡ μαρμαρωμένη Ρωμαίικη-Ἑλληνικὴ Ψυχὴ) μέσα ἀπὸ ἀνατρεπτικὰ γεωπολιτικὰ γεγονότα. Καὶ τότε δὲν θὰ ἤθελα νὰ βρίσκομαι στὴν θέση αὐτῶν ποὺ ἔκαναν κακὸ στὴν πατρίδα ΣΟΥ.

13 σχόλια:

 1. Ακόμα κι αν ο Τάφος έχει συληθεί, θα παραμένουν οι εντυπωσιακές τοιχογραφίες, οι επιγραφές και τα ψηφιδωτά που θα πιστοποιούν ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ της Μακεδονίας και των Μακεδόνων.

  Αλλά ας μην βιαζόμαστε.

  Οι Αρχαίοι έπαιρναν διάφορα αντίμετρα κατά των επίδοξων τυμβωρύχων.

  Ακόμα κι αν κάποιοι προσπάθησαν να συλήσουν τον Τάφο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κατάφεραν κιόλας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://trelogiannis.blogspot.gr/2014/08/blog-post_414.html
  Παρακαλώ διαβάστε το. Είναι αξιόλογο και χαριτωμένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μην περιμενετε να δειτε τον μεγα Αλεξανδρο εκει!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ!!κατι αλλο ειναι αυτο κ απλα τα μεγαλοποιουν!!πιστεψτε με ο ταφος του μεγαλου αλεξανδρου υπαρχει!ενστικτωδως το λεω αλλα κανεις δεν θα αφησει να βρεθει, τους λογους τους οποιους καταλαβαινετε,επισης μπορει κ ο θεος να μην επιτρεπει ακομα για καποιους λογους.καποτε,ναι οχι τωρα,οχι ακομα!!κ θα το ηθελα κ γω τοοοσο πολυ να τον δω!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. χά χά χά γελάω ἀπό τώρα γι''αὐτά πού θά πάθουν οἱ ἐχθροί !
  ὁ Μέγιστος Θεός τά κανόνισε μέ τόν Μέγα,,,,γιά νά ἔχουμε τά ἀπρόβλεπτα ἐλέη Του στίς δύσκολες μέρες....
  Καί ΕΝΟΕΙΤΕ ΠΩΣ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΡΩΜΑΙΊΚΗ ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. καλλιόπη μην γελας ακομα μην βιαζεσαι...!οι εχθροί θα πάθουν οτι θα πάθουν σαν 'ερθει η ώρα τους!!αν δεν το χεις καταλάβει τώρα κλαίμε εμείς πάλι γιατι πάλι φύγαμε απο το θεό κ θα δεινοπαθήσουμε όσο παραμένουμε αμετανόητοι!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πρακαλῶ,ἐπί τοῦ κειμένου τά σχόλια καί ὄχι ἐπί τῶν σχολιαστῶν....
  Καί βάλτε κανέναν τόνο καί κανένα σημεῖον στήξεως ὅταν γράφετε.....
  (τά κύρια ὀνόματα ἐπίσης,μέ κεφαλαῖα ξεκινοῦν)
  Ἀδιαφορεῖτε γιά τήν γλῶσσα ἀλλά προθύμως σχολιάζετε τούς ἄλλους.
  Δέν σχολιάζω γιά νά συμφωνήσει κανείς μαζί μου ἀλλά γιά νά ἀκουστεῖ
  μιά ἀκόμη ἄποψις...ἐλευθερία λόγου ἔχουμε...ἤ μήπως ὄχι;;
  ''Ὁ λόγος εἶναι ἕνα ψέμα πού μᾶς κατευθύνει πρός τήν ἀλήθεια''κατά Γοργίαν...
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλλιόπη εχεις δίκιο για αυτά που είπες στις 10:38!!συμφωνώ απόλυτα μαζί σου μιας κ είμαι η ίδια στην οποία αναφέρεσαι!!Συγχώρεσέ με διότι είμαι αγράμματη!!ειλικρεινά δεν είχα πρόθεση να σε θίξω,απλά ήθελα να τονίσω το πώς εχουν τα πράγματα κ χωρίς καμμία δόση ειρωνίας απέναντί σου μα κ σε κανέναν!!κ πάλι σου ζητάω συγνώμη αδερφή μου αν σε στεναχώρησα άθελά μου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΟΥΤΕ ΘΙΧΤΗΚΑ ΟΥΤΕ ΕΝΟΙΩΣΑ ΚΑΜΜΙΑ ΕΙΡΩΝΙΑ.
  ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΗ ΤΩΡΑ.ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ....
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΡΙΝΑ ΜΑΣ ΚΛΑΜΑΤΑ,ΝΑΙ,ΦΥΓΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ,ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ...
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλλιόπη,να με συγχωρείς,αλλά προτιμώ να είμαι αγράμματη κ να΄χω καθαρή την ψυχή μου!!αλλωστε δεν κρίνουμε κανεναν ανθρωπο απο το αν κ ποσα γραμματα ξερει μα απο την καλη του ψυχη,αν κ οπου υπαρχει αυτη!ασε με εμενα ειμαι πολυ καλα οπως ειμαι κ ευχαριστω τον θεο που με εχει οπως με εχει!!!καλη σου συνεχεια Καλλιοπη κ παντα με καλη προεραιση να βαδιζεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΕΙΣ......ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ.....
   ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΕΙΠΕΣ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΗ....
   ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΙΣΜΟΙ......
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Το τι θα κανω Καλλιόπη δεν σε αφορά!!κοίταξε να βελτιώσεις τον εαυτο σου πρωτα κ μετα ασχολήσου με τους αλλους!!!κ τελειωνει εδω η κουβεντα μαζι σου,γιατι πολλοι σε καταλαβαν τελικα!!!

   Διαγραφή
  3. επισης μην μιλας εσυ για παραλογισμους κ ευσεβισμους οταν θελεις απο την μια να επιβαλλεις την αποψη σου μεσα σε εναν διαλογο κ μαλιστα να χαρακτηριζεις παραλογο τον συνομιλητη σου κ απο την αλλη οταν εσενα σου κανουν κριτικη θιγεσαι κ φωναζεις οτι πρεπει να σχολιαζουμε επι του κειμενου κ οχι ως προς Εσενα!!εστιασε λοιπον κ συ στο κειμενο κ παψε να σχολιαζεις αρνητικα καποιον που δεν σε εθιξε στιγμη!!!ο κοσμος εδω μαζι κ γω καταλαβα οτι εισαι ψευτικη Καλλιόπη κ τελικα αναιρεις μονη σου τα λεγομενα σου!!!ευχομαι να σε λυπηθει ο θεος κ να σταματησεις να κρινεις τοσο ευκολα τους αλλους!!

   Διαγραφή
  4. ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΕΙ ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ.....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.