16 Νοε 2016

Ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Δόγμα καὶ ζωή, μία ἀδιάρρηκτη συνύπαρξη», μὲ ὁμιλητὴ τὸν Καθ. Δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημ. Τσελεγγίδη

Καλαμπάκα 16 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ὁ Σύλλογος «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΛΙΘΟΠΟΛΙΣ» ἀπὸ τὴν σύστασή του ἔχει θέσει ὡς μία ἀπὸ τὶς κύριες προτεραιότητές του τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Στὰ πλαίσια αὐτοῦ το ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς συνολικῆς δραστηριοποίησής του, ἐπιθυμεῖ νὰ παρέμβει στὴν ἔντονη συζήτηση ποὺ ἀναπτύσσεται τὸ τελευταῖο διάστημα, τόσο σχετικὰ μὲ τὸν ρόλο καὶ τὴν θέση τῆς ὀρθοδοξίας στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ κοινωνία μας, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη διασφάλισης τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀκρίβειας τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος σὲ μιὰ ἐποχὴ πολλαπλῶν προκλήσεων καὶ ἀπειλῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν καλύτερη ἐνημέρωση τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων του, ὁ Σύλλογός μας διοργανώνει σχετικὴ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Δόγμα καὶ ζωή, μία ἀδιάρρηκτη συνύπαρξη», μὲ ὁμιλητὴ τὸν Καθηγητὴ Δογματικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 26 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Καλαμπάκας. 
Ὁ Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης εἶναι γνωστὸς γιὰ τὶς καίριες, ἐμπεριστατωμένες καὶ θεολογικὰ τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀνάλογα ζητήματα καὶ ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς καταλληλότερους, ἀπὸ πλευρᾶς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, γιὰ νὰ μᾶς μεταφέρει τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μᾶς δώσει ἀξιόπιστες ἀπαντήσεις σὲ....
δογματικὰ καὶ θεολογικὰ θέματα.
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ὁμιλίας του, ὁ Καθηγητὴς θὰ ἀπαντήσει σὲ ἐρωτήσεις ποὺ θὰ τοῦ ἀπευθυνθοῦν ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο καὶ θὰ ἐπακολουθήσει ἀνοικτὴ συζήτηση γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, καθὼς καὶ γιὰ τὴν τρέχουσα ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα.

Μὲ τιμὴ
 Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.