16 Νοε 2016

π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ: «Μασόνοι μὲ ἀπείλησαν μέσα στὸν ναὸ ὅτι θὰ μοῦ χαράξουν τὸ πρόσωπο!»

«Μοῦ εἶπαν νὰ μὴν ἀνακατεύομαι, νὰ κάτσω στὴν ἄκρη! Εἶχαν τὸ θράσος νὰ μὲ καλέσουν  στὴ Στοά τους, νὰ κάνω ἁγιασμό!» ἀναφέρει ὁ π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, ποὺ βοηθᾶ δεκάδες  αἱρετικοὺς νὰ ξαναβροῦν τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Τὸ φόβητρο γιὰ μασόνους, πεντηκοστιανοὺς καὶ χιλιαστὲς ἔχει γίνει ἐδῶ καὶ χρόνια ὁ π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, ἐφημέριος το Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Χρυσοσπηλιώτισσας στὴν ὁδὸ Αἰόλου. Καθόλου αὐθαίρετο αὐτὸ τὸ συμπέρασμα, ἀφοῦ τὸ ἀποδεικνύουν καὶ οἱ ἀριθμοί: ἀπὸ τὸ 2005, ὁπότε καὶ διορίστηκε ἐκεῖ μὲ ἀπόφαση τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου, ἕως σήμερα ἔχουν γίνει 40 ἐπιστροφὲς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πεντηκοστιανῶν, χιλιαστῶν (ἰεχωβάδες) καὶ μασόνων! 
Ὅπως θυμᾶται σήμερα ὁ π. Ἀθανάσιος, ἡ πλέον χαρακτηριστικὴ περίπτωση ἀφορᾶ ἕναν ἐπιστήμονα γύρω στὰ 55, ὁ ὁποῖος φιλοδοξοῦσε νὰ ἀποκτήσει πανεπιστημιακὴ ἕδρα μὲ κάθε τρόπο. Θέλησε νὰ στραφεῖ στὴ μασονία, γιὰ νὰ πετύχει τὸν σκοπό του, καὶ τὸ ἔπραξε. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ζήτησε βοήθεια ἀπὸ τὸν π. Ἀθανάσιο, προκειμένου νὰ ἀπεμπλακεῖ ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν τεκτόνων. Ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἀπαραίτητες συναντήσεις μαζί του ἔγινε καὶ πάλι δεκτὸς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκκλησιάζεται πλέον καὶ ἐξομολογεῖται τακτικά, ἐνῶ....
ἡ σχέση του μὲ τὴ μασονία ἀποτελεῖ πλέον παρελθόν. Μάλιστα, τὴ μέρα ποὺ ἔγινε ἡ τελετὴ ἐπιστροφῆς στὴν κοινότητα τῆς Ὀρθοδοξίας φοροῦσε τα... ἐξαρτήματα τῆς μασονίας καὶ στὸ τέλος τὰ ἔβγαλε ἐνώπιόν το ἐκκλησιάσματος! «Τὸν ἔβαλα», θυμᾶται ὁ π. Ἀθανάσιος, «νὰ διαβάσει ἐνώπιόν των πιστῶν καὶ ἕναν λίβελο, μιὰ ὁμολογία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἐγκαταλείπει τὶς διδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐπιστρέφει στὴν Ἐκκλησία. Τὰ παράσημα, μάλιστα, καὶ ὅλα τα ὑπόλοιπα σύμβολα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ μασόνοι ἐν εἴδει στολῆς τὰ ἔριξε σὲ ἕναν κάδο σκουπιδιῶν στὴν ἐκκλησία! Αὐτά, βέβαια, τὰ κράτησα ἔπειτα ἐγὼ ὡς πειστήρια». Δὲν ἐξελίχθηκαν ὅμως ὅλα ὁμαλὰ στὴν περίπτωση τῆς μεταμέλειας τοῦ συγκεκριμένου μασόνου. Ἕως καὶ ἀπειλὲς γιὰ τὴ ζωὴ του δέχτηκε ὁ π. Ἀθανάσιος, καὶ μάλιστα ἐντός του ναοῦ!

Ἡ ἐπίσκεψη
«Ἦταν μιὰ Δευτέρα πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες, ὅταν δέχτηκα ἐπίσκεψη ἐδῶ, στὴν ἐκκλησία, ἀπὸ ἕναν ἄγνωστο. Καθίσαμε στὸ γραφεῖο μου καὶ μοῦ συστήθηκε ὡς μασόνος! Ἔδειξε τὰ διάσημά του καὶ μοῦ εἶπε τὸν βαθμό του στὴν ἱεραρχία τους. Τὸν ἄκουγα ἤρεμος. Κάποια στιγμή μου εἶπε ἀπότομα: “Κάτσε στὴν ἄκρη. Μὴν ἀνακατεύεσαι, διαφορετικὰ θὰ σοῦ χαράξουμε τὸ πρόσωπο!” “Μὴ μὲ ἀπειλεῖτε”, τοῦ ἀπάντησα, “γιατί θὰ καλέσω τὴν Ἀστυνομία!”» Ὅσο σοκαριστικὴ καὶ ἂν ἦταν ἡ στιγμή, ὁ π. Ἀθανάσιος συνέχισε νὰ μιλᾶ μὲ θάρρος: «Δὲν ἔχασα λεπτὸ καὶ τοῦ τόνισα ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέχεται τοὺς πάντες. “Ακόμη καὶ μὲ δολοφόνο δέχτηκα νὰ μιλήσω κάποια στιγμή”, τοῦ εἶπα, “πρὶν εἰδοποιήσω τὴν Ἀστυνομία. Ἑπομένως, κάθισε νὰ μιλήσουμε ἤρεμα”. Τοῦ ἐξήγησα ὅτι ἐμεῖς δὲν κάνουμε προπαγάνδα, κάθε ἄνθρωπος ποὺ ὑποφέρει βρίσκει τὴ βοήθειά μας. Δὲν τοὺς βγάζουμε ἔξω!» Κάποια στιγμὴ ἡ συνομιλία ἔφτασε στὸ τέλος. Τὸ στέλεχος τῆς μασονίας σηκώθηκε νὰ φύγει. Ξεπροβοδίζοντας τὸν ἀπὸ τὸ γραφεῖο του, ὁ π. Ἀθανάσιος τοῦ εἶπε: «Σᾶς εὔχομαι νὰ κλείσετε γρήγορα! Μόνο κακὸ προκαλεῖτε στὸν κόσμο καὶ στὸ ἔθνος μας!» 

Δέχτηκε ἐνοχλήσεις μερικὲς φορὲς ἀκόμη, ἀλλὰ σύντομα σταμάτησαν. «Εἶχαν καὶ τὸ θράσος νὰ μέ... προσκαλέσουν νὰ πάω στὴ Στοά τους γιὰ ἁγιασμό! Νὰ πάω ἐκεῖ, νὰ μὲ φωτογραφίσουν καὶ νὰ μὲ θεωρήσουν ἔπειτα μασόνο... Τόσο ἄτιμοι εἶναι!» καταλήγει ὁ π. Ἀθανάσιος. 
Τὸ ἴδιο ἀξιόλογο ἔργο προσφέρει καὶ γιὰ τὰ θύματα τῶν πεντηκοστιανῶν. Σὲ 10 ἀνέρχονται τὰ ἄτομα ποὺ ἐπανῆλθαν στὴν κανονικότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Τὸ 2006 ἦρθε γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ κάποιον πεντηκοστιανό, ὁ ὁποῖος πέρασε μιὰ Κυριακὴ τυχαία ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ ἔμεινε εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴ θεία λειτουργία. Ζήτησε νὰ τὸν ξανασυναντήσει καὶ νὰ τοῦ μιλήσει. Ὕστερα ἀπὸ λίγο καιρὸ ἐπανεντάχθηκε. «Εἶναι πολλὲς φορὲς ποὺ ἐκφράζουν παράπονα καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἱερεῖς. Ὅτι δὲν τοὺς δίνουμε τὴν ἀνάλογη προσοχή. Ἐμεῖς, τοὺς ἀπαντᾶμε, προερχόμαστε ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, δὲν εἴμαστε ἀπὸ τὸν Παράδεισο οὔτε τέλειοι! Προφασίζονται διάφορα πράγματα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν κατανόηση ἔρχονται σταδιακὰ καὶ πάλι κοντά μας» προσθέτει. 

Βαθιὰ χαραγμένη στὴ μνήμη του εἶναι μιὰ γυναίκα, περίπου 55 χρονῶν, ἡ ὁποία ἦταν βαπτισμένη χριστιανὴ ὀρθόδοξη, παντρεμένη καὶ μὲ παιδί, ὅλοι ὀρθόδοξοι. Ἀντιμετώπισε, ὅπως εἶπε, μιὰ σκληρὴ συμπεριφορὰ ἀπὸ ἕναν ἱερέα πρὶν ἀπὸ μιὰ δεκαετία. Στενοχωρήθηκε καὶ τότε μιὰ γειτόνισσά της τῆς συνέστησε τοὺς πεντηκοστιανούς. Αὐτοὶ ἀμέσως τὴν ὑποδέχτηκαν μὲ πολὺ φιλικὸ καὶ ἄμεσο τρόπο. Τὴ βάπτισαν στὴν Ἀθήνα. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2016, ἕνα κυριακάτικο πρωινό, ἐπισκέπτεται τὴ Χρυσοσπηλιώτισσα. Παρακολουθεῖ τὴ θεία λειτουργία καὶ κατόπιν μιλᾶ μὲ τὸν π. Ἀθανάσιο. «Καθίσαμε, μιλήσαμε φιλικὰ καὶ ἀπὸ τότε ξεκίνησε νὰ ἔρχεται πιὸ συχνὰ καὶ συζητούσαμε. Τῆς ζήτησα νὰ ποὺ πεῖ ποιὰ εἶναι τὰ παράπονά της ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους μας. “Ο Χριστὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὄχι ἐγώ!” τῆς ἀνέφερα. Ἄρχισε νὰ κλαίει καὶ μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε τὴν ἐπιθυμία της νὰ ξαναγυρίσει» ἀναφέρει. Ὁ π. Ἀθανάσιος τῆς ἔδωσε νὰ διαβάσει διάφορα κείμενα καὶ νὰ κατανοήσει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἡ Παναγία δὲν ἔχει ἄλλα παιδιὰ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν εἶχε ἄλλα ἀδέλφια κ.α., ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ πεντηκοστιανοί.

Ἡ Βάπτιση
Ἔπειτα ἀπὸ ἑπτὰ μῆνες συνεχῶν συζητήσεων ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ γίνει ἡ τελετὴ μιὰ Κυριακή, ἐνώπιόν το κόσμου. «Διάβασε τὸ “Πιστεύω” καὶ ἔγινε ἡ λειτουργία ἐπιστροφῆς παρουσία τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἔγιναν οἱ ἐρωταποκρίσεις μὲ τὸν κόσμο, ὅπως συμβαίνει στὴ βάπτιση, παρουσία τῆς οἰκογένειάς της, καὶ κατόπιν μετάλαβε. Ἐπίσης, πρὶν ψάλλει, διάβασε καὶ αὐτὴ ἕναν λίβελο καὶ ὑπέγραψε. Ἀφοῦ ὑπέγραψε, στὸ τέλος τὴ μυρώσαμε καὶ εἴπαμε τὰ λόγια τὰ ὁποῖα λέμε καὶ στὴ βάπτιση. Εἶπα στὸν κόσμο, μάλιστα, ὅτι πρώτη θὰ μεταλάβει ἡ ἀδελφή μας! Ἦταν τόσο συγκινητικὴ στιγμή... Ἡ ἴδια ἔκλαιγε, ἐνῶ μετέλαβε καὶ ὁ ἄντρας της» ἐπισημαίνει ὁ ἱερέας.
Ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια 

10 σχόλια:

 1. ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ.ΧΤΥΠΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΨΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΕΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΣ.ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΑΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΝΑΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΑΝ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.
  ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΖΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ π ΑΘΑΝΑΣΙΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.
  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν ο Τράγκας, δοκιμαστικώς μυήθηκε στην Μασονία, για να μάθει τα μυστικά της, το 1993, έκδωσε ένα ΒΙΝΤΕΟ με τίτλο «ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ», ως επίσης και οι έγγραφες ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ του αείμνηστου Βασίλη ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ το 1992, που και αυτός εισχώρησε από δημοσιογραφική περιέργεια στην Μασονία. Οι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ των 2 αυτών εξαίρετων δημοσιογράφων, μετά που διάβασα και είδα με έκπληξε την αυθεντικότητα τους, και το θάρρος τους, απέδειξαν και υπέδειξαν ότι η Μασονία δεν είναι θρησκεία ούτε αίρεσης. Εκτός αυτών, βλέποντας 2-3 καλούς φίλους μασόνους, να έρχονται οικογενειακώς κάθε εβδομάδα στην εκκλησία και βασιζόμενος στην οργάνωση και διοργάνωση της Φιλικής Εταιρίας του 1821 που όλοι τους ήταν Μασόνοι, γι’ αυτό και οι τούρκοι δεν γνώριζαν τίποτα. Έχει και πολλά άλλα αποδεικτικά και αποδεικτικά τα οποία δεν θυμάμαι. Όλα αυτά και πολλά άλλα, μ’ όλο που δεν είμαι μασόνος (εάν ήμουν νέος θα επιθυμούσα να εισχωρήσω στην Μασονία.) Πιστεύω ότι η Μασονία δεν είναι ούτε ήταν ποτέ θρησκεία ή αίρεσης. Τέλος, νομίζω και πιστεύω ότι τα ΜΜΕ, το έχουν Υπέρ παρακάνει με πολλά προσποιημένα ψέματα που τους υποβάλουν οι «εργοδότες» τους (ο νοών νοήτο!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΑΛΛΟΝ ΤΕΕΛΕΙΣ ΕΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ.
   Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΝΩΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΑΙΚΗ-ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΥΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ.ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΜΑΤΣ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ.ΑΛΛΑ ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ.
   ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΔΙΑΨΕΥΣΗ.ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
   ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ-Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
   ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΘΒΛΙΑ ΟΠΩΣ "ΜΑΣΟΝΙΑ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ" "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΒΡΩΣΙΩΝΙΣΜΟΣ"ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΩΝΤΑΙ ΑΝΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ.
   ΚΑΙ ΑΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΣΠΑΣΤΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΩΣΟΠΟ.
   -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

   Διαγραφή
 3. Ο Θεός να συγχωρήση και να αναπαύση το Βσίλη Λαμπρόπουλο, αλλά θα διαφωνήσω, δεν ήτο έτσι ,όπως γράφετε. Είχε γίνει μασόνος 2ου βαθμού και μετά έφυγε.Έτσι έλεγεν ο ίδιος. Μάλιστα, επειδή δεν πήραμε πολλά αντίτυπα από τα βιβλία του , με συκοφάντησε και μου έκαμε κακό. Ο Θεός να τον συγχωρήση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το τριγωνο στο κεντρο που προσκυνανε και την σεληνη δεξια τον ηλιο αριστερα δεν ειναι θρησκεια? ..μεσα τους δενουν το προσωπο με μαντηλι και λενε να αρνηθουν τον χριστο! νιαου νιαου τα υπολοιπα.... υπαρχουν και βιντεο youtube πολλα..οποιος ψαχνει βρισκει...σατανιστες ολοι..α μη ξεχασω ο τελικος στοχος τον μασονων ειναι η αναστηλωση του πεους αιγυπτιακος θεος ΟΣΙΡΙΣ και γι' αυτο εχουν αγια των αγιων τα πετσετακια τους στα γενητικα οργανα..ΠΟΠΟ ΙΔΑΝΙΚΑ!...ετσι για ρεζιλεμα να προσθεσω μετα απο ξενα ντοκιμαντερ που ομολογουν μασωνοι! ΟΥΣΤ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ! <>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απαντώ στους 2 Ανώνυμους, εκτός και είναι ο ίδιος. Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος δεν πίστεψε στην Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, εάν δεν έβαζε το χέρι του στην πληγή του Χριστού για να πιστέψει. Ο καθ’ ένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ή να αμφισβητεί ότι του λένε τα (αλάνθαστα;;;;) ΜΜΕ. Έψαξε όμως ποτέ να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα τους. Δεν χρειάζεται όμως, χάρη της αγνωστικής του ιστορικής ικανότητας. Όλα τα σήματα και εμβλήματα, που μας παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, ως Μασονικά, είναι όλα απ’ τους Σατανιστές, τους άθεους, τους Illuminati, την Church of Scientology τους Rosicrutians και άλλα δόγματα και θρησκείες. Γιατί όμως να χάνω τον καιρώ μου να ανοίξω διάλογο για τους μασόνους, αφού δεν είμαι. Απ’ εδώ κι’ εμπρός, θα βάζω τακτικά το τραγούδι του Μητσιά «Ας τον τρελό στην τρέλα του και μην τον συνεφέρνεις.» Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν τα ΜΜΕ είναι οι ίδιοι που ψήφησαν τον Γιωργάκη 2 φορές και τον Αλέξη, φέρνοντας την Ελλάδα μας στο χείλος του γκρεμνού, ΚΑΙ ΜΙΛΟΎΝ ΓΙΑ ΜΑΣΌΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΆΣΙΝΑ ΆΛΟΓΑ Ελλάδα μου, αγαπημένη μου πατρίδα τη σου έμελε να πάθεις απ’ τους ανιστόρητους και ανθέλληνες πολιτικούς μας, και τα καθοδηγούμενα ΜΜΕ. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου, Η Παναγιά η Δέσποινα και ο Παντοκράτωρ και Σωτήρας Ημών Ιησούς Χριστός, ξανά θα σε σώσουν, όπως το 21 , το 12, το 40 και το 49 και γιατί, το θέλουν ή δεν το θέλουν Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΡΗΓΟΡΗ.ΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ.
   Ο ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΠΙΣΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟ.ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΞΟΔΡΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ.
   ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ.Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ.ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ.ΚΥΡΙΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΗΤΑΝΕ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ.Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ.ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ.ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ.
   -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

   Διαγραφή
 6. αν βαζεις αυτους που πιστεύουν στην κίνηση του Αγίου Πνεύματος θεου δηλ σε σστα θαυματα του Θεου και του Χρισμενου του μαζί με τους χιλιαστές και τους μασόνους πάει να πει π[ως εχεις μαύρα μεσάνυχτα πατερ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιά κίνηση ἁγίου πνεύματος;;Ποιανοῦ χρισμένου;;
   Τά μαῦρα μεσάνυχτα,μήπως δέν τά ἔχει ὁ πάτερ;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 7. Για οσους πιστευουν οτι η φιλικη εταιρια ελογιζετο ως μασωνια κοιμουνται ορθιοι. Καμια σχεση το ενα με το αλλο.Η μασωνια φυσικα και ειναι θρησκεια και δεν εχει καμια σχεση με τη φιλικη εταιρια. Ελεος θα τριζουν τα κοκκαλα του Κολοκοτρωνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.