13 Ιαν 2021

Ὁ κ. Μητσοτάκης στέλνει ἐπιστολὲς στὴν Ε.Ε. γιὰ νὰ μᾶς φέρει γρηγορότερα τό… ὑγειονομικὸ διαβατήριο ἐλευθερίας!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Tόν γύρο τοῦ κόσμου ἔκανε ἡ πρόταση τοῦ κ. Μητσοτάκη σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν, ζητώντας τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὴ «διευκόλυνση τῆς ἐλεύθερης κυκλοφορίας τῶν ἀτόμων ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ κατὰ τῆς Covid-19». 
Ὁ Πρωθυπουργός δέν δίστασε νὰ δείξει γιὰ ἄλλη μία φορὰ πὼς ὄχι μόνο ὁραματίζεται μία δυστοπικὴ Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη μὲ πολίτες δύο ταχυτήτων, ἄλλα καὶ ὅτι εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ πρόθυμους κυβερνῆτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς... Ἕνωσης, γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας αὐτὴ τὴ ζοφερὴ πραγματικότητα.

Τὴ στιγμή πού ἀκόμα καὶ τὸ Γερμανικὸ Ἐπιστημονικὸ Συμβούλιο Δεοντολογίας, ἀπὸ τὴν ψῆφο τοῦ ὁποίου αἰσθάνεται ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση ὅτι δεσμεύεται, ἐμφανίζεται διχασμένο ἀπέναντι στὸ θέμα τοῦ πιστοποιητικοῦ, ὁ κ. Μητσοτάκης παρουσιάζεται «Βασιλικότερος τοῦ Βασιλέως», γράφοντας μάλιστα πώς: «Ἀνυπομονεῖ νὰ δώσει ἀπὸ τὴν πλευρὰ του τὴν ἀναγκαία ὤθηση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση».

Καὶ ἂν ἀκόμα βρισκόμαστε σὲ στάδιο ποὺ οἱ φαρμακευτικὲς δὲν ἔχουν ξεκαθαρίσει ἐντελῶς τὴ χρονικὴ ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων τους (πλὴν μίας), τὶς πιθανὲς παρενέργειες σὲ κάποιες εὐπαθεῖς ὁμάδες, τὸ ἂν οἱ ἐμβολιασμένοι θὰ μεταδίδουν ἢ ὄχι τὸν ἰό, ὁ κ. Μητσοτάκης παρουσιάζεται… ἀνυπόμονος γιὰ τὸ Πανευρωπαϊκὸ ὑγειονομικὸ φακέλωμα.

Προφανώς ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους αὐτῆς τῆς ἀνυπομονησίας, εἶναι τὸ νὰ σώσει τὴ φετινὴ τουριστικὴ σεζὸν (μετὰ τοὺς καταστροφικοὺς χειρισμοὺς τῆς προηγούμενης), μίας καὶ ὁ ἴδιος ἀλλά καὶ οἱ προκάτοχοί του στὴν ἐξουσία, ἔχουν καταντήσει τὴν Ἑλλάδα ξενοδοχεῖο τῆς Εὐρώπης ποὺ ἐξαρτᾶται οἰκονομικὰ σὲ τεράστιο βαθμὸ ἀπὸ τὴν τουριστικὴ κίνηση καὶ ἐλάχιστα στὴν παραγωγική της δύναμη καὶ τὴν αὐτάρκειά της.

Βέβαια η ἴδια ἡ βιασύνη τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐφαρμογὴ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ σὲ ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, δύναται νὰ γυρίσει μπούμερανγκ (καὶ) στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ κάλλιστα μποροῦν νὰ ἐμφανιστοῦν χῶρες (ὅπως πχ ἡ Τουρκία) ποὺ δὲν θὰ ἀπαιτοῦν κανένα τέτοιο πιστοποιητικὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ ἀποκτήσουν συντριπτικὸ πλεονέκτημα στὸν τουριστικὸ ἀνταγωνισμό.

Ἡ πολιτικὴ ἀνηθικότητα τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀποδεικνύεται περίτρανα στόν ἄμεσο ψυχολογικὸ ἐκβιασμό πού προβάλλει πρὸς τοὺς πολίτες, γράφοντας στὴν ἐπιστολή του πώς: «Ἂν καὶ ἡ Ἑλλάδα δὲν πρόκειται νὰ καταστήσει ὑποχρεωτικὸ τὸν ἐμβολιασμὸ ἢ προϋπόθεση γιὰ τὰ ταξίδια, τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ ταξιδεύουν» καὶ «αὐτὸ (τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ) θὰ προσφέρει ἐπίσης ἕνα κίνητρο γιὰ νὰ διασφαλιστεῖ ὅτι οἱ πολίτες ἐνθαρρύνονται νὰ προχωρήσουν σὲ ἐμβολιασμό».

Πόσο πιό ξεκάθαρα νὰ τὸ πεῖ;

Δὲν θὰ καταστεῖ ὑποχρεωτικὸς ὁ ἐμβολιασμὸς ἄλλα ὅσοι τὸν κάνουν πρέπει νὰ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ νὰ ταξιδεύουν! Ἄρα τί θὰ εἶναι ὅσοι δὲν τὸν κάνουν; Ὑπὸ περιορισμούς.

Τί σόι… ἐθελοντικὸς ἐμβολιασμὸς εἶναι αὐτός;

Καὶ ἔχει σημασία νά ἐπισημάνουμε πὼς δὲν ἀναφέρει ὡς κίνητρο γιὰ ἐμβολιασμὸ κάτι ποὺ θὰ ἀκουγόταν λογικὸ ἀπὸ ἕναν Ἀρχηγὸ Δημοκρατικοῦ Κράτους, ὅπως πχ. τὴν ἐπικινδυνότητα τῆς νόσου ἢ τοὺς θανάτους ἢ τὴν εὐθύνη πρὸς τὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἀλλά ἀναφέρει ὡς κίνητρο τή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ νά εἶναι ἐλεύθεροι νὰ ταξιδεύουν!

Ἂν δὲν εἶναι αὐτὸ στυγνὸς ψυχολογικὸς ἐκβιασμός, τότε τί εἶναι;

Ἂν δὲν εἶναι ἐκφοβισμὸς τῶν πολιτῶν, τότε τί εἶναι;

Ἂν δὲν εἶναι εὐθεία ἀπειλή πρὸς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τότε τί εἶναι;

Εἶναι ἀδιανόητο ἕνας Πρωθυπουργὸς μίας χώρας, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ψηφίστηκε γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ συμφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ ζητάει μὲ ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους Ἑταίρους, νὰ χωρίσει τὸν λαό του σὲ δύο κατηγορίες!

Ὁ κ. Μητσοτάκης πέρα ἀπ’ τὸ νά… ἀνυπομονεῖ καὶ νὰ στέλνει ἐπιστολὲς γιὰ τὴν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν, θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἐξηγήσει πῶς ἀκριβῶς θὰ προστατευτοῦν τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα, τὸ ἰατρικὸ ἀπόρρητο, οἱ Συνταγματικὲς ἐλευθερίες, σὲ ἕνα κράτος ποὺ θὰ λειτουργεῖ μέ… διαβατήριο ἐλευθερίας.

Θὰ πρέπει να ἐξηγήσει στὸν λαό, τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν ἔννοια τῆς Δημοκρατίας;

sportime

40 σχόλια:

 1. Και ύστερα μιλάνε για φασισμό και ρατσισμό οι υποκριτές! Τι θα πει δεξιά, τι θα πει αριστερά, τι θα πει κέντρο, μέσα δεξιά, έξω δεξιά; Αυτά σήμερα ισχύουν μόνο στο ποδόσφαιρο. Όλοι ένα στην προδοσία του λαού! Αδιάντροποι και απάνθρωποι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι; Η δεξιά δεν είναι Του Κυρίου;

   Διαγραφή
  2. Η δεξιά είναι του Κυρίου αλλά κάποιοι πήγαν στην ΄΄ΑΛΛΗ ΔΕΞΙΑ΄΄ και τώρα όλοι βρεθήκαμε στην ελάσσονα αντιπολίτευση με χαμένα τα αυγά και τα καλάθια.
   Ας όψονται όλοι όσοι τους τίμησαν με την ψήφο τους.
   ΤΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. Η ΝΔ είναι αριστερό κόμμα διότι η ιδεολογία της είναι ο φιλελευθερισμός, τον οποίο εφαρμόζει με απόλυτη συνέπεια, και μπράβο της.

   Διαγραφή
  4. Για να απαντήσω στην ερώτηση, θυμίζω: "...οδούς δεξιάς γάρ οίδας, διεστραμμένοι δε εισίν άι ευώνυμοι"! Ή ακόμη γενικότερα, κάθε αναφορά στην διδασκαλία Κυρίου στο θέμα της σωτηρίας η θέση των σεσωσμενων είναι εις τα δεξιά Αυτού. Εδώ έγινε το καταστροφικό μπέρδεμα και νόμιζε και νομίζει ακόμη μεγάλη πλειοψηφία πως η δεξιά στην πολιτική είναι φιλοχριστη. Αυτά είναι "εμπορεύματα" εισαχθεντα εκ της αντιχριστης Εσπερίας. Δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πίστη.

   Διαγραφή
  5. Η Δεξιά φυσικά και είναι φιλόχριστη. Απλώς στο προτεσταντισκό και μαρξιστικό μεταπολιτευτικό σύστημα δεν εκπροσωπείται, διότι δεν είναι διαμετρικά αντίθετη με την Αριστερή παγκοσμιοποίηση, την πανθρησκεία και το σχέδιο Καλέργη. Η ΝΔ κατήργησε τη Δεξιά στην Ελλάδα, και μάλιστα το δηλώνει με θάρρος

   Διαγραφή
  6. 8:21πμ Απορώ πού βλέπεις τη δεξιά πολιτική. Πραγματικά απορώ!! Και επίσης τί σχέση έχει η Δεξιά με την Εσπερία και το Διαφωτισμό;;;;

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  7. Τί λες βρε άνθρωπε.
   'Οταν προεκλογικά όχι μόνο στις τελευταίες εκλογές αλλά και παλαιότερα οι Ναοί κατακλύζονταν από τα ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ της ΝΟΥ ΔΟΥ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΩΣ ΑΛΛΑΛΑΖΟΝΤΑ ΖΩΑ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΕΝΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τότε για εσπερία δεν μπορούμε να μιλάμε.
   Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για βλακεία ημών των πιστών των Ιερέων και των Επισκόπων κυρίως.
   Οι οποίοι τρέχουν περιχαρής να ασπαστούν τα πολιτικά σκουπίδια και να τα χαιρετήσουν ΠΡΌΣ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ.....Και φυσικά η μπόχα αυτών (πολιτικών) έχει ήδη κατακλύσει τον Ιερό χώρο της Εκκλησίας
   Το χειρότερο όλων δε είναι ότι οι περισσότεροι εξ ημών επιμένουν στην τακτική τους και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΑΓΚΑΛΙΑ του ΚΑΙΣΑΡΑ.
   Κατόπιν τούτου ΑΝΩΝΥΜΕ 8.21!!!
   Αν κάποιος πρέπει να εγκαταλείψει το σκάφος της Εκκλησίας ΑΜΕΣΑ αυτοί είναι οι ΘΙΑΣΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΆΜΕΝΟΙ οι οποίοι ουδώλως αμφιβάλω πως δεν έχουν καταλαβεί τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ ημών και συνεχίζουν ακάθεκτοι.
   Τέλος για αυτούς που εξακολουθούν να κάνουν αναφορά σε πολιτικές τύπου ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ...ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ....ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ....ΑΘΕΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ...ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ δηλ. όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική - πολιτικά συστήματα - πολιτικούς θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στον ΚΑΙΑΔΑ.
   Και όλα αυτά με αγάπη, μήπως κάποια στιγμή ξυπνήσουμε και κατανοήσουμε πως το ΄συμφέρον μας είναι η σωτηρία της ψυχή μας.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  8. Πολυτεκνε συγγνωμη που σου το χαλαω αλλα αυτο ακριβως θελει το συστημα,δηλαδη να μην ασχολουμαστε με την πολιτικη σκεψη και να ειμαστε πολιτικα αναλφαβητοι ωστε να μας εμπαιζει καλυτερα. Αν εσυ εχεις αγνοια για πολιτικα θεματα και λογω αυτης της αγνοιας τα ισοπεδωνεις ολα, αντι να κατσεις να διαβασεις λιγο και να μορφωθεις, μην προσπαθεις να μας παρασυρεις στην αγνοια σου και στον ισοπεδωτισμο που κανεις. Ο Ελληνας μορφωνεται,ψαχνεται, αναζητα, δεν χρησιμοποιει την πιστη για να απορριψει τη γνωση.

   Φιλικα παντα!!

   Διαγραφή
  9. Αγαπητέ Ελευθέριε, είσαι φαίνεται μικρός στην ηλικία και δεν έζησες καταστάσεις, για να καταλάβεις τα γραφόμενά μου. Η Ρωμιοσύνη δεν είχε ποτέ δεξιά και αριστερά. Αυτά εισήχθησαν μετά την απελευθέρωση. Δεν άκουσες και ίσως δεν ακούς ακόμη μεγάλους στην ηλικία να θεωρούν τον παρόντα κυβερνώντα ως εκπρόσωπο της δεξιάς η οποία, λόγω ιστορικών συγκυριών και όχι μόνο στην Ελλάδα, συνδέθηκε πως τάχα είναι με το μέρος της Εκκλησίας. Και πολλοί Ιεράρχες συνεχίζουν να αιθεροβατούν στο θέμα αυτό κι ας μην το ομολογούν ευθέως.

   Διαγραφή
  10. 5:30 η Ρωμιοσύνη δεν είχε δεξιά και αριστερά ως πολιτικούς όρους. Ομως ο ελληνοχριστιανικος πολιτισμός της Ρωμιοσύνης είναι η δεξιά κοσμοαντίληψη και μόνο αυτή επικρατούσε στο Βυζάντιο, ο,τιδήποτε άλλο το απερριπταν ως αιρετικό. Δηλαδη οι αριστερα και η δεξια στο μεσαίωνα ήταν συνδεδεμένες με τους θεοκεντρικους πολιτισμούς και τα βασιλικά καθεστώτα. Εκεινο που εμεις στην πολιτικη φιλοσοφία αποκαλούμε αριστερο οι Βυζαντινοί θα το αποκαλούσαν αιρεση. Διότι οι Βυζαντινοι δεν ανεπτυξαν αξιόλογη πολιτικη και οικονομιμή σκέψη όπως οι Αγγλοι. Το Βυζαντιο εκπροσωπερι τη Δεξιά κοσμοαντιληψη. Αυτην την κοσμοαντιληψη αρνηθηκε ο αριστερός Διαφωτισμος γιαυτο αλλωστε οι φιλελευθεροι επαναστατες καθισαν αριστερά του Κυρίου
   Επισης ειμαι μεγαλος και έχω σπουδασει πολιτικές επιστήμς και γνωρίζω πολυ καλα τι λέω. Ο φιλελευθερισμος αποτελει την αρνηση της Δεξιάς και εμπεριέχεται σε όλα τα αριστερα κινήματα οπως ο μαρξισμος, ο φεμινισμος,ο αναρχισμος, η νέα αριστερα, οι χιπιδες κλπ. Η μεταπολίτευση αποτελεί την αρνηση της Δεξιας στην Ελλάδα και προωθεί τη νέα αριστερά. Απλά οι πιστοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό.


   Ελευθεριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  11. Αγαπητέ αδελφέ 5.30.
   Καταρχήν να σε ενημερώσω ότι είμαι πολιτικοποιημένο άτομο και γνώστης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ και εν μέρη της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ.
   Έχω ασχοληθεί με την πολιτική, έχω εκλογεί δημοτικός σύμβουλος ( έχω ασχοληθεί με τα του δήμου μου από την ηλικία των 15 ετών ) και όντως εκλεγμένος βλέποντας την σαπίλα και τα βρώμικα παιχνίδια που κάποιοι για προσωπικά οφέλη (επαγγελματικά και οικογενειακά, μιλάμε για μεγάλες ρεμούλες ) έπαιζαν κάνοντας μαγαζάκι τους τον δήμο μας και έτσι αποχώρησα λίγο πρίν την λήξη της θητείας μου, εκθέτοντας εγγράφως πρός το δημοτικό συμβούλιο και παρουσία δημοτών τις διαφωνίες και την αποστροφή μου για τα γενόμενα.
   Πέραν τούτου παράλληλα με το λύκειο έκανα μαθήματα δημοσιογραφίας άτυπα μεν αλλά κοντά σε ΤΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ όπως ΚΟΜΗΝΗΣ ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ ΒΛΑΧΟΥ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ όπου στο λύκειο εκδίδαμε και ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...
   Επίσης σαν μαθητευόμενοι αλλά και αργότερα ως ερασιτέχνες μετείχαμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές (ειδικά όταν το ιδιωτικό ραδιόφωνο) άρχισε να μπαίνει πλέον στην ζωή μας.
   Όλα αυτά όπως ήταν φυσικό έφερναν όλη την ομάδα σε επαφή με άτομα του ευρύτερου πολιτικού χώρου.
   Από το 1980 έως το 2000 η πολιτική σκηνή του τόπου ήταν ακόμα υποφερτή.
   Υπήρχαν μορφές της πολιτικής της τέχνης των γραμμάτων, οι οποίοι έδειχναν ενδιαφέρον για την κοινωνία και το Έθνος.
   Από την εποχή ΣΗΜΗΤΗ όμως και ειδικά από το 2000 και έπειτα η διαφθορά στην πολιτική γιγαντώθηκε τόσο που ΛΑΜΟΓΙΑ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΟΙΧΟΔΙΩΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΊΔΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΣΈΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΌΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΦΤΑΣΑΝ.
   Από την πολιτική σήμερα αναδύετε δυσοσμία και διαστροφή όπου μόνο άτομα με αρρωστημένα μυαλά θα μπορούσαν να την ανεχθούν και να την υπηρετήσουν.
   Υπάρχουν βέβαια άτομα τα οποία είναι πολιτικοποιημένα και αγνά στην πράξη, αλλά συμβαίνει αυτό που ανέφερα πιό πάνω. Υγιής και ισορροπημένος νούς δεν θα μπορέσει να σταθεί ανάμεσα στους σημερινούς πολιτικούς.
   Η πολιτική πλέον όπως την γνωρίσαμε εμείς οι παλαιοί έχει περάσει ανεπιστρεπτή και μόνο μέσα στα βιβλία (όσα από αυτά κυκλοφορούν ακόμα) μπορεί κάποιος να την γνωρίσει.
   Οι πολιτικές του παρελθόντος έκαναν τον κύκλο τους και πλέον δεν υφίστανται.
   Το συμφέρον ημών είναι να γυρίσουμε την πλάτη στα τρωκτικά της σύγχρονης μηδενιστικής πολιτικής, τα οποία στο πέρασμα τους δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και ουδέν όφελος έχουμε λαμβάνειν και να συνταχθούμε με το υγιές κομμάτι της εκκλησίας μας για το καλό της κοινωνίας και γενικότερα του πλανήτη.
   Όσο πιο γρήγορα το κατανοήσουμε τόσο λιγότερες θα είναι οι απώλειες για όλους μας.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  12. Επομένως Πολύτεκνε γνωριζεις πόσο σημαντικό είναι η γνωση της πολιτικής φιλοσοφίας από τους ανθρώπους,καθώς επίσης οτι στη μεταπολίτευση δεν υπαρχει δεξια πλέον. Επίσης γνωρίζεις ότι ο φιλελευθερισμος εφαρμόζεται απόλυτα από τη ΝΔ και ότι είναι αριστερή φιλοσοφία.Αρα είναι λαθος να κατηγορούμε τη δεξιά για τις φιλελεύθερες αντίχριστες πολιτικές της ΝΔ. Πιστεύω γνωρίζεις ότι η ΝΔ κυνήγησε καθε τι το δεξιο στη χώρα και προωθούσε παντου την μαρξιστικη αριστερα, και έτσι καταλήξαμε εδώ
   Επίσης γνωρίζεις ότι ο φιλελευθερισμος είναι η βασική φιλοσοφία της Νέα Αριστερας και όχι τόσο ο μαρξισμος
   Εσύ κανονικά θα έπρεπε να μας ανοιγες τα μάτια με τις γνώσεις σου, αντι να μας αφηνεις στην πλάνη και την άγνοια. Αφού το ξέρεις ότι το σύστημα θέλει να μας εμπαίζει. Επίσης ξέρεις ότι ο καλυτερος τρόπος να αντιμετωπισουμε την προπαγάνδα ειναι η γνωση ολόκλκηρης της αλήθειας

   Διαγραφή
  13. Γενικά, είναι λάθος να βλεπουμε την Μεταπολίτευση κομματικά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ενιαίο ομοιομορφοποιημένο καθεστώς χωρισμένο σε κόμματα ίδιας ουσίας και σκοπού που απλως απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Βέβαια, η σύγχρονη ΝΔ απευθύνεται μόνο σε αριστερό κοινό. Με άλλα λόγια δεν εχουμε επιλογή. Οπότε η αντιπαραθεση των πιστών ΝΔ ή Τσίπρας είναι άτοπη και ανόητη. Και σίγουρα δεν προκειται για αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς όπως θέλουν να νομίζουμε

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  14. Αδελφέ ανώνυμε 11.29
   Όσοι δεν έχουν καταλάβει τι κακό έχει προκαλέσει η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ και η βίαιη προσχώρηση της πολιτικής στον οίκου του Θεού απλά δεν έχουν συνειδη- τοποιήσει το μέγεθος του κακού που έρχεται και ποιός ευθύνεται για αυτό.
   Διότι το κακό δεν είναι χθεσινό αλλά έρχεται από την εποχή του εμφυλιού και μετά όπου η Ελλάδα χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα.
   Μεσούσης της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ και της ΑΘΕΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
   Πλήρης υποταγής κλήρου στο δημόσιο μισθολόγιο με ότι αυτό συνεπάγεται.
   Κατάληψη της μοναστικής κοινότητος και των μονών ρίχνοντας χρήμα και προστασία για την υποδούλωση της μοναστικής πολιτείας.
   Απόρροια της όλης καταστάσεως η σημερινή Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Η Ε Ι Κ Ο Ν Α της ιεραρχίας των ιερέων και των πιστών.
   Βάλεται η Εκκλησία μας αδέλφια και εμείς αντί να συνταχθούμε κλήρος και λαός και να αγωνιστούμε κάτω από την ΘΕΙΑ ΣΚΕΠΗ ψάχνουμε να βρούμε και να κατανοήσουμε τι είναι πιό πατριωτικό και πολιτικώς ορθό.
   Και δεν βλέπουμε τον εμπαιγμό ΠΑΣΧΑ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΝΑΟΙ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΝΑΟΙ - ΦΩΤΑ ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΝΑΟΙ και έπεται συνέχεια....
   Τι άλλο να μας συμβεί για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε;;;
   Το επόμενο και τελευταίο βήμα θα είναι η παραλαβή των ταυτοτήτων - το χάραγμα πρός τέρψην των διεστραμένων.
   Και τώρα πλέον μιλάμε για απώλειες ψυχών και όχι ψήφων διότι απλά και τα δύο μας τα έχουν απαγορεύσει δια ροπάλου...
   Απώλειες ψυχών λόγο εκτρώσεων...λόγο μοιχείας...λόγω ναρκωτικών...λόγω ομοφυλοφιλίας...λόγω διαζυγίων....λόγω ομοφυλοφιλίας
   Και ας μην πεί κάποιος πως η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ και ΟΡΘΟΔΟΞΗ δεξιά αγωνίστηκε για την κατάργηση κάποιων εξ αυτών....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  15. Πολύτεκνε παριστάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις πως ο λαός μας απέρριψε τη Δεξιά και τον "αυταρχικό συντηρητισμό" της. Η Δεξιά προσπαθούσε να φέρει το λαό στον σωστό δρόμο και πίστευε σε έναν ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Ο λαός αλλά και ένα μέρος του κλήρου όμως δεν την ακολούθησε σε αυτό, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην σημερινή κατάσταση. Εμείς φταίμε όχι η δεξιά. Όλα αυτά που αναφέρεις άλλωστε είναι δημιουργήματα του πασόκ το οποία ψήφιζαν οι πιστοί΄, οι οποίοι απέρριψαν τη δεξιά, η οποία αγωνίστηκε κατά των μαρξιστών για να μη φτάσουμε εδώ. Δες λίγο την ιστορία του πολιτικού πολέμου στην χώρα μας και θα καταλάβεις ότι για όλα φταίει ο λαός μας που προτίμησε τον μηδενισμό και ξέφυγε από το δρόμο του Χριστού

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
 2. Αυτο το σόι ετσι ηταν παντοτε. Απο τον β παγκοσμιο πολεμο. Κ απο κουνια.
  Αλοιμονο στον ελληνικο λαο... αλοιμονο σ εμας.

  Ο Θεος βοηθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάποιοι φρόντισαν φαίνεται

   από τους συνεργάτες των Γερμανών

   να επιλέξουν τα φυντάνια που
   θα πρωταγωνιστούσαν σε όλους
   τους τομείς της δημόσιας ζωής
   μεταπολεμικά

   ώστε να τούς έχουνε
   τού χεριού τους...

   και η πατρίδα να μην βρεθεί
   στα χέρια των..."επικίνδυνων"...
   ...Ελλήνων...!

   Διαγραφή
 3. Επίσης, η "εθνοσωτήριος" κυβέρνησις δεν μας επιτρέπει ούτε καν να διαλέξουμε ποιο εμβόλιο θα κάνουμε (δήλωση Κικίλια) !!! Σιωνιστοκατευθυνόμενοι δικτατορίσκοι. Τύφλα να έχει ο Στάλιν......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να θυμίσω ότι η πρώτη ερώτηση στη Βουλή από την Ν.Δ ως αντιπολίτευση και μόλις ανέλαβε πρόεδρος της ο Μητσοτάκης ήταν γιατί καθυστερεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων ήτοι την κάρτα του πολίτη...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για ρωτήστε παρακαλώ τους φιλοχριστους δεξιούς τι είναι πρώτο το έθνος η Εκκλησία για να δείτε πόσο φιλοχριστοι είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σου απαντώ εγω χριστιανοκομμουνιστη. Στη Δεξια το υπερβατικο προηγείται του κοσμικού, αλλά δεν το αναιρεί. Γιαυτό η Δεξια δέχεται τον εθνικισμό.Το βασικό χαρακτηριστικό της Δεξιάς όμως είναι η υπερβατικότητα.
   Επομένως έχασες "χριστιανέ" μαρξιστοθρεμμένε ανέλληνα

   Διαγραφή
  2. Να σε ρωτήσω κάτι ο αδαής και άσχετος....
   Όταν λέγεις δεξιά εννοείς την υπάρχουσα δεξιά;;;
   Διότι όταν μιλάς για ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ η σκέψη μου λέει πως όταν στηθούν τα λαϊκά δικαστήρια δίπλα στούς ΠΡΟΔΟΤΕΣ των ΠΡΕΣΠΩΝ θα καθήσουν οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ του ΑΙΓΑΙΟΥ.
   Και ας μη κάνουμε αναφορά στο δόγμα ανήκομεν εις την δύσιν......
   Όσο για την υπερβατικότητα είναι τόσο πολύ υποταγμένο το πολιτικό σύστημα από ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ εώς ΑΚΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ όπου μόνο όσο τους το επιτρέψουν οι πατρώνοι τους κάνουν αυτήν την υπέρβατικότητα.

   Διαγραφή
  3. 10:44 Δεν έχουμε δεξιά στη μεταπολίτευση. Ολη η μετσπολίτευση είναι φιλελεύθερη και μαρξιστική. Ο φιλελευθερισμός που εκπροσωπείται απο τη ΝΔ είναι αριστερή πολιτική φιλοσοφία και απόλυτα κοσμική, δεν έχει καμια σχεση με δεξια και χριστιανισμο. Στην Ελλαδα όμως νομίζουμε οτι ο φιλελευθερισμός είναι δεξια, αλλα αυτο ειναι εντελώς λάθος. Στη δύση ο liberal είναι ο αριστερός μηδενιστής.Η επέτειος του πολυτεχνείου συμβολιζει την κατάργηση της δεξιάς στη χώρα μας και την απόλυτη επικρατηση της αριστερας φιλελεύθερης και μαρξιστικής

   Διαγραφή
  4. 11.17....μία συμβουλή.
   Επειδή βλέπω κατέχεις κάμποσα από πολιτική και επιστήμη αλλά υστερείς από ιστορία και ορθοδοξία άλλαξε σελίδα και ακολούθησε τις πολιτικές ιστοσελίδες για τον εξής απλό λόγο Εδώ αναφορά γίνεται σε ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ με κέντρο τον Θεό και σκοπό την σωτηρία ημών.
   Φρονώ λοιπόν πως όλοι αυτοί που παραθέτουν πολιτικές σκέψεις και απόψεις, θα πρέπει να φιλοξενούνται σε πολιτικές σελίδες...
   Η μόνη εξαίρεση είναι η κριτική της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ όταν αυτά βάλλουν κατά της Ορθοδοξίας.
   Εδώ να σου παραθέσω ένα κείμενο από βιβλίο του πατρός Χαράλαμπου Βασιλόπουλου το οποίο του το αφηγήθηκαν μαθητές του Αγ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από την ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛ.ΣΧΟΛΗ.
   Το θέμα είναι ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.
   -Έρχονται πολλοί τέκνον μου εις την εξομολόγηση και με ρωτούν τι να ψηφήσω...σε άλλους μιλώ σε άλλους σιωπώ.
   -Διατί Αγ. Πάτερ σε άλλους ομιλείτε και σε άλλους σιωπάτε;; ηρώτησαν τα παιδιά.
   -Ευλογημένα τέκνα, η σιωπή είναι και αυτή απάντησης, αρκεί να μη καταντά προσβολή.
   Εκλέξατε, λέγω, στήν ψυχή αγαθόν και στήν καρδιά ανέγκλητον. Εκλέξατε Χριστιανόν αγαπητόν, σόφρονα ανεμπαθή και γενναίον. Μη συσχηματιζόμενον τη δολιότητα και την πανουργίαν, αλλά εσχηματιζόμενον εντιμότητα και αγαθοεργίαν....τέκνα μου μάθετε απ' εμού, ότι ψεύσται, πόται, μοιχοί, τυχοδιώκται, μασόνοι, εβραίοι ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΔΙΩΚΤΑΙ να ευρίσκωσι πρέπει των κοινοβουλίων την θύραν κλειστή.....
   θα μπορούσε κάποιος να κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα παίρνοντας λόγια από τους Αγ. Πατέρες και φωτισμένους Θεολόγους αλλά το ζητούμενο είναι να κατανοήσει κανείς από μόνος του τήν ΑΒΥΣΟ που χωρίζει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ με την επιστήμη.
   Ο ΠΟΝΤΙΟΣ

   Διαγραφή
  5. Μα και εγώ κρίνω. Αλλά προσπαθώ να παρουσιάσω την αληθινή ταυτότητα του αντιπάλου καθώς και των μεθόδων του, οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες στους πιστούς, με αποτέλεσμα να γκρινιάζετε ΟΛΟΙ σας λέγοντας ότι "οι πιστοί φταίνε που τους ψηφίζουν". Η διαφορά μας είναι ότι εγώ αναζητώ της αλήθεια με την κριτική μου, ενώ οι περισσότεροι απλώς γκρινιάζετε αντί να σκέπτεστε και να βασίζεστε σε πραγματικές γνώσεις.Ουσιαστικά η κριτική σας είναι ισοπεδωτική και στείρα με αποτέλεσμα να δημιουργεί ακόμη περισσότερες πλάνες και να βοηθά το σύστημα. Αυτό όμως δεν είναι χριστιανικό ούτε και ελληνικό

   Διαγραφή
 6. Η Δεξιά δεν έλεγε Πατρίς -Θρησκεία -οικογένεια Ελληναρά μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, έτσι ελεγε όταν υπήρχε νεοελληναρά μου. Σήμερα δεν υπάρχει διότι την κατηργησαν οι όμοιοι σου

   Διαγραφή
 7. Η ερώτηση σου χρησιμοποιείται από τη νεοταξική αντιεθνική προπαγάνδα όταν θέλει να αντιπαραθέσει τη θρησκεία στο έθνος για να το καταργήσει, προωθώντας έτσι το σχέδιο Καλέργη. Εσύ λοιπόν που συνεχώς παριστάνεις τον "πνευματικό άνθρωπο" αντιλαμβανεσαι τη θρησκεία μας κοσμικά και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να αρνηθείς το έθνος το οποίο αρνείται και η νέα τάξη. Θέτεις την Ορθοδοξία σε αντιπαράθεση με το ελληνικο έθνος και τη χρησιμοποιείτ ως αντιεθνικό και ανθελληνικό εργαλείο
  Ντροπή σου προδότη νεοταξίτη!!!!!! Πραγματικά όμως ντροπή σου!!!!!
  Πώς μπόρεσες να υποβαθμίσεις τόσο πολυ την Ορθοδοξία μας;;;;;
  Ντροπή σου, μας προσβαλλεις όλους προδότη!!!!

  Ελευθέριος Αναστασιάδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιο μου απευθύνεται στον Unknown 7:41μμ

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  2. Ελευθέριε...

   καταλαβαίνεις βέβαια τον διχαστικό
   χαρακτήρα του... διπόλου
   δεξια-αριστερά...;

   Οι χαλασοχώρηδες τους λέει ο Παπαδιαμάντης στο ομώνυμο διήγημά του

   που αναφέρει τα καμώματά τους
   παραμονές εκλογών
   προς άγραν πελατείας...

   Ας τ' αφήσουμε στην άκρη τώρα αυτά
   ...
   κι όταν ξεουμπιστούν οι...λεγάμενοι
   ...

   ίσως... -που ξερεις;-...

   άμα θέλει ο Θεός θα ξεκαθαρίσουν κι αυτά όλα...

   Διαγραφή
  3. Δον κιχ ότι
   Τα περί «δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά μόνο κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά» είναι γελοιότητες και εκτός τόπου και χρόνου, καταδεικνύουν δε πλήρη έλλειψη αντίληψης της αριστερής ιδεολογίας/ψυχολογίας. Οι αριστεροί δεν αποδέχονται, ούτε φυλή, ούτε εθνική ενότητα, ούτε Χριστό. Μόνο κοινωνικές τάξεις οι μαρξιστές, και ορθολογικούς καταναλωτές και επενδυτές οι φιλελεύθεροι. Δηλαδή βάζουν πρώτα και μόνο την οικονομία και την ύλη αρνούμενοι κάθε τι υπερβατικό

   Αφού δεν υπάρχει Δεξιά και Αριστερά τότε πηγαίνετε στη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ και των λοιπών αριστερών κομμάτων και πείτε τους ότι η ομοφυλοφιλία είναι διαστροφή, ότι η μόνη Αλήθεια είναι ο Χριστός, ότι τα σύνορα πρέπει να είναι κλειστά, ότι η οικογένεια είναι σημαντικός θεσμός και αποτελείται μόνο από άνδρα και γυναίκα, ότι το φύλο είναι βιολογική πραγματικότητα, ότι η αλλαγή φύλου είναι αμαρτία, ότι οι άνθρωποι διαχωρίζονται σε φυλές και έθνη τα οποία δημιουργού και διαφορετικούς πολιτισμούς που πρέπει να διατηρηθούν ακέραιοι και όχι να αναμειχθούν και να χαθούν. Επίσης να τους πείτε ότι το εθνικό συμφέρον και η πίστη μας είναι πάνω από την οικονομία και γενικά την ύλη και το ατομικό συμφέρον και άλλα τέτοια.
   Αν λοιπόν τα πείτε όλα αυτά στους Αριστερούς και συμφωνήσουν μαζί σας τότε ναι πράγματι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά. Αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται να το κάνουν

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  4. Δον κιχ οτι να υποθέσω πως συμφωνείς με το διχαστικό σχόλιο του Unknown ανάμεσα στη θρησκεία και το έθνος. Αν είναι έτσι, κρίμα!!!

   Διαγραφή
 8. Φουλ νεοταξιτης...ξεπληρωνει τα γραμματια στη Λεσχη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Bρε Εληνοπουλάκια μου που που την κακιά κουβέντα την έχετε στο στόμα σας -τόσο χριστιανοί και Ελληνες είστε - και που αρέσκεστε σε σοφιστείες και θλιβερές ιδεοληψίες ποιος από τους ηγέτες της πούρας και ακραιφνούς Δεξιάς του υψίστου π.χ εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Διονά γιατί τόση ειρωνεία;;; Αντί να ειρωνεύεστε τη Δεξιά, η οποία έχει περάσει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, καλό θα ήταν να αναρωτηθείτε εάν τα ιδεώδη της Δεξιάς όπως το «Πατρίς-Θρησκεία οικογένεια» και ο «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός» και άλλα παρόμοια ήταν αποδεκτά από τους νεοέλληνες. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ουδέποτε οι νεοέλληνες δέχτηκαν αυτά τα ιδεώδη και τα απέρριψαν ως καταναγκαστικά, αυταρχικά μέχρι και αιρετικά. Ο λαός μας απέρριψε τα ιδεώδη της Δεξιάς και προτίμησε τον φιλελευθερισμό, τον υλισμό τον πανσεξουαλισμό, το ηδονισμό και την αθρησκεία και αυτό εισπράττει τα τελευταία χρόνια. Μα κυβερνούν αυτοί που μας αξίζουν. Αλλά εσείς τυφλωμένος από το (ανεξήγητο) μίσος σας για τη Δεξιά σκέψη (σαν κλασικός νεοέλληνας που είστε) δεν είστε ικανός να αναγνωρίσετε τις τεράστιες ευθύνες του λαού, ο οποίος μόνος του προτίμησε τη σημερινή κατάσταση παρακμής και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος. Τα ιδεώδη της Δεξιάς δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία του λαού μας. Ο λαός μας προτιμά το μαρξισμό, τον αναρχισμό, τον φιλελευθερισμό, τον υλισμό και την καλοπέραση με τα λεφτά των δυτικών. Αυτό είμαστε !!!Σε μία τέτοια κατάσταση τι μπορεί άραγε να κάνει η Δεξιά;;; Απολύτως τίποτα!!!!

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
 10. Και για να μην το ξεχάσω τον μόνο Καλέργη που ξέρω είναι τον Λυκούργο τον ηθοποιό,αυτόν τον αντιπαθητικό ντε , και την μόνη λέσχη που γνωρίζω είναι του δήμου Αθηναίων την ψυχαγωγική που πήγαινα όταν ήμουν παιδί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόλις μας απέδειξες ότι προωθείς τη νεοταξική προπαγάνδα!!!!
   Σε καταλάβαμε μασόνε προδότη!!!!

   Ελευθέριος Αναστασιάδης

   Διαγραφή
  2. Μην τον παρεξηγείτε κύριε Λευτέρη. Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος ειναι χαμηλού επιπέδου,αμόρφωτος και επομένως ανάξιος για μια σοβαρή συζήτηση. Πρόκειται για το κλασικό είδος του άπατρη,ανθέλληνα τουρκορωμιού που μισεί τον ελληνικό πολιτισμό,αρνείται την ελληνικη επανάσταση και θα προτιμούσε να ήμασταν επαρχία της Οθωμανίας. Θα έπρεπε να ξέρετε ότι η Εκκλησία είναι γεμάτη από τέτοιους τουρκορωμιούς ανθέλληνες,οι οποίοι χαίρονται με τους λαθρομετανάστες ισλαμιστές επειδή τους φέρνουν στο μυαλό τις ωραίες εκείνες εποχές της οθωμανοκρατίας. Το κακό με αυτούς ειναι ότι μας εκθέτουν όλους με αποτέλεσμα να παίρνει και εμάς η μπάλα.

   Διαγραφή
  3. Αφού ξέρεις μόνο αυτόν τον Καλέργη μη σχολιάζεις καλύτερα, γιατί μας κάνεις παράσιτα!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.