20 Απρ 2024

Ἡ ὑποκρισία τῆς ΕΕ: Θέλει νὰ κατασκοπεύει τοὺς ἁπλοὺς πολῖτες ἀλλὰ προστατεύει τοὺς ἐξουσιάζοντες

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὰ σκαριὰ βρίσκεται ἕνας Κανονισμὸς τῆς ΕΕ μὲ τὸν τίτλο "Child Sexual Abuse Regulation", ὁ ὁποῖος κατὰ τοὺς συντάκτες του στοχεύει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς διακίνησης στὸν κυβερνοχῶρο ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογραφίας! 
Στὴν πραγματικότητα τὸ νομοθέτημα αὐτὸ ἐγκαθιδρύει ἕνα καθεστὼς ἀδιάκριτου καὶ ἄνευ προϋποθέσεων προληπτικοῦ «σκαναρίσματος»/ελέγχου ὅλων τῶν ἰδιωτικῶν ψηφιακῶν συνομιλιῶν μας σὲ ὅλες τὶς γνωστὲς ἐφαρμογὲς (viber, signal, telegram, messenger, whatapp, κ.λπ), μὲ τὸ πρόσχημα τῆς πάταξης τῆς διαδικτυακῆς μετάδοσης παράνομου περιεχομένου. Ὅλα τὰ μηνύματα ποὺ ἀνταλλάσσονται μὲ τὴ χρήση ἐφαρμογῶν μὲ κρυπτογράφηση end-to-end, θὰ σαρώνονται μαζικὰ καὶ ἀδιακρίτως, μετατρέποντας τὶς ἠλεκτρονικὲς συσκευὲς σὲ κατασκόπους... τῶν χρηστῶν τους. Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ διάστημα ὑπάρχουν δριμεῖες ἀντιδράσεις ἀπὸ ἑνώσεις νομικῶν, εἰδικοὺς στὸ δίκαιο τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ τῆς ἰδιωτικότητας καὶ ἀπὸ ἑκατοντάδες ἀκτιβιστικὲς ὀργανώσεις σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. 
Τὸ σχέδιο τοῦ Κανονισμοῦ διέρρευσε προσφάτως στὸ γαλλικὴ ἱστοσελίδα Contexte.com [1] καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη του προκύπτει μεταξὺ ἄλλων τὸ ἑξῆς ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
μὲ τὸ ἄρθρο 1 παρ. 2a ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς του διαδικτυακοὶ λογαριασμοὶ τοῦ προσωπικοῦ εὐαίσθητων κρατικῶν ἀρχῶν ὅπως τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν, τῆς ἀστυνομίας καὶ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ("This Regulation shall not apply to professional government accounts using services or parts of the services for national security purposes, maintaining law and order or military purposes"). 

Στὴν ἀκριβῶς ἑπόμενη παράγραφο (2b) προβλέπεται ὅτι ὁ Κανονισμὸς δὲν ἐφαρμόζεται σὲ ἐμπιστευτικὲς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τῶν διαβαθμισμένων πληροφοριῶν, καὶ σὲ πληροφορίες ποὺ καλύπτονται ἀπὸ ἐπαγγελματικὸ ἀπόρρητο καὶ ἐμπορικὰ ἀπόρρητα ("The Regulation shall not apply to confidential information, including classified information, information covered by professional secrecy and trade secrets"). 

Καθίσταται προφανὲς ὅτι ἐφόσον ἡ ΕΕ ἐξαιρεῖ συγκεκριμένους ἀνθρώπους ἐκ τῆς θέσης τους ἢ συγκεκριμένο πεδίο πληροφοριῶν ἀπὸ τὸ ἀδιάλειπτο καὶ προληπτικὸ «σκανάρισμα», παραδέχεται τοὺς ἀσύλληπτους κινδύνους γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν ἁπλῶν πολιτῶν στοὺς ὁποίους ἐπιβάλλει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Κανονισμοῦ. Διαφορετικά, ἂν ὁ στόχος τοῦ Κανονισμοῦ ἦταν ὄντως ἡ ἀποκλειστικὰ ἡ καταπολέμηση τῆς διαδικτυακῆς διακίνησης ὑλικοῦ παιδικὴ πορνογραφίας (καὶ ποιός δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν πάταξή της...), γιατί νὰ μὴν ἐφαρμοστεῖ σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως; Ἡ ἀντίφαση εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ὁρατὴ καὶ μαρτυρὰ τὴν πολιτικὰ νοσηρὴ σκέψη τοῦ Εὐρωπαίου νομοθέτη: νὰ θωρακίσει τὰ πολιτικὰ πρόσωπα καὶ τοὺς κατέχοντες σημαντικὲς θέσεις ἐξουσίας στὸν κρατικὸ μηχανισμὸ ἀλλὰ νὰ ἰσοπεδώσει τὴν προσωπικότητα τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης. 

Μὲ τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα, τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς ΕΕ φαίνεται πὼς θὰ ἔχουν ὁλοκληρώσει τὴν νομοθετικὴ διαδικασία γιὰ τὸν Κανονισμὸ ἕως τὶς ἀρχὲς Ἰουνίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.