2 Μαρ 2016

Ἄρχισε ἡ φίμωση τοῦ ὀρθόδοξου καί πατριωτικοῦ λόγου. Δῆμος ἀπαγόρευσε ὡς “διχαστικὴ” καὶ “ξενοφοβικὴ” ὁμιλία – ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κάρτα Πολίτη καὶ τὴν ἰσλαμοποὶηση τῆς Χώρας

Δεύτερο κροῦσμα θρησκευτικής  λογοκρισίας!
Ἕλληνες, ἀντισταθεῖτε στὰ φαινόμενα αὐτά. Γεμίστε τὴ ζωὴ σας Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Μιλεῖστε. Δὲν ἔμεινε πολὺς καιρός!
Μετὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη  πρὸς τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο νὰ ὁμιλήσει σὲ δύο σχολεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου εἶχε προσκληθεὶ (βλ. ἐδῶ) , ἔχουμε καὶ δεύτερη λογοκριτικὴ ἀπαγόρευση ἀπὸ Δῆμο καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ το Δῆμο Τυρνάβου, ὁ ὁποίος απαγορευσε στὸν ἀγωνιστὴ ὀρθόδοξο μαχητὴ δικηγόρο τῆς πόλης τῶν Τρικάλων κ. Δῆμο Θανάσουλα να ὁμιλήσει, ὡς προσεκεκλημένος συλλόγου, γιὰ τὴν Κάρτα Πολίτη, τὴν ἀχρήματη κοινωνία καὶ τὴν ἰσλαμοποίηση τς  Χώρας μας. Ο Δήμαρχος θεώρησε (μὲ ποιὸ δικαίωμα ἄραγε) καὶ μάλιστα προληπτικά, προτοῦ ἀκούσει τὶς θέσεις τοῦ ὁμιλητή, ὄτι  ἀπὸ τὴν ἀφίσα ποὺ εἶχε ἀναρτηθεί “εκπεμπονται μηνύματα μὲ ξενοφοβικὸ χαρακτήρα ποὺ ἐμπλέκονται μὲ τὸ ἐθνικὸ καὶ εὐρωπαϊκὸ προσφυγικὸ προβλημα”. Με τὴν αἰτιολογία αὐτή,  ἀνακάλεσε τὴν ἄδεια ποὺ εἶχε δώσει  για τὴν ὁμιλία στὸ δημοτικὸ Πνευματικὸ Κέντρο.
Σὲ τί διαφέρει, ἡ ἐνέργειά του ἀπὸ τὴν προληπτικὴ λογοκρισία, τὴν ὁποία ἀπαγορεύει τὸ Σύνταγμα;  Ὁ κύριος Δήμαρχος δὲν θέλει  οἱ δημότες του νὰ διακινοῦν ἐλεύθερα τὶς ἰδέες τους, νὰ πληροφοροῦνται καὶ γιὰ ἀπόψεις ποῦ αὐτὸς δὲν ἐγκρίνει;
Ἂν γενικευθεῖ αὐτὴ ἡ στάση, πολὺ φοβούμαστε ὄτι οδηγουμαστέ σε θρησκευτικὸ διωγμό, ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε καὶ ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Θα ἐπιτρέπεται νὰ ὁμιλοῦν μόνο ὅσοι θὰ λέγουν αὐτὰ ποὺ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων θὰ ἐπιτρέπει. Θα ἐπιτρέπεται νὰ ὁμιλοῦν γιὰ....
ὀ,τιδήποτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Έλληνες, ἀντισταθεῖτε στὰ φαινόμενα αὐτά. Γεμίστε τὴ ζωὴ σᾶς Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Μιλεῖστε. Δὲν ἔμεινε πολὺς καιρός!

Ὅπως διαβάζουμε στὴν ἐφημερίδα “ΛΑΡΙΣΑ”:
Ἀναβλήθηκε τελικὰ ἡ ἐκδήλωση – ὁμιλία μὲ θέμα «Ἰσλαμοποίηση – Ἀχρήματη Κοινωνία – Κάρτα τοῦ Πολίτη (Ἔξυπνη Κάρτα)» ποὺ διοργάνωνε γιὰ χθὲς Κυριακὴ ὁ Ποντιακὸς Σύλλογος Τυρνάβου στὸ «Ἐμμανουήλειο» Πνευματικὸ Κέντρο μὲ ὁμιλητὴ τὸν δικηγόρο κ. Δῆμο Θανασούλα.
Μὲ ἀφορμὴ σχόλια καὶ ἀνακοινώσεις στὸ διαδίκτυο τὸ βράδυ τοῦ περασμένου Σαββάτου, πρὶν τὴν ἐκδήλωση, ἀπὸ τὸ σύλλογο ἐκδόθηκε ἡ ἑξῆς ἀνακοίνωση: «Ὁ Ποντιακὸς Σύλλογος Τυρνάβου πραγματοποιεῖ τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη προσέγγιση – ἑρμηνεία ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ ἀποδοθεῖ στὴν ἐκδήλωσή μας εἶναι λανθασμένη καὶ δὲν ἐκφράζει τὸ σύλλογό μας».

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Ἐν τῷ μεταξύ, μετὰ ἀπὸ διαμαρτυρίες γιὰ τὴν παραχώρηση αἴθουσας τοῦ «Ἐμμανουήλειου» Πνευματικοῦ Κέντρου ὁ Δῆμος Τυρνάβου χθὲς τὸ πρωὶ ἐξέδωσε τὴν ἑξῆς ἀνακοίνωση μὲ τὴν ὁποία αἴρει τὴν παραχώρηση τῆς αἴθουσας μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι: «Ὁ Ποντιακὸς Σύλλογος Τυρνάβου ζήτησε δημοτικὸ χῶρο γιὰ νὰ πραγματοποιήσει ἐκδήλωση-ὁμιλία μὲ χριστιανικὸ περιεχόμενο. Στὸ αἴτημα αὐτὸ ὁ Δῆμος ἀνταποκρίθηκε παραχωρώντας μία ἀπὸ τὶς αἴθουσες τοῦ «Ἐμμανουηλείου». Στὴ συνέχεια ὅμως δύο μέρες πρὶν τὴν ἐκδήλωση ὁ Ποντιακὸς Σύλλογος Τυρνάβου κυκλοφόρησε ἀφίσα τὰ μηνύματα τῆς ὁποίας μὲ τὸν ξενοφοβικὸ χαρακτήρα ποὺ ἐκπέμπουν, ἐμπλέκονται μὲ τὸ ἐθνικὸ καὶ εὐρωπαϊκὸ προσφυγικὸ πρόβλημα ἀλλοιώνοντας τὸ ἀρχικὸ περιεχόμενο τῆς ἐκδήλωσης.
Ὁ Δῆμος Τυρνάβου σὲ καμία περίπτωση δὲν συνεργεῖ στὴ δημιουργία ἐντάσεων-ἀντιθέσεων ποὺ ὁδηγοῦν σὲ συγκρουσιακὲς καταστάσεις στὴν τοπικὴ κοινωνία.
Ὡς ἐκ τούτου αἴρει τὴν παραχώρηση τῆς αἴθουσας γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης».
Τέλος, μετὰ τὴν παραπάνω ἀνακοίνωση τοῦ Δήμου Τυρνάβου ὁ Ποντιακὸς Σύλλογος Τυρνάβου σχετικὰ μὲ τὰ τεκταινόμενα γύρω ἀπὸ τὴν χθεσινὴ ἐκδήλωση ἀπάντησε ὅτι: «σιωπᾶ».
Τελικά, ἡ ἐκδήλωση τοῦ συλλόγου, ἔγινε χθὲς τὸ βράδυ στὸ κέντρο «Ἀκρόπολη» τοῦ Ἀμπελώνα, παρουσία πλῆθος κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.