3 Μαρ 2016

Οἱ στρατηγοὶ μπορεῖ νὰ μίλησαν, δὲν μίλησε ὅμως ἀκόμα ἡ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τῶν Ἑλλήνων!

Οἱ στρατηγοὶ μπορεῖ νὰ μίλησαν ἀλλὰ ὅταν μιλήσει ἡ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ –Ὑπεραγία Θεοτόκος μέσα ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ διαγράφονται ἐνώπιον μας τότε ἡ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ τῶν ὅπου γῆς Ἑλλήνων θὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ θὰ εἶναι συγκλονιστική. ΚΟΙΝΗ διαπίστωση…
Περιμέναμε τόσα χρόνια γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ὀδεύοντας πρὸς τὸ ἀδιέξοδο , σήμερα προσκρούομε μὲ ταχύτητα ἐλεύθερης πτώσης σὲ ἐπανάληψη ἐθνικῆς τραγωδίας. Διαχείριση προσφυγικῆς κρίσης καὶ ὅποιας ἄλλης κρίσης ἐμφανιστεῖ τὶς ἑπόμενες μέρες..γίνεται μὲ τὸ γνωστὸ σχέδιο ¨βλέποντας καὶ κάμνοντας. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα μὲ τὶς ¨εὐλογίες¨ τῶν ἑταίρων ἕνα ¨στρατόπεδο συγκέντρωσης¨ ¨Σόκ: Ἡ Εἰδομένη δὲν θὰ ἀνοίξει, τὸ προσφυγικὸ θὰ κρατήσει 2-3 χρόνια. Τὰ σύνορα δὲν θὰ ἀνοίξουν, εἶπε ὁ Μουζάλας στοὺς δημάρχους. Ἡ κατάσταση μὲ τοὺς ἐγκλωβισμένους πρόσφυγες θὰ κρατήσει 2-3 χρόνια. «Ἡ προσφυγικὴ κρίση εἶναι σὰν σεισμός, πυρκαγιὰ καὶ πλημμύρα ταυτόχρονα», εἶπε. Ζήτησε ἀπὸ....
τοὺς δημάρχους νὰ βροῦν χώρους σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα γιὰ «νὰ τοὺς μαζέψουμε»

Εἰδομένη: Τὸ νέο Σιδηροῦν Παραπέτασμα ποὺ κρατάει στὴν Ἑλλάδα τὶς ὀρδὲς τῶν προσφύγων 
Συνηθισμένοι οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ στρατόπεδα συγκέντρωσης καὶ τείχη τοῦ Αἴσχους (βλ. Αν. Βερολίνο) ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ ὕπουλο σχέδιο συνεργούντων καὶ τῶν Τούρκων. Ἀπὸ ἐτῶν ἀρθρογραφούσαμε μὲ τὴν ἐπικεφαλίδα ¨Τοκογλύφοι καὶ Τοῦρκοι προπονούνται¨. Σχηματικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἱστορικὰ βιώνουμε μέσα σὲ συνδυαστικὲς συνθῆκες ¨τουρκοκρατίας¨ καὶ ¨γερμανοκρατίας¨.
Τὰ μνημόνια καὶ ἡ προσφυγικὴ κρίση ἔδεσαν τὴν συνταγὴ ποὺ λέγεται ¨κατοχὴ τῆς Ἑλλάδος¨ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἀνθρωπιστικῆς κρίσης.
Τὸ καλό τς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι σιγὰ –σιγὰ ξυπνάει ὁ Ἑλληνικὸς νοῦς ἀπὸ τὸ ὄνειρο τῆς εἰκονικῆς –τεχνητῆς εὐμάρειας καὶ τώρα ἀρχίζει νὰ βλέπει τοὺς ἐφιάλτες ποὺ ἔζωσαν τὸ σπιτικό του.
Σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων μᾶς ¨οἱ ἀντίχριστοι δούλεψαν πολλὰ χρόνια¨ γιὰ νὰ θρέψουν τοὺς καρποὺς τῶν κόπων τους σὲ αὐτὸ τὸ πλούσιο ἁλωνάκι τῆς Μεσογειακῆς Λεκάνης.
¨Μας τὴν ἔφεραν¨ γιατί πολλοὶ Ἕλληνες μὲ τὶς πράξεις τοὺς τόσα χρόνια ἐπιβραβεύουν τὴν προδοσία τοῦ Ἰούδα.
Καὶ τώρα τί θὰ κάνουμε ;
Θὰ παρακολουθοῦμε τὸ λίκνο τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ νὰ μεταμορφώνεται σ ἕνα ἀπέραντο στρατόπεδο ἰσοπέδωσης ἀξιῶν καὶ κοινωνικῶν θεσμῶν;
Ποιὸς μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι δὲν θὰ γίνουμε Δαμασκὸς ἢ Παρίσι ἢ Βαγδάτη καὶ νὰ βλέπουμε ζωὲς στὰ καλὰ καθούμενα νὰ ἀνατινάζονται;

ΜΑ ποιὰ ΑΛΛΗ..ἀπὸ τὴν ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ τῶν Ἑλλήνων.
Στρατηγοὺς ἔχουμε πολλοὺς ἐν ἐνεργεία καὶ σὲ ἀποστρατεία, ὅμως ἡ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τοῦ Ἔθνους δὲν μίλησε ἀκόμα.
25 Μαρτίου τοῦ 2015 ἀνήμερά το Εὐαγγελισμοῦ μᾶς ἐπισκέφτηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους τῆς Παλαιστίνης στὴν Ἀθήνα ἡ Ἀχειροποίητος Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας καὶ σκόρπισε τὴν Εὐλογία ΤΗΣ στοὺς καθημαγμένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ μνημόνια Ἕλληνες.
Ἡ Παραμονὴ τῆς Ἐφέστιας αὐτῆς Εἰκόνας παρατάθηκε κατὰ πολὺ, σὰν νὰ ἤθελε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μᾶς πεῖ κάτι…
Ἐλάχιστες μέρες μετὰ τὸ τέλος τῆς προσκύνησης ΤΗΣ στὸ μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Πλάκα, ζήσαμε τὰ capital control, τὸ μεγαλειῶδες ΟΧΙ τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τὶς καλοκαιριάτικες ὑπαναχωρήσεις τῶν πολιτικῶν μᾶς ἔμπροσθέν των ἐκβιασμῶν τῶν ἑταίρων καὶ μέσα στὸ ΠΑΣΧΑ τοῦ Καλοκαιριοῦ βιώσαμε καὶ βιώνουμε μαζὶ μὲ τὴν Εὐρώπη τὴν προσφυγικὴ πλημμυρίδα τοῦ Ἰσλάμ.
Τί ἄλλο θέλουμε γιὰ νὰ πειστοῦμε ὅτι ἡ Παναγιὰ μᾶς ἀκολουθεῖ καὶ πάλι τὰ πονεμένα βήματα τῶν παιδιῶν της στὰ μαρτύρια καὶ σὲ αὐτὸ ποῦ ἔρχεται ὡς καταισχύνη τῶν ἐχθρῶν το ΥΙΟΥ ΤΗΣ;
ΦΕΤΟΣ μαζὶ μὲ τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ἑταίρων καὶ τὶς ὕπουλες προθέσεις καὶ παγίδες τοὺς συνέβησαν καὶ ἄλλα. ¨Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ.
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ;

Ἡ Εἰκόνα τῆς Ἱεροσολυμίτισσας δὲν σηκωνόταν γιατί ἦταν βαριά! Παρουσιάστηκε ἡ Παναγία σὲ μιὰ γυναίκα καὶ εἶπε: «ΔΕΝ ΑΦΗΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ» Τρεῖς φορὲς ἔγινε ἀπόπειρα νὰ τὴ σηκώσουν οἱ μοναχοὶ ποὺ τὴ συνοδεύουν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἡ εἰκόνα δὲν σηκώνονταν… Α.Δ.
Ἡ πληροφορία στάλθηκε μὲ email ἀπὸ ἀναγνώστη 
Πηγή: pentapostagma.gr, archangelosmichail.gr/Ἰουλίου 18, 2015

Η ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσει τὰ παιδία της στὶς ὀρέξεις αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ καταστρέψουν τὴν ἱστορία καὶ τὸ βιὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ περιβολιοῦ ΤΗΣ.
Οἱ στρατηγοὶ μπορεῖ νὰ μίλησαν ἀλλὰ ὅταν μιλήσει ἡ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ –Ὑπεραγία Θεοτόκος μέσα ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ διαγράφονται ἐνώπιον μας τότε ἡ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ τῶν ὅπου γῆς Ἑλλήνων θὰ ὁλοκληρωθεῖ καὶ θὰ εἶναι συγκλονιστική.
Οἱ Ἕλληνες μὲ τὰ τόσα βάσανα τοὺς ἐνώπιόν των διαγραφόμενων ἐπώδυνων ἐξελίξεων ἑτοιμάζονται νὰ ὁμολογήσουν ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ γιατί ἤδη ἔχουν χάσει τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὰ εἴδωλα τῆς πρώην ὑλιστικῆς καὶ εἰκονικῆς εὐμάρειάς τους. Ὁ χρόνος τελείωσε καὶ ὁ Οὐρανὸς καλεῖ σὲ ἐπιστράτευση τοὺς νέους ¨πνευματικοὺς συστρατιῶτες τῆς Ρωμηοσύνης¨ ποὺ ἔρχεται ἀκάθεκτη καὶ πρωταγωνιστικὰ στὸ προσκήνιο τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας.

Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.