10 Απρ 2020

Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ δοθοῦν σύντομα ἀπαντήσεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ θέμα τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ

Γράφει Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης για την Sportime
Ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμός: Ὅταν οἱ χριστιανοὶ προειδοποιοῦσαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὲ ὅλους τους τρόπους, πὼς θὰ ἔρθει ἡ μέρα ποὺ οἱ κυβερνήσεις ὅλων τῶν χωρῶν θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ μᾶς πλασάρουν ἢ καὶ νὰ μᾶς ἐπιβάλουν, βιομετρικὰ ἐμφυτεύματα (microchips), συχνὰ χαρακτηρίζονταν ὡς γραφικοί, «ψεκασμένοι», φαντασιόπληκτοι κ.α.
Καὶ νὰ ποὺ οἱ τρέχουσες ἐξελίξεις ποὺ συμβαίνουν λόγω τῆς παγκόσμιας κρίσης πανδημίας, ἀπέδειξαν μὲ τὸν πλέον «ἐκκωφαντικὸ» τρόπο, πὼς αὐτὲς οἱ προειδοποιήσεις δικαιώθηκαν καὶ συνεχίζουν νὰ δικαιώνονται μέρα μὲ τὴ μέρα.
Ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ βῆμα, μέσα ἀπὸ τὸ ἄρθρο Κορονοϊὸς καὶ «Μεγάλος Ἀδερφός», εἴχαμε ἀναφερθεῖ στὴν εἴδηση περὶ πρότασης τοῦ μεγιστάνα Bill Gates, νὰ ἐφαρμοστοῦν σὲ πολίτες μαζικὰ μέτρα «ψηφιακῆς πιστοποίησης».
Δὲν πέρασαν παρὰ μερικὲς μόνο μέρες ποὺ κυκλοφόρησε αὐτὴ ἡ εἴδηση στὸ διαδίκτυο, ὥσπου φτάσαμε νὰ ἀκούσουμε νὰ ἀναπαράγεται καὶ ἐπίσημα ἀπὸ τὰ χείλη ἑνὸς πρώην βουλευτῆ καὶ Ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Καὶ μάλιστα ἦταν μία τοποθέτηση ἡ ὁποία ἐμφάνιζε αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο ὡς κάτι τὸ θετικό. Κάτι ποὺ.... πρέπει νὰ τὸ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν, ὡς μία πιθανὴ λύση γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν πανδημιῶν.

Εἶναι τουλάχιστον ἐξοργιστικό, τὸ ὅτι ἔχουμε φτάσει σὲ σημεῖο ποὺ διάφοροι πολιτικοὶ μαϊντανοὶ τῆς νέας τάξης πραγμάτων, εὐαγγελίζονται δημόσια μία παγκόσμια διακυβέρνηση ἢ μιλοῦν πλέον ἀνοιχτὰ καὶ ἀνερυθρίαστα γιὰ τὸ τσιπάρισμα τῶν λαῶν.

Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος μίλησε σὲ ἐκπομπὴ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ καὶ λίγο-πολὺ ἐπιχείρησε νὰ κάνει μία δωρεὰν «διαφήμιση» γιὰ τὰ βιομετρικὰ ἐμφυτεύματα καὶ τὶς μπίζνες τοῦ «Μεγάλου Ἀδερφοῦ», ποὺ προετοιμάζονται γιὰ ὅλους μας.

Ἀνέφερε πώς: «Μπορεῖ νὰ τεθοῦν προβλήματα τέτοια ποὺ ἀφοροῦν τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ἄρα ἐκεῖ θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πάρα πολὺ προσεκτικοί, στὸ τί θὰ θεωρήσουμε εὐαίσθητο προσωπικὸ δεδομένο ἢ πληροφορία ἐπιδημιολογικοὺ χαρακτήρα ποὺ ἀφορᾶ τὴ δημόσια ὑγεία καὶ ἄρα μπορεῖ νὰ τὴν συλλέγει».

Ποῦ σὲ ἁπλὰ λόγια σημαίνει: «Ἐπικροτῶ τὸ τσιπάρισμα τῶν ἀνθρώπων γιὰ ἰατρικοὺς λόγους, ἀλλὰ ἂς βάλουμε βρὲ ἀδερφέ… καὶ ἕνα μέτρο, ἕνα ὅριο, στὰ προσωπικὰ δεδομένα ποὺ θὰ παραχωρήσουμε».

Στὸ τέλος αὐτῆς τῆς παρέμβασης ἀνέφερε ὅτι: «ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ Δύση», πὼς θὰ διαχειριστοῦν σωστὰ καὶ ὑπεύθυνα, αὐτὰ τὰ θέματα.
Ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς

Ὁ κύριος Βενιζέλος, μᾶλλον ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ποὺ τείνει πρὸς ἐξαφάνιση, διότι τὸ μόνο ποὺ δὲν συμβαίνει στὶς μέρες ποὺ διανύουμε, εἶναι ἐνίσχυση καὶ αὔξηση τῆς ἐμπιστοσύνης μας, πρὸς Ε.Ε. καὶ Δύση. Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο συμβαίνει.

H ἀλήθεια εἶναι πὼς δὲν γίνεται νὰ περιμένεις καὶ πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὸν μνημονιακὸ «ἀρχιτέκτονα» τοῦ χαρατσιοῦ, στοὺς λογαριασμοὺς ρεύματος τῶν Ἑλλήνων.

Σὲ τέτοιου εἴδους θέματα, τὰ μόνα ποὺ μποροῦμε νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς  πολιτικῆς σκηνῆς εἶναι: ἀπόπειρες ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν ψηφοφόρων, ἐνδοτισμὸς καὶ δουλικότητα πρὸς τὰ μεγάλα συμφέροντα.

Ὅμως αὐτὰ ποὺ δὲν περιμένουμε ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σκηνικό, τὰ περιμένουμε ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δηλαδὴ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ κατέχουν στὶς «φαρέτρες» τους, τὶς προφητεῖες τῶν ἁγίων της Ὀρθοδοξίας καὶ γνωρίζουν καλά, τί ἐστὶ ἐμφύτευση μικροτσὶπ σὲ ἀνθρώπους καὶ τί ἐστὶ χάραγμα.

Ἔτσι ὅπως φαίνεται νὰ ἐξελίσσονται τὰ γεγονότα, εἶναι πολὺ πιθανὸ πὼς λίαν συντόμως θὰ κριθεῖ σκόπιμο καὶ ἀπολύτως ἀπαραίτητο, ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας νὰ προβεῖ σὲ μία ξεκάθαρη τοποθέτηση, πάνω στὸ θέμα τοῦ ἐμβολίου ἐναντίον τοῦ COVID – 19 καὶ πάνω στὸ ζήτημα τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ποὺ θεσπίστηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ δημοσιεύτηκε σὲ ΦΕΚ, στὶς 11 Μαρτίου τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Τὸ λογικότερο εἶναι πὼς ἤδη, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν ἐπίσημες χριστιανικὲς φωνὲς σὲ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ποὺ νὰ ἀσκοῦν καυστικὴ κριτικὴ πρὸς ἕνα ἐνδεχόμενο ἐμβολιασμοῦ τύπου «Bill Gates» ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ ἕνα ὑποψήφιο σενάριο κατὰ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ χρήση ἠλεκτρονικῶν βραχιολιῶν, ὅπως εἴδαμε νὰ συμβαίνει στὴν Κύπρο.

Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, ἔχουμε ἀκόμη σὲ ἰσχύ, τὶς ἀνακοινώσεις τῆς ΔΙΣ ποὺ ἀπαγορεύουν σὲ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς νὰ προβαίνουν σὲ δημόσιες δηλώσεις καὶ ἐμφανίσεις!

Καὶ κάπως ἔτσι, βλέπουμε νὰ ἔχει διαμορφωθεῖ ἕνα οἰκτρὸ σκηνικό, μέσα στὸ ὁποῖο κάθε μορφῆς καὶ λογὴς «Βενιζέλοι», διαφημίζουν μὲ ἐλευθερία καὶ ἄνεση στὰ κανάλια, τὰ πλεονεκτήματα τῶν βιομετρικῶν ἐμφυτευμάτων καὶ πολλοὶ τηλεθεατὲς νὰ ἐξοικειώνονται σιγὰ σιγὰ μὲ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο.

Καὶ ταυτόχρονα, στὴν ἀπέναντι πλευρά, τὴν πλευρὰ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας, νὰ μὴν ὑπάρχει δυνατότητα οὔτε καν γιὰ στοιχειώδη ἀντίλογο!

Εἶναι αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑποστηρίζουμε μὲ πάθος, πὼς δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ φιμώσεις καὶ ἀποσιωπήσεις στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καιρὸς γιὰ ἀπαντήσεις καὶ ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία δέχτηκε καὶ συνεχίζει νὰ δέχεται, ἀπροκάλυπτες ἐπιθέσεις στὴν καρδιὰ τῆς ὑπόστασής της, δηλαδὴ στὴν ἴδια τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἀδιάκοπη τέλεση τῆς Θείας Λατρείας.

Ὁ πρῶτος στόχος ἦταν νὰ διακοπεῖ ἡ παροχὴ τῆς Θείας Κοινωνίας πρὸς τοὺς χριστιανούς. Ἐπετεύχθη.
Ὁ δεύτερος στόχος ἦταν νὰ ἀπαγορευτεῖ ὁ ἐκκλησιασμός. Ἐπετεύχθη.
Ὁ τρίτος στόχος ἦταν νὰ φιμωθοῦν τὰ στόματα τῶν Ἀρχιερέων καὶ ἱερέων. Ἐπετεύχθη.
Ὁ τέταρτος στόχος ἦταν νὰ σιγήσουν οἱ καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα καὶ νὰ μὴν ἀκούγονται κατὰ τὶς μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἴσως ἐπειδὴ κάποιοι «ἐνοχλοῦνται» ἢ μᾶλλον διότι ὁ ἰὸς μεταδίδεται καὶ μέ… τὸν ἦχο. Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, θὰ ἐπιτευχθεῖ κι αὐτὸς ὁ στόχος, καὶ μάλιστα μὲ ἀπόλυτη συναίνεση τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας.
Πέμπτος στόχος… ποιὸς ἄλλος; Μὰ φυσικὰ τὸ Ἅγιο Φῶς.
Ὅπως γίνεται κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος γιὰ τὸ θέμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ρίχνονται τόνοι λάσπης, στὸ διαδίκτυο ρέει ἄφθονη βλακώδης προπαγάνδα, ὑπάρχει σωρεία εἰρωνικῶν δημοσιευμάτων, τὰ ὁποία «ὄζουν» ἀπὸ κοινωνικὸ ρατσισμὸ καὶ ἀσφαλῶς… ὑπῆρξε ἄρνηση ἀπὸ τὸ κράτος, στὸ ἐνδεχόμενο μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὰ σπίτια τῶν χριστιανῶν.
Γιατί εἶναι «αὐτονόητο», πὼς ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ μοῦ φέρει τὸ Ἅγιο Φῶς στὴν πόρτα θὰ εἶναι σίγουρα φορέας τοῦ κορονοϊοῦ, ἐνῶ αὐτὸς ποὺ θὰ φέρει σὲ ἐσένα, τὸ πακέτο delivery πίτα γύρο χοιρινὸ ΜεγαλοΠαρασκευιάτικα , θὰ χαίρει ἄκρας ὑγείας.
Στόχος ἐπετεύχθη.

7 σχόλια:

 1. Πρέπει να υπάρξει ευρεία ενημέρωση του λαού, για το βαθύτερο νόημα όσων συμβαίνουν (του κορωναϊού και των συνεπακόλουθων).
  Εάν ενημερωθεί επαρκώς ο λαός, δεν θα κάνουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολλά συγχαρητήρια για το ακόμα μια φορά εκπληκτικό άρθρο σας κ. Ανδρώνη.Εκλεισαν τα στόματα των ιερέων είναι τώρα η ώρα των ευσεβών λαικών να μιλήσουν ,να στηρίξουν,και να αφυπνίσουν τους πιστούς.Πριν μιλήσει ο Θεός μας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα βίντεο τού Σαλβίνι (πρώην αντιπρόεδρος τής ιταλικής κυβέρνηση) από το 2015 που μιλάει για τον κοροναϊό.

  Ματέο Σαλβίνι:
  "Ο ιός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο τής Κίνας το 2015. Μέχρι το 2014 μαζί ήταν και οι ΗΠΑ"!

  https://scripta---manent.blogspot.com/2020/04/2015.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κοίτα που φτάσαμε...Να ακούς αγωνιστικό και μαχητικό λόγο όχι από ποιμένες που υποτίθεται ότι μας ποιμένουν ορθά και μας στηρίζουν αλλά από αθλητικογράφους. Να είστε καλά κ. Ανδρώνη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του στα δύσκολα χρόνια που απ' ότι φαίνεται ήρθαν και εμείς να είμαστε σε εγρήγορση και έτοιμοι για όλα με τα μάτια και τ' αυτιά μας ανοιχτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ας μιλούσε και κάποιος για προσευχή. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας του χριστιανού. Τι βγαίνει από την ανακύκλωση της μομφής κατά του ενός και του άλλου και προπαντός κατά των ποιμένων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σωστος ο κος Ανδρωνης. Οι ιεραρχες πρεπει να παρουν θεση μαχης το συντομωτερο δυνατον. Ευχομαι αυτη την φορα να σταθουν στο υψος των περιστασεων. Γιατι το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρος σοφου. Οψομεθα. Κοντος ψαλμος αλληλουια που λεγαν οι παλιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.