31 Ιαν 2010

Ἐκ προμελέτης δολοφονία τῆς δημοκρατίαςΜΕ ΤΟΝ ΛΑΖΑΡΟ ΜΑΥΡΟ

Ο Ζ Ε Ι ἀντιδημοκρατικῆς δυσοσμίας, εἶπαν κι ἔγραψαν πολλοί, ἡ συνωμοσιάζουσα νοοτροπία μέ τήν ὁποία ὁ Γ.Γ. τῆς ΚΕ τοῦ ΑΚΕΛ ἐξεστράτευσε ἐναντίον ἐκείνου πού ὁ ἴδιος χαρακτήρισε ὡς «συντονιστικό κέντρο» τῶν ἐπικριτῶν τῆς πολιτικῆς τοῦ Π.τ.Δ. κ. Χριστόφια. Διότι στό δημοκρατικό πολίτευμα καί στούς στοιχειώδεις κανόνες πραγμάτωσης καί διεξαγωγῆς του, ὁ συντονισμός τῶν ἑκάστοτε διαφωνούντων, δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς δικαίωμα, ἀλλά καί πολιτικό καθῆκον τῶν ἑκάστοτε συμμαχούντων. Ὅπως π.χ. συμμάχησαν καί συντόνιζαν τά ἐπιχειρήματα καί τίς ἐνέργειές τους, ἐντός καί ἐκτός Βουλῆς τό 1985, οἱ ὑπό τόν κ. Γλ. Κληρίδη καί τόν μ. Ἐζεκία Παπαϊωάννου, ἡγεσίες ΔηΣυ-ΑΚΕΛ, ἐναντίον τῆς πολιτικῆς του τότε προέδρου μ. Σπ. Κυπριανοῦ.
Ο Μ Ω Σ τά ζητήματα δημοκρατίας καί δημοκρατικότητας, τά ζωτικῆς σημασίας ζητήματα (ζητούμενα) τῆς ποιότητας καί τοῦ περιεχομένου τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, εὐρύτερα καί οὐσιαστικότερα, θά ἔπρεπε νά βασανίζουν καί τήν πολιτική ἡγεσία καί τόν λαό καί κάθε εὐσυνείδητο ἐνεργό πολίτη. Ἡ δημοκρατικότητα καί ἡ προοδευτικότητα ἑνός ἑκάστου τό ἔτος 2010 δέν ἀρκεῖ νά κρίνεται καί νά ἐξαντλεῖται στά ὅσα ὁ ἴδιος (ἤ καί τό κόμμα τοῦ) ἐπαίρεται γιά τή στάση πού τήρησε ἤ δέν τήρησε ἀπέναντι στή λήξασα, μέ τήν ἐθνική καταστροφή πού προκάλεσε, τό 1974, ἡ χουντική δικτατορία...
Ε Π Ρ Ε Π Ε καί πρέπει νά κρίνεται στό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα, γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς πολιτείας καί τοῦ λαοῦ, ζήτημα τῆς λύσης τοῦ Κυπριακοῦ. Ἐκεῖ ὅπου ἐκτρωματουργεῖται ἡ ἐπιβολή πολιτεύματος κατάργησης, ἀπαγόρευσης, πνιξίματος τῆς δημοκρατίας. Ἐκεῖ ὅπου, οἱ διαδοχικές ἑλληνικές ὑποχωρήσεις ἀπέναντι στίς ἀποθρασυνόμενες μεθοδεύσεις τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, ἔχουν φθάσει μέχρι καί τήν ἐξόντωση τῆς θεμελιωδέστερης ἀρχῆς, ἀξίας καί ἔννοιας τῆς δημοκρατίας. Τῆς δημοκρατικῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας - μειοψηφίας. Ἀπό τή γέννηση καί τήν ἐπινόησή της ὡς πολιτεύματος, κάτω ἀπό τόν ἱερό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως, στήν ἀρχαία Ἀθήνα, διά μέσου 25 ἔκτοτε αἰώνων ἀνθρώπινου πολιτικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς τίς μέρες μας: «Διά τό μή ἔς ὀλίγους ἀλλ’ ἔς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται» (Θούκ. Β-37 Περικλέους Ἐπιτάφιος). Τήν ἐκ προμελέτης δολοφονία τῆς δημοκρατίας σχεδίασαν καί συνωμότησαν, ἐναντίον τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ἰδίως ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’50, Ἐγγλέζοι ἀποικιοκράτες καί Τοῦρκοι ἐπεκτατιστές. Μετά ἀπό μισό αἰώνα, κατάφεραν νά σύρουν, ἐν τέλει, τόν ἡγέτη τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων Π.τ.Δ. καί τό κόμμα του στόν ἀπαγχονισμό τῆς δημοκρατίας: Τουρκική ἐκ περιτροπῆς προεδρία καί «σταθμισμένη» ἐξουδετέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ 82% ἀπό τό τουρκικό 18%. Ἐδῶ κρίνεται, τελικά, ἑκάστου ἡ δημοκρατικότητα. Καί θά τό ἀντιληφθεῖ κι ὁ ἴδιος, ὅταν ὁ Κυρίαρχος Λαός φθάσει στίς κάλπες…
ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.