26 Νοε 2022

Ἀπόφαση ΣτΕ: Μιά τεράστια νίκη γιά τούς ὑγειονομικούς - Μιά μικροπρεπής στάση ἀπό τόν ἡττημένο Θ. Πλεύρη!

Ὁ Θ. Πλεύρης κατηγοροῦσε τούς ὑγειονομικούς γιά «ἀντιεπιστημονισμό», ἐνῶ σύμφωνα μέ τό Στέ ὁ ἴδιος παρέτεινε τήν ἀναστολή τους χωρίς ἐπιστημονικά δεδομένα!
Ἀπόφαση Στέ: Μετά ἀπό 15 μῆνες ἀδιανόητων στερήσεων, ἡρωικῶν ἀγώνων καί διεκδικήσεων, οἱ ὑγειονομικοί πού δέν λύγισαν ἀπό τόν πιό στυγνό κρατικό ἐκβιασμό πού ἐπιβλήθηκε σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, βλέπουν τούς κόπους τους νά ἀνταμείβονται καί πανηγυρίζουν μιά τεράστια νίκη. Μιά νίκη πού θά λειτουργήσει ὡς ὁδηγός γιά τήν τελική ἐπικράτηση τοῦ δίκαιου. Μιά νίκη πού ἀνακτᾶ χαμένο ἔδαφος ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια πού στέρησε ἡ κυβέρνηση ἀπό... ὅλους τούς Ἕλληνες.

Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔκρινε ἀντισυνταγματική τήν αὐθαίρετη παράταση πού ἀποφάσισε ἡ κυβέρνηση μέχρι τήν τελευταία μέρα τοῦ 2022, γιά τό ἀπολυταρχικό μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐργαζομένων σέ δομές ὑγείας.

Μιά πολύ σημαντική δικαίωση σέ ἕναν δύσκολο ἀγῶνα
Εἴχαμε γράψει ἀπό αὐτό τό βῆμα γιά τήν τεράστια σημασία τῆς τελικῆς ἔκβασης τοῦ ἀγῶνα τῶν ὑγειονομικῶν, ἐκφράζοντας τήν ἀπόλυτα συνειδητοποιημένη θέση πώς ἐάν «πέσουν» οἱ ὑγειονομικοί, «πέφτουμε» ὅλοι. Καί αὐτό διότι ἡ ἀναστολή ἐργασίας πού ἐπιβλήθηκε, σέ καμία περίπτωση δέν εἶναι ἕνα ζήτημα πού ἀφορᾶ μόνο τούς ὑγειονομικούς, ἄλλα ἀφορᾶ συνολικά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων κάθε πολίτη πού ἄν μένει ἀπαθής πρός αὐτή τήν κατάφορη ἀδικία, αὔριο - μεθαύριο θά πέσει καί αὐτός θῦμα τῶν «ἐκκαθαρίσεων» τῆς κυβέρνησης, πού θά γίνονται στό ὄνομα τῆς «ἐπιστήμης», τῆς «ἀσφάλειας», τοῦ «περιβάλλοντος» καί ὅποιου ἄλλου ἀφηγήματος ἐργαλειοποιούν.

Ὁ ἀγῶνας τῶν ὑγειονομικῶν εἶναι μιά μάχη ἀπέναντι στό ἄδικο, τό καταχρηστικό καί τό ἀπάνθρωπο. Ὀφείλουμε ὅλοι νά τούς βγάλουμε τό καπέλο γι' αὐτό πού πετύχανε. Βίωσαν τήν πεῖνα καί τήν ἀνέχεια, ἄκουσαν τά «χίλια - μύρια» ἀπό τούς συστημικούς κολαούζους, ἀκόμα καί συνάδερφοι τούς γύρισαν τήν πλάτη. Θά μποροῦσαν νά συμπορευτοῦν μέ τήν ὑγειονομική ἀπολυταρχία καί δέν τό ἔκαναν. Πῆραν ἀπό τό κράτος χολή καί ἀντέτειναν τήν ἀξιοπρέπεια. Ἔμειναν πιστοί στίς ἀξίες τους. Ἔγιναν ἀνθρώπινη ἁλυσίδα καί πάλεψαν γιά τό ἀδύνατο, κάνοντας τό δυνατό.

Ἄφησαν ἀνεξίτηλο κοινωνικό στίγμα καί ἐξασφάλισαν «δεδικασμένο» γιά μελλοντικούς ἀγῶνες. Καί αὐτό ἔχει τεράστια σημασία, γιατί σίγουρα ἡ διετία τοῦ κορονοϊοῦ δέν θά εἶναι ἡ τελευταία προσπάθεια ἐπιβολῆς φασιστικῶν πρακτικῶν μέ ὑγειονομικό μανδύα.

Τί σήμαινε πραγματικά ἡ ἀντίδραση Πλεύρη
Ἡ ἀνεκδιήγητη δήλωση τοῦ Θάνου Πλεύρη γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Στέ ἐπιβεβαίωσε γιά ἄλλη μιά φορά γιά ποιό λόγο εἶναι ὁ πιό ἀκατάλληλος, ἀνάλγητος, ἐμμονικός καί καταστροφικός ὑπουργός πού ἔχει περάσει ἀπό τόν ὑπουργικό θῶκο τῆς Ὑγείας.

«Διαβεβαιώνουμε τούς πολῖτες ὅτι θά ληφθοῦν ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά νά μήν τεθεῖ σέ κίνδυνο ἡ δημόσια ὑγεία ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς ἀπόφασης τοῦ Στέ», δήλωσε ὁ κ. Πλεύρης.

Πώς μεταφράζεται αὐτή ἡ θέση σέ ἄλλα λόγια; «Ἐγώ ὁ μέγας "ὑπέρμαχος" τῆς ὑγείας (δικηγόρος) Θάνος Πλεύρης, σπεύδω νά καθησυχάσω τούς ὑπόλοιπους πολῖτες πώς θά κάνω ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι μου γιά νά τούς προστατέψω ἀπό τούς "μιαρούς" ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς. Μήν φοβᾶστε τούς "λεπρούς" μέ τίς λευκές ποδιές, θά σᾶς προστατέψω ἐγώ καλοί μοῦ πολῖτες! Βασιστεῖτε σέ ἐμένα!».

Θές μέ τό νά ἐπιβάλλει ἕνα rapid τέστ ἀνά... τετράωρο;

Θές μέ δυσμενεῖς μεταθέσεις ἤ μετακινήσεις σέ πόστα πού δέν θά βλέπουν ἄνθρωπο οὔτε... ζωγραφιστό;

Θές μέ ὑποχρέωση γιά διπλές, τριπλές καί... τετραπλές μάσκες;

Θές μέ οἰκονομικό πόλεμο, μή καταβάλλοντας τίς ἀποδοχές πού στερήθηκαν γιά 15 μῆνες;

Θάνος Πλεύρης εἶναι αὐτός... θά βρεῖ τρόπους γιά νά κάνει τήν ζωή «ποδήλατο» σέ ὅσους δέν συμμορφώθηκαν πρός τάς ὑποδείξεις! Ἔχει ἀποδείξει ἄλλωστε πώς τό νά ταλαιπωρεῖ ζωές εἶναι ἡ εἰδικότητα τοῦ.

Πώς ἀλλιῶς μεταφράζεται τό σκεπτικό του Θάνου Πλεύρη σέ αὐτήν τήν χολωμένη δήλωση πού ἔκανε;

Εἶναι σάν νά λέει: «Μήν δίνετε σημασία στό ὅτι μερικοί "γραφικοί" ἔτυχε νά κερδίσουν μιά δικαίωση τῶν διεκδικήσεων τούς, πού τυχαίνει νά εἶναι θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν ἄμεσα τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καί τά ὁποῖα ἰσοπέδωσε ἡ κυβέρνηση μας. Αὐτά εἶναι ἀσήμαντα πράγματα καί δέν πρέπει νά σᾶς ἀφοροῦν. Δῶστε μόνο σημασία στόν δημόσιο "κίνδυνο" πού ἀποτελοῦν αὐτοί οἱ ταραξίες τῆς "κανονικότητας". Διχαστεῖτε γιά ἀκόμη μιά φορά. Δεῖτε τους μέ ἐχθρικό μάτι. Δεῖτε τους μέ καχυποψία μέσα ἀπό τό κοινωνικό καβούκι σας».

Αὐτό εἶναι τό «ζουμί» ἀπό τήν δήλωση Πλεύρη, ὁ ὁποῖος ἀντί νά σεβαστεῖ πλήρως τήν ἀπόφαση τοῦ Στέ καί νά ὑποχωρήσει ἀπό τίς προκλητικές θέσεις του, μίλησε σάν νά εἶναι διαμαρτυρόμενος ἐκπρόσωπος τῆς... ἰατρικῆς ἐπιστήμης!

Τελικά ποιός ἀγνοεῖ τήν ἐπιστήμη;
Ἐντωμεταξύ ὁ Θάνος Πλεύρης πού κατηγοροῦσε συνεχῶς τούς ὑγειονομικούς πώς «δέν πιστεύουν στήν ἐπιστήμη», ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Στέ, ἔλαβε μιά αὐθαίρετη κυβερνητική ἀπόφαση νά παρατείνει τήν ὑποχρεωτικότητα ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, πού σημαίνει πώς ἀποφάσισε μέ τό «ἔτσι θέλω» νά συνεχίσει νά τραμπουκίζει τίς ζωές τῶν ὑγειονομικῶν, γράφοντας τήν ἐπιστήμη στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του!

Δέν μπῆκε κἄν στήν διαδικασία νά ὁρίσει ἕνα ἐπιτελεῖο γιά νά ἀξιολογήσει τά ἐπιστημονικά δεδομένα καί νά αἰτιολογήσει τήν ὑποχρεωτικότητα πού ἐπέβαλλε, ἀφενός γιατί δέν ὑπάρχουν τέτοια στοιχεῖα καί ἀφετέρου διότι δέν τόν ἐνδιαφέρει κἄν νά ἔχει ἐπιστημονική κατοχύρωση τῶν ἀπολυταρχικῶν θέσεων τοῦ. Παρέτεινε μιά ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ποινή, παίρνοντας ἄδεια ἀπό τήν... σημαία. Καί μάλιστα τό ἔκανε αὐτό γνωρίζοντας πώς τό σύνολο τοῦ προσωπικοῦ πού ἐργάζεται στό ΕΣΥ, ἐδῶ καί πολύ καιρό δέν διαθέτει καμία ἀνοσία.

Εἶναι πραγματικά ἀδιανόητο, ὁ Θάνος Πλεύρης πού ἐπί τῶν ἡμερῶν του φτάσαμε νά μετροῦμε 34.000 νεκρούς ἕως σήμερα καί 16.000 νεκρούς ἐκτός ΜΕΘ ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022, παρουσιάζει ὡς... κίνδυνο τούς ὑγειονομικούς! Ὅμως τό μόνο μέτρο πού θά πρόσφερε πραγματικά κάτι στήν προστασία τῆς δημόσιας Ὑγείας θά ἦταν ἡ παραίτηση τοῦ κ. Πλεύρη.

Ὑπάρχει ἀκόμα δρόμος
Ἡ νίκη τῶν ὑγειονομικῶν μπορεῖ νά εἶναι ἐκκωφαντική, ἄλλα σέ καμία περίπτωση δέν δικαιολογεῖ ἐφησυχασμό. Ἡ ὑπόθεση ἔχει ἀκόμα δρόμο. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας ἔχει τέτοια ὑπέρμετρη ἀλαζονεία καί τέτοια ἐκδικητική διάθεση πού εἶναι σχεδόν βέβαιο πώς θά ἐπινοήσει τρόπους γιά νά «καπελώσει» τό νόημα τῆς ἀπόφασης τοῦ Στέ καί νά μεταφέρει τήν ποινή τῆς ἐξαθλίωσης τῶν ὑγειονομικῶν στούς χώρους ἐργασίας τους.

Ἡ μεγάλη ζημιά ὅμως ἔγινε γιά τό κυρίαρχο σύστημα. Ὅσοι πολῖτες δέν ἔχουν ἀπολέσει ἀκόμα τήν ἱκανότητα τῆς σκέψης, εἶδαν πώς μιά ὁμάδα ἀνθρώπων κατάφεραν νά σταθοῦν ὄρθιοι ἀπέναντι στήν κυβερνητική αὐθαιρεσία καί πῆραν μιά σημαντική νίκη. Εἶδαν πώς κάτι τέτοιο εἶναι ἀπόλυτα ἐπιτεύξιμο. Εἶδαν πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ὑπερασπίζονται ἀκόμα ἀξίες καί ἐλευθερίες καί πώς δέν ἔχουν ριχτεῖ ὅλα τά ἰδανικά στήν κιμαδομηχανή τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Αὐτή ἡ κατάκτηση κερδήθηκε καί δέν μπορεῖ καμία δύναμη στόν κόσμο νά τήν πάρει πίσω.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.