15 Ιαν 2022

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης ὁ δια Χριστόν πτωχός (15 Ἰανουαρίου †)

ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 460 μ.Χ., ὅταν βασίλευε ὁ Λέων ὁ πρῶτος. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου ἦταν ὁ Εὐτρόπιος, συγκλητικός στό ἀξίωμα καί πολύ πλούσιος καί ἡ μητέρα του ἦταν ἡ Θεοδώρα. Καί οἱ δύο γονεῖς χαρακτηρίζονταν γιά τήν εὐσέβειά τους. Ἀπέκτησαν τρία παιδιά ἐκ τῶν ὁποίων τό μικρότερο ἦταν ὁ Ἰωάννης. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία φαινόταν διαφορετικός ἀπό τά ἀδέρφια του γιατί ἔδειχνε νά μήν τόν ἀπασχολεῖ ἡ ἄνοδος σέ κοσμικά ἀξιώματα, ἀλλά εἶχε ἰδιαίτερη προσήλωση στόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τό ἐνδιαφέρον του στρεφόταν γύρω... ἀπό τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας.

Γιά αὐτό τό λόγο ζήτησε ἀπό τούς γονεῖς του νά τοῦ δωρίσουν ἕνα εὐαγγέλιο γιά νά μπορεῖ νά ἐντρυφεί στίς σελίδες του καί νά ἀναπαύεται στήν ἀλήθεια πού αὐτό θά τοῦ προσέφερε. Πράγματι οἱ γονεῖς του ὑπάκουσαν στό θέλημα τοῦ παιδιοῦ τους καί μετά ἀπό ἀρκετό χρονικό διάστημα τό εὐαγγέλιο ἦταν ἕτοιμο καί ὁ Ἰωάννης μποροῦσε νά τό ἔχει διαρκῶς κοντά του.

Ἐκείνη τήν περίοδο ἡ οἰκογένειά του φιλοξενοῦσε ἕναν μοναχό ἀπό τήν μονή τῶν Ἀκοιμήτων, ὁ ὁποῖος πραγματοποιοῦσε προσκύνημα στούς ἁγίους τόπους. Ὁ μοναχός αὐτός ἔγινε πόλος ἕλξης γιά τό μικρό Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος δέν χόρταινε νά ἀκούει γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ μοναχοί στό συγκεκριμένο μοναστήρι ζοῦσαν, ἀσκοῦνταν στήν προσευχή καί ἀγωνίζονταν νά θεωθούν. Ὁ Ἰωάννης παρακάλεσε τό μοναχό ὅταν θά ἐπέστρεφε ἀπό τό προσκύνημά του νά τόν πάρει μαζί του στό μοναστήρι καί νά ἀσκηθεῖ ἐκεῖ ὡς μοναχός.

Πράγματι ὅταν ἐπέστρεψε ὁ μοναχός πῆρε τόν Ἰωάννη κοντά του χωρίς ὅμως οἱ γονεῖς του νά τό γνωρίζουν γιατί ὁ Ἰωάννης ἤξερε ὅτι θά ἀντιδροῦσαν καί δέν θά του τό ἐπέτρεπαν.

Ὅταν ἔφθασαν στό μοναστήρι τόν ὑποδέχθηκε ὁ ἡγούμενος, ὁ Ἅγιος Μάρκελλος, ὁ ὁποῖος βλέποντας τήν ἔντονη ἐπιθυμία του νά μονάσει τόν ἔκειρε μοναχό καί τοῦ ἀνέθεσε τόν ἀνάλογο κανόνα. Ὁ Ἰωάννης σέ σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε μέ τήν ἄσκηση ἀκόμη καί τούς γεροντότερους μοναχούς στήν ἡλικία καί κατέστη τό φωτεινό παράδειγμα ὅλων.

Οἱ γονεῖς του ὅμως μένοντας χωρίς τόν Ἰωάννη θεώρησαν ὅτι κάτι κακό συνέβη στό παιδί τους. Ἔψαξαν ὅπου θεωροῦσαν ὅτι θά μποροῦσε νά βρίσκεται. Καί τελικά ἔμειναν μέ τήν ἐντύπωση ὅτι θά ἦταν νεκρό.

Ἀφοῦ πέρασαν κάποια χρόνια, ὁ Ἰωάννης ζητᾶ καί λαμβάνει τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του νά ἐπιστρέψει στήν οἰκία του καί ἐκεῖ νά ὁλοκληρώσει τόν ἀγῶνα του. Πράγματι ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων συμφωνεῖ καί τοῦ ἐπιτρέπει τήν ἐπιστροφή.

Ὅταν ὁ Ἰωάννης φθάνει στό σπίτι του κανείς δέν τόν ἀναγνωρίζει, οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς του. Ἡ μητέρα τοῦ μάλιστα δέν ἄντεχε οὔτε τήν ὄψη του νά βλέπει γιατί ἦταν σκελετωμένος καί ταλαιπωρημένος. Ὁ Εὐτρόπιος τοῦ πρότεινε νά μείνει στό δωμάτιο τοῦ παιδιοῦ του πού πίστευε ὅτι εἶχε πεθάνει. Ὅμως ὁ Ἰωάννης τόν παρακάλεσε νά τοῦ φτιάξουν μία καλύβα στήν ἄκρη τοῦ κήπου τους καί ἔτσι ἔλαβε τήν ὀνομασία τοῦ Καλυβίτη.

Σέ αὐτήν τήν καλύβα ἔμεινε τρία χρόνια καί ὅταν πληροφορήθηκε τήν ἐπικείμενη ἀναχώρησή του ἀπό αὐτήν τήν ζωή ζήτησε νά δεῖ τούς γονεῖς του. Τότε τούς ἔδωσε τό εὐαγγέλιο πού τοῦ εἶχαν χαρίσει χρόνια πρίν καί τούς ἀποκάλυψε τήν ταυτότητά του. Τούς ζήτησε νά μήν κλαῖνε γιατί ὁ ἴδιος εἶχε βρεῖ παρρησία στόν Θεό καί τούς παρακάλεσε νά τόν κηδεύσουν μέ τά μοναχικά του ἐνδύματα.

Κάθε χριστιανός εἶναι ἕνας ἀθλητής στό στίβο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα.

Ἕνας τέτοιος ἀθλητής ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης.

Ὁ  Ἅγιος Ἰωάννης   Καλυβίτης εἶναι πολιοῦχος στό Βαθύ.
Στό ναό φυλάσσονται  λείψανα τοῦ Ἁγίου, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτάζεται στίς 15 Ἰανουαρίου.  Δίπλα στή παλιά ἐκκλησία, ἡ ὁποία χτίστηκε γύρῳ,γύρω στό 1800 σέ ρυθμό ἁπλῆς βασιλικῆς μέ ἐσωτερικά τόξα πού στηρίζονται σέ 8 κίονες καί μέ ἰδιαίτερης καλλιτεχνικῆς ἀξίας  ξυλόγλυπτο τέμπλο , βρίσκεται ἡ νεότερη. Τά λείψανα τοῦ Ἁγίου πού φυλάσσονται στό ναό ἔχουν μεταφερθεῖ ἐδῶ ἀπό τήν Πάρμα τῆς Ἰταλίας στίς 30 Μαΐου τοῦ 2001  .

Μέ μεγάλη λαμπρότητα γιορτάζεται κάθε χρόνο ἡ ἐπέτειος τῆς ἐπιστροφῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου στίς ἀρχές τοῦ Ἰουλίου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.