2 Ιουλ 2021

Καταπέλτης ὁ Ἠλίας Μαμαλάκης γιὰ τὸν διαχωρισμὸ τῶν πελατῶν: «Πρόστυχο μέτρο, νὰ τὸ πάρουν πίσω» (video)

«Θὰ γίνει ἀλαλούμ! Ἔβγαλαν τὴν διάταξη ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν γνώση τῆς ἑστίασης»
Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους Ἕλληνες σὲφ μὲ διεθνεῖς διακρίσεις καὶ ἀναγνώριση. Ὁ ἀξιότιμος κ. Ηλίας Μαμαλάκης ολα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀκράδαντο ἐπαγγελματισμὸ του στον χῶρο τῆς εστίασης, ἔχει ἀποδείξει ὅτι σημαντικότερο ολων εἶναι ἡ ἐπαφὴ καὶ ἡ ἐπικοινωνία, ἡ εὐγένεια καὶ ἀλληλοεμπιστοσύνη μὲ τοὺς... πελάτες του.
Ὁ βραβευμένος σὲφ ποὺ μὲ τὶς γαστρονομικὲς του δημιουργίες ἔχει κερδίσει ἐξαίρετες προσωπικότητες ἀλλὰ καὶ κάθε πελάτη ποὺ τὸν ἔχει ἐμπιστευτεῖ, μιλάει στὸν 98.4 καὶ «κατακεραυνώνει» τις παλινωδίες τῆς κυβέρνησης νὰ χωρίσει τοὺς πολῖτες σὲ δύο κατηγορίες καὶ νὰ ἐναποθέσει τὴν εὐθύνη τῆς «ἀστυνόμευσης» στοὺς ἑστιάτορες.

«Θὰ γίνει ἀλαλοὺμ»
«Ἡ μεταβίβαση εὐθύνης στὴν ἑστίαση ἦταν μία πολὺ πρόστυχη πράξη με τὴν ἔννοια ὅτι καθιστὰ τὸν ἑστιάτορα ὑπεύθυνο γιὰ τὸ ποιὸς κάθεται στὸν τραπέζι καὶ ποιὸς δὲν κάθεται. Αυτό ποὺ ἔχω νὰ πῶ ἐγὼ εἶναι ὅτι θὰ γίνει ἀλαλούμ. Θὰ συγκρουστοῦν οἱ ἑστιάτορες μὲ τοὺς πελάτες. Ὁ πελάτης θὰ πρέπει νὰ κάνει κάθε δύο μέρες ἕνα τέστ, κάτι ποὺ ἔχει κόστος. Σήμερα ἕνας φίλος μου γιατρός μοῦ εἶπε ὅτι γιὰ κάθε τέστ ποὺ θὰ κάνουν, θὰ παίρνουν 3 εὐρώ. Πῶς θὰ ξέρει τί νὰ προμηθευτεῖ ὁ ἑστιάτορας ἀπὸ πρῶτες ὗλες ποὺ δὲν ξέρει τί πελατεία θὰ ἔχει καὶ πῶς θὰ τὴν ἔχει. Τι προσωπικὸ θὰ πρέπει νὰ προσλάβει. Καὶ αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὅλοι ἐμβολιασμένοι. Φοβάμαι θὰ γίνει ἀλαλούμ. Μέχρι πρὶν ἕνα μήνα ἦταν περιορισμένες οἱ θέσεις οἱ ὁποῖες καλύπτονταν στὸ σύνολο τοῦ ἑστιατορίου. Τραπέζια σὲ μεγάλες ἀποστάσεις. Τὰ πράγματα ἦταν φυσιολογικά. Είναι ἕνα μέτρο τὸ ὁποῖο φοβᾶμαι δὲν εἶναι ἐφαρμόσιμο. Πρέπει οἱ εἰδικοὶ νὰ τὸ ξαναδοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ» τόνισε ὁ κ. Μαμαλάκης.

Στὴν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου γιὰ τὸ ἂν ἡ αὔξηση τῆς πληρότητας σημαίνει καὶ αὔξηση τῆς πελατείας, ὁ κ. Μαμαλάκης ἀπάντησε: «Στὴν Ἀθῆνα ποὺ εἶμαι αὐτὴ τὴ στιγμή, ἡ πελατεία τηρεῖ τὶς ἐπιφυλάξεις της καὶ ἐπισκέπτεται ἑστιατόρια τὰ ὁποῖα ξέρει ὅτι τηροῦν τὰ μέτρα καθαριότητας καὶ ἀπολύμανσης. Τα ἑστιατόρια ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ γεμίσουν μὲ 40-50 ἄτομα, γεμίζουν μὲ 30, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἐπιφύλαξη ἀπὸ τὸν κόσμο».

Σχολιάζοντας τὴν κατάσταση σὲ μπὰρ καὶ καφετέριες, ὁ κ. Μαμαλάκης τόνισε: «Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐλέγξεις τὸν συνωστισμὸ σὲ ἕνα μπὰρ ποὺ πᾶνε οἱ νέοι νὰ ξεσκάσουν, γιατί σκάσανε μέσα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, εἶναι ἀδύνατον. Ἐγὼ ἤμουν πρὶν λίγες μέρες σὲ ἕνα νησὶ τοῦ Αἰγαίου, δὲν εἶδα ἄνθρωπο νὰ φοράει μάσκα, δὲν εἶδα ἑστιατόριο νὰ τηρεῖ ἀποστάσεις καὶ τὸ κυριότερο, μοῦ ζήτησαν τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ ὅταν ἔφευγα ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ἔλ. Βενιζέλου ἀλλὰ ὅταν ἔφυγα ἀπὸ τὸ νησὶ δὲν μοῦ ζήτησαν τίποτα, δηλαδὴ τί νὰ πῶ!»

Πῶς θὰ κάνει ἔλεγχο ἡ ταβέρνα τῆς γειτονιᾶς;
Σὲ ἐρώτηση ἐργαζόμενου ἀκροατῆ γιὰ τὸ κατὰ πόσο εἶναι δυνατὸν νὰ σταματήσει στὴν πόρτα τὸν φίλο, τὸν γνωστό, τὸν πελάτη γιὰ νὰ τοῦ κάνει ἔλεγχο, ὁ κ. Μαμαλάκης ἦταν κάθετος: «Ἀδύνατον! Σκεφτεῖτε τὰ μικρὰ ταβερνάκια ποὺ πᾶμε συχνὰ στὴ γειτονιά. Πάω ἐκεῖ, καὶ ἡ γυναῖκα μου δὲν ἔχει πιστοποιητικὸ καὶ μοῦ λέει ”φύγε”. Καὶ θὰ τοῦ πῶ ἐγὼ ”κύριε Μανώλη μου, πρέπει νὰ φύγω ἐγὼ ποῦ εἴμαστε φίλοι τόσα χρόνια; Μὲ ἔχασε. Δεν θὰ ξαναπάω ποτέ. Εἶναι δύσκολο. Πρέπει νὰ ἀνασυνταχθεῖ ὅλο αὐτὸ» τονίζει καὶ προσθέτει «ὅλο αὐτὸ τὸ κίνημα ἔγινε πολὺ βιαστικὰ καὶ δὲν πῆραν σύμβουλο ἕναν ἄνθρωπο τῆς ἑστίασης. Κάποιοι ἄνθρωποι τοῦ ὑπουργείου οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν γνώση τοῦ τί γίνεται μὲ τὰ ἑστιατόρια, ἔβγαλαν αὐτὴ τὴ διάταξη καὶ τώρα τί θὰ γίνει, δὲν ξέρω…» σχολιάζει ὁ βραβευμένος Ἕλληνας σὲφ καὶ προσθέτει.

«Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶδα χθές, ἐμβολιασμένοι αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι τὸ 36% τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ σημαίνει ὅτι 3,5 ἄτομα στὰ 10 μποροῦν νὰ πᾶνε σὲ ἕνα ἑστιατόριο μὲ πληρότητα τοῦ 85%. Από αὐτὰ τὰ ἄτομα τουλάχιστον οἱ μισοὶ ἔχουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους. Εἶναι τραγικό. Τὸ ὑπουργεῖο πρέπει νὰ ἐξετάσει ξανὰ τὰ μέτρα» διευκρίνισε ὁ κ. Μαμαλάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.