2 Αυγ 2021

Λεμεσοὺ Ἀθανάσιος: ''Πρέπει νὰ παραμείνουμε πιστοὶ στὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας''

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοὺ Ἀθανάσιος τόνισε στὴν ἐκπομπὴ τοῦ οὐκρανικοῦ ἐνημερωτικοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «Πέρσι νεζαλέζνι» ὅτι πρέπει νὰ παραμείνουμε πιστοὶ στὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Ὀνούφριο.
Ὁ ἱεράρχης διαβεβαίωσε ὅτι στὴν Κύπρο προσεύχονται γιὰ τὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
«Τὸ μέλημά μας γιὰ τὸν λαὸ εἶναι μέλημα ὥστε νὰ παραμείνουν οἱ ἄνθρωποι στὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἐπικεφαλῆς τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ὁ... Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος: «Αὐτόν, ποὺ ἀναγνωρίζαμε μέχρι τώρα, ἀναγνωρίζουμε καὶ σήμερα».

«Δὲν πρέπει ἁπλῶς νὰ κοιτάζουμε κάποιες θλίψεις καὶ φροντίδες, πρέπει νὰ βλέπουμε τοὺς μάρτυρες, τὶς μαρτυρίες τους, ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν πίστη τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἡ μαρτυρία μᾶς βοηθᾶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλους τούς πειρασμοὺς ποὺ ἐνσκήπτουν στὴν Ἐκκλησία. Καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπομονή, νὰ παραμένουμε πιστοὶ στὴν Ἐκκλησία μας», ἀνέφερε ὁ Μητροπολίτης Ἀθανάσιος.

Σχολιάζοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀθανάσιος ἐπίσης σημείωσε ὅτι ἡ δημιουργία τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» καὶ οἱ συνδεόμενοι μὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς διωγμοὶ κατὰ τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δὲν προκαλοῦν χαρά.

«Ἐξαρχῆς εἶχα ἀρνητικὴ στάση ἔναντι αὐτῶν. Λυποῦμαι πολὺ γιὰ ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν Οὐκρανία. Ἀλλὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὰ θὰ παρέλθουν μὲ τὸν χρόνο. Ἄλλωστε ὅσα σχετίζονται μὲ τὸν «Τόμο» καὶ τὸ «αὐτοκέφαλο» δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν Θεό. Τελικὰ ὁ Θεὸς θὰ οἰκονομήσει τὰ πάντα καὶ θὰ τὰ ἐπαναφέρει στὴ θέση τους. Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ὑπάρχουν ἐκκλησιαστικοὶ κανόνες καὶ οἱ μὴ κανονικοὶ ἐπίσκοποι δὲν μποροῦν νὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς κανονικοί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.