23 Φεβ 2022

Διεθνής ὑποκρισία γιά τό Κυπριακό

Ἡ Δύση
πάντοτε ὑπερασπίζεται τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῶν χωρῶν πού ἀπειλοῦνται ἀπό δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀντίθετα συμφέροντα μέ ἐκείνην. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ἡ Οὐκρανία. Οἱ δυτικοί ἀνταγωνίζονται μεταξύ τους σέ δηλώσεις ἀλλά καί σέ ἔργα ὑπέρ τῆς Οὐκρανίας ἀκριβῶς ἐπειδή βρίσκεται σέ... διένεξη μέ τή Ρωσία.

Ἡ ἐπιδίωξη τῆς Ρωσίας νά προσαρτήσει τμήματα οὐκρανικῶν ἐδαφῶν, στά ὁποῖα κυριαρχεῖ τό φιλορωσικό στοιχεῖο (Ντόνετσκ καί Λουχάνσκ), ἀντιμετωπίζεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τίς ΗΠΑ ὡς στρατιωτική εἰσβολή. Σέ αὐτή τήν περίπτωση, δέν ἔχουμε λόγια, διασκέψεις, εὐχολόγια καί ἀνούσιες συστάσεις γιά προσήλωση στήν ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Τό μόνο πού συζητεῖται εἶναι ἡ διάρκεια καί ἡ ποιότητα τῶν κυρώσεων πού θά ἐπιβληθοῦν στή Ρωσία.

Ὅμως, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὑποθέσεις ὅπως ἡ εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο καί ἡ κατοχή περίπου τοῦ 38% τῶν ἐδαφῶν τῆς χώρας ἀντιμετωπίζονται τόσο... βελούδινα, λές καί δέν συνέβησαν. Οἱ δολοφονίες, οἱ βιασμοί, οἱ ἐκτελέσεις αἰχμαλώτων ἀπό τούς Τούρκους, οἱ ὁμαδικοί τάφοι, ἡ παράνομη κατοχή καί ἐκμετάλλευση περιουσιῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, ἡ δημιουργία τοῦ ψευδοκράτους, οἱ λεηλασίες, οἱ καταστροφές μνημείων, οἱ βεβηλώσεις ἐκκλησιῶν φαίνεται ὅτι δέν ἔχουν κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση στούς Εὐρωπαίους καί τούς Ἀμερικανούς.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση συνεχίζει νά γεμίζει τά ταμεῖα τῆς Τουρκίας μέ εὐρώ, ἐνισχύοντάς την μέ διάφορες προφάσεις. Καί οἱ ΗΠΑ, παρά τίς κατά καιρούς διακυμάνσεις τῶν σχέσεών της μέ τούς πολιτικούς τῆς χώρας, συνεχίζουν νά στηρίζουν τήν Τουρκία εἴτε στρατιωτικά εἴτε πολιτικά ἤ οἰκονομικά ἤ ἐνθαρρύνοντας τίς... ἐξορμήσεις της στήν εὐρύτερη περιοχή.

Ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Κύπρος γνωρίζουν πολύ καλά τά δύο μέτρα καί τά δύο σταθμά μέ τά ὁποῖα «ζυγίζουν» τίς ὑποθέσεις τους ἡ Ε.Ε. καί οἱ ΗΠΑ, ἀλλά καί τό σύνολο τῆς διεθνοῦς κοινότητας.

Ὁ Ἑλληνισμός καί στά δύο κράτη ὀφείλει νά στηριχθεῖ στίς δυνάμεις του, νά μήν ταυτίζεται μέ κανένα κέντρο ἰσχύος, ἀλλά νά ἐκμεταλλεύεται τίς περιστάσεις γιά νά ἀποκομίζει ὅσα ὀφέλη δύναται. Ὀλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ἄνευ οὐσίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.