15 Απρ 2021

Self Tests: Ὑποχρεωτικὰ σὲ λιανεμπόριο, σοῦπερ μάρκετ, ἑστίαση, μεταφορὲς - ἡ νέα «κανονικότητα» τοῦ ἐκβιασμοῦ!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Self Tests: Ἡ κυβέρνηση σέρνει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν χώρα μέσα ἀπὸ ἄκρως ἐπικίνδυνα μονοπάτια, ἀπειλώντας εὐθέως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Συνθῆκες ἐκβιασμοῦ.
Ἡ κυβέρνηση σέρνει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν χώρα μέσα ἀπὸ ἄκρως ἐπικίνδυνα μονοπάτια, ἐπιχειρώντας νὰ ἐπανεκκινήσει τὴν οἰκονομία μὲ κινήσεις ποὺ ἐκτός τοῦ ὅτι δείχνουν ἀνικανότητα καὶ προχειρότητα, ἀπειλοῦν εὐθέως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας Κωστής Χατζηδάκης ἀνακοίνωσε πώς ἀπὸ τὴν Δευτέρα οἱ ἐργαζόμενοι σὲ λιανεμπόριο, σοῦπερ μάρκετ καὶ ἐμπορίου τροφίμων, μεταφορῶν, ὑπηρεσιῶν καθαρισμοῦ, κομμωτηρίων, ἑστίασης, κέντρων αἰσθητικῆς καὶ ὑπηρεσιῶν τυχερῶν παιχνιδιῶν, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουν self test μία... φορὰ τὴν ἑβδομάδα, εἰδάλλως θὰ τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ δουλεύουν.

Οἱ ἐργαζόμενοι θά εἰσέρχονται στὴν πλατφόρμα τῆς ΕΡΓΑΝΗ καὶ θὰ ἐπιλέγουν τὴν δήλωση ἀποτελέσματος γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους. Θὰ ἀπαγορεύεται στὸν ἐργοδότη νὰ ἀπασχολήσει ἐργαζόμενο μὲ φυσικὴ παρουσία ἂν ὁ δεύτερος δὲν ἔχει κάνει self test καὶ δὲν ἔχει δηλώσει τὸ ἀποτέλεσμα στὴν πλατφόρμα.

Ἂν ὁ ἐργαζόμενος προσέλθει στὴν ἐργασία του χωρὶς νὰ ἔχει δηλώσει τὸ ἀποτέλεσμα, ὁ ἐργοδότης θὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ μὴν ἀποδεχθεῖ τὴν ἐργασία καὶ αὐτομάτως ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς πληρωμῆς ἕως ὅτου… συμμορφωθεῖ ὁ ἐργαζόμενος.

Αὐτή εἶναι μία νέα, πρωτοφανὴς καὶ δυνητικὰ ζοφερὴ πραγματικότητα στὰ ἐργασιακά, ποὺ οἰκοδομεῖται ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία μὲ ὄχημα διάγνωσης ἕνα… ἀναβαπτισμένο rapid test ποὺ oι «φωστῆρες» τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ὀνόμασαν self test καὶ τὸ ἔριξαν στὴν μάχη κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ. Μετὰ τὴν μαζικὴ ἐφαρμογὴ στὰ σχολεῖα, αὐτὴ ἡ σαφέστατα ἰατρικὴ πράξη περνᾶ καὶ στὸν τομέα τῆς ἐργασίας, μὲ τὸν τουρισμὸ νὰ ἀκολουθεῖ σὲ λίγο καιρό.

Μία ἰατρική πραξη ποὺ ἡ κυβέρνηση ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικὰ σὲ μεγάλο μερίδιο τοῦ λαοῦ, μὲ tests ποὺ ἔχουν 40% ἕως 50% πιθανότητα ἀστοχίας καὶ ποὺ στὶς ὁδηγίες χρήσεως τῆς ἐταιρίας ἡ ὁποία τὰ κατασκευάζει, ἀναφέρεται ρητὰ πὼς ἠ διενέργεια αὐτοῦ τοῦ test πρέπει νὰ γίνεται μόνο ἀπὸ ἐξειδικευμένο ἰατρικὸ προσωπικὸ (ἢ παρουσία αὐτοῦ) καὶ πὼς δὲν προορίζεται γιὰ σκοποὺς αὐτο-διάγνωσης.

Εἶναι ὀφθαλμοφανὲς πὼς παιδεία, ἐργασιακὰ καὶ τουρισμὸς ἀναστηλώνονται πάνω σὲ σαθρὰ θεμέλια. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀποφασίζει συνεχῶς μέτρα ποὺ φλερτάρουν μὲ τὸν ἀπολυταρχισμὸ καὶ στὴν συνέχεια μεταθέτει τὶς εὐθύνες τῆς ἀνικανότητάς του πρὸς τὰ κάτω. Οἱ δέ 25άδες τῶν self test ποὺ κατέφθασαν στοὺς ἔκπληκτους φαρμακοποιοὺς ἔχουν γίνει πλέον ἀνέκδοτο. Ἡ κυβέρνηση χωρὶς ἴχνος στοιχειώδους ὀργάνωσης ἀνάγκασε τοὺς φαρμακοποιοὺς νὰ πραγματοποιοῦν κάτι σάν… συσσίτιο τῶν test.

Τὸ νά εἰσαγάγει ἡ κυβέρνηση μία ὑποχρεωτικὴ ἰατρικὴ πράξη στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας (ὅπως καὶ στὰ σχολεῖα) οὐσιαστικὰ βάζει ἀπὸ τὸ παράθυρο τὸν αὐριανὸ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ (γιὰ τὸν κορονοϊὸ ἢ κάποια ἄλλη νόσο τοῦ μέλλοντος). Δημιουργεῖ ἕνα νέο status ψυχολογικῆς πίεσης καὶ συνεχοῦς ὑγειονομικῆς παρακολούθησης τοῦ ἐργαζόμενου (ἢ τοῦ ἐργοδότη, τοῦ μαθητῆ, τοῦ δασκάλου κ.ο.κ.) πού θὰ ὑπόκειται σὲ διαρκῆ ἔλεγχο τῆς κατάστασης τῆς ὑγείας του.

Ἂν συνδυάσουμε δε καὶ τὴν ὑποχρεωτικότητα τῶν test στὴν ἐργασία μὲ τὸν νέο ἐργασιακὸ νόμο Χατζηδάκη ποὺ θὰ δώσει τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ 8ωρο, καταλαβαίνουμε γιὰ τί μεσαίωνα μιλᾶμε.

Πρώτα ἔγινε ὑποχρεωτικὴ ἡ μάσκα, μετὰ ἔγινε ὑποχρεωτικὸ τὸ sms γιὰ νὰ δηλώσεις ποῦ πηγαίνεις καὶ γιατί, τώρα γίνεται ὑποχρεωτικὸ τὸ test καὶ αὔριο θὰ γίνει ὑποχρεωτικὸ τὸ QR Code τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργεῖ σὰν διαβατήριο ἐλευθερίας;

Μήπως ἀποδειχθοῦν τελικὰ ἀληθινοὶ ὅσοι μιλοῦν γιὰ ἐλεύθερους τουρίστες μὲ πιστοποιητικὰ καὶ φυλακισμένους Ἕλληνες σὲ lockdown;

Καὶ ἀλήθεια, ποιὸς μπορεῖ νὰ μᾶς ἐγγυηθεῖ πὼς τὸ μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ test δὲν θὰ ἐπεκταθεῖ στὸ κοντινὸ μέλλον καὶ στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τῆς ἐργασίας, δηλαδὴ τοὺς πελάτες; Βλέποντας αὐτὲς τὶς ἀσυγκράτητες… ὀρέξεις τῶν κυβερνώντων, ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει πὼς αὔριο θὰ ἀπαιτεῖται ὑποχρεωτικὸ test γιὰ νὰ μπεῖς σὲ ἕνα λεωφορεῖο, σὲ ἕναν κινηματογράφο, σὲ μία συναυλία ἢ ἀκόμα καὶ γιὰ νὰ περάσεις διόδια;

Τὰ διαγνωστικά test πρέπει ἢ νὰ γίνονται σωστὰ ἀπὸ ἐξειδικευμένο προσωπικὸ καὶ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΟΝΟ τὸ ἐπιθυμοῦν ἢ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Δὲν μποροῦν νὰ γίνονται ἐργαλεῖα ἔμμεσου ἢ ἄμεσου ἐκβιασμοῦ. Τέτοιες πολιτικὲς παραπέμπουν ἀπευθείας σὲ σκοτεινὰ καθεστῶτα.

Ἂν ὁ ἴδιος ο Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν σταθεῖ ὡς ἄγρυπνος φρουρὸς τῶν ἐλευθεριῶν του, τότε εἶναι σίγουρο πὼς θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ὁριστικὸ θάνατο τῆς Δημοκρατίας ποὺ εἶναι ἤδη διασωληνωμένη.

sportime

3 σχόλια:

  1. ΤΑ ΣΕΛΦ ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΑΔΕΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ,Η ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ναι αλλά αυτοί προχωρούν ακάθεκτοι στα σχέδια τους κι εμείς τους κοιτάμε. Κάντε κάτι εσείς που είσαστε στα πράγματα. Εμείς αντιδράμε, αλλά δε φτάνει..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. διασωληνωμενοι ειμαστε και εμεις ολοι που χασαμε τις ηθικες αξιες μας ... μονο οταν καταλαβουμε τα λαθη και τα παθη μας μονο τοτε θα ερθει η κατασταση σε σωστη σειρα...τωρα ολα ειναι στο απολυτο χαος..... ας δουμε την πιστη μας την χωρα μας και την οικογενεια που βαδιζει............

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.