2 Μαρ 2016

Οἱ ἄρχοντες ἁπλοὶ παρατηρητὲς ἢ μᾶλλον συνεργοὶ τῶν θλιβερῶν, ἱστορικῶν γεγονότων στὶς ἡμέρες μας

Γράφει ο Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Σχολιάσαμε καὶ ξανασχολιάσαμε καὶ συνεχίζουμε νὰ σχολιάζουμε τὰ γεγονότα καὶ τὰ πρόσωπα. Νομίζουμε πώς κάναμε τὸ χρέος μας; Λάθος. Νομίζουμε πῶς θὰ τελειώσουν τώρα τὰ συμβαίνοντα; Ὄχι. Τώρα μαγειρεύονται ὅλα. Ἔχουν πέσει ὅλα τα ὑλικὰ στὴν κατσαρόλα καὶ περιμένουμε τὸ ἀποτέλεσμα. Ἅπαντες παρακολουθοῦμε ἐνεῶς τὰ τεκταινόμενα. Σύγχυση καὶ ἀπορία! Καὶ ὅσοι ἔχουμε κάποια πίστη στὸ Θεό, λέμε: «Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του»!
Μπροστὰ στὰ μάτια μας χορεύει ὁ διάβολος μὲ τὰ ὄργανά του - ναὶ εἶναι δαιμονικὸς χορὸς αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα, εἶναι ὁ χορὸς τῆς Σαλώμης - κι ἐμεῖς ἀνάπηροι ψυχὴ τὲ καὶ σώματι, παρακολουθοῦμε νὰ ἁπλώνεται τὸ σκοτάδι, χωρὶς νὰ ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ ἀντιδράσουμε. Τί κακὸ γιὰ ἕναν λαό, ποὺ δὲν τοῦ ἀξίζει αὐτὴ ἡ κατάντια! 
Ἡ καλοσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπία ποὺ δείχνει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρέθηκαν στὰ μέρη μας, εἶναι κληρονομιὰ τῶν προγόνων μας, δῶρο δικό τους. Τὸ στολίδι μᾶς αὐτό, τὸ ὁποῖο, ἂν μποροῦσαν, θὰ τὸ ἀμφισβητοῦσαν. Τὸ παραλάβαμε. Μᾶλλον δὲν τὸ αὐξήσαμε. Δίνουμε ὅμως ἀπ` αὐτὸ ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ παπποῦδες μας. Ἀπ` ὅ,τι μᾶς ἔμεινε. Διότι δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται αὐτονόητη ἡ ἀρετὴ τῆς φιλοξενίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τί νοιώθει ἡ ἑλληνικὴ καρδιὰ σὲ τέτοιες καταστάσεις, ὅπως καὶ ὁ Ἕλληνας δὲν μπορεῖ νὰ....
κατανοήσει τὴν ἀπουσία αὐτῆς τῆς αὐθόρμητης αὐτοδιάθεσης στὸ συνάνθρωπο. 
Ἀλλὰ ἕτερον ἑκάτερον. Ἄλλο ἡ φιλανθρωπία καὶ ἄλλο ἡ ὀργάνωση τοῦ κράτους καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς τάξης καὶ τῆς ἀσφάλειας μέσα σ` αὐτό, εὐθύνη καθαρά των ἀρχόντων.
Οἱ κυβερνῶντες ἐξέπεσαν σὲ ἄλλους ρόλους, ἔξω ἀπ` αὐτοὺς ποὺ τοὺς ὅρισε ὁ  λαός. Λὲς καὶ δὲν ἔχουν τὴν αἴσθηση τῆς εὐθύνης, ποὺ τοὺς ἐπιφορτίζει τὸ ἀξίωμα, τὸ ὁποῖο φέρουν. Λὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ ἄλλη πατρίδα, ἀπὸ ἄλλο γένος, ἀπὸ ἄλλους κόσμους, ἀπ` τὸ ὑπερπέραν. Κάνουν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ κυβερνοῦν. Κάνουν προβλέψεις καὶ ὑποθέσεις. Προαναγγέλλουν γεγονότα, σὰν τοὺς μάντεις τῆς ἀρχαιότητας. Ἀναγγέλλουν πληροφορίες καὶ εἰδήσεις, σὰν  δημοσιογράφοι ἀπὸ δεύτερο χέρι. Καθησυχάζουν τὰ πλήθη, ἐνῶ γύρω μας γίνονται συγκλονιστικὲς ἀνακατατάξεις. Δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴ σοβαρότητα τῆς ἔλλειψης ἐνημέρωσης τοῦ λαοῦ; Ὅλα γίνονται ἐν κρυπτῶ, ἐρήμην του λαοῦ. Αἰωρεῖται παντοῦ ἡ αἴσθηση, πὼς δὲν ὑπάρχει καπετάνιος σ` αὐτὸ τὸ καράβι.
Προσπαθοῦν νὰ προβάλλουν ἄλλη εἰκόνα τοῦ ἐαυτοῦ τοὺς ἀπ` αὐτὴν ποὺ πραγματικὰ εἶναι, χρησιμοποιώντας γελοία τεχνάσματα. Ἕνα τίποτα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κενό, μᾶλλον τὴν καταστροφή. Ἀνέχονται ἢ ἐπιδιώκουν σκόπιμα τὴν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς ὑπόστασης τῆς Ἑλλάδας. Τὰ φαινόμενα δὲν ἀπατοῦν. Ὁδηγούμαστε τάχιστα σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προσωρινότητας. Ὅποιο ἀπὸ τὰ δύο κι ἂν ἰσχύει, εἶναι προδοσία. 
Παριστάνουν τοὺς σοφούς, μὲ θεωρίες «ἀνεμομαζώματα, διαολοσκορπίσματα». Ἐκφοβίζουν τάχα τοὺς ἐχθρούς της «πατρίδας». Ποιᾶς πατρίδας ἄραγε; Κολακεύουν καὶ γλύφουν κράτη καὶ ἐξουσίες, τὶς ὁποῖες παλιότερα οὔτε καν φαντάζονταν πὼς θὰ τὶς ἔπαιρναν στὸ στόμα τους. Ἀντιφάσεις ἐπὶ ἀντιφάσεων. Ἀνύπαρκτοι, ἄπρακτοι  θεατὲς μὲ τεράστια εὐθύνη ἀπέναντι στὴν ἱστορία αὐτοῦ του ἔθνους. Θολωμένες ψυχές, ἀνερμάτιστες ἀπὸ τὴν ἔλλειψη πίστης σὲ ὑψηλὰ ἰδανικά, ποὺ ξέρουν μόνο νὰ παίζουν θεατράκι, σὰν τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ. Αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμοὺς τοὺς χρεώνονται ἐπίσημα, μὲ τοὺς νόμους ποὺ ψήφισαν καὶ ἐξέγειραν τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, στὸν ὁποῖο δὲν πιστεύουν ἀλλὰ οὔτε καὶ σέβονται.
 Ποῦ νὰ ἀκουμπήσετε, ὑπουργοὶ καὶ διάφοροι ἄρχοντες; Ποῦ; Στὰ παχιὰ λόγια καὶ στὶς θεωρίες σας, ὅταν ἤσασταν ἔξω ἀπὸ τὸ χορό; Τώρα φαίνεται ἡ ἀξία σας, μᾶλλον ἡ ἀξία τοῦ πιστεύω σας. Ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἰδανικά, γιὰ νὰ εἶσαι ἕτοιμος νὰ δώσεις τὸ αἷμα σου καὶ τὸν ἱδρώτα σου γι' αὐτά, τὰ πάντα δικαιολογοῦνται μὲ προφάσεις λογικοφανεῖς. Ἁπλά το εἶπε ὁ ποιητής, ἀλλὰ ἐσεῖς τὸν περιγελᾶτε: «Ἡ μεγαλοσύνη στὰ ἔθνη δὲ μετριέται μὲ τὸ στρέμμα, ἀλλὰ μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ μὲ τὸ αἷμα». Σᾶς ἀποστομώνουν ὅμως οἱ νεομάρτυρες, οἱ ἥρωες καὶ οἱ ἀληθινοὶ ἡγέτες τοῦ παρελθόντος. Κι ἂν αὐτὸ δὲ φαίνεται τώρα, διότι ὅλοι βρισκόμαστε σὲ κατάσταση «ζάλης», αὔριο, μεθαύριο, σὲ λίγο καιρὸ θὰ φωνάξει ἡ ἀλήθεια. Θὰ κράξει καὶ θὰ ζητήσει τὰ δικαιώματά της. Ἦταν σχεδιασμένο νὰ κυβερνᾶτε τέτοιες δύσκολες ὧρες, ἀλλὰ θὰ σᾶς γράψει ἡ ἱστορία.  
Αὔριο θὰ σᾶς ζητηθεῖ λόγος, τί θὰ πεῖτε; Ἐκφοβίζετε τοὺς ἀτάκτους, δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ δὲ συμφωνοῦν μὲ τὶς ἀνοησίες σας καὶ τὰ ἀκατανόητά σας.  Τρέμετε καὶ καλοπιάνετε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐπικίνδυνους, τοὺς ἐχθρούς μας, ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀτιμάσουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Φοβάστε νὰ ὀρθώσετε παλικαρίσια το ἀνάστημα: Ναί, ἂν χρειαστεῖ, θὰ πάρουμε καὶ τὰ ὅπλα! Θὰ σᾶς πολεμήσουμε, ὅσοι ἐπιχειρήσετε κατὰ τῆς πατρίδας μας.
Πιστεύουμε πὼς ἔχουμε λαὸ ἕτοιμο γιὰ θυσίες. Δὲν ἐννοοῦμε οἰκονομικές, ἀλλὰ θυσίες ἀντάξιές της ἱστορικῆς συνέχειας, καθὼς οἱ πρόγονοί μας μᾶς δίδαξαν. Διότι δὲν «σάπισε», δὲν «χάλασε» ὁ Ἕλληνας. Θὰ τὸ δείξει σύντομα. Ἔστω κι ἂν φαίνεται πὼς εἶναι ἀργά. Διότι δὲν θὰ εἶναι ἀργά. Διότι ὁ Ἕλληνας θὰ συμπληρώσει, θὰ καλύψει τὸ χαμένο χρόνο μὲ τὴν ὁρμὴ τῆς καρδιᾶς του. Διότι μὲ τὸν Ἕλληνα, ὄχι μὲ τὸν καθένα, μὲ τὸν Ἕλληνα, συμβαίνει κάτι παράδοξο: Ὅ,τι κάνει, ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά.
Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 1-3-1016

13 σχόλια:

 1. Μητροπολίτου Σιατίστης, ΠΑΥΛΟΥ: Το έγκλημα της εξουσίας

  https://siatistaagiosnikolaos.gr/2016/03/01/το-έγκλημα-της-εξουσίας-μητροπολίτου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ2 Μαρτίου 2016 - 5:13 μ.μ.

  Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι είναι ΑΛΛΟ πράγμα η φιλοξενία και ΑΛΛΟ πράγμα η αυτοκτονία.

  Εδώ δεν πρόκειται απλώς για μερικούς δυστυχισμένους που ζητούν βοήθεια...εδώ πρόκειται για ΣΧΕΔΙΟ εξισλαμισμού της Ελλάδας.

  Ο Τούρκος πρόεδρος Οζάλ το είχε πει ήδη την δεκαετία του '80..."δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες...απλά θα τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους και θα τελειώσουμε μ'αυτούς"...

  Σαν Χριστιανός θα βοηθήσω έναν κατατρεγμένο που θα καταφύγει στην πόρτα μου.

  Όταν όμως έλθουν άλλοι εκατό κατατρεγμένοι και προσπαθήσουν να με διώξουν για να πάρουν το σπίτι μου, τότε θα αντισταθώ.

  Η Χριστιανική Αγάπη συνοδεύεται από την Διάκριση και την Δικαιοσύνη και δεν είναι συνώνυμη με την βλακεία ή με την αυτοκτονία.

  Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού.

  Όμως ΔΕΝ είναι όλοι οι άνθρωποι Σώμα Χριστού.

  Οι μουσουλμάνοι λαθροεισβολείς είναι παιδιά του Θεού...καμιά αντίρρηση.

  ΔΕΝ είναι όμως Σώμα Χριστού όπως ο γηγενής Ορθόδοξος Ελληνικός λαός.

  Μπορούμε να παρέχουμε προσωρινή στέγη και περίθαλψη σε έναν περιορισμένο αριθμό αυτών.

  ΔΕΝ μπορούμε όμως να δεχτούμε μόνιμη εγκατάσταση όλων αυτών στην Ελλάδα.

  Το Γένος μας βίωσε στο πετσί του το Ισλάμ επί 400 μαύρα χρόνια σκλαβιάς.

  Χρειάστηκαν ποταμοί αίματος και θυσιών για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη και Ορθόδοξη.

  Δεν θα τα ανατρέψουμε τώρα όλα αυτά - και μάλιστα "ειρηνικά" - επειδή έτσι το θέλει η κλίκα των ανθελλήνων νεοταξιτών της αριστεράς που κυβερνά αυτή την άτυχη Πατρίδα.

  Το 80% των "προσφύγων" είναι νέοι άντρες 20-30 ετών.

  Γιατί δεν μένουν στην πατρίδα τους να πολεμήσουν ???

  Η Σερβία ισοπεδώθηκε από τις βόμβες του ΝΑΤΟ, αλλά οι Σέρβοι δεν εγκατέλειψαν την πατρίδα τους.

  Γιατί δεν πάνε στις πάμπλουτες Αραβικές χώρες του Κόλπου που είναι μουσουλμανικές ???

  Υπάρχει ΣΧΕΔΙΟ ισλαμοποίησης της Ελλάδας και της Ευρώπης, και όποιος δεν το βλέπει είναι αφελής ή προδότης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΕ το πρόσχημα του κατατρεγμού των προσφύγων που όντως αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν βοηθείας ενεργοποιούν τις ευαισθησίες του έλληνα.Και καλά κάνουν οι έλληνες που βοηθούν,αλλά ως εκεί.Θα βοηθήσει,θα ποτίσει και θα ταίσει,αλλά δε θα τον βάλει στο σπίτι του.Όχι επειδή είναι απάνθρωπος,αλλά επειδή δε βάζεις ποτέ στο σπίτι σου ανθρώπους οι οποίοι επικροτούν τη βία,η θρησκεία τους πρεσβεύει τη βία!Για το ισλάμ υπάρχουν δύο κόσμοι,ο κόσμος των πιστών του ισλάμ δηλαδή της υποταγής στο θέλημα του θεού τους,και ο κόσμος των απίστων οι οποίοι είμαστε κατ΄αυτούς όλοι οι άλλοι που δε δέχονται το ισλάμ.Αυτοί όπου πηγαίνουν σταδιακά επιβάλουν τις θέσεις τους,με τη κήρυξη του τζιχάντ πόλεμο δηλαδή προς τους απίστους να ενστερνιστούν τα πιστεύω τους,και να εναταχθούμε στο κόσμο του ισλάμ δηλαδή των πιστών τους,στην υποταγή του θελήματος του θεού τους ο οποίος δεν είναι άλλος από έναν θεό της βίας,μια πλάνη δηλαδή.Ο Θεός τα έφτιαξε καλώς λίαν,είναι Θεός αγαθός,βρέχει επί δικαίους και αδίκους,Θεός αγάπης κι όχι μίσους,Θεός οικτίρμων,ελεήμων,Θεός που αγαπά τους πάντες και ό,τι δίνει το δίνει με αγάπη πλούσια.Ποιά η σχέση του Χριστιανικού Θεού του Θεού της αγάπης με το Θεό των μουσουλμάνων;Ποιός Θεός δίνει απλόχερα τη ζωή για να αποφασίζει ένας άνθρωπος να αφαιρεί τη ζωή του άλλου,να κόβει το χέρι,να βγάζει το μάτι,να μη σέβεται τη γυναίκα ως εικόνα Θεού;Οι μουσουλμάνοι ζουν μια πλάνη του πονηρού,λατρεύουν δαίμονες,τους πλανούν οι δαίμονες,αυτά κάνει ο σατανάς για να αρπάξει όσους μπορεί,σκαρφίζεται μύριους τρόπους να χαθούν μαζί του εκατομμύρια άνθρωποι!Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης όταν δίδασκε τον εβραικό λαό μοιάζει με το θεό του ισλάμ,όταν έδωσε το ΝΟΜΟ αλλά απευθυνόταν στον ανώριμο άνθρωπο,έναν άγριο άνθρωπο στον οποίο έβαλε κανόνες,ΟΧΙ όμως ότι ήταν το θέλημα του Θεού το οφθαλμόν αντί οφθαλμού ή έκλεψε κόψε του το χέρι!Ήλθε ο ΛΟΓΟΣ νανθρώπησε ο Λόγος του Θεού,έγινε άνθρωπος,έδειξε την αληθινή οδό προς τη τελειότητα του ανθρώπου,έδειξε την αλήθεια και ο ΝΟΜΟΣ της Παλαιάς Διαθήκης συμπληρώθηκε και τελειοποιήθηκε με τη νέα Διαθήκη του Θεού Πατέρα προς το ανθρώπινο γένος.Καινή Διαθήκη,δηλαδή υπόσχεση αιωνίας ζωης και ελέους του Θεού προς τον άνθρωπο εαν κι εφ΄όσον τηρεί τις εντολές του ΥΙΟΥ του,του δεύτερου προσώπου του τρισυπόστατου Θεού.

   Διαγραφή
  2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΙΛΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ .ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ
   ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΤΕ

   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΙΑΝΟΥΝ ΚΟΤΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...   Όσοι έχουν μπουκάρει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, είναι λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες και θα πρέπει άμεσα να απελαύνονται.

   Όλα τα άλλα είναι απλά παραμύθια και ιστορίες από επαγγελματίες φιλάνθρωπους... με σκοπό να κερδίσουν οικονομικά και ιδεολογικά εις βάρος του Ελληνικού λαού, της Πατρίδας και του Έθνους.

   Κοινώς, μπορούμε πλέον να μιλάμε για Εσχάτη Προδοσία.
   Θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα με απλό και όχι νομικίστικο τρόπο για να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει και τι ισχύει, σχετικά με το νομικό καθεστώς των προσφύγων.

   Το διεθνές και εγχώριο νομικό καθεστώς των προσφύγων είναι δεδομένο και σαφές και το Ελληνικό κράτος τα παραβιάζει ασύστολα και ούτε καν σέβεται τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων όπως θα δείτε παρακάτω.

   Πρόσφυγας λοιπόν νοείται μόνο αυτός που εγκαταλείπει ηθελημένα ή διωκόμενος τη χώρα του για να βρεθεί σε άλλη χώρα που δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

   Αυτό σημαίνει πως εάν πχ ένα πλοιάριο φύγει από την εμπόλεμη Συρία και φτάσει στην μη εμπόλεμη Ελλάδα, τότε ναι μιλάμε για πρόσφυγες. Όταν όμως κάποιοι φύγουν από την εμπόλεμη Συρία, πάνε στην μη εμπόλεμη Τουρκία και τελικά περάσουν παρανόμως το Αιγαίο για να βρεθούν στην μη εμπόλεμη Ελλάδα, αυτοί δεν είναι πρόσφυγες αλλά λαθρομετανάστες και έτσι τους αναγνωρίζει ο νόμος. Κακώς και κατά παράβαση του νόμου οι Ελληνικές αρχές και το Ελληνικό κράτος χαρακτηρίζουν όλους αυτούς που μπουκάρουν από την Τουρκία ως πρόσφυγες.

   Διαγραφή
  3. Με λίγα λόγια από τη στιγμή που ο πρόσφυγας καταφύγει σε μη εμπόλεμη χώρα (Τουρκία), παύει και ο κίνδυνος κατά της ζωής του και μόνο αυτή η χώρα οφείλει να του παρέχει την ιδιότητα του πρόσφυγα και να του φερθεί αναλόγως.

   Όταν η χώρα αυτή (Τουρκία) προωθεί αυτούς τους πρόσφυγες σε άλλη χώρα με παράνομο τρόμο και χωρίς προηγούμενη κοινή συμφωνία, τότε τα άτομα αυτά χάνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και πλέον πρόκειται για λαθρομετανάστες για τους οποίους και υπάρχει σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση τους που δεν είναι άλλη από την άμεση απέλαση. Δεν τα λέω εγώ αυτά τα λέει το Σύνταγμα και οι σχετικοί νόμοι.

   Τα παραπάνω αποτελούν και το λόγο που πριν λίγες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας, απεφάνθη με απόφαση του Ε' Τμήματος πως δεν επιτρέπεται το ανεξέλεγκτο κύμα εισόδου προσφύγων καθώς και η παροχή προσωρινής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η παραμονή στην Ελλάδα ακόμα και προσφύγων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με επίσημα έγγραφα της χώρας τους.

   Το ΣτΕ μάλιστα αποφάσισε να επιστρέψει ως μη νόμιμο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορούσε στην τακτοποίηση με τις απαραίτητες προϋποθέσεις χιλιάδων εκκρεμών από προηγούμενα χρόνια (μέχρι το 2010) αιτήσεων απόδοσης ασύλου σε πρόσφυγες, έρχεται μάλλον σε προφανή αντίθεση με την προσπάθεια όλων των αρμόδιων αρχών να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μπροστά στο μεγάλο προσφυγικό ρεύμα των τελευταίων μηνών. Είναι βέβαιο ότι η νέα κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα θα πρέπει άμεσα να προβεί σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό θα μπορέσει αυτόματα να επιταχύνει και τις νέες περιπτώσεις που αφορούν τις πολλαπλές αφίξεις προσφύγων από τη Συρία.

   Το προεδρικό διάταγμα που αρχικά είχε κατατεθεί στο ΣτΕ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έγινε αποδεκτό και από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση και προέβλεπε την χορήγηση καθεστώτος παραμονής για δύο χρόνια για ανθρωπιστικούς λόγους με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης σε όσους είχαν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας έως τις 21.11.2010 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

   α) να είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ και

   β) να μην συντρέχει «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και χωρίς να ελέγχεται η συνδρομή των προβλεπόμενων στο ΠΔ 114/2010 προϋποθέσεων».

   Ωστόσο το Ε΄τμήμα του ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 120/2015 γνωμοδότηση του κρίνει ότι ο νόμος 3907/2011, δεν παρέχει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς να θεσπίσουν «διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους άνευ καθορισμού κριτηρίων και προϋποθέσεων συναφών προς το καθεστώς αυτό και με τις οποίες μεταβάλλονται κατ’ ουσία οι οριζόμενες από τις πάγιες διατάξεις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος».

   Διαγραφή
  4. Επομένως, σύμφωνα με το ΣτΕ, «οι ρυθμίσεις του υπό επεξεργασία σχεδίου, με τις οποίες προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χορήγηση του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με μόνο κριτήριο τον χρόνο υποβολής του αιτήματος διεθνούς προστασίας και μόνες προϋποθέσεις την κατοχή δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού σε ισχύ και τη μη τελεσίδικη καταδίκη του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, κείνται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 5 παραγράφου 3 του νόμου 3907/2011».

   Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε τέλος ότι στο εν λόγω Π.Δ. οι συνυπογράφοντες υπουργοί δεν εκθέτουν τους λόγους «που καθιστούν αναγκαίες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενόψει του γεγονότος ότι με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται η εισαγωγή εξαιρετικών ρυθμίσεων, με τις οποίες τροποποιούνται οι πάγιες διατάξεις που ρυθμίζουν τόσο την χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όσο και την εξέταση των εκκρεμών σε δεύτερο βαθμό προσφυγών στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας».

   Συνεπώς όσοι έχουν μπουκάρει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, είναι λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες και θα πρέπει άμεσα να απελαύνονται.

   Όλα τα άλλα είναι απλά παραμύθια και ιστορίες από επαγγελματίες φιλάνθρωπους... με σκοπό να κερδίσουν οικονομικά και ιδεολογικά εις βάρος του Ελληνικού λαού, της Πατρίδας και του Έθνους.

   Κοινώς, μπορούμε πλέον να μιλάμε για Εσχάτη Προδοσία.

   Διαγραφή
  5. Τότε ο πρόσφυγας στη πρώτη μη εμπόλεμη χώρα που εισέρχεται στη δεύτερη μη εμπόλεμη χώρα ας επιστρέψει στη πρώτη μη εμπόλεμη χώρα να πάρει το εισιτήριο του πρόσφυγα.Αλλά επειδή η πρώτη μη εμπόλεμη χώρα(κορόιδο είναι! )σκοπίμως στέλνει στη δέυτερη μη εμπόλεμη χώρα όχι μόνο πρόσφυγες αλλά και λαθρομετανάστες τους τρώει στη μάπα η δεύτερη μη εμπόλεμη χώρα επειδή τη βρήκαν ως καρνάβαλο από το 2010 και τη ραπίζουν όλοι μαζικά.Αλλά όταν η δεύτερη μη εμπόλεμη χώρα δεν έχει άξιους ηγέτες που να αγαπούν τη πατρίδα τους κι όχι την εξουσιολαγνεία και το χρήμα θα δούμε κι άλλους λαθρομετανάστες και πρόσφυγες να εισέρχονται στη δεύτερη χώρα προορισμού που τυγχάνει να είναι η μακάρια Ελλάδα που η μισή τσικνίζει και τα έχει γράψει στα παλιά της υποδήματα και η άλλη μισή όπως ο αρχαίος Αυνάν της Παλαιάς Διαθήκης αμαρτάνει..!

   Διαγραφή
  6. Είναι φοβερές αλήθειες τα παραπάνω, που δεν τις γνωρίζουμε. Φορτώνουν οι κυβερνώντες παράνομα στην πλάτη μας φορτίο βαρύ, αλλά κυρίως επικίνδυνο. Και πέρα όλων αυτών παίζουν παιχνίδι ατιμίας, αντεθνικό παιχνίδι.

   Διαγραφή
 3. Στρατηγός Γ. Αϋφαντής: Αποκαλύπτοντας τον ρόλο του Πολυτεχνείου 1973

  Συνέντευξη του στρατηγού ε.α Γεωργίου Αϋφαντή στον Πέτρο Ιωάννου στον sportnews901.gr στην Λάρισα

  https://www.youtube.com/watch?v=bEERG6sJKCs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κυριε Σαββα .Για να πουμε τα πραγματα με το ονομα τους,εχουμε εισβολη μουσουλμανικη
  ΩΣΤΟΣΟ το ΣΤΕ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΛΛΑ ΛΑΘΡΟ
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΑΣ ΠΙΑΝΟΥΝ ΚΟΤΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...
  http://attikanea.blogspot.gr/2015/09/blog-post_133.html
  Σ αυτο το παιχνιδι της κοροηδιας και της παραποιησης συμμετεχει
  1.η προδοτικη πολιτικη Ηγεσια.
  2,η Προδοτικη Στρατιωτικη ηγεσια και
  3.Ακομη και η Εκκλησια που δεν βροντοφωναζει οτι ηρθαν οι ορδες που ονειρευοταν ο ΟΖΑΛ
  Τουργκούτ Οζάλ: «Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες, αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια από ΄δώ μεριά και να τελειώνουμε μ΄ αυτούς»!
  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_3609.html#ixzz41lJwELxI
  Οι απλοι πολιτες ποτε δεν ανοιξαν τις πορτες τους στα εχθρικα στρατευματα να τα ταισουν,να ομως που ολοι ακομη και η ΔΙΣ φροντιζει αυτον που θα σφαξει τον Ελληνα
  Αμφιβαλει κανεις οτι η πολιτικη ηγεσια θα θελησει να ονομασει τους λαθρο ,Ελληνες θα τους δωσει δικαιωματα στην πολυπαθη ματωμενη ΓΗ ΜΑΣ και θα αλλαξει το ορθοδοξο ΣΥΝΤΑΓΜΑ μας εις βαρος μας?
  ΑΙΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ επρεπε να ειναι ο τιτλοσ του αρθρου σας .Ολα τα αλλα περι μη βοηθεια ς των Ευρωπαιων δεν λενε σ εμας τους ΕΛΛΗΝΕΣ τιποτε
  ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΙ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΦΘΕΣΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  Μυτιλήνη Λέσβος SOS Κραυγή απόγνωσης κατοίκων σε ξένα κανάλια για λαθρομετανάστες
  https://www.youtube.com/watch?v=epNWPJQQXMU

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015
  ΣτΕ: «Όχι σε νομιμοποίηση μεταναστών – Όχι στην παραμονή λαθρομεταναστών στην Ελλάδα»
  Το ΣτΕ βάζει φρένο στο ανεξέλεγκτο κύμα εισόδου προσφύγων και στην παροχή προσωρινής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ δεν επιτρέπει παραμονή στην Ελλάδα παράτυπων προσφύγων.
  Παράλληλα, επέστρεψε ως μη νόμιμο στους εννέα συναρμόδιους υπουργούς το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισθέντων από τις πατρίδες τους αλλοδαπών.
  Όμως, υπογραμμίζει το ΣτΕ, ο επίμαχος νόμος 3907/2011, δεν παρέχει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς να θεσπίσουν «διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους άνευ καθορισμού κριτηρίων και προϋποθέσεων συναφών προς το καθεστώς αυτό και με τις οποίες μεταβάλλονται κατ’ ουσία οι οριζόμενες από τις πάγιες διατάξεις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος».
  στις Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2015

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η απάντηση του Μητοπολίτη Μεσογαίας στην απαγόρευση του κ. Φίλη


  Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος ξεσπά δηλώνοντας στο newsbomb.gr την δυσαρέσκειά του στέλνοντας ένα μήνυμα όλο νόημα στο υπουργείο:

  «Δεν είναι δυνατόν αυτοί που υποστηρίζουν μία παιδεία χωρίς αριστεία
  να μην ονειρεύονται και μία παιδεία δίχως ελευθερία και μία κοινωνία δίχως δημοκρατία;
  Και δεν εννοώ ως ελευθερία το δικαίωμα ενός Μητροπολίτη να μιλάει στα σχολεία, αλλά το δικαίωμα των παιδιών να ζητούνε λόγο και από την Εκκλησία.
  Τελικά, φαίνεται ότι αυτοί που προπαγάνδισαν τον αντιρατσιστικό νόμο,
  πνίγονται μέσα στον ρατσισμό του αντιεκκλησιαστικού τους πάθους.
  Για λίγο όμως ακόμη...»


  Πηγή:
  http://www.newsbomb.gr/politikh/news/story/675186/h-apantisi-toy-mesogaias-stin-apagoreysi-fili

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. O πραγματικά άξιος Μητροπολίτης Μεσογαίας, στο Newsbomb.gr

  https://www.youtube.com/watch?v=4ksjMrQV90c

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.