16 Νοε 2016

Πέντε χρόνια χωρὶς τὸν Νεοκλὴ Σαρρή

Δεῖτε ΕΔΩ καὶ μιὰ παλαιότερη ἀνάρτηση: Νεοκλὴς Σαρρής: «Ὁ κίνδυνος τους εἶναι οἱ bloggers καὶ ἡ ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης μέσω τοῦ διαδικτύου!»
Γράφει  Θ. Μαλκίδης 
Τοῦτες τὶς μέρες ποὺ συμπληρώνονται πέντε χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγες ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, νιώθουμε καὶ νιώθω ἀκόμη περισσότερο τὴν ἀπουσία σου.  Ανθρωπίνως  γιατί ἔτσι εἴμαστε φτιαγμένοι καὶ καὶ πολιτικῶς γιατί στὴν παρακμὴ καὶ τὴν πτώχευση ποὺ ζοῦμε λείπει ὁ λόγος καὶ ἡ πράξη σου.  
Λίγες μέρες πρὶν μιλώντας στὴν Ξάνθη στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἑνὸς συναγωνιστή μας, τοῦ Ὀμὲρ Ἀσάν, σὲ μνημόνευσα, μεταξύ τν ἄλλων γιὰ τὸν ἐξαιρετικό σου πρόλογο στὸ βιβλίο του γιὰ τον Πολιτισμὸ τοῦ Πόντου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπουσία σου. Ἀπουσία ποὺ ὅσο προχωρᾶμε πρὸς τὸ γκρεμό, ὅπως γράφει ὁ συμπατριώτης μας ὁ Γιῶργος Σεφέρης, τόσο εἶναι ἀκόμη πιὸ ἐκκωφαντική. Ἀφιέρωσα τὴν ὁμιλία μου σὲ σένα καθὼς καὶ σὲ ἄλλους δύο συναγωνιστές, τὸν ἀείμνηστο Γιωργο Ἀνδρεάδη καὶ τὸν ἐξόριστο Ραγκὶπ Ζαράκολου, ὡς ὄφειλα ἀπὸ....
καθῆκον καὶ χρέος. 
Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες σὲ σκέφτονται καὶ σὲ μνημονεύουν γιατί σὲ ἐκτιμοῦν γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά σου, γιὰ τὸν ἀγώνα σου ὡς ἐπιστήμονα, ὡς πολιτικὸ καὶ ὡς ἄνθρωπο. Ὁ λαὸς μας λέει πὼς ὑπάρχουν ζωντανοὶ ποὺ εἶναι πεθαμένοι, ἀλλὰ ὑπάρχουν πεθαμένοι ποὺ εἶναι ζωντανοί! Ἐσὺ εἶσαι ζωντανὸς καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν παρουσία σου ποὺ ἐπηρεάζει τὸν Ἑλληνισμὸ σήμερα, ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν οἰκογένειά σου, τοὺς δικούς σου ἀνθρώπους, τοὺς Ἕλληνες καὶ τὶς Ἑλληνίδες ποὺ παίρνουν δύναμη ἀπὸ τὸ λόγο καὶ τὴν πράξη σου. 
Εὔχομαι οἱ φοιτητές σου, οἱ ἀμέτρητοι Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ποὺ σὲ παρακολούθησαν στὸ ἀμφιθέατρο καὶ σὲ αἴθουσες, μιλώντας γιὰ τὴν Τουρκία, τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴ Θράκη, τὴ Γενοκτονία, καὶ μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλα ζητήματα ποὺ καθόρισαν τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ κοινωνία, νὰ ἀκολουθήσουν τὴ στάση καὶ τὴν πορεία ζωῆς ποὺ εἶχες. Εἰλικρίνειας, εὐθύτητας, ἀνθρωπισμοῦ, γνώσης, μετριοφροσύνης καὶ σεμνότητας, ταπεινότητας καὶ ἤθους. Ἀγωνιστικότητας καὶ θάρρους, ὅπως ἁρμόζει στὶς δύσκολες  μέρες καὶ νύχτες, ποὺ ζοῦμε. 
Ἀγαπητὲ Νεοκλή, Καλὸ Παράδεισο καὶ  Καλὴ Ἀνάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.