30 Δεκ 2010

Ἕνας Ἄθεος κομμουνιστής πολεμᾶ τήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ


ραγε σέ τί στοχεύει δήλωση ατή το κ. Φράγκου Δημοτικο Συμβούλου κατά τήν ρκωμοσία το νέου Δ.Σ. Γορτυνίας; Εναι δική του ποψη;

Εναι μήπως καί ποψη το κόμματος που νήκει (Κ.Κ.Ε.);
Γιατί ατή προπαγάνδα καί πόλεμος ναντίον τς κκλησίας το Χριστο πό νθρώπους το Κ.Κ.Ε.;
Τό Κ.Κ.Ε. στερα πό ατή τή δήλωση το θεου κ. Φράγκου, δέν κούστηκε πουθενά, δέν κανε καμία δήλωση ν συμφωνε ν διαφωνε μέ τήν ποψη το κ. Φράγκου.


Γιατί μίλησε γιά τήν παρουσία τν ερέων κατά τήν ρκωμοσία, πικαλούμενος τό ρθρο 52 καί 54 το νέου νόμου πού ψηφίστε στήν Βουλή 7 ουνίου 2010 (ΝΟΜΟΣ 3852/2010 λλις Νόμος Καλλικράτη), ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ κ. ΦΡΑΓΚΟΣ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ, ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΟΧΙ;


ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΝ...
ΧΩΡΑ ΜΑΣ.


Σς παραθέτουμε πιό κάτω τά ρθρα το συγκεκριμένου Νόμου, που θά δετε τι δέν ναφέρει ν θά πάρχει ερέας χι. Ποιός λόγος λοιπόν πό τόν θεο κ. Φράγκο νά ρμηνεύει πως θέλει κενος τά ρθρα πού διαβάζει καί μάλιστα ναντίον τς κκλησίας το Χριστο; Γιατί δέν μιλ γιά λους ατούς πο παρευρίσκονται στήν ρκωμοσία;
Γιατί σύμφωνα μέ τό σκεπτικό του κ. Φράγκου κατά τό ρθρο 52 καί 54 ρκωμοσία γίνεται χωρίς τήν παρουσία συγγενν καί φίλων.


Γιά νά γνωρίζει θεος κ. Φράγκος καί τήν στορία τς χώρας μας, πού σως νά μήν τήν διδάχθηκε ποτέ π’ τι φαίνεται τήν ρμήνευε πως ρμηνεύει καί τά ρθρα τν Νόμων, νά το πενθυμίσουμε λοιπόν, τι γιά νά βρίσκεται σήμερα ς Δ.Σ. Γορτυνίας καί νά λέει λεύθερα τήν ποψή του, κάποιοι μέ ράσα καί χι μόνο πρίν λίγα χρόνια διναν τήν ζωή τους. Γιά νά μπορε σήμερα καί νά λέει τι εναι λληνας πολίτης καί νά χρησιμοποιε τήν λληνική Σημαία, νά το πενθυμίσουμε τι πρώτη Σημαία το θνους μς φτιάχτηκε πό ράσο καί φουστανέλα καί ν δέν θυμται γιατί σως νά εναι σέ μεγάλη λικία, νά το πενθυμίσουμε καί τόν σχετικό Νόμο πού μιλ γιά τήν σημαία τς Πατρίδας μας, πού λέει τά κόλουθα:
λευκός σταυρός συμβολίζει τήν φοσίωση τν λλήνων στήν ρθόδοξη Χριστιανική Πίστη, καθώς καί τή συμβολή τς κκλησίας στό σχηματισμό το σύγχρονου λληνικο Κράτους.
Νόμος 851 (ΦΕΚ ΄ 233 πό 21/22.12.1978) πό Προεδρία τς λληνικς Δημοκρατίας.


Συγχαρητήρια στόν πίσκοπο Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως κ. ερεμία Φούντα, γιά τήν στάση τήν ποία κράτησε, που περασπίστηκε τήν κκλησία το Χριστο.


Παρακολουθστε τό βίντεο πό τήν ρκωμοσία καί παρακάτω διαβάστε τά ρθρα πό τόν Νόμο 3852/2010.Τά ρθρα πό τόν Νόμο 3852/2010


ρθρο 52
ρκωμοσία τν δημοτικν ρχν
1. Μετά τήν νακήρυξη το πιτυχόντος καί τν πιλαχόντων συνδυασμν δήμαρχος, ο δημοτικοί σύμβουλοι, ο σύμβουλοι το συμβουλίου τς δημοτικς τοπικς κοινότητας καί ο τοπικοί κπρόσωποι κοινοτήτων πρίν πό τήν μέρα γκατάστασης καί νάληψης τν καθηκόντων τούς δίνουν τόν κόλουθο ρκο: «ρκίζομαι νά εμαι πιστός στήν πατρίδα, νά πακούω στό Σύνταγμα καί στούς νόμους καί νά κπληρώνω τίμια καί εσυνείδητα τά καθήκοντά μου».


2. ρκωμοσία γίνεται στό κατάστημα το δήμου σέ δημόσια συνεδρίαση, τς ποίας κριβής χρόνος (μερομηνία καί ρα) ρίζεται πό τόν κλεγέντα δήμαρχο.


3. Γιά τήν ρκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, τό ποο πογράφεται πό τό δήμαρχο, τούς συμβούλους καί τούς τοπικούς κπροσώπους πού ρκίστηκαν. Τό πρακτικό ατό συντάσσεται σέ δύο (2) ντίτυπα, πό τά ποία τό να ντίτυπο παραμένει στό δμο καί τό λλο ποστέλλεται στόν Γενικό Γραμματέα τς ποκεντρωμένης Διοίκησης. Τά προαναφερόμενα πρόσωπα ναλαμβάνουν τά καθήκοντά τους πό τήν μέρα τς γκατάστασης.


4. Σέ σες περιπτώσεις ρκωμοσία δέν πραγματοποιήθηκε γιά λόγους ντικειμενικς δυναμίας, δήμαρχος καλε τόν πιτυχόντα πρός ρκωμοσία ντός πέντε (5) μερν, φότου το γνωστοποιήθηκε ρση τν λόγων.


5. ν γίνει δεκτή νσταση πού σκήθηκε σύμφωνα μέ τό ρθρο 47 καί κυρωθε πό τό ρμόδιο δικαστήριο πόφαση το ρθρου 44, διαδικασία τν προηγούμενων παραγράφων παναλαμβάνεται μέ πρωτοβουλία το δημάρχου πού κλέγεται μέ βάση τή δικαστική πόφαση.


ρθρο 53
ποποίηση κλογς


1. Αρετός ποος δέν ποποιεται τήν κλογή το τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πρίν πό τήν ναρξη τς δημοτικς περιόδου, θεωρεται τι τήν χει ποδεχθε.


2. Αρετός ποος δέν ποποιεται τήν κλογή του καί δέν δίδει τόν ρκο το προηγούμενου ρθρου μέσα στήν νωτέρω προθεσμία, κπίπτει ατοδικαίως. σχετική διαπιστωτική πράξη κδίδεται πό τόν λεγκτή Νομιμότητας.


ρθρο 54
Παραίτηση αρετν
1. παραίτηση το δημάρχου ποβάλλεται γγράφως στόν Γενικό Γραμματέα τς ποκεντρωμένης Διοίκησης καί γίνεται ριστική, φότου Γενικός Γραμματέας τς ποκεντρωμένης Διοίκησης τήν ποδεχθε μετά τήν παρέλευση νός μηνός πό τήν κατάθεση τς σχετικς δήλωσης στό πρωτόκολλο.


2. O δήμαρχος πού παραιτεται προκειμένου νά θέσει ποψηφιότητα στίς βουλευτικές κλογές μπορε, φόσον τό πιθυμε, νά καταλάβει θέση δημοτικο συμβούλου καί, στήν περίπτωση ατή, θεωρεται τι εναι πρτος σέ σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τή βούλησή του ατή γνωστοποιε γγράφως στόν Γενικό Γραμματέα τς ποκεντρωμένης Διοίκησης, συνυποβάλλοντας τή δήλωση παραίτησής του πό τό ξίωμα. θέση το δημοτικο συμβούλου καταλαμβάνεται πό τήν μερομηνία κλογς το νέου δημάρχου.


3. παραίτηση τν δημοτικν συμβούλων, τν συμβούλων τν δημοτικν τοπικν κοινοτήτων καί τν κπροσώπων τν τοπικν κοινοτήτων ποβάλλεται γγράφως στόν οκεο δήμαρχο καί γίνεται ριστική, φότου δήμαρχος τήν ποδεχθε μετά τήν παρέλευση νός μηνός πό τήν κατάθεση τς σχετικς δήλωσης στό πρωτόκολλο.


4. Σέ κάθε λλη περίπτωση παραίτηση τν αρετν τν δήμων πό τίς θέσεις πού κατέχουν, ς κ τς διότητάς τους, ποβάλλεται γραπτς στά ργανα, τά ποα τούς ξέλεξαν τούς διόρισαν. κλογή ρισμός ντικαταστατν τούς γίνεται γιά τό πόλοιπο χρονικό διάστημα τς περιόδου, κατά τήν ποία ο παραιτηθέντες σκοσαν καθήκοντα.


παραίτηση θεωρεται τι γινε ποδεκτή μετά τήν παρέλευση νός μήνα πό τήν κατάθεση τς σχετικς ατησης στό πρωτόκολλο τς πηρεσίας. Εδικές διατάξεις πού ρυθμίζουν διαφορετικά τόν τρόπο ποβολς καί ποδοχς παραίτησης, καθώς καί ντικατάστασης τν παραιτουμένων ξακολουθον νά σχύουν.

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2010/12/blog-post_3016.html#ixzz19Xb5Tm6g

2 σχόλια:

  1. Όντως τα άρθρα που επικαλείται δεν περιέχουν τίποτα για αυτό το θέμα.Απαράδεκτο!!!!!!!!!Αυτός θέλει να αναλάβει και την τοπική εξουσία μη ξέροντας την ανάλογη νομοθεσία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Απαράδεκτο!!!!!!Θέλει να αναλάβει και τα ηνία της τοπικής εξουσίας μη γνωρίζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.