2 Ιουλ 2021

Μέ… συνταγὴ ναζὶ ἡ κυβέρνηση διαχωρίζει τοὺς Ἕλληνες!

Μὲ «βιτρίνα» τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς καθιερώνονται εἰδικοὶ χῶροι σὲ ψυχαγωγία – ἑστίαση μὲ ἔλεγχο σὲ μὴ ἐμβολιασμένους
Μόνο κίτρινο ἀστέρι στὸ πέτο δὲν μᾶς ἐπιβάλλει (ἀκόμα…) ἡ κυβέρνηση! Μετὰ τὴν ἐπιχείρηση ἐξαγορᾶς τῶν νέων μὲ τὸ φιλοδώρημα τῶν 150 εὐρώ, ἀπὸ χθὲς τὸ πρωὶ ἄρχισε νὰ ξετυλίγεται τὸ κουβάρι τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν πολιτῶν σὲ... δύο κατηγορίες.

Ἐπικαλούμενοι τὴν εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, οἰ Γιῶργος Γεραπετρίτης και Αδωνις Γεωργιάδης ανακοινωσαν ὅτι ἀπὸ τὰ μέσα Ἰουλίου ἡ κυβέρνηση προχωρᾶ καὶ ἐπίσημα στὸν διαχωρισμὸ τῶν χώρων διασκέδασης καὶ ψυχαγωγίας σὲ ἀμιγῶς γιὰ ἐμβολιασμένους καὶ σὲ μεικτοὺς γιὰ ἐμβολιασμένους καὶ μὴ ἐμβολιασμένους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐλέγχονται στὴν εἴσοδο, κατὰ παράβαση κάθε ἔννοιας προσωπικῶν δεδομένων! Εἰδικότερα, οἱ δύο ὑπουργοὶ ἀνακοίνωσαν πὼς οἱ χῶροι διασκέδασης καὶ ψυχαγωγίας διαχωρίζονται σὲ «ἀμιγεῖς» καὶ «μεικτούς», μὲ τοὺς πρώτους νὰ ἀφοροῦν ὅσους ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ δύο δόσεις ἐμβολίου ἢ μὲ μονοδοσικὸ ἐμβόλιο καὶ ἔχουν μεσολαβήσει 14 ἡμέρες ἀπὸ τὸν τελικὸ ἐμβολιασμό τους ἢ ἔχουν ἀποδεδειγμένα νοσήσει τοὺς τελευταίους ἔξι μῆνες.

Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς μεικτοὺς χώρους, πρόσβαση θὰ ἔχουν ὅσοι ἔχουν ἀποκτήσει ἀνοσία, δηλαδὴ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ δύο δόσεις ἐμβολίου ἢ μὲ μονοδοσικὸ ἐμβόλιο καὶ ἔχουν μεσολαβήσει 14 ἡμέρες ἀπὸ τὸν τελικὸ ἐμβολιασμό τους ἢ ἔχουν ἀποδεδειγμένα νοσήσει τοὺς τελευταίους ἔξι μῆνες ἢ ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ τέστ ἀνίχνευσης τοῦ Covid-19 (PCR test ἢ rapid test) μὲ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα κατὰ τὶς τελευταῖες 48 ὧρες.

Ἐννοεῖται, βέβαια, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιδεικνύουν ἔγγραφα ἢ SMS ποὺ θὰ περιέχουν ὅλα τὰ προσωπικὰ τοὺς στοιχεῖα, ὅπως ὁ ΑΜΚΑ! Μὲ τὴ δωροδοκία τῶν νέων μὲ 150 εὐρὼ καὶ τὶς χθεσινὲς ἀνακοινώσεις γιὰ διαχωρισμὸ τῶν πολιτῶν σὲ ἐμβολιασμένους καὶ μὴ ἡ κυβέρνηση φαίνεται ἀποφασισμένη νὰ προχωρήσει ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα στὴ θεσμοθέτηση καὶ ἄλλων προνομίων γιὰ τοὺς ἐμβολιασμένους, ὥστε νὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ διαδικασία ἐμβολιασμοῦ.

Ποιοὶ εἶναι οἱ χῶροι
Ὅλοι οἱ χῶροι συναθροίσεων ποὺ μποροῦν νὰ ὑποδέχονται κοινὸ δηλώνονται, κατ’ ἐπιλογήν, ὠς αμιγείς (ἀπὸ τὶς 15 Ἰουλίου καὶ μετὰ) ἢ ὠς μεικτοί σε εἰδικὴ πλατφόρμα καὶ φέρουν εἰδικὴ σήμανση στὴν εἴσοδό τους. Σύμφωνα μὲ τὸ κυβερνητικὸ σχέδιο, οἱ χῶροι συναθροίσεων διακρίνονται σὲ τέσσερις κατηγορίες:

* Κλειστοὶ χῶροι, πλὴν κέντρων διασκέδασης (κινηματογραφικὲς αἴθουσες, θέατρα, ἑστιατόρια, καφέ).

*Ὑπαίθριοι χῶροι ψυχαγωγίας καθημένων, πλὴν γηπέδων (ζωντανὰ θεάματα καὶ ἀκροάματα).

* Ὑπαίθρια καὶ κλειστὰ κέντρα διασκέδασης (μουσικὰ κέντρα, κλάμπ).

* Ἀνοιχτὰ καὶ κλειστὰ γήπεδα.

Ἔντονες ἀντιδράσεις
Οἱ χθεσινὲς ἑξαγγελίες Μητσοτακη εχουν βγάλει στὰ… κάγκελα τόσο τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν χώρων ἑστίασης καὶ θεάματος ὅσο καὶ τοὺς λοιμωξιολόγους, ἐνῷ ἔντονη εἶναι καὶ ἡ ἀντίδραση ὁρισμένων συνταγματολόγων! «Μᾶς προσθέτουν ἕναν ἀκόμη τεράστιο περιορισμό, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει στὴν πράξη. Ἡ ἑστίαση εἶναι φιλοξενία καὶ ὄχι νὰ κάνουμε τοὺς ἀστυνομικούς, ζητώντας πιστοποιητικὰ ἀπὸ τοὺς πελάτες μας» κατήγγειλε ὁ πρόεδρος τῶν Ἑστιατόρων Ἀττικῆς Ἰωάννης Δαβερώνης.

Δύο ἔγκριτοι συνταγματολόγοι, τῶν ὁποίων τὴν ἄποψη ζητήσαμε γιὰ τὸ ζήτημα τῶν νέων μέτρων, δήλωσαν τὴν ἀντίθεσή τους.

«Τὰ μέτρα σὲ ἕναν βαθμὸ δικαιολογοῦνται, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ εἶναι ὑπερβολικά. Ὁ ἐμβολιασμὸς πρέπει νὰ λειτουργεῖ ὡς διευκόλυνση. Ὁποῖος ὅμως δὲν ἔχει ἐμβολιαστεῖ δὲν γίνεται νὰ ἀποκλείεται, ἀλλά, ἀντίθετα, νὰ τοῦ ἐπιβάλλεται νὰ κάνει τέστ ἢ νὰ φοράει μάσκα.

Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀκολουθεῖ τὶς εἰσηγήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἀλλὰ τὶς ὑπερβαίνει τραβώντας ὁρισμένα πράγματα ἀπὸ τὰ μαλλιά. Δὲν γίνεται νὰ παραβιάζεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας καὶ στὴν προκειμένη δὲν ἔχει γίνει σωστὴ στάθμιση» σχολίασαν. Κάθετα ἀντίθετος ἐμφανίζεται καὶ ὁ γιατρὸς καὶ ἐρευνητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρὼν Κωνσταντῖνος Φαρσαλινός: «Πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ προτιμήσω νὰ μὴν κρίνω τὸ ὕφος τῶν μέτρων, ποὺ δὲν παραπέμπει σὲ χώρα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, δημιουργοῦνται σημαντικὰ ἐρωτήματα καὶ προβληματισμοί. Κανένα ἀπὸ τὰ μέτρα δὲν στοχεύει αὐτὸν ποὺ κινδυνεύει νὰ νοσήσει σοβαρὰ ἢ νὰ πεθάνει ἀπὸ Covid-19, δηλαδὴ τοὺς ἡλικιωμένους καὶ εὐπαθεῖς. Πέραν, ὅμως, τῆς μεγάλης ἀστοχίας τῶν μέτρων, ἀκούσαμε καὶ κάτι πρωτοφανές: Δηλαδὴ πώς, ἐνῷ διαχωρίζουν καὶ γκετοποιοῦν τὴν κοινωνία, διαχωρίζοντας τοὺς πολῖτες σὲ ἐμβολιασμένους καὶ ἀνεμβολίαστους, μιλᾶνε γιὰ προστασία προσωπικῶν δεδομένων καὶ δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν!»

Τὰ κίνητρα
Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται μετὰ τὶς χθεσινὲς ἐξαγγελίες, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἕπονται, εἶναι ἂν ἡ κυβέρνηση ἐφαρμόζει μία πολιτικὴ ποὺ ἀγγίζει -ἂν δὲν ξεπερνᾶ- τὰ ὅρια τῆς νομιμότητας μὲ στόχο νὰ προστατεύσει τὴ δημόσια ὑγεία ἢ ἂν ὑπάρχουν ἄλλα κίνητρα πίσω ἀπὸ τὰ μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.