23 Οκτ 2014

Ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε Ἕλληνες Ὄρθοδοξοι;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλάδακης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἂν αὐτὸ τὸ ἐρώτημα τὸ ἔκανε κάποιος πρὶν ἀπὸ τρεῖς περίπου δεκαετίες, θὰ τὸν κοιτοῦσαν παράξενα μὴ ἀντιλαμβανόμενοι τί ἐννοεῖ καὶ κάποιοι ἴσως νὰ τὸν θεωροῦσαν καί… φρενοβλαβῆ. Ἀπὸ τότε φαίνεται πὼς πέρασαν πολλοὶ «αἰῶνες». Ἀπὸ τότε ποὺ ἐκεῖνος ὁ περίφημος τέως ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν των ΗΠΑ, ὁ πολὺς Χένρι, (ποὺ φαίνεται πώς… ξέχασε νὰ ἀποδημήσει εἰς Κύριον ὅπου θέλει δὲν θέλει κάποτε θὰ δώσει ἀπολογισμὸ τῶν ἔργων του), εἶχε δηλώσει πὼς θὰ πρέπει νὰ ἐξαφανίσουμε τὶς ἑλληνικὲς πολιτιστικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀξίες, ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται ἕνα μεγάλο σχέδιο ἀποταύτισής μας ποὺ τὴν ἀποκορύφωση του τὴν βλέπουμε σήμερα. Τὸ σχέδιο αὐτὸ κλήθηκαν νὰ τὸ ὑλοποιήσουν μιᾶς σειρὰ ἀπὸ πολιτικοὺς προδότες, οἱ ὁποῖοι τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν βρεῖ σὰν πολύτιμο στήριγμα καὶ σύμμαχο στὶς προδοτικές τους ἐπιλογὲς καὶ...
τὴν ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία, (βλέπε πρόσφατη δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ Λομβέρδου καὶ νομικοῦ ὑποστηριχτῆ τῆς διαβολικῆς καὶ παράνομης σὲ πολλὲς χῶρες αἵρεσης τῶν Scientology, ὅτι ἡ πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία βασίζουν μαζί σε πλήρη σύμπνοια στὴν …ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας).
Τὸ σχέδιο ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται μὲ δειλὰ βήματα ἀκόμα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ἑβδομήντα. Ὁ τότε καὶ ἐπίσημα ἀρχιμασόνος πρωθυπουργός, ἔκανε τὶς ὀλέθριες  μεταρρυθμίσεις στὴν παιδεία ποὺ ἄρχισε νὰ παίρνει τὸν μεγάλο της κατήφορο. Κατάργησε τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὸ πολυτονικὸ καὶ ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητα ἔχανε ἕνα μεγάλο καὶ βασικὸ συστατικό της χάριν τῆς «προόδου» καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσής της. Στὴ συνέχεια ὅταν εἰσήρθαμε πανηγυρικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια, τῆς ὁποίας τὸ ἔμβλημα μὲ τὰ δώδεκα ἀστέρια μᾶς θυμίζει αὐθόρμητα τὴν πόρνη τῆς Ἀποκάλυψης, τὸ σχέδιο ἄρχισε νὰ προχωρεῖ μὲ ἀργοὺς στὴν ἀρχὴ ρυθμοὺς καὶ μὲ μεγάλη ἐπιτάχυνση στὴ συνέχεια. Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ὀγδόντα μιὰ πολιτικὴ σοσιαλιστικὴ παράταξη ποὺ ἐπαγγέλονταν τὴν ἀνάστατή τς χώρας, ἑδραίωσε ἕνα σύστημα ποὺ ὑπῆρχε καὶ πρὶν ἀλλὰ τώρα αὐτὸ γίνονταν ἡ ἐπίσημη λεηλασία τοῦ κρατικοῦ κορβανὰ καὶ τὸ δημόσιο ἑδραιώθηκε ὅσο ποτὲ πρὶν σὰν ἕνα κομματικὸ ὑποχείριό των ἑκάστοτε κυβερνητικῶν ἀρχῶν. Παράλληλα ἕνας ἀλλοπρόσαλλος ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ ἀπὸ τὴν μιὰ εἶχε τὸ προτέρημα νὰ ξεσηκώνει τὸν κόσμο ἐνάντια σὲ νεοταξικὰ νομοσχέδια, ὅπως αὐτὸ τῆς ἀπάλειψης τοῦ θρησκεύματος, στὴ συνέχεια ὅμως τὸν ἐγκατέλειπε στὴν τύχη του, (ἐνῶ ἔκανε καὶ τὸ φοβερὸ καὶ ἀσυγχώρητο λάθος νὰ ἐπιτρέψει στὸν παγκόσμιο ἀρχιαιρεσιάρχη καὶ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς Νέας Τάξης, τὸν πάπα τῆς Ρώμης, νὰ ἔρθει καὶ νὰ μολύνει μὲ τὴν παρουσία του τὰ χώματα τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας), ἀκύρωσε μὲ τὴν ὅλη στάση του ἕνα σοβαρὸ ἀνάχωμα ἀντίστασης.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τελέστηκε ἡ μεγάλη σύζευξη σὲ μιὰ ἁρμονικὴ προδοσία τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστῆς ἡγεσίας γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ σημερινὸς πολιτικὸς ἡγέτης τῆς χώρας, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἄνοιξε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 τὰ σύνορα καὶ ἄρχισε ἡ μεγάλη εἰσβολὴ τῶν ξένων, κυρίως μουσουλμανικῶν στοιχείων, ποὺ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 καὶ πιὸ πολὺ τὴν τρέχουσα δεκαετία ἔχει λάβει τὴν μορφὴ ἀσύλληπτης χιονοστιβάδας ποὺ ἀπειλεῖ πλέον νὰ ἀλλοιώσει ὁριστικὰ καὶ ἐπιθανάτια τὴν πληθυσμιακὴ δομὴ τῆς πατρίδας μας χωρὶς καμία ἀντίδραση. Μιὰ σειρὰ ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν νομοσχεδίων ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ κλίκα καὶ ἐπικροτηθῆκαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ποὺ ἔχει συνταχτεῖ ἀπόλυτα μὲ τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἐξόντωσης τῆς ταυτότητάς μας. Προώθηση τῆς φυσικῆς ἀνωμαλίας μὲ νόμο, κατάργηση τῆς ἑλληνορθόδοξης ἀποκλειστικότητας μας κατοχυρωμένη καὶ συνταγματικά, προώθηση μὲ διάφορους νόμους ἑνὸς Ἰσλὰμ σὰν τὸν καλύτερο τρόπο τῆς νόθευσης κάθε ἐθνικοθρησκευτικῆς ἀκεραιότητάς μας καὶ συνάμα μὲ ὅλα αὐτὰ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, ἀποχαύνωση τοῦ λαοῦ μὲ τὸν καθημερινὸ βομβαρδισμὸ κατευθυνόμενων προδοτικῶν ΜΜΕ.
Σήμερα φτάσαμε στὸ σημεῖο ἀποκορύφωμα ὅπου ὅποιος δηλώνει πὼς ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ τοῦ Ἕλληνα καὶ Ὀρθόδοξο νὰ χαρακτηρίζεται ρατσιστής, φασίστας καὶ …χρυσαυγίτης, (ἀπὸ μιὰ πρωινὴ ἐνημερωτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Μέγα στὶς 22 Ὀκτωβρίου). Ὅποιος ἀντιτίθεται στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Ἀνωτάτη Θεολογικὴ σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης πάλι νὰ θεωρεῖται φασίστας, ρατσιστὴς καὶ ἐχθρός της «προόδου» τῆς χώρας μας. Ὅποιος δὲν πιστεύει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ τὸ σύγχρονο χάλι καὶ κατάντημά της καὶ στὶς μέχρι σήμερα στρατηγικὲς συμμαχίες μας ποὺ μᾶς ξεπούλησαν σὲ κάθε ἐθνικὴ κρίση, θωρεῖται ἐπικίνδυνος καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐξοβελίζεται στὸ περιθώριο καὶ νὰ καταδικάζεται στὴν ἀφάνεια καὶ τὸ χειρότερο στὴν οἰκονομικὴ καταστροφή του. Παράλληλα ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν τελικὴ ἐπίλυση, βλέπε ξεπούλημα ὅλων των ἐθνικῶν θεμάτων, ἔχει ἤδη γίνει καὶ τώρα δὲν ἀπομένει παρὰ τὸ τελευταῖο βῆμα, Ἀλήθεια ποιὰ σοβαρὴ χώρα ποὺ σέβεται τὴν ὕπαρξή της, θὰ στέκεται «στήλη ἅλατος» ὅταν βλέπει νὰ παραβιάζονται σχεδὸν καθημερινά τα σύνορά της, εἴτε θαλάσσια, εἴτε ἀέρος, καὶ νὰ ἀσχολεῖται μέ το... «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε»;  Προσέξτε λοιπὸν μὴν τυχὸν καὶ δηλώσετε σὲ δημόσιο χῶρο πὼς ἐξακολουθεῖτε νὰ θεωρεῖται τὸν ἑαυτό σας σὰν Ἕλληνα καὶ ἀκόμα περισσότερο σὰν πιστὸ Ὀρθόδοξο! 
Ἀλήθεια φτάσαμε μέχρι ἐδῶ ; Ὡς πότε θὰ ἀνεχόμαστε τὴν αὐτοκαταστροφή μας ἀπὸ μιὰ ὁμάδα μειοδοτῶν καὶ ἀπὸ μιὰ ἱεραρχία ἀποστατῶν ποιμένων ποῦ ἐναγκαλίζεται μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν μειοδοσία ; Ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει! Καιρὸς νὰ συμμαζευόμαστε, νὰ μετρήσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ ξεσηκώσουμε καινούργιους Καποδιστρίες. Δόξα τὸν Παντοδύναμο ὑπάρχουν καὶ σήμερα πολλοί. Τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε καὶ νὰ δηλώνουμε δημόσια Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, μᾶς τὸ ἔχουν πλήξει, μᾶς τὸ ἔχουν τραυματίσει, ἀλλὰ κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει, ὅσο ὑπάρχουμε, νὰ μᾶς τὸ ἐξαφανίσει ὁλοκληρωτικά. 

3 σχόλια:

 1. https://www.scribd.com/fullscreen/59484605?access_key=key-15xnaec0zs6w4bzkumqp

  Ο Πατερ Μαξιμος Αγιοβασειλιατης Αγιορειτης εστειλε επιστολη το 1983 στον Μητροπολιτη Φλωρινης Αυγουστινο και του ελεγε :
  οτι πρεπει να αποτειχιστει απο την κοινωνια των οικουμενιστων επισκοπων, γυρνωντας στο παλαιο ημερολογιο, χωρις να παει στις παραταξεις των "Γ.Ο.Χ". μεσα στην Εκκλησια της Ελλαδος και στο Ακαινοτομητο πληρωμα της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ24 Οκτωβρίου 2014 - 12:41 π.μ.

  Εμείς θα εξακολουθήσουμε να δηλώνουμε Έλληνες Ορθόδοξοι, και ας μας ταυτίζουν με την Χρυσή Αυγή.

  Δηλαδή αν το 90% των κατοίκων της χώρας δηλώνουν ότι είναι Έλληνες Ορθόδοξοι, αυτό σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή θα πάρει....90% στις εκλογές ;;

  Αλλά είναι προφανής ο σκοπός των νεοταξιτών :

  Ταυτίζουν σκοπίμως την Ελλάδα και την Ορθοδοξία με την Χρυσή Αυγή ( δηλαδή με μια "εγκληματική οργάνωση" ) έτσι ώστε ο κόσμος να ντρέπεται για την Ελληνορθοδοξία.

  Δεν θα περάσουν τα σχέδιά τους.

  ΥΓ - Μάθαμε ότι η νέα πρέσβης του Ισραήλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και του ζήτησε να υπάρξει σαφής δημόσια καταδίκη ( κάτι σαν αφορισμός ) της Χρυσής Αυγής από την Εκκλησία της Ελλάδος.

  Πρόκειται για θρασυτάτη και απαράδεκτη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας, ειδικά μάλιστα όταν ζητείται από έναν θρησκευτικό ηγέτη να αναμειχθεί στα πολιτικά πράγματα.

  Ακόμα κι αν οι χρυσαυγίτες ήταν οι χειρότεροι εγκληματίες, είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ να μας υποδεικνύει ο διεθνής Σιωνισμός το τι θα κάνουμε στην Πατρίδα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε Χειλαδάκη,σε ένα πράγμα μονάχα διαφωνώ αλλά εντόνως μαζί σας, στον χαρακτηρισμό ότι ο αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο,είχε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά..Λύπάμαι,γιατί πραγματικά με τόσα χρόνια στην πολιτική διπλωματία,όπως επίσης και στην δημοσιογραφία,δεν μπορέσατε να αντιληφθείτε το τεράστιο έργο που προσέφερε ο Χριστόδουλος.Το Σύγνώμη που είπε ο αιρετικός Πάπας,προς όλους τους Χριστιανούς Ορθοδόξους το περνάτε όλοι στα τυφλά;ενώ τον ανάγκασε να το ψελλίσει ο Χριστόδουλος, που τον υπενθύμισε τις Σταυροφορίες που διέπραξαν εναντίον των Όρθοδόξων Χριστιανών και την ΆΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204.Επομένως με το Συγνώμη του Πάπα προς τον Χριστόδουλο και προς όλους τους Όρθοδόξους,παύει να ισχύει το αλάθητο του Πάπα,εξαιτίας του Χριστόδουλου.Σας περίμενα πιο ανοιχτόμυαλο και όχι τόσο σκοταδιστή.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.