23 Ιουν 2021

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καὶ «Καίσαρας» καὶ «Πάπας» – Ἀπαίτησε ἀπὸ Μητροπολίτη νὰ λέει στὸ κήρυγμά του πὼς «δὲν θέλει κανέναν ἀνεμβολίαστο»!

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἀνάμεσα σὲ πολλὰ πρωτοφανῆ ποὺ βιώνουμε τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, ζήσαμε γιὰ νὰ δοῦμε καὶ αὐτό: Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ νὰ ὁρίζει ἐπιτακτικὰ σὲ Μητροπολίτη τὸ τί θὰ πεῖ πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, στὸ «ἑπόμενό του κήρυγμα».
O Καισαροπαπισμός σε ὁλόκληρο τὸ μεγαλεῖο του. Ἀπροκάλυπτος, γυμνός, ἀποκρουστικός, ἐξοργιστικός. Ἕνας ὑπερφίαλος πολιτικός, ποὺ ἐνῷ ἀγνόησε, ἐνέπαιξε, προσέβαλλε, ἀκόμα καὶ ἐκδίωξε τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία τους, τώρα ἔχει τὸ πολιτικὸ θράσος νὰ ΑΠΑΙΤΕΙ νὰ περάσει ἡ ἐμβολιαστικὴ καμπάνια του, ἀκόμα καὶ μέσα... ἀπ’ ἐκκλησιάσματα.

Ἐκκλησιάσματα, ἀπέναντι στὰ ὁποῖα ἀσέβησε καὶ ἀσεβεῖ ποικιλοτρόπως, ἐδῶ καὶ 16 μῆνες.

Συγκεκριμένα ο Κυριακος Μητσοτάκης βρισκομενος σὲ μία περιοδεία του στὴν Ἤπειρο, κατὰ τὴ διάρκεια μίας σύσκεψης στὴν Περιφέρεια Ἠπείρου, ἐνῷ πρῶτα εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμο γιὰ τὴν ἕως τώρα συνεισφορά του, του ζήτησε νά… πιέσει τοὺς πιστούς να ἐμβολιαστοῦν, λέγοντας μὲ ἔμφαση:

«Παρακαλῶ Σεβασμιώτατε νὰ πεῖτε στὸ ἑπόμενο κήρυγμά σας, ὅτι δὲν θέλετε κανέναν ἀνεμβολίαστο. Νὰ τὸ πεῖτε ἀνοιχτά, καθαρά, προστατεύετε τὸ ποίμνιό σας, τοὺς πιὸ ἡλικιωμένους συμπολῖτες μας πρωτίστως».

Πώς να μὴν φρίξει κανείς, μὲ αὐτὴν τὴν ἐντελῶς ἀδιάκριτη, ψυχρή, ὠμὴ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά τῆς τάξης τῆς Ἐκκλησίας;

Τί δουλειά εχει ἕνας πολιτικὸς παντελῶς ἄσχετος μὲ τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία νὰ παρεμβαίνει στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ νὰ ὁρίζει τὸ τί θὰ ἀκουστεῖ στὸ κήρυγμα; Ἦρθε ποτὲ κανένας Μητροπολίτης νὰ τοῦ ὁρίσει τί ἀπόφαση θὰ πάρει γιὰ τὸ τάδε νομοσχέδιο;

Και για νὰ ἔχουμε καλὸ ἐρώτημα, πὼς καὶ τὸν πῆρε ὁ πόνος τὸν κ. Μητσοτάκη γιὰ νὰ «προστατευθεῖ τὸ ποίμνιο», ὅταν ἐπὶ ἕναν χρόνο ἄφηνε τὰ κανάλια νὰ ὀργιάζουν μὲ βρώμικο πόλεμο κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, ὅταν ἔδινε ἐντολὲς γιὰ συλλήψεις καὶ ποινικὲς διώξεις χριστιανῶν, ὅταν σφράγιζε ναοὺς καὶ ἀπέκλειε χριστιανοὺς ἔξω ἀπὸ ἐκκλησίες, ἐνῷ αὐτὸς ἔκανε ἐκδρομὲς στὴν Παρνηθα καὶ φαγοπότια στὴν Ἰκαρία;

Ἔχει τύχει να ἀκούσει ποτὲ στὴ ζωή του, ἔστω καὶ ἕνα κήρυγμα ὁ κ. Μητσοτάκης; Ἔχει ἔστω μία ἀμυδρὴ ἰδέα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν λόγων ποῦ ἀκούγονται κάθε Κυριακὴ στοὺς Ἱεροὺς Ναούς; Τί σχέση ἔχουν τὰ ἐμβόλια καὶ οἱ ἐμβολιασμοὶ μὲ τὸν σωτήριο Λόγο τοῦ Θεοῦ;

Ὁ ἱερός σκοπός τοῦ κηρύγματος, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Θείας Λατρείας, εἶναι ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ. Εἶναι ἡ κατήχηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν λόγων τῶν Ἁγίων Πατέρων. Εἶναι ἡ κατάρτιση τῶν χριστιανῶν γιὰ σωτηριολογικὰ θέματα καὶ οἱ νουθεσίες γιὰ τοὺς πνευματικοὺς σκοπέλους ποὺ παρουσιάζονται στὶς ζωές τους.

Τὸ κήρυγμα αναφερεται βεβαίως καὶ σὲ ἐπίκαιρα θέματα, πάντα ὅμως σὲ ὅσα ἐπαφίενται στὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ στόχο τῶν πιστῶν, τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ὁ ἐμβολιασμὸς ἢ ὁ μὴ ἐμβολιασμὸς δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Δὲν εἶναι πνευματικὸ θέμα. Εἶναι μία προαιρετικὴ ἰατρικὴ πράξη, ποὺ ἀποτελεῖ -αὐστηρὰ- προσωπικὸ θέμα κάθε πολίτη καὶ δὲν ἔχει ΚΑΜΙΑ σχέση μὲ τὸ σωτηριολογικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄλλωστε, ὁ λόγος ποῦ οἱ χριστιανοὶ πηγαίνουν στοὺς ναούς, εἶναι γιὰ νὰ μάθουν ἂν πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν; Δὲν ἔχουν οἰκείους γιατροὺς νὰ ρωτήσουν γι’ αὐτὸ τὸ θέμα; Δὲν ἔχουν προσωπικὴ γνώμη καὶ ἀντίληψη; Τί θέση νὰ πάρει ἕνας κληρικὸς πάνω σὲ ἕνα καθαρὰ ἐπιστημονικὸ θέμα; Καὶ γιατί νὰ ΠΡΕΠΕΙ νὰ πάρει θέση;

Κάθε φορά πού Ἐπίσκοποι ἢ Ἀρχιεπίσκοποι ἔχουν πάρει θέση γιὰ ἐθνικὰ ἢ κοινωνικὰ θέματα ( καὶ πολὺ καλὰ κάνουν), οἱ κυβερνητικοὶ πολιτικοὶ βγάζουν ἀμέσως δόντια καὶ ἀπαντοῦν πὼς «δὲν σᾶς ἀφοροῦν αὐτὰ τὰ θέματα, ἀσχοληθεῖτε μὲ τὰ δικά σας». Καὶ τώρα, ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπαιτεῖ νὰ χώσει τὴ μύτη του στὰ ἐνδότερά της Ἐκκλησίας; Ποῦ τὸ εἶδε γραμμένο αὐτό;

Καὶ τί ἐξωφρενική απαιτηση εἶναι αὐτὴ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, νὰ μὴν θέλει κανέναν ἀνεμβολίαστο;

Ὁ Χριστός συναναστραφηκε καὶ θεράπευσε σώματα καὶ ψυχὲς λεπρῶν, παράλυτων, τυφλῶν, δίδαξε τὴν τέλεια ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὴν μετάνοια καὶ τὴ σωτηρία.

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέει πὼς ὁ ἱεροκήρυκας εἶναι «ταχυδρόμος τοῦ Θεοῦ». Δὲν λέει πὼς εἶναι ταχυδρόμος τοῦ «Καίσαρα» ἢ τοῦ ἑκάστοτε πολιτικοῦ ποὺ συμπεριφέρεται σὰν Καισαρόπαπας.

Ἀπολύτως κανείς, δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πεῖ : δὲν θέλω ἀνεμβολίαστους στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, ὅπως καὶ δὲν θὰ μποροῦσε σὲ καμία περίπτωση νὰ πεῖ: δὲν θέλω ἐδῶ μέσα ὅσους ἔχουν γρίπη, δὲν θέλω ὅσους ἔχουν AIDS, δὲν θέλω τυφλούς, δὲν θέλω παράλυτους, δὲν θέλω ἀλκοολικούς, δὲν θέλω χαρτοπαῖκτες, δὲν θέλω μοιχούς.

Κάτι τέτοιο θα ἀποτελοῦσε παρεκτροπὴ αἰσχίστου εἴδους, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας ποὺ παρέδωσε ὁ Χριστός, στὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικὴ Μάνα ποὺ προθύμως δέχεται ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς κάτω ἀπὸ τὶς φτεροῦγες της. Πάντα. Ὅπως καὶ ἂν εἶναι. Ὅ,τι καὶ ἂν ἔχουν. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος της. Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει στὸν κόσμο ἐδῶ καὶ 2 χιλιάδες χρόνια.

«Εἰρήνη πάσι» λέει στὴ Θεία Λειτουργία ὁ Ἱερέας, εὐλογώντας τὸ ἐκκλησίασμα. Εἰρήνη σὲ ὅλους. Εὐλογία οὐράνια, χωρὶς διακρίσεις, χωρὶς ἀπαιτήσεις. Δὲν λέει Εἰρήνη σὲ ὅλους, ἐκτὸς ἀπό τους… ἀνεμβολίαστους.

Κάθε Ιερός Ναὸς ἀνήκει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸν Θεὸ καὶ ΟΛΟΚΛΗΡΟ τὸ ποίμνιο τοῦ (Κλῆρο ΚΑΙ Λαό). Δὲν εἶναι τσιφλίκι κανενὸς μεμονωμένου προσώπου, πόσο μᾶλλον κάποιου φαντασμένου πολιτικοῦ.

Ἡ Ἐκκλησῖα ειναι πνευματικὸ νοσοκομεῖο ψυχῶν καὶ σωμάτων, καὶ οἱ «συνταγὲς» τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενούντων, βρίσκονται ΜΟΝΟ στὰ Ἱερὰ Μυστήριά της, καὶ στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Τα εμβόλια, τὰ φάρμακα καὶ τὰ θεραπευτικὰ σκευάσματα, εἶναι ἀποκλειστικὸ θέμα τῶν ἐπιστημόνων.

Ὁ Οἴκος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι οὔτε δημόσια ὑπηρεσία, οὔτε… ταβέρνα, ποὺ θὰ ἀποκλείσει ἀνθρώπους ἀνάλογα μὲ τὴν… πιστοποίηση τῆς ὑγείας τους.

Ἀν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ἀντιλαμβάνεται τὴν Ἐκκλησία μὲ τέτοιον τρόπο, τότε θὰ τὸν διαψεύσει ὁ ἴδιος ὁ λαός.

2 σχόλια:

 1. Ενας αφορισμενος,ενας αναθεματισμενος δινει εντολες σε εναν ρασοφορο μητροπολιτη...
  Σημεια των καιρων.

  Ευχομαι ο αγιος Τριαδικος Θεός να επεμβει ταχιστα παρ ολη την αναξιοτητα μας. Τιποτα αλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας όπως έλεγε και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, θα είναι οι επίσκοποι και η πίστη η οποία θα έχουν.
  Εφόσον ο συγκεκριμένος επίσκοπος ανέχεται τέτοια προσβολή ως άνθρωπος αλλά και ως ιερουργός (όπως άλλωστε και το 99% των κληρικών) από ξένους πρός την ορθοδοξία μισάνθρωπους τότε ας μη περιμένουμε τίποτα.
  Και να δείς που στίς επόμενες εκλογές (οι οποίες είναι πολύ κοντά) και πάλι οι πόρτες των ναών θα είναι ορθάνοιχτες για όλους αυτούς τους ανώμαλους, και πάλι μεγάλη μερίδα χριστιανών θα τρέξει να τους φιλήσει το χέρι δίνοντας τους και πάλι την εξουσία για να σώσουν την εκκλησία και εαυτούς πό του χριστιανοταλιμπάν.
  Αυτοί είμαστε, αυτήν την στάση κρατάμε, αυτοί μας αξίζουνε.....
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.