20 Απρ 2024

Ὁ Παπανώτας καταδικάστηκε γιατί ἔθιξε τὴν woke παράνοια, ἐνῷ ὁ Κασσελάκης «μαγάρισε» τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου μὲ ὅλη τὴν ἄνεσή του!

Ὁ Κασσελάκης ἔστειλε τὸν Παπανῶτα στὴν «πυρὰ» ἐπειδὴ ὑποτίθεται ὅτι ἔθιξε τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ τοὺς Ἁγίους τοὺς κάνει «μασκὸτ» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ἐμφύλιο ὀρθοπολιτικὸ «πόλεμο» προκάλεσε ἡ συμμετοχὴ τοῦ Δημήτρη Παπανῶτα στὸ εὐρωψηφοδέλτιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ διαγραφή του ἀπὸ τὸν Στέφανο Κασσελάκη μετὰ τὸν σάλο ποὺ προκάλεσαν οἱ δηλώσεις τοῦ δημοσιογράφου / πανελίστα. 
Οἱ θιασῶτες τῆς woke κουλτούρας βλέπουν νὰ πέφτουν στὸν λάκκο ποὺ οἱ ἴδιοι σκάβουν γιὰ τὴν κοινωνία ἐδῶ καὶ χρόνια. Ὁ Δημήτρης Παπανώτας κατηγορήθηκε ὡς «σεξιστὴς» καὶ «μισογύνης», μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶπε μιὰ αὐτονόητη ἀλήθεια γιὰ τὴ θέση τῆς γυναίκας στὴν κοινωνία, ἔστω μὲ κάπως ἄκομψο καὶ ἀπόλυτο τρόπο ποὺ δὲν ἄφηνε περιθώρια γιὰ ὑποπεριπτώσεις... 

Ἡ δήλωση Παπανῶτα ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων ἦταν ἡ ἑξῆς: 
«Ἐγὼ δὲν βλέπω νὰ ἔχει πρόβλημα ἡ γυναῖκα στὴν Ἑλλάδα καὶ γενικὰ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, κανένα. Ἐκτὸς ἂν θέλει νὰ ἔχει. Δηλαδὴ ἂν πάρει ἕναν σατράπη, ὁ ὁποῖος τὴν κακοποιεῖ καὶ δὲν μιλάει καὶ κάθεται καὶ τὸ ἀνέχεται, εἶναι πρόβλημά της. Στὶς δουλειές τὶς μεταχειρίζονται καλά, ἔχουν τοὺς μισθούς τους. Βλέπεις στὴν τηλεόραση νὰ πληρώνονται λιγότερο οἱ γυναῖκες; Ὄχι, περισσότερο μᾶλλον» 

Αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσε στὴν οὐσία ὁ Παπανώτας ὁ ὁποῖος καταδικάστηκε ἀπὸ τὴ woke ἱερὰ ἐξέταση, ἦταν ὅτι οἱ γυναῖκες στὴν Ἑλλάδα βρίσκονται σὲ πολὺ καλύτερη μοῖρα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ περιγράφει τὸ ὀρθοπολιτικὸ ἀφήγημα, καὶ ὅτι ἡ κάθε γυναῖκα ὀφείλει νὰ ἀναλάβει δράση γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ μιὰ κακοποιητικὴ σχέση. 

Μὲ λίγα λόγια, ἂν ὁ σύντροφός σου ἐκδηλώσει κακοποιητικὲς τάσεις, φύγε καὶ μίλα. Ἂν μπορεῖς νὰ μιλήσεις καὶ δὲν τὸ κάνεις, φέρεις εὐθύνη. Ποῦ εἶναι τὸ λάθος σὲ αὐτό; Δὲν κρίνω συνολικά τον Παπανῶτα ὡς προσωπικότητα, ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ αὐτὸ ποὺ εἶπε τὴ δεδομένη στιγμή. Σίγουρα ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ γυναῖκες φοβοῦνται, ἐκβιάζονται, παραλύουν ἀπὸ ἀνασφάλειες ἢ δὲν βρίσκουν χέρι βοηθείας. Ἀλλὰ 90 φορὲς στὶς 100, ὑπάρχουν τρόποι γιὰ νὰ σπάσει τὰ δεσμὰ ἡ καταπιεσμένη γυναῖκα. 

Αὐτὸ σημαίνει πὼς εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπ’ ὅτι νομίζει. Πὼς δὲν πρέπει νὰ παραδοθεῖ μοιρολατρικὰ στὶς ὅποιες ἀδυναμίες της. Ἡ woke προπαγάνδα ὅμως, περνάει ἕνα ἄλλο, νοσηρὸ μήνυμα στὶς γυναῖκες, ποὺ κυριολεκτικὰ τὶς καταστρέφει. Ὅτι ποτὲ δὲν φέρουν εὐθύνη γιὰ τὶς πράξεις τους καὶ θὰ πρέπει νὰ περιμένουν νὰ ἀλλάξει ἡ «κακὴ πατριαρχικὴ κοινωνία», γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἕνα σύστημα ποὺ θὰ τὶς «θεοποιήσει». 

Καὶ κάπως ἔτσι διαλύονται οἱ κοινωνικὲς ἄμυνες τῆς γυναίκας. Ὅσο οἱ ἄντρες (καὶ ὅ,τι χαρακτηριστικὸ συμπεριλαμβάνει ἡ – λοιδορούμενη σήμερα – ἀρρενωπότητα) παρουσιάζονται συνολικὰ ὡς a priori ἐχθροί, τόσο πιὸ πολὺ ἀπομονώνεται κοινωνικὰ ἡ γυναῖκα καὶ τόσο πιὸ εὐάλωτη γίνεται πρὸς ἐκείνους τοὺς ἄνδρες ποὺ ὄντως ἀποτελοῦν δημόσιο κίνδυνο. 

Φυσικὰ καὶ ὑπάρχει ἔξαρση τῆς βίας κατὰ τῶν γυναικῶν, ὅμως δὲν πρόκειται γιὰ μεμονωμένο «ἔμφυλο» φαινόμενο, ἀλλὰ παρακλάδι τῆς συνολικῆς ἔξαρσης βίας. Ὁ κόσμος ἔχει ἀφηνιάσει γενικῶς ὅσο ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν πίστη, καὶ δὲν τὴν «πληρώνει» μόνο ἡ γυναῖκα. Τὴν πληρώνουν καὶ (κυρίως) οἱ ἄνδρες, τὰ παιδιά, οἱ ἡλικιωμένοι. Ὅσο φθηναίνουν οἱ ἀξίες, φθηναίνει καὶ ἡ ἀνθρώπινη ζωή. 

Ὅμως ἀπὸ κοινωνικῆς ἀπόψεως δὲν ἔχει γίνει δυσχερέστερη ἡ θέση τῆς γυναίκας στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἴσα – ἴσα ποὺ ἔχει ἀποκατασταθεῖ σὲ τεράστιο βαθμό, σὲ σχέση μὲ τὶς περασμένες δεκαετίες. 

Στὴν τελικὴ ἂν ὁ κόσμος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν χώνευε τὶς θέσεις τοῦ Παπανῶτα, πολὺ ἁπλὰ ἂς μὴν τὸν ψήφιζε. Ὄχι νὰ στηθεῖ ὁλόκληρο λαϊκὸ δικαστήριο. Ὄχι νὰ παίρνονται κεφάλια γιὰ μιὰ ἄποψη. Ἀλλὰ αὐτὸ βολεύει τὸ σύστημα καὶ αὐτὸ κάνουν. Νὰ ἔχουμε μιὰ δικαιωματιστικὴ ἀρένα ὅπου ὅλοι μαλλιοτραβιοῦνται μεταξύ τους καὶ «κερδίζει» ὅποιος εἶναι εὐθυγραμμισμένος πιὸ «ὀρθὰ» στὴν ὀρθοπολιτικὴ παράνοια. 

Καὶ ἂν ὁ Παπανώτας ἔθιξε τὴ γυναῖκα, τότε οἱ ὀπαδοί τῆς «κορεκτίλας» γιατί δὲν στηλιτεύουν καὶ τὴν Ἐλεονώρα Μελέτη (ὑποψήφια μὲ τὸ εὐρωψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ) ποὺ ἔκανε «πειραματικὴ» σκηνοθεσία σὲ ταινία πορνό; Ἐκεῖ δὲν ὑφίσταται ἐξευτελισμὸς τῆς γυναίκας, ποὺ παρουσιάζεται σὰν ἕνα κομμάτι «κρέας»; Ἐκεῖ δὲν ἔχουμε σεξισμό; Ἐκεῖ δὲν ἐκμεταλλεύονται τὶς γυναῖκες οἱ βιομηχανίες σάρκας; Ἐκεῖ δὲν μηδενίζεται ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου; Μήπως εἶναι τυχαῖο ποὺ οἱ αὐτοκτονίες γυναικῶν «πορνοστάρ», γνωρίζουν τρομακτικὴ αὔξηση; 

«Δικαστήριο» ἂν μιλήσεις γιὰ τὶς γυναῖκες, ἐνῷ τοὺς Ἁγίους τοὺς κάνουν «μπρελόκ»! 
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ Παπανώτας καταδικάστηκε ὡς «αἱρετικὸς» ποὺ πρόσβαλε τὸ ὀρθοπολιτικὸ δόγμα, ὁ Κασσελάκης (ὁ ὁποῖος διέγραψε τὸν δημοσιογράφο δείχνοντας πόσο «δημοκράτης» εἶναι) μπόρεσε μὲ κάθε ἄνεση νὰ κάνει διαφήμιση (;) στὴν ἀφεντιά του, μαγαρίζοντας τὸ ὄνομα τοῦ Ἅγιου Ἰάκωβου Τσαλίκη. Γιατί γιὰ νὰ μιλήσεις γιὰ τὴ γυναῖκα σήμερα πρέπει νὰ πλύνεις τὸ στόμα μὲ 3 σαπούνια καὶ νὰ συμβουλευτεῖς 7 ἐγχειρίδια woke δογματικῆς, ἀλλὰ τὸν μεγάλο Ἅγιο τῆς Ὀρθοδοξίας μπορεῖς νὰ τὸν κάνεις προεκλογικὸ πασατέμπο ὅποτε θέλεις. Ἐκεῖ ἔχουμε καταντήσει. 

Ἀναφέροντας ἕνα ὑποτιθέμενο «θαῦμα» καὶ μιὰ ὑποτιθέμενη «προφητεία» ποὺ μᾶλλον γεννήθηκαν στὴν ὑπερφίαλη φαντασία του Κασσελάκη, εἶπε στοὺς Ἕλληνες ὅτι εἶναι ὁ «ἐκλεκτός». Ὁ Καρατζαφέρης εἶχε αὐτοχριστεῖ μὲ τὸ περιστέρι ποὺ κάθισε πάνω στὸ κεφάλι του καὶ ὁ Στέφανος μὲ τὸν σταυρὸ ἀπὸ λάδι ποὺ σχηματίστηκε στὸ νερό τῆς κολυμβήθρας, ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς τὸν σχηματίζει ὁ ἱερέας ρίχνοντας σταυροειδῶς τὸ λάδι. 

Ἀντὶ νὰ πεῖ ὅτι εἶχε τὴν εὐλογία νὰ τὸν βαφτίσει ἕνας χαριτωμένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, τὸν παρουσίασε μόνο καὶ μόνο ὡς πνευματικὸ «ἀτζέντη» του, ποὺ ἐγγυήθηκε τὴ «σπουδαιότητα» τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Καὶ ἀντὶ νὰ νοιώσει ντροπὴ καὶ συστολὴ γιὰ ὅσα θὰ τοῦ ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ἂν τὸν συναντοῦσε σήμερα, τὸν παρουσίασε ὡς χειροκροτητή του. 

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὅλους τοὺς δεχόταν καὶ ὅλους τοὺς συγχωροῦσε, ἀλλὰ μόνο ἂν ἔμπαιναν κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι. Μόνο μὲ τὴ μετάνοια. Καὶ ὁ Κασσελάκης δὲν ἔδειξε καμία μετάνοια. Ἴσα ἴσα ποὺ καταχράστηκε ἕνα σεβάσμιο πρόσωπο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ νὰ δώσει νομιμοποίηση στὰ πάθη του. Αὐτὸ καὶ ἂν εἶναι διεστραμμένο. 

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος σὲ καμία περίπτωση δὲν ἐνέκρινε αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἀπαίτηση καὶ δικαίωμα καὶ νόμο τὴν ἁμαρτία, ὅπως ὁ κ. Κασσελάκης. Πόσο μᾶλλον δὲν θὰ ἐνέκρινε αὐτοὺς ποὺ ἀσέλγησαν στοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς φύσης, αὐτοὺς ποὺ μὲ τὴν ψῆφο τους καταδίκασαν παιδιὰ νὰ γίνουν ὅμηροι σὲ ἐκμαυλιστικὲς «γονεϊκότητες». 

Νὰ ποῦμε λοιπὸν τί θὰ ἔλεγε σήμερα ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος. Ὅταν μιὰ κοπέλα ποὺ ἦταν λεσβία, πῆγε νὰ ἐξομολογηθεῖ στὸν Ἅγιο, ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν ἁγνότητα καὶ τὴ διακριτικότητά του, προσποιήθηκε ὅτι δὲν κατάλαβε κἂν τὸ πάθος της. Ἔκανε ὅτι κατάλαβε πὼς ἡ κοπέλα εἶναι ἀπὸ τή... Λέσβο! Καὶ προσπάθησε νὰ τὴ ρίξει κατ' εὐθεῖαν στὸ φιλότιμο καὶ νὰ τῆς κεντρίσει τὴ συνείδηση μὲ ἕναν εὐφυέστατο τρόπο: 

-Ἄχ! Πόσο χαίρομαι, παιδί μου ποὺ εἶσαι ἀπὸ τὴν Λέσβο, ποὺ ἔχει βγάλει ἁγίους, τὸν ἅγιο Ραφαήλ, τὸν ἅγιο Νικόλαο καὶ τὴν ἁγία Εἰρήνη, χαίρομαι. 

Ἡ κοπέλα τὰ ἔχασε καὶ ὁ Ἅγιος συνέχισε: 
-Πᾶμε μέσα στὸν Ἅγιο Χαράλαμπο νὰ ἐξομολογηθεῖς, νὰ μοῦ πεῖς γιὰ τὴν πατρίδα σου τὴν ὡραία Λέσβο καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔχεις ποὺ σὲ στενοχωρεῖ. Ἡ κοπέλα βγῆκε ἄλλος ἄνθρωπος ἔξω. Καὶ ὁ Γέροντας τῆς εἶπε: «Δὲν μισῶ ἐσένα, παιδί μου, ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία». 
Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος. 
Ἄνοιξε καὶ κάνα χριστιανικὸ βιβλίο κὺρ Στέφανε, γιατί ὁ κόσμος σὲ πῆρε χαμπάρι... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.