31 Ιαν 2010

Παναγιώτης Τελεβάντος, Οἱ "Νεοβαρλααμίτες" περνοῦν στήν ἀντεπίθεσηΟΙ “ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΕΣ” ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τελεβάντος
Κυκλοφόρησαν στό διαδίχτυο μαγνητοτανίες πού παρουσιάζουν Ἰησουίτες μοναχούς νά χορεύουν ἡμίγυμνοι ἐξωτικούς χορούς τῶν Ἰνδιῶνσε Παπικούς ναούς!!!
Αὐτά δυστυχῶς καί ἄλλα χειρότερα κάνουν οἱ Παπικοί! Ζῶ τά κατορθώματά τους καθημερινά στή Νέα Ὑόρκη καί δέν μοῦ προξενεῖ καμιά ἀπολύτως ἐντύπωση ὁ ξεπεσμός τους.
Ἄς ξυπνήσουν, λοιπόν, οἱ δικοί μας οἱ Οἰκουμενιστές καί ἄς συνειδητοποιήσουν μέ ποιούς διαλέγονται......

ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
Στό μεταξύ, ὅμως, ἄς μή μᾶς διαφεύγει ὅτι γίνονται καί στά καθ' ἠμᾶς πολλές κινήσεις πού προδίδουν τό ἴδιο πνεῦμα ἐκκοσμίκευσης πού χαρακτηρίζει τούς Παπικούς καί τούς Προτεστάντες.
Ὁ διαβόητος πάπα-Κώστας Μπέης λ.χ. στήν Κορφούλα ἔβαλε ὄργανα στή Θεία Λειτουργία τήν ὁποία τελεῖ στήν ἀδόκιμη μεταγλώττιση πού χρησιμοποιοῦν ἐξ ἀνάγκης πολλοί ἱερεῖς τῆς Μητρόπολης Πρεβέζης.
Καί ὡς νά μήν ἔφταναν αὐτές οἱ ἀσχημίες προσθέτει καί στίχους τοῦ Ὁμήρου καί ἀποσπάσματα ἄλλων κλασσικῶν συγγραφέων γιά νά γίνει ἡ θεία λειτουργία κατανοητή στούς πιστούς!!! (Εἰλικρινά διερωτῶμαι! Τρέλλα πουλᾶ ὁ χριστιανός);

Ο ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ
Δυστυχῶς παρόμοιες ἀσχημίες υἱοθετοῦνται καί στή Μητρόπολη Δημητριάδος.
Ὁ οἰκεῖος οἰκουμενιστής καί συγκρητιστής Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος ἐξανάγκασε τούς ἱερεῖς του νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τῆς Μητρόπολης Πρεβέζης. Λές καί δέν ἔφτανε τό φθοροποιό ἔργο πού ἐπιτελεῖ μέ τήν Θεολογική Ἀκαδημία του καί τό οἰκουμενιστικό καί νεωτεριστικό του φρόνημα!
Δυστυχῶς λοιπόν! Καί στή Μητρόπολη Δημητριάδος υἱοθετοῦνται οἱ ἀδόκιμες καί ἐν πολλοῖς φαιδρές μεταγλωττίσεις τῶν ἱερῶν κειμένων τῆς λατρείας στή δημοτική.
Παράλληλα ἔγινε γνωστό ὅτι στό Βόλο χρησιμοποιοῦν κοριτσάκια στήν τέλεση τῆς Μικρῆς καί τῆς Μεγάλης Εἰσόδου στή Θεία Λειτουργία. Προεόρτια ἄραγε αἰτήματος ἱερωσύνης τῶν γυναικών ἀρχῆς γενομένης μέ τή χειροτονία διακονισσῶν; Ἡ συνέχεια θά δείξει!
Εἶναι φανερόν ὅτι ὁ Νεορβαρλααμισμός ἐξαπλώνεται ὕπουλα καί μεθοδικά.
Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἐπιβεβλημένο ἡ Ἱερά Σύνοδος νά πάρει θέση πρίν τό κακό προσλάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Στό μεταξύ οἱ "Νεοβαρλααμίτες" ὀργανώνονται καί ἐπιχειροῦν πολυμέτωπη ἀντεπίθεση.
Καταρχήν ἐξεδόθη ἡ ἀχαρακτήριστη παρέμβαση τοῦ Σεβασμιότατου Πρεβέζης στόν "Ὀρθόδοξο Τύπο", τήν ὁποία κοινοποίησε καί σέ ἄλλα χριστιανικά ἔντυπα καί θρησκευτικές ἰστοσελίδες, ὑπέρ τοῦ πάπα-Κώστα Μπέη καί τῶν ἀδόκιμων μεταγλωττίσεων τῆς Θείας Λειτουργίας.
Παράλληλα ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιότατος ἀποδύθηκε σέ ἄνισο ἀγώνα μέ προσωπικά τηλέφωνα καί ἄλλα μέσα γιά νά προσεταιρισθεῖ παράγοντες τοῦ θρησκευτικοῦ χώρου (ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, ἐκδότες χριστιανικῶν περιοδικῶν καί ἰδιοκτῆτες θρησκευτικῶν ἱστολογίων) μέ στόχο νά ἐξουδετερωθοῦν οἱ ἀντιδράσεις ἐναντίον τοῦ "Νεοβαρλααμισμοῦ", τῶν ἀδόκιμων μεταγλωττίσεων τῆς θείας λειτουργίας καί τῶν νεωτερισμῶν τοῦ συγκρητιστῆ πάπα-Κώστα Μπέη.

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ Π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗ
Παράλληλα μέ τίς προσωπικές του παρεμβάσεις τό ἄχαρες αὐτό ἔργο ὁ Σεβασμιότατος ἀνέθεσε καί σέ ἄλλους παράγοντες τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ ἐν οἶς καί ὁ γνωστός π. Δανιήλ Ἀεράκης.
Ὁ π. Δανιήλ ἀνέλαβε τήν ἱεροκρύφια καί ἐπαίσχυντη ἀποστολή τοῦ προσεταιρισμοῦ χριστιανικῆς ἀδελφότητας καί τήν ἐξουδετέρωση τῶν ἀντιδράσεών της γιά τίς καινοτομίες καί τό συγκρητισμό τοῦ πάπα-Κώστα Μπέη. Περιττόν νά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἀποστολή τοῦ π. Δανιήλ ἐστέφθη, ὡς εἰκός, μέ πλήρη ἀποτυχία.
Εἶναι πράγματι ἀξιοθρήνητη ἡ στάση τοῦ π. Δανιήλ. Δέν φτάνει τόν δυστυχῆ ἡ ψηλαφητή θεολογική του ἀνεπάρκεια τώρα παριστάνει τόν μεγάλο “ἀποφατικό” θεολόγο καί μεγαλαυχεῖ ἐπειδή ἔγινε σημαῖνον παράγοντας τῶν "Νεοβαρλααμιτῶν"!!! (Καύχηση ἐν Κυρίω νά σού πετύχει!)

ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ Ο ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Καί ὁ μέν π. Δανιήλ θεωρεῖ ἑαυτόν εὐτυχῆ ἐπειδή κατέστη ἐξέχων στέλεχος μίας κακοδοξίας! Τόσα ξέρει! Τόσα λέγει! Τόσα κάνει!
Σέ τελευταία ἀνάλυση τί περισσότερο μπορεῖ ἕνας σοβαρός ἄνθρωπος νά περιμένει ἀπό τόν π. Δανιήλ;
Ὁ Σεβασμιότατος Νικοπόλεως, ὅμως, δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἐκτίθεται καί μάλιστα ἀνεπανόρθωτα ὅταν στέλλει αὐτοῦ τό ἐπιπέδου ἀποκρισάριους γιά νά χτίσει συμμαχίες ὑπέρ τοῦ π. Μπέη;
Δέν συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ κάθε νοήμων ἄνθρωπος ἀκούοντας τόν π. Δανιήλ νά συνηγορεῖ ὑπέρ τοῦ πάπα-Κώστα Μπέη ἀναφωνεῖ ἤ λέγει ἱεροκρυφίως τό Γραφικό: "Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται";
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.