23 Οκτ 2014

Τὸ ΣΔΟΕ ψάχνει μαῦρο χρῆμα ἑκατομμυρίων εὐρὼ στή Μεγάλη Μασονική στοά τῆς Ἑλλάδας

Στὸ στόχαστρο τῆς Ἀρχῆς γιὰ τὸ Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος μπῆκε ἡ Μεγάλη Μασονικὴ Στοὰ τῆς Ἑλλάδας, καθὼς τὸ ΣΔΟΕ μὲ ἐντολὴ τοῦ ἀντεισαγγελέα Παναγιώτη Νικολούδη προχωρᾶ σὲ ἐνδελεχῆ ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν του, μετὰ τὶς καταγγελίες γιὰ ξέπλυμα ἑκατομμυρίων εὐρὼ μέσω χορηγιῶν καὶ ἄλλων οἰκονομικῶν πράξεων. Ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Παραπολιτικά, ἡ Ἀρχὴ γιὰ τὸ Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζήτησε ἀπὸ τὸ ΣΔΟΕ νὰ γίνει ἔρευνα στὸ «Τεκτονικὸ Ἵδρυμα», ὥστε νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἔχει διακινηθεῖ «μαῦρο» χρῆμα καὶ γιὰ ποιοὺς σκοπούς.
Οἱ ἐλεγκτὲς καλοῦνται νὰ «σπάσουν» τὸ ἄβατό τς Μεγάλης Στοᾶς καὶ νὰ ἀποκαλύψουν ἂν εὐσταθοῦν οἱ καταγγελίες γιὰ ἔκνομο χορὸ ἑκατομμυρίων. Τὸ «Τεκτονικὸ Ἵδρυμα» ἐμφανίζει μέχρι τὸ 2012 ἔντονη φιλανθρωπικὴ δράση μοιράζοντας ἀφειδῶς χορηγίες σὲ ἀναγνωρισμένες δομές, ὅπως τὸ «Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ», ὁ Ὀργανισμὸς Ἀστέγων το Δήμου Ἀθηναίων, ἱδρύματα καὶ σύλλογοι. Παράλληλα, οἱ τέκτονες εἶχαν ἀποφασίσει νὰ....
χορηγοῦν καὶ ἐτήσιες ὑποτροφίες σὲ φοιτητές, ποὺ ἔφταναν γιὰ τὸν καθένα τὸ ποσὸ τῶν 3.000 εὐρώ.
Βαρύτατες καταγγελίες
Πίσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες τοῦ ἐπιβλητικοῦ κτιρίου τῶν τεκτόνων στὴν ὁδὸ Ἀχαρνῶν ἔχουν βγεῖ, σύμφωνα μὲ τοὺς καλὰ γνωρίζοντες, «μαχαίρια» τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ αἰχμὴ τὶς θέσεις στὴν ἡγετικὴ πυραμίδα, ἀλλὰ καὶ τὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἀφ’ ὅτου ξέσπασε ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ περιόρισε αἰσθητὰ τοὺς πόρους καὶ ἔβαλε ἐμπόδια στὶς δράσεις τῶν μελῶν. Ἡ οἰκονομικὴ στενότητα παρέσυρε καὶ τὶς φιλανθρωπίες ποὺ προβλέπονταν στὸ καταστατικό το «ἐν Ἀθήναις Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος», τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1928 μὲ σκοπὸ τὴ στήριξη τῶν φτωχῶν καὶ τὴ μόρφωση ἄπορων παιδιῶν.
Τὰ προβλήματα ἔφεραν γκρίνια καὶ ἡ μυστικοπάθεια ποὺ κάλυπτε ἀνέκαθεν τὶς δράσεις τῶν τεκτόνων κλονίστηκε. Οἱ βαριὲς ἀλληλοκατηγορίες πέρασαν τὴν πύλη τῆς Μεγάλης Στοᾶς καὶ ἄρχισαν νὰ βγαίνουν πρὸς τὰ ἔξω ἀκόμα καὶ μέσω τοῦ διαδικτύου.
Σὲ σχετικοὺς ἰστότοπους ἐκτοξεύονται εὐθεῖες βολὲς γιὰ κακοδιαχείριση στὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα καὶ διάθεση τῆς περιουσίας του γιὰ σκοποὺς διαφορετικοὺς ἀπὸ τοὺς προβλεπόμενους. «Τὸ κτίριο αὐτὸ (σ.σ.: τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος) θὰ λειτουργοῦσε ὡς ἕνα εἶδος ἀσύλου γιὰ φτωχοὺς καὶ οἰκοτροφείου-σχολείου γιὰ ἄπορα παιδιά. Τὸ κτίριο αὐτὸ ἀνεγέρθη, ἀλλὰ οὐδέποτε χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 1 τοῦ καταστατικοῦ του ἱδρύματος, δηλαδὴ γιὰ ἀγαθοεργία καὶ κυρίως γιὰ νὰ περιθάλπονται ἐνδεεῖς καὶ νὰ ἐκπαιδεύονται ἄπορα παιδιά», ἀναφέρει μέλος τῆς κοινότητας στὸν ἰστότοπο τοῦ «Ἑλληνικοῦ Τεκτονικοῦ Forum», ποὺ διευκρινίζει ὅτι «δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μὲ αὐτοαποκαλούμενες “Μεγάλες Στοές” ἢ ἄλλα σώματα ποὺ παρουσιάζονται ὡς τεκτονικὲς ὀργανώσεις, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὸν ἐλευθεροτεκτονισμό». Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου ὑποστηρίζει ὅτι τὸ κτίριο τοῦ ἱδρύματος εἶναι ταυτισμένο μὲ τὴ Μεγάλη Στοά.
«Τὸ κτίριο αὐτὸ χρησιμοποιήθηκε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον γιὰ νὰ καλύψει τὶς στεγαστικὲς ἀνάγκες τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Στοῶν, ποὺ εἶναι ἑνώσεις προσώπων μὲ ἰδεολογικούς, ἠθικοφιλοσοφικοὺς σκοπούς. Τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα ἱστορικὰ ἐξυπηρέτησε καὶ ταυτίσθηκε μὲ τὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς Στοές της».

Μιὰ ἕνωση χωρὶς νομικὴ ὑπόσταση
Στὸν ἰστότοπο τοῦ «Ἑλληνικοῦ Τεκτονικοῦ Forum» γίνεται λόγος γιὰ προσπάθεια τῆς Μεγάλης Στοᾶς νὰ διαχωρίσει τὴ θέση της ἀπὸ τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα. «Οἱ ἴδιοι λένε ὅτι ἡ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἁπλὰ μιὰ ἕνωση προσώπων χωρὶς νομικὴ προσωπικότητα καὶ ὅτι τίποτε δὲν τὴ συνδέει μὲ τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διοίκηση τοῦ τελευταίου προκύπτει ἀπ’ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν Ἑλληνικῶν Τεκτονικῶν Στοῶν. Μὲ τὸ νὰ ἀρνηθοῦν ὁποιαδήποτε σχέση μὲ τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα, ἀφ’ ἑνὸς ὁμολογοῦσαν ὅτι τόσα χρόνια ἔλεγαν πράγματα ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονταν στὴν πραγματικότητα, ἀφ’ ἑτέρου προβάλλουν μιὰ ἄλλη μεγάλη ἀναλήθεια, ὅτι δηλαδὴ τίποτε δὲν συνδέει τὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα.
Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι μὲ αὐτὰ ἀνοίγουν καταστρεπτικοὺς ἀσκούς;», ἀναρωτιέται ὁ συντάκτης καὶ καταλήγει: «Ὅλα αὐτὰ ὄχι μόνο ὑπονομεύουν καὶ ἀναιροῦν τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἀξιοπιστία τῆς παραπάνω ἑνώσεως καὶ ἱδρύματος, ἀλλὰ δημιουργοῦν γενικότερα καὶ ἄμεσα προβλήματα διαχείρισης καὶ νομιμότητας, μὲ καταστρεπτικὲς συνέπειες». Πρόσφατα οἱ καταγγελίες γιὰ κακοδιαχείριση καὶ διακίνηση μεγάλων χρηματικῶν ποσῶν «κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι» ἔφτασαν στὴν Ἀρχὴ γιὰ τὸ Ξέπλυμα Χρήματος, ποὺ ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ ἐξονυχιστικὸ ἔλεγχο.

3 σχόλια:

 1. Ἐνοχλοῦν φιλανθρώπους κυρίους;;;Ντροπή !
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Α Ν Α Θ Ε Μ Α : Τ Ρ Ι Σ
  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στην αριστερη πλευρα της φωτο φαινεται η ακρη ενος κτιριου. Ειναι το παλιο Τοσιτσειο Αρσακειο, αυτο που εδω και χρονια λειτουργει στην Εκαλη. Ενα κτιριο κοσμημα που καταρρεει. Κριμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.