29 Αυγ 2014

Μ. Ἀλέξανδρε θὰ "πληρώσεις" τὸν ΕΝΦΙΑ γιὰ τὸν Τύμβο στὴν Ἀμφίπολη;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Φανταστικὸς διάλογος… "Δὲν ὁμιλοῦν μόνο οἱ Σφίγγες".
- Δὲν φταίει κανένας ἄλλος. Ἐκείνη ἡ Γοργόνα φταίει ποὺ γυρίζει ὅλη μέρα καὶ ἐπιμένει νὰ ρωτάει "ζεῖ ὁ βασιλιὰς Ἀλέξανδρος";
- Ποῦ νὰ τολμήσει κάποιος νὰ τῆς πεῖ , ὅτι δὲν ζεῖ , "τὸν χάλασε μονομιάς".
- Ἔτσι ὅλοι ἀπαντοῦν ὅτι "ΖΕΙ καὶ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ καὶ τὸν κόσμο κυριεύει".
- Μιὰ λοιπὸν ποὺ ΖΕΙΣ … μάθε καὶ "τὰ εὐχάριστα".
- Ἔβαλαν φόρο στὶς "κότες καὶ τὰ παραθυρα" ὁ λόγος τοῦ λέγειν καὶ συμπεριέλαβαν στὶς φορολογικὲς ὑποχρεώσεις  τῶν Ἑλλήνων ἀκίνητη περιουσία  ἔστω καὶ ἂν δὲν ἀποδίδει αὐτὴ κάποιο εἰσόδημα.
- Φυσικὰ καὶ ὁ Τύμβος-Τούμπα  τῆς Ἀμφίπολης ἐδῶ καὶ 2300 χρόνια δὲν σοῦ ἀποδίδει κανένα εἰσόδημα ἀλλὰ ὅσο προχωροῦν οἱ ἀνασκαφὲς τὸν "ἀποδίδουν" στὴν κυριότητα τὴν δικιά σου ἔστω καὶ ἂν τυχὸν βρεθοῦν....
ἄλλοι ἐπικαρπωτὲς (σύζυγος, τέκνο, ἐπίγονοι στρατηγοὶ κὰ)
- Βλέπεις ἐκεῖνος ὁ Λέων στὴν κορυφὴ τοῦ Τύμβου τῆς Καστὰ ἔδωσε τὴν ὑπογραφὴ τῆς Μακεδονικῆς Δυναστείας. 
- Δὲν γνωρίζω ἂν ὁ Τάφος εἶναι ἐκτὸς σχεδίου οἰκισμοῦ καὶ ἐκτὸς ἀντικειμενικοῦ προσδιορισμοῦ. Εἶναι ὅμως εὔκολο, θὰ μπεῖς στὸ TAXIS  καὶ θὰ τὰ βρεῖς ὅλα.
- Ἐκεῖ λοιπὸν θὰ βάλεις τὶς διαστάσεις τῆς περιμέτρου του.
- Ὅπως λένε  εἶναι συνολικοῦ μήκους 497  μὲ διάμετρο 158,40 μ. μὲ ἀπόλυτη γεωμετρία τοῦ μνημείου. Ὁ πατέρας σου ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι τυχερὸς γιατί θὰ πληρώσει λιγότερα καθότι οἱ διαστάσεις τῆς ¨ἀκίνητης περιουσίας¨ τοῦ εἶναι ὑποδεκαπλάσιές της δικιᾶς σου.
- Μὴν ξεχάσεις νὰ σημειώσεις ὅτι τὸ δικό σου ¨ἀκίνητο¨  περιβάλλεται μὲ μαρμάρινο περίβολο ἀπὸ Μάρμαρο Θάσου ὕψους 3 μέτρων.
- Γιὰ τὸ τί θὰ βροῦνε μέσα στὸν Ταφικὸ Θάλαμο ἢ τοὺς θαλάμους δὲν ξέρω τί θὰ γράψεις.
- Γιὰ νὰ εἶσαι ἀκριβὴς πρέπει νὰ συμπεριλάβεις καὶ τὸν μαρμάρινο Λέοντα τῆς  Ἀμφίπολης ὕψους 5,28 μ. Συγκεκριμένα   ¨ ὁ  ἐμβάτης τῆς ὅλης κατασκευῆς εἶναι 0,528 μ. Τὸ ὕψος τοῦ βάθρου καὶ ὁ λέων μαζὶ 15,84 μ., ἐνῶ ἡ διάμετρος τοῦ τύμβου στὴν Καστὰ Σερρῶν εἶναι 158,40 μ. Πρόκειται γιὰ ἕνα «μνημεῖο γεωμετρίας»¨
- Δυσκολεύουμε νὰ σοῦ πῶ τί ὄροφο θὰ βάλεις γιατί δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἀνασκαφικὸ ἔργο ἀπὸ τοὺς φιλότιμους φίλους σου Ἀρχαιολόγους ποὺ καὶ αὐτοὶ κλήθηκαν νὰ πληρώσουν τὸ ΕΝΦΙΑ τους.

Βασικὰ μὴν ξεχάσεις νὰ γράψεις ὅτι μέχρι σήμερα εἶναι ΜΗ Ἠλεκτροδοτούμενο καὶ νὰ μὲ συγχωρεῖς ποὺ στὸ λέω σὲ ἐσένα ποὺ ¨γιόμισες¨με Φῶτα τὸν τότε γνωστὸ κόσμο.  Ἀλλὰ κάτι ἀκούστηκε ὅτι ἀπὸ τὰ ἑπόμενα χρόνια τα μὴ ἠλεκτροδοτούμενα θὰ ἔχουν ἔκπτωση.
Γιὰ νὰ σὲ βοηθήσω νὰ κατανοήσεις τὴν ΑΞΙΑ τοῦ "ἀκινήτου" αὐτοῦ θὰ σοῦ ἐπισυνάψω ἕνα ὡραῖο καὶ παραστατικὸ γραφικό. 
/

To φωτομοντὰζ ...ἐπιμελήθηκε φίλος ἀναγνώστης τοῦ Greece-Salonika σημειώνοντας τὰ ἑξῆς: "Νομίζω ὅτι θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ μοιρασθῶ τὶς παρακάτω εἰκόνες μὲ τοὺς ἀναγνῶστες σας. Ἐπειδὴ οἱ διαστάσεις τοῦ τύμβου Κάστα τῆς Ἀμφίπολης πιστεύω ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν ἀπόλυτα ἀντιληπτὲς ἀπὸ ἕναν μὴ τεχνικό, ἔκανα φωτομοντὰζ σὲ ἀπόλυτη κλίμακα, τοῦ τύμβου
1ον Μὲ τὸ Ὀλυμπιακὸ στάδιο
2ον Μὲ τὴν Ἀκρόπολη.
Ὅπως θὰ διαπιστώσετε τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἐκπληκτικὸ . Ὁ τύμβος εἶναι σχεδὸν στὸ ἴδιο μέγεθος μὲ τὸ Ὀλυμπιακὸ στάδιο καὶ μεγαλύτερος ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη"

- Πιστεύω λίγο νὰ σὲ κατατόπισα ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ καλὰ παιδιὰ λογιστὲς ποὺ μποροῦν νὰ σοῦ τὰ ἐπεξηγήσουν ὅλα.
- Μόνο μὴν μᾶς ρωτήσεις γιατί καλούμαστε νὰ πληρώσουμε αὐτὸν τὸν δυσβάστακτο φόρο;
- Θὰ μοῦ ἀνέβει ἡ ἀρτηριακὴ πίεση γιατί καλούμαστε ἐδῶ καὶ τώρα νὰ πληρώσουμε στοὺς διαχρονικοὺς τοκογλύφους  τὰ κλεμμένα τῶν κλεφτῶν καὶ τῶν ἀπατεώνων μιᾶς μακρᾶς περιόδου 40 ἀκριβῶς χρόνων.
- Θὰ σοῦ πῶ ὅμως μιὰ σύμπτωση. Οἱ κύριοι πρωταγωνιστὲς αὐτοῦ του φόρου πέρασαν καὶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ ξέρανε γιὰ τὴν "ἀκίνητη" αὐτὴ περιουσία σου. Τέλος πάντων κανεὶς δὲν σοῦ μοιάζει!
Τὸν τελευταῖο καιρὸ συνάντησα τὴν περιβόητη Γοργόνα ψαρεύοντας μὲ τὴν παιδική μου βάρκα  στὴν πατρίδα μου στὰ ἀνοικτά του κόλπου τοῦ Ὀρφανοῦ (Στρυμονικὸς κόλπος)  καὶ ἀντὶ νὰ μὲ ρωτήσει "ζεῖ ὁ Βασιλιὰς Ἀλέξανδρος;  μοῦ ἔκανε τὴν ἑξῆς αἰνιγματικὴ ἐρώτηση-ἀπάντηση…
"Θὰ πληρώσει ὁ Βασιλιὰς Ἀλέξανδρος τὸν ΕΜΦΙΑ τῆς Ἀμφίπολης;"
"Κοίταξε κακομοίρη μου, ἂν πεῖς  ΝΑΙ  θὰ σοῦ χαλάσω τὴν βάρκα. Γι' αὐτό σου ἔγραψα τὰ παραπάνω γιὰ νὰ μοῦ πεῖς τί νὰ λέω;"

2 σχόλια:

  1. ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ.....ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ....
    Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ...ΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙ''ΑΥΤΟ...
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.