15 Ιαν 2022

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή πρώην Μητροπολίτου Καλαβρύτων σέ Ἀρχιεπίσκοπο καί Μητροπολῖτες

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
α)Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
β)Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΘΕΜΑ: Εὐχαριστῶ τινάς ἐξ Ὑμῶν διά τον ἄμετρον εὐτελισμόν τοῦ προσώπου μου!
Ὁ ἐν Χριστῷ Ἀδελφός Σας Μητροπολίτης
+ Ὁ πρ. Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Ὁ Λεπρός!
Ὁ Ἀδελφοκτόνος!
Ὁ Παρανοϊός καί Παρανοϊκός!
Ὁ Σκοταδιστής καί Ὀπισθοδρομικός!
Αἴγιον, Παρασκευή, 14 Ἰανουαρίου 2022
Μακαριώτατε,
καί Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἄδελφοί,
Ἐκ προιμίου ζητῶ καί πάλιν τήν ἐκ μέρους Ὑμῶν κατανόησιν καί συγκατάβασιν διά τήν παροῦσαν ἐνόχλησιν! Καθώς φαίνεται, προϊούσης τῆς ἡλικίας, ὑπόκειμαι εἰς τήν ἀπώλειαν τῆς λογικῆς, του ὀρθῶς σκέπτεσθαι καί του ὀρθῶς ἐνεργεῖν!
Ἀπόδειξις;
Δέν κατώρθωσα νά κατανοήσω τήν ἀναγκαιότητα ἤ καί την σπουδαιότητα τοῦ μετ' ἐπιμονῆς συνιστωμένου...
Διαβάστε παρακάτω ὁλόκληρη τήν ἐπιστολή...

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.