7 Οκτ 2022

Φινλανδία - Ὁ ἡγέτης τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς αἵρεσης καί ὁ ἀρχιεπ. Λέων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπέγραψαν κοινή συμφωνία γιά τό Βάπτισμα.

Ἕνα ἄλλο καταθλιπτικό νέο πού διαβάσαμε σήμερα εἶναι ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐλσίνσκι καί πάσης Φινλανδίας Λέων καί ὁ ἡγέτης τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς αἵρεσης τῆς Φινλανδίας Τάπιο, ὑπέγραψαν κοινή συμφωνία γιά τό Βάπτισμα. Ἡ κοινή δήλωσή τους βρίσκεται ἐδῶ.

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀναγγελία ὑπογράφηκε ἀπό τούς δύο ἄνδρες στόν καθεδρικό... ναό τῆς Λουθηρανικῆς «ἐκκλησίας» στό Τούρκου, ἀφοῦ εἶχε συμφωνηθεῖ πρίν στούς «θεολογικούς διαλόγους» τῆς 20ης καί 21ης Σεπτεμβρίου.

Στίς δηλώσεις πού ἔκανε κατά τήν ὑπογραφή τοῦ κειμένου ὁ ἀρχιεπ. Λέων τόνισε ὅτι ἐλπίζει πώς τό ἔγγραφο θά βοηθήσει τίς «ἐκκλησίες» «νά μεταδώσουν τήν σημασία τῆς ἔννοιας τοῦ Βαπτίσματος μέ ἕναν πιό προσιτό τρόπο», μέσα σέ ἕνα περιβάλλον ὅπου οἱ βαπτίσεις τῶν παιδιῶν μειώνονται.

Λέει δηλαδή ὁ... μπαρουτοκαπνισμένος ὅτι οἱ μειωμένες βαπτίσεις τῶν παιδιῶν -καί δέν ξέρουμε γιά ποιές βαπτίσεις ποιών παιδιῶν μιλάει- ἔχουν σχέση μέ τά «κλειστά σύνορα» πού κρατᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπέναντι στίς αἱρέσεις. Ἅμα ἀνοίξουν αὐτά τά σύνορα, δηλαδή ἅμα κατέβει ὁ πήχης καί ἀναγνωριστεῖ τό βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν, τότε οἱ βαπτίσεις θά αὐξηθοῦν! Καταργοῦν τό Σύμβολο τῆς Πίστεως δηλαδή διότι θεωροῦν ὅτι ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στό νά μεταδώσουν «τήν σημασία τῆς ἔννοιας τοῦ Βαπτίσματος μέ ἕναν πιό προσιτό τρόπο»! Αὐτά συζητᾶνε στούς διαλόγους. Τί κουτοπονηριές θά ποῦνε στούς ἀνθρώπους γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀποστασία τους.

Ἡ κοινή διακήρυξη ἀναφέρει ὅτι τό βάπτισμα καθιερώθηκε ὡς Μυστήριο ἀπό τόν Κύριο, ἀναφέρει τήν συμφωνία σέ κάποια γενικά σημεῖα καί ἀμέσως μετά οἱ ὑπογράφοντες δηλώνουν τήν διαφοροποίησή τους ἡ ὁποία ὅμως δέν ἔχει καί μεγάλη σημασία! Ἄν καί «ἔχουμε διαφορετικές ἰδέες γιά τό Βάπτισμα», συνεχίζει ἡ διακήρυξη, οἱ προσήλυτοι ἀπό τόν Λουθηρανισμό στήν Ὀρθοδοξία ἤ τό ἀντίστροφο δέν θά βαπτίζονται διότι «καί οἱ δύο οἱ ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν τήν ἐπάρκεια τῆς τελετῆς τοῦ Βαπτίσματός της ἄλλης» .

Ὁ Λέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας δηλαδή γιά νά ὑπογράψει αὐτό τό πρᾶγμα, δέν κατάργησε μόνο το «ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» ἀπό τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Πρῶτα κατάργησε το Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. «Ἔχουμε» λέει, «διαφορετικές ἰδέες γιά τό βάπτισμα». «Ἰδέες»!! Δέν ὑπάρχει δηλαδή ἡ ἀποκλειστικότητα τῆς Ἀλήθειας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δέν ἔχουν μιλήσει οἱ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Πατέρες γιά ὅλα τά Μυστήρια. Κάποιες ἰδέες ἔχουν πεῖ, ὅμοιες μέ τίς ἰδέες τῶν αἱρετικῶν! Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τί νά πεῖ κανείς;

Συγκεκριμένα τό κείμενο ἀναφέρει:

«Οἱ ἐκκλησίες μας ἔχουν κοινές ρίζες στόν ἀδιαίρετο Χριστιανισμό τῆς πρώτης χιλιετίας. Μετά ἡ ἐξέλιξη τοῦ δόγματος ἀκολούθησε διαφορετικούς δρόμους, καί ἑπομένως ἔχουμε διαφορετικές ἰδέες γιά τό Βάπτισμα καί πῶς νά τό τελέσουμε. ...»

Μᾶς χώρισαν τά παλιοδόγματα τῆς δευτέρας χιλιετίας, λέει ὁ Λέων τῆς Φινλανδικής Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐγώ ξέρω καλύτερα ἀπό τούς πλανεμένους Πατέρες καί αὐτό πού δέν κατάφεραν νά κάνουν ἐκεῖνοι μέ ἀγῶνες καί θυσίες ἐγώ τό ἔκανα μέ μία ὑπογραφή!

Εἶναι ἀξιοσημείωτο πῶς ξεκινᾶνε τονίζοντας κάποιες κοινές θέσεις καί πῶς ὑποβαθμίζουν τίς διαφορές σέ δευτερευούσης σημασίας ζητήματα. Ἀναγνωρίζουν γιά παράδειγμα καί οἱ δύο ὅτι «τό βάπτισμα» (ποιό βάπτισμα;) εἶναι «μυστήριο», ὅτι «σώζει», ὅτι ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῆς βύθισης στό νερό εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, μιλοῦν γιά «χριστιανική πίστη» (ποιά πίστη;), ἀλλά τήν ἴδια ὥρα μιλοῦν καί γιά «διαφορετικές ἰδέες» μετά τήν πρώτη χιλιετία. Αὐτό τό «διπλό μοντέλο», συμφωνοῦμε στά «χοντρά» διαφωνοῦμε «στά ἄλλα», θά χρησιμοποιήσουν γιά νά ὁλοκληρώσουν τήν ἕνωση μέ τόν αἰρεσιάρχη πάπα καί νά μᾶς κάνουν Οὐνῖτες.

4 σχόλια:

 1. Και, αν αληθεύει, δεν μιλάει κανένας!!! Εννοείται... δεσπότης... Άρα, είναι μιλημένο το πράμα! Και πάμε παρακάτω... Χωρίς αιδώ! Χωρίς συστολή! Χωρίς θείο φόβο! Αφήστε τον χαρταετό, "φύλακες" της ποίμνης του Κυρίου. Μπροστά στα μάτια σας κατεργάζεται η ανομία! Δεν θα εγερθεί κανείς; Ούτε ένας;
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στήν κόλαση θά δεῖς πολλούς καί διάφορους, προσευχόμενους, ἐλεήμονες, μοναχούς, ἱερεῖς, ἐγκρατεῖς, παρθένους. Στήν κόλαση δέν θά δεῖς ταπεινούς. Οἱ ταπεινοί γεμίζουν τόν παράδεισο....''
  παπά - Τύχων ὁ Ἁγιορείτης
  ἐπίσης
  Πῆγε ὁ Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης σὲ κάποιο Μοναστήρι μ’ ἕνα νέο ἱερέα, πνευματικό του παιδί, γιὰ νὰ προσκυνήσουν.
  Στὸ ἀρχονταρίκι ποῦ κάθισαν, ὑπῆρχε μία παλιὰ φωτογραφία μοναχῶν της Μονῆς.
  Τὴν ὥρα ποῦ ἔπιναν τὸν καφὲ ἐπίασε τὴ φωτογραφία καὶ τοῦ εἶπε στὸ αὐτί, δείχνοντας ἕνα μοναχὸ ἀπὸ τοὺς 20 περίπου ποῦ εἰκονίζονταν:

  -Τοὺς βλέπεις ὅλους;

  Μόνο αὐτὸς σώθηκε…

  ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΑΣ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑΣ ΟΤΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ

  ἴσως τους ἔλειψε το τελευταῖο λάδι ποῦ ἦταν ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγησις.
  Πέθαναν φορτωμένοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ
  ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ
  Καλύτερα, ἀδελφέ μου νὰ θανατώσῃς ἑκατὸν ἄνθρωπους βαπτισμένους, παρὰ νὰ ἀφήσῃς ἕνα παιδίον ἀβάπτιστον νὰ ἀποθάνη. Καὶ ἂν τύχη ἀνάγκη καὶ θέλη ἀποθάνη τὸ παιδίον καὶ δὲν ἐπρόφθασεν ὁ παπὰς νὰ τὸ βαπτίση, ἂς τὸ βαπτίση ὅποιος τύχη, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα, ἀδελφός, γείτονας καὶ μάλιστα ἡ μαμή. Βάλε ἀρκετὸ νερὸ καὶ λάδι, σταύρωσέ το καὶ βάπτισέ το. Εἰπέ: Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ... εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Καὶ ἂν ζήση, τὸ τελειώνει ὁ παπάς. Μὰ ἔτυχε καὶ δὲν ἔχεις νερό; Πάρε τρεῖς φοῦχτες χῶμα καὶ χύσε το στὸ κεφάλι του καὶ εἰπὲ καθὼς καὶ πρῶτα. Ἔτυχε πάλιν καὶ δὲν ἔχεις καὶ χῶμα; Βάπτισε τὸ εἰς τὸν ἀέρα καὶ εἰπὲ ὁμοίως.
  ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟΥΣΑ ΣΤΑ ΚΥΡΗΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ
  Ὁμοίως πάλιν, ἂν τύχη ἀνάγκη καὶ θέλη νὰ ἀποθάνη καὶ ἕνας ἄνθρωπος καὶ δὲν ἐπρόφθασεν ὁ παπὰς νὰ τὸν ἐξομολογήση, ἂς ἐξομολογηθῆ εἰς ὅποιον τύχη καὶ νὰ ἀποθάνη ἐξωμολογημένος· εἶνε ἐλπίδα πὼς ἠμπορεῖ νὰ σωθῆ· εἰ δὲ νὰ μεταλάβη ἀνεξομολόγητος, δὲν ὠφελεῖ τίποτες.
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΠΩΛΕΣΘΗ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ο οικουμενισμος ειναι ηδη παντου...και δεν ασχολειτε κανενας μας..........οτι και να παθουμε καλα να το παθουμε αου μενουμε απαθεις..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.