25 Αυγ 2014

Ὅταν δίνεις ὅπλα, δίνεις καὶ "ἀνεξαρτησία"

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἡ Γερμανία σὰν ἐπικεφαλῆς οὐσιαστικά τς κοινῆς Εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς γραμμῆς ἔκανε τὴν πρώτη κίνηση. Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ σὲ συνέντευξή της στο ARD,  ἐκδήλωσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Βερολίνου νὰ στηρίξει τοὺς μαχητὲς τῆς Περιφερειακῆς Κυβέρνησης τοῦ Κουρδιστᾶν μὲ ὅπλα. «Ἡ ἀπόφασή μας δὲν εἶναι μιὰ ἐπιλογὴ εἶναι ἀνάγκη. Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἔχει λάβει μιὰ σκληρὴ στάση σὲ ὅσους διαφωνοῦν μὲ αὐτὸ εἴτε εἶναι Μουσουλμάνοι εἴτε εἶναι Χριστιανοί», εἴπε  η Μέρκελ προσθέτοντας ὅτι «εἶναι μιὰ γενοκτονία ποὺ διαπράττεται μπροστά σε ὅλους μας!».
Θὰ παραδεχθεῖ: «Εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ ὅπλα ἔχουν πέσει σὲ λάθος χέρια». Ἡ Γερμανίδα Καγκελάριος ἀπέκλεισε τὴν παροχὴ ὅπλων στοὺς Κούρδους τοῦ ἀπαγορευμένου Ἐργατικοῦ Κόμματος τοῦ Κουρδιστάν-PKK,  καθὼς καὶ τὴν ἀποστολὴ γερμανικῶν στρατευμάτων μάχης στὸ Ἰράκ. (echedoros-a.gr)
Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπὸ δίπλα καὶ παράλληλα, συλλέγουν πληροφορίες γιὰ τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ χαλιφάτου καὶ ἑτοιμάζονται νὰ δράσουν γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουν τὸν "κακὸ δράκοντα"  καὶ τοὺς δημίους- ἀποκεφαλιστὲς τῆς ISIS. Μᾶλλον ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ποὺ δὲν "εὐκαιρεὶ" τώρα γιατί....
τρέχει στὰ πεδία τῶν μαχῶν τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.
Ὅπως δημοσιεύει ἡ Ἇλ Χαντάθ, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δήλωσαν ὄτι  «τὰ σύνορα δὲν θὰ  ἀποτελέσουν ἐμπόδιο, ὥστε νὰ προστατεύσουν τοὺς Ἀμερικανοὺς πολίτες ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἀπειλῆ καὶ θὰ ἐπεμβαίνουν ὁπουδήποτε στὸν κόσμο».
Ἀπόφαση μετὰ τὸν τηλεοπτικὸ ἀποκεφαλισμὸ τοῦ Ἀμερικάνου δημοσιογράφου.  Ὁ  δράκοντας τῆς ISIS ἀφοῦ χόρτασε ἀπὸ τὰ ἀθῶα θύματα τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρὰκ  ποὺ τοῦ πέταξε ἡ Νέα ἐποχὴ, τώρα χωνεύει καὶ ἑτοιμάζεται γιὰ νέα σχέδια μὲ νέο ἐργοδότη. Τὸ σχέδιο ὅμως τῶν παλαιῶν ἐργοδοτῶν του  ἦταν καὶ εἶναι τὸ μοίρασμα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ Τουρκία μέχρι Σινὰ καὶ Αἴγυπτο καὶ παράλληλά το μοίρασμα τῆς ἐνεργειακῆς πίτας.
Φυσικά το σχέδιο θὰ ἦταν πλῆρες ἂν ἔπεφτε ὁ Ἄσσαντ τῆς Συρίας καὶ ἂν ἡ Μουσουλμανικὴ ἀδελφότητα τῆς Αἰγύπτου ἦταν στὰ πράγματα ἢ ἂν τὰ πράγματα στὴν Τουρκία ἦταν ¨πιὸ κεμαλικά¨.
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο δρομολογήθηκε καὶ ἡ δημιουργία τοῦ Κουρδικοῦ κράτους σὰν σύνολο γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ὀτσαλάν μὲ τὴν Τουρκικὴ κυβέρνηση. Ἐδῶ σε αὐτὸ τὸ σημεῖο ὑπάρχουν κενὰ δυσερμήνευτα. Ὅμως  ΦΕΥ κάτι ἄρχισε νὰ στραβώνει ..
Γὶ αὐτὸ καὶ  οἱ Γερμανοὶ ἀποφάσισαν νὰ  δώσουν  ἀξιόπιστα ὅπλα στοὺς Κούρδους. Μόλις οἱ Κοῦρδοι τοῦ Ἰρακινοῦ Κουρδιστᾶν "πῆραν τὸ ΟΚ" γιὰ τὸν στρατιωτικὸ ἐπανεξοπλισμὸ τοὺς ἀπαίτησαν ὅρους συμφωνίας μὲ τὴν  ἡγεσία τοῦ Ἰράκ.. διαφορετικά…
«Τὸ περιεχόμενο των  κουρδικῶν ἀπαιτήσεων συνοψίζονται σὲ τρία σημεῖα, τὴν καθιέρωση τῆς κουρδικῆς γλώσσας ὡς ἐπίσημης γλώσσας, τὸ δικαίωμα τοῦ ὁπλισμοῦ τῶν κουρδικῶν δυνάμεων Πεσμέργκα καὶ δικαιώματα ἀπὸ τὴν ἄντληση τοῦ πετρελαίου στὸν προϋπολογισμὸ τς κουρδικῆς περιφέρειας ὥστε νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα παροχῆς μισθοῦ στοὺς Κούρδους ὑπαλλήλους».
Σὲ  περίπτωση ποὺ αὐτὲς δὲν ὑλοποιηθούν οι Κοῦρδοι θὰ ἀποσυρθοῦν, δήλωσαν. Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰράκ, Χάιντερ ἇλ Ἀμπάντι,  εἶπε τὰ ζητήματα αὐτὰ θὰ τεθοῦν πρὸς συζήτηση μαζὶ μὲ ἄλλα, τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν καὶ εὐελπιστεῖ ὅτι θὰ καταλήξουν σὲ συμφωνία, ὅσο τὸ δυνατὸν συντομότερα, προκειμένου νὰ ὑπάρξει νέα κυβέρνηση στὸ Ἰράκ, σύμφωνα μὲ τὸ ἰρακινό imn. (echedoros-a.gr/)
Μὲ λίγα λόγια δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιηθοῦν γιὰ νὰ ὑπάρχει  εὔλογη αἰτία νὰ ἀνεξαρτοποιηθοῦν.
Καὶ τότε οἱ Ἀμερικάνοι καὶ οἱ Δυτικοὶ δὲν θὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ παζάρια τοῦ Τούρκου ποὺ προσπαθεῖ μέχρι καὶ σήμερα νὰ παίζει ἂφ ἑνὸς   μέσα στὸ παιχνίδι τῆς Δύσης καὶ  ἂφ ἑτέρου νὰ ¨παίζει¨ τὴν Δύση κλείνοντας κὰτ εὐθείαν συμφωνίες καὶ ἐνεργειακὰ project  μὲ τὴν Ρωσία.
Τελικὰ οἱ τζιχαντιστὲς σήμερα γιὰ ποιοὺς εἶναι  οἱ πιὸ χρήσιμοι ἠλίθιοι; Φυσικὰ σὲ  αὐτοὺς ποὺ πληρώνουν καλύτερα καὶ ἔχουν μάζι τους κοινὸ   ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο σὲ πλιάτσικο καὶ μακελειό.
Ἐκεῖ ποὺ ἡ ἐπικαιρότητα μιλοῦσε γιὰ διάλυση τῆς Τουρκίας ἐκεῖ ξαφνικὰ ἐμφανίζεται νέο αἷμα "γενιτσάρων ἀπὸ τὴν Δύση" βλ. Δυτικοὺς καὶ ἐγχώριους  ἰσλαμοφασίστες καὶ ἡ γείτονα χώρα ἀνεβάζει τὸν "αἱματοκρίτη" της. Τὰ φαινόμενα ὅμως ἀπατοῦν σφόδρα καὶ ὁ ἕνας παίκτης ρίχνει τὸν ἄλλο γεωπολιτικὸ παίκτη.
Ὅλα ὅμως τὰ σχέδια τῶν Δυτικῶν κινοῦνται πάνω σε μία σταθερά. Καὶ ἡ σταθερὰ αὐτὴ εἶναι ἡ δημιουργία ἐξ ἅπαντος Κουρδικοῦ κράτους ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ "ξαναρίξει" τὸν αἱματοκρίτη τῆς Τουρκίας ἢ τὴν στείλει στὴν ἐντατική.
Τὸ χρειάζονται αὐτὸ τὸ κράτος  "ἐδῶ καὶ τώρα" πρὶν μπεῖ ὁ Ρωσικὸς χειμώνας στὴν Εὐρώπη. Καὶ μάλιστα τώρα ποὺ ἀναλαμβάνει ὁλοφάνερα τὶς τύχες τῆς Τουρκίας  ἡ νέα γενιὰ πολιτικών της μὲ πρωθυπουργὸ τὸν κ. Νταβούντογλου ποὺ εἶναι ὁ κύριος  ἐκφραστὴς καὶ μέντορας  τοῦ νεοθωμανικοῦ  προσανατολισμοῦ της. 
«Μὴν ἀνησυχεῖς παιδί μου, ἐγὼ ἑτοιμάζομαι νὰ κοιμηθῶ καὶ δὲν θὰ εἶμαι ἐδῶ, ἀλλὰ θὰ βλέπω ἀπὸ ἐπάνω, διότι ἐδῶ εἴμαστε ὅλοι προσωρινά. Ἡ Τουρκία θὰ διαμελισθεῖ σὲ 3-4 κομμάτια. ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. Ἐμεῖς θὰ πάρουμε τὰ δικά μας ἐδάφη, οἱ Ἀρμένιοι τὰ δικά τους καὶ οἱ Κοῦρδοι τὰ δικά τους. Τὸ κουρδικὸ ἔχει ἤδη δρομολογηθεῖ. Αὐτὰ θὰ γίνουν, ὄχι τώρα ἀλλὰ σύντομα, ὅταν θὰ πάψει αὐτὴ ἡ γενιὰ ποὺ κυβερνάει τὴν Τουρκία καὶ θὰ ἀναλάβει νέα γενιὰ πολιτικῶν. Τότε θὰ γίνει ὁ διαμελισμὸς τῆς Τουρκίας. Πολὺ σύντομα, οἱ προσευχὲς ποὺ γίνονται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, θὰ γίνονται ἐπάνω στὴν γῆ καὶ τὰ κεράκια ποὺ ἀνάβονται κάτω, θὰ ἀνάβονται ἐπάνω. (Ὁ Γέροντας ἀναφερόταν στοὺς Ἕλληνες κρυπτοχριστιανοὺς τῆς Τουρκίας). Θὰ τὰ δεῖς, παιδί μου. Πίστη καὶ ἐλπίδα στὸ Θεὸ νὰ ὑπάρχει καὶ θὰ χαροῦν πολλοί. Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν μέσα στὰ χρόνια αὐτά. Ἔφτασε ὁ καιρός» (Λάμαρης Δημήτριος, Πάφος Κύπρος, Μαρτυρίες Προσκυνητῶν. Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994).

1 σχόλιο:

 1. ''Μήν ἀνησυχεῖς παιδί μου....''
  Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε....
  Γρηγορεῖτε....
  Καί προσεύχεσθε...
  ''οἱ κάτω ἀπό τήν γῆ προσευχές θά ἀνέβουν ἐπάνω''
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.