27 Νοε 2012

Κρίση τουρκικῆς ταυτότητος. Μόνο τὸ 55,8% τῶν Τούρκων θέλει τουρκικὴ ταυτότητα στὸ νέο τουρκικὸ Σύνταγμα

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης -Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
 Τὸ καταπληκτικὸ συμπέρασμα ὅτι μόνο τὸ 55,8% τῶν κατοίκων τῆς σημερινῆς Τουρκίας ἐπιθυμεῖ τὸ νέο τουρκικὸ σύνταγμα ποὺ ἀναμένετε νὰ συνταχτεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον, (καὶ μάλιστα ἀναμένετε νὰ τεθεῖ σὲ δημοψήφισμα), νὰ  ἀναγνωρίζει μόνο  μία τουρκικὴ ταυτότητα  στοὺς πολίτες τῆς χώρας. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ βγαίνει ἀπὸ μία ἐκτεταμένη ἔρευνα ποὺ ἔκανε πρόσφατα στὴν Τουρκία, τὸ «Ἵδρυμα Οἰκονομικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Τουρκίας», TESEV, γιὰ νὰ ἐκφραστοῦν οἱ ἀπόψεις τῶν κατοίκων τῆς χώρας σχετικὰ μὲ τὶς διεργασίες ποὺ ἔχουν ἀρχίσει ἐδῶ καὶ μῆνες γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ νέου τουρκικοῦ συντάγματος.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ αὐτὴ τὴν ἔρευνα, ποὺ ἔχει γίνει σὲ 29 ἐπαρχίες τῆς Τουρκίας μὲ ἐπιλεγμένο δεῖγμα ἀπὸ 2.699 ἄτομα, στὴν πρώτη ἐρώτηση ποὺ ἦταν ποιὰ θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίζετε σὰν ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα στὸ νέο τουρκικὸ σύνταγμα, μόνο τὸ 55,8% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπάντησε πὼς   ἡ ταυτότητα αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ τουρκικὴ ταυτότητα. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ θέτει γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὸ ἐπίκεντρο τὸ μεγάλο πρόβλημα ταυτότητας τῆς σύγχρονης Τουρκιᾶς, τὸ γνωστὸ ὡς....

 «Kimlik Meselesi», ποὺ ἀπασχολεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη δεκαετία σὲ μεγάλο βαθμὸ πολλοὺς ἐπωνύμους Τούρκους καὶ ἔχει προκαλέσει μία κρίση ταυτότητας σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.
 Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι στὴν ἴδια ἔρευνα τὸ 35,1% δήλωσε πὼς στὸ νέο τουρκικὸ σύνταγμα θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίζονται μαζὶ  ἡ Τουρκική, Κουρδικὴ, Τσερκέζικη, Ἀρμενική, Ἑλληνική, Γεωργιανὴ καὶ ὄπια ἄλλη ταυτότητα μειονότητας ζεῖ στὴν  Τουρκία. Σίγουρα τὸ σημαντικὸ αὐτὸ ποσοστὸ δείχνει πὼς ὑπάρχει μία ὑποβόσκουσα διασπαστικὴ τάση  στὴν καθεστωτικὴ ἄποψη ποὺ πρεσβεύει μόνο τὴν ὕπαρξη μία καθαρὰ τουρκικῆς ἐθνικῆς συνείδησης στὴν Τουρκία. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς ἀπόψεις, ὑπῆρξε καὶ ἄλλο ἕνα ποσοστὸ τοῦ 9,1% ποὺ διατύπωσε τὴν ἐπιθυμία του νὰ μὴν ἀναγνωρίζετε  καμία ἐθνικὴ ταυτότητα στὸ νέο τουρκικὸ σύνταγμα.
 Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια στὴν σημερινὴ Τουρκία νὰ μήν…ὑπάρχει καμία ἐθνικὴ ταυτότητα. Ἡ ἄποψη αὐτὴ κλονίζει ἀκόμα περισσότερο ὅλες τὶς καθεστωτικὲς ἀπόψεις ποὺ εἶχαν ἐπιβάλει ἀπὸ τὸ 1924 καὶ μετὰ στοὺς κατοίκους τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς ἀνατολικῆς Θράκης μία τεχνητὴ ἐθνικὴ συνείδηση καὶ μία τεχνητὴ τουρκικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, τοῦ ἐπονομαζόμενου Ἀτατούρκ.
 Ἕνα ἄλλο σημεῖο ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ TESEV, ποὺ τονίζει αὐτὴ τὴ κρίση συνείδησης καὶ ταυτότητας στὴν σημερινὴ Τουρκία, εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐπίσημη μουσουλμανικὴ θρησκεία.
 Στὴν ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιὰ γνώμη ἔχουν οἱ πολίτες γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, δηλαδὴ γιὰ τὸ μάθημα τοῦ σουνιτικοῦ Ἰσλάμ, μόνο τὸ 50,1% διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν τουρκικῶν σχολείων.
 Ἕνα ἄλλο ποσοστὸ τοῦ 46,3% ὑποστήριξε ὅτι δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικό, δηλαδὴ ὅτι οἱ μαθητὲς μόνο ἂν θέλουν θὰ παρακολουθοῦν αὐτὸ τὸ μάθημα ἐνῶ ἕνα 3,6% ζήτησε τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπαλοιφὴ τοῦ μαθήματος αὐτοῦ ἀπὸ τὰ τουρκικὰ σχολεῖα.
 Οἱ ἀπαντήσεις αὐτὲς σίγουρα ἀποτελοῦν κόλαφο γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ κυβέρνηση τοῦ Ταΐπ Ἐρντογᾶν, ἡ ὁποία   τὰ τελευταία χρόνια ἐπιδίωξε τὴν ἄνοδο τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος μὲ τὴν κατακόρυφη αὔξηση τῶν κατηχητικῶν Λυκείων, τὰ γνωστὰ σὰν «Imam Hatip» ἐνῶ δημιούργησε ἕνα τεράστιο δίκτυο σουνιτικὴς ἰσλαμικῆς προπαγάνδας μέσω ἐλεγχόμενων ἀπὸ ἰσλαμικὰ ἱδρύματα ΜΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.