14 Ιουλ 2020

12-14 Ἰουλίου 1944 – Ὁ Ἱερός Λόχος στή Σύμη


Τὸ Ἀπόσπασμα Αἰγαίου προετοιμαζόταν γιὰ μιὰ μεγάλης κλίμακας καταδρομικὴ ἐπιχείρηση στὴ Σύμη, ἀρχὲς τοῦ Ἰουλίου του 1944. Ἡ πλωτὴ Βάση Καταδρομῶν, μεθορμίστηκε στὸν ὅρμο Μπαλισού καὶ στὴ συνέχεια στὸν ὅρμο Λόστα τῶν Μικρασιατικῶν ἀκτῶν, ἀπέναντι ἀπ' τὸ νησί. Ἐκεῖ πῆγε μαζὶ μὲ ἐπιτελεῖς του καὶ ὁ διοικητὴς τῆς βρετανικῆς Δύναμης 142 ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸ διοικητὴ τῆς βρετανικῆς Ταξιαρχίας Καταδρομῶν.

Οἱ Τοῦρκοι τότε ἔκαναν τὸν «ψόφιο κοριὸ» καὶ δὲν τολμοῦσαν νὰ πλησιάσουν τὰ τμήματα τόσο τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, ὅσο καὶ τῶν Βρετανῶν.

Ποὺ καὶ πού, ἐμφανιζόταν κανένας χωροφύλακας ἢ λιμενοφύλακας μὲ βάρκα, ποὺ φοβισμένος εἰσέπραττε μερικὰ...
τσιγάρα καὶ ἐξαφανιζόταν. Βέβαια οι τουρκικές αρχές, ήταν «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ», επιτρέποντας σε Γερμανούς πράκτορες να «αλωνίζουν» τα παράλιά τους για συλλογή πληροφοριών. Καραδοκούσαν για το κέρδος με την πλευρά του τελικού νικητή. Βέβαια οἱ τουρκικὲς ἀρχές, ἦταν «καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ», ἐπιτρέποντας σὲ Γερμανοὺς πράκτορες νὰ «ἁλωνίζουν» τὰ παράλιά τους γιὰ συλλογὴ πληροφοριῶν. Καραδοκοῦσαν γιὰ τὸ κέρδος μὲ τὴν πλευρὰ τοῦ τελικοῦ νικητῆ.

Ἀλλὰ ἂς γυρίσουμε στὴν καταδρομή. Ἡ ἐπιχείρηση θὰ ἦταν διακλαδική μὲ τὴ συμμετοχὴ δυνάμεως τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, τμημάτων τῶν SBS καὶ πλωτῶν μέσων τοῦ Ναυτικοῦ. Τὴν διοίκηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐπιχείρησης ἀνέλαβε ὁ Βρετανὸς Ταξίαρχος.

Ἡ λεπτομερὴς σχεδίαση τῆς ἐπιχείρησης ποὺ εἶχε σὰν σκοπὸ τὴν ἐξουδετέρωση τῆς γερμανο-ἰταλικῆς φρουρᾶς, τὴν καταστροφὴ τῶν ἐχθρικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν κατάληψη ἢ ἀνατίναξη τῶν πλωτῶν τους μέσων, ἀπαιτοῦσε ἀκριβεῖς καὶ «νωπὲς» πληροφορίες καὶ γι αὐτὸ στάλθηκαν περίπολοι ἀναγνώρισης. Παράλληλα ἐνισχύθηκε τὸ Ἀπόσπασμα μὲ ὁμάδα πολυβόλων, ὁμάδα ὅλμων καὶ διαβιβαστές γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν τακτική του συγκρότηση. Ἡ καταδρομικὴ δύναμη τελικὰ συγκροτήθηκε ἀπὸ 154 Ιερολοχίτες καὶ 139 SBS.

Τὸ νησί, μὲ ἔδαφος ξερὸ βραχῶδες καὶ μὲ χαμηλὴ κυρίως βλάστηση, ἐκτὸς ἀπὸ κάποια σημεῖα μὲ πεῦκα καὶ κυπαρίσσια στὰ ψηλότερα σημεῖα του, ἦταν καλὰ ὀργανωμένο ἀπὸ δύναμη Λόχου (+), 175 Ἰταλῶν καὶ 20 Γερμανῶν τῶν ὁποίων ἡ κεντρικὴ Στρατιωτικὴ Διοίκηση μὲ διοικητὴ Γερμανὸ Στρατηγό, βρισκόταν στὴ Ρόδο. Διαπιστώθηκε ὅτι ὑπῆρχε ἡ παρακάτω δύναμη:

 • Λόχος 80 Ἰταλῶν καὶ 14 Γερμανῶν στὸ κάστρο τῆς πόλης, 
 • μία διμοιρία 30 Ἰταλῶν στὴν ἀποβάθρα πίσω ἀπ' τὸ λιμεναρχεῖο σὰν φρουρὰ ἀσφαλείας τοῦ λιμανιοῦ καὶ ἀπὸ αὐτούς, μία ὁμάδα 10 Ἰταλῶν μὲ 2 Γερμανούς, βρίσκονταν στὸ λιμενοβραχίονα τοῦ λιμανιοῦ.
 • μία διμοιρία 25 Ἰταλῶν στὸν Ἅγιο Φανούριο, ἕνα ὕψωμα μὲ τὸ ὁμώνυμο ἐκκλησάκι,1500 μέτρα νοτιοδυτικὰ τῆς πόλης, ποὺ ἐξασφάλιζε ἀποθῆκες πυρομαχικῶν τῆς φρουρᾶς τοῦ νησιοῦ.
 • μία διμοιρία ἐνισχυμένη, ἀποτελούμενη ἀπὸ 40 Ἰταλοὺς καὶ 4 Γερμανοὺς στὸν Πανορμίτη νοτιοδυτικὰ τοῦ νησιοῦ, ποὺ ἐξασφάλιζε τὸ ὑποθαλάσσιο τηλεφωνικὸ καλώδιο μὲ Ρόδο.
 • δύο ἐξοπλισμένα γερμανικὰ πλοιάρια HMS μὲ τὸ πλήρωμά τους βρίσκονταν στὸ λιμάνι.
Ὅλα τὰ ἐχθρικὰ τμήματα διέθεταν οπλοπολυβόλα καὶ πολυβόλα τῶν 8 καὶ τῶν 20 χιλ. Στὸ λιμενοβραχίονα ὑπῆρχε καὶ ἕνα πυροβόλο τῶν 75 χιλ. Ὅλες οἱ ἐγκαταστάσεις τους προστατεύονταν ἀπὸ συρματοπλέγματα καὶ νάρκες κατὰ προσωπικοῦ. Ὑπῆρχε σχέδιο ἀσφαλείας μὲ ἐκπομπὴ περιπόλων καὶ ἐγκατάσταση ἐνεδρῶν καὶ ακροαστικών φυλακίων τὸ βράδυ. Εἶχαν θορυβηθεῖ ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες καταδρομὲς στ' ἄλλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, καὶ λάμβαναν πιὸ ἔντονα μέτρα ἀσφαλείας.

Τὸ σχέδιο ἐνεργείας τῆς καταδρομικῆς δύναμης, μὲ βάση τὶς πληροφορίες ποὺ συγκεντρώθηκαν προέβλεπε τὴν συγκρότηση τριῶν μικτῶν (ελληνοβρετανικών) καταδρομικῶν συγκροτημάτων:

 • Κύρια Δύναμη μὲ 90 Ιερολοχίτες καὶ 23 Βρετανοὺς SBS, μὲ ΑΝΣΚ (Ἀντικειμενικὸ Σκοπό), τὴν πόλη τῆς Σύμης. Ἐπικεφαλῆς ό Αντισυνταγματάρχης Τριανταφυλλάκος. Θὰ κτυποῦσαν τὸ κάστρο, τὸ σπίτι τοῦ διοικητοῦ καὶ τὸ Τελωνεῖο καὶ θὰ καταλάμβαναν τὴν πόλη. Ἀκτὴ ἀπόβασης ἡ Ἁγία Μαρίνα.
 • Δύναμη Νότου μὲ 36 Ιερολοχίτες καὶ 22 SBS μὲ ΑΝΣΚ τὸν Πανορμίτη. Ἐπικεφαλῆς ὁ Βρετανὸς Λοχαγὸς Macbeth. Διμοιρίτης τῶν Ιερολοχιτών, ὁ Υπολοχαγός Παπαδόπουλος. Θὰ ἀπομόνωναν τὴν φρουρὰ καὶ κατ' ἐπέκταση τὸ νησί, μὲ κόψιμο τῆς τηλεφωνικῆς γραμμῆς ποὺ τοὺς συνέδεε μὲ Σύμη ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπόγειου τηλεφωνικοῦ καλωδίου ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ Ρόδο. Παράλληλα θὰ ἔστηναν παρατηρητήριο στὸ ὕψωμα Τούρλος γιὰ ἔγκαιρη προειδοποίηση ἐχθρικῆς ναυτικῆς ἢ ἀεροπορικῆς παρουσίας. Ἀκτὴ Ἀπόβασης ὁ ὅρμος Φανερωμένης.
 • Δυτικὴ Δύναμη μὲ 31 Ιερολοχίτες καὶ 21 SBS μὲ ΑΝΣΚ τὸν Ἅγιο Φανούριο. Διμοιρίτης τῶν Ιερολοχιτών ἦταν ὁ Υπολοχαγός Αὐλητής. Ἐπικεφαλῆς ὁ Βρετανὸς Λοχαγὸς Kleins. Ἀκτὴ ἀπόβασης ὁ ὅρμος Τόλι.
Ἡ Δυτικὴ Δύναμη θὰ προαπέστελνε περίπολο ἀναγνώρισης 7 ἀνδρὼν καὶ ἡ Κυρία Δύναμη ὅπως καὶ ἡ Δύναμη Νότου, 3 ἀνδρών. Οἱ περίπολοι θὰ διείσδυαν μία νύκτα ενωρίτερα μὲ σκοπὸ τὴν ἀναγνώριση δρομολογίου ἀπὸ ἀκτὴ ἀποβάσεως μέχρι τοὺς χώρους ἐξορμήσεως καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἀκτῆς γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς ἀντίστοιχης καταδρομικῆς δύναμης. Τὴν ὅλη καταδρομικὴ δύναμη θὰ τὴν ὑποστήριζε ἀπὸ τὴ θάλασσα στολίσκος 5 ἀκταιωρῶν ML, ἐνῶ ἄλλες 12 ἀκταιωροὶ καὶ ακτοφυλακίδες θὰ χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴ μεταφορὰ τῆς ὅλης δύναμης. Σὰν ὥρα «Ἡ» δὲν εἶχε καθοριστεῖ συγκεκριμένος χρόνος, ἀλλὰ τὰ δύο βόρεια τμήματα θὰ ξεκινοῦσαν ἀμέσως μετὰ τὰ πρῶτα βλήματα ὅλμου ποὺ θὰ «ἔπεφταν» ἐναντίον τοῦ κάστρου, ἐνῶ γιὰ τὸ νότιο τμῆμα μὲ σῆμα μέσῳ ἀσυρμάτου.

Πάντοτε μικτὰ τμήματα, Ἕλληνες καὶ Βρετανοὶ μαζί. Γιατί; Ἴσως γιατί εἶχε διασαλευτεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Βρετανῶν πρὸς τοὺς Ἕλληνες, μετὰ τὰ θλιβερὰ «ἀντιστασιακὰ» κινήματα ποὺ συνέβησαν λίγους μῆνες πρίν, μέσα στὸν ἑλληνικὸ στρατό, στὴ Μέση Ἀνατολή. Ἴσως ὅμως καὶ γιατί ἤθελαν νὰ βεβαιωθοῦν γιὰ τὴν μαχητικὴ ἱκανότητα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, πρὶν ἀποχωρήσουν ὁριστικὰ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, γιὰ νὰ στραφοῦν σὲ ἄλλη περιοχὴ ἐπιχειρήσεων. Ἡ Σύμη ἦταν ἡ τελευταία μεγάλη ἀποστολὴ τῶν SBS στὸ Αἰγαῖο. Ὅτι καὶ ἂν ἦταν, ἡ μαχητικὴ δράση τῶν Ιερολοχιτών δὲν τοὺς ἄφησε κανένα περιθώριο δυσπιστίας.

Τὴ νύκτα 12/13 Ἰουλίου 1944, οἱ περίπολοι ἀναγνώρισης διείσδυσαν στὸ νησὶ καὶ τὸ βράδυ στή 01:00 τῆς 14 Ἰουλίου , ἀποβιβάσθηκαν ὅλα τὰ τμήματα στὶς προκαθορισμένες ἀκτὲς κανονικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Δύναμη τοῦ Ἁγίου Φανουρίου. Ἐκεῖ, κατὰ τὴν ἀποβίβαση ἀπὸ ἀκταιωρὸ σὲ ἐλαστικὴ λέμβο, 2 Ιερολοχίτες μὲ ὅλο τους τὸ φόρτο, ἔχασαν τὴν ἰσορροπία τους καὶ ἔπεσαν στὸ νερό, μὲ ἀποτέλεσμα δυστυχῶς νὰ πνιγοῦν. Δὲν θὰ φόραγαν σωσίβια ἢ ἂν εἶχαν, δὲν τοὺς κράτησαν στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ. Νὰ γιατί χρειάζεται ἐξαντλητικὴ λεπτομέρεια σὲ μέτρα ἀσφαλείας!

Πρὶν ξημερώσει, τὴν 05:00 ὥρα, τὰ τμήματα χωρὶς νὰ γίνουν ἀντιληπτά, βρίσκονταν στοὺς προκαθορισμένους χώρους ἐξόρμησης. Τὴν 0645 ἄρχισε ἡ προσβολὴ τῶν στόχων μὲ πυρὰ καὶ ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπίθεση ὅλων.

Στὸ βόρειο τομέα μετὰ ἀπὸ ταχεῖα βολὴ ὅλμων καὶ πολυβόλων, οἱ κομάντος ἐπιτέθηκαν παράλληλα καὶ στὸ κάστρο καὶ στὸ λιμενοβραχίονα. Ὁ ἐχθρὸς αἰφνιδιάστηκε ἀρχικὰ ἀλλὰ συνῆλθε καὶ ἄρχισε νὰ ἀντιδρᾶ καὶ αὐτὸς μὲ πυρὰ πολυβόλων καὶ ὅλμων. Παράλληλα πέντε βρετανικὲς ἀκταιωροὶ ἐπιχείρησαν νὰ εἰσέλθουν στὸ λιμάνι, δεχόμενες πυρὰ ἀπὸ τὰ γερμανικὰ πλοιάρια ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ ἀπαγκιστρωθοῦν καὶ νὰ φύγουν. Ἡ μάχη στὴν πόλη ἔγινε πιὸ ἔντονη. Τὸ κάστρο περισφίχτηκε.

Ἡ Δυτικὴ Δύναμη κατέλαβε εὔκολα τὸν στόχο της στὸν Ἅγιο Φανούριο καὶ ἄρχισε νὰ κατεβαίνει μὲ συλληφθέντες αἰχμάλωτους πρὸς τὸ λιμάνι γύρῳ,γύρω στὶς 0900. Συνέχισε ἀγῶνα ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι μὲ ὑποχωροῦντες Ἰταλούς, μέχρι καὶ τὸ μῶλο, ὅπου κατελήφθησαν μετὰ ἀπὸ μάχη καὶ τὰ γερμανικὰ πλοιάρια.

Στὶς 09:30 ἐμφανίσθηκαν 2 γερμανικὰ υδροπλάνα ποὺ πέταξαν πάνω ἀπὸ τὸ νησὶ γι' ἀναγνώριση καὶ ἀπομακρύνθηκαν πρὸς Ρόδο, γιὰ νὰ επανεμφανιστούν κοντὰ στὶς 12:00, συνοδευόμενα ἀπὸ ζεῦγος καταδιωκτικῶν, ποὺ ἄρχισαν νὰ πολυβολούν θέσεις τῶν κομάντος, χωρὶς σοβαρὸ ἀποτέλεσμα.

Στὸ μεταξὺ ὁ Βρετανὸς Ταξίαρχος ποὺ ἀποβιβάστηκε στὸ λιμάνι μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς στὶς 10:00, ἔστειλε στὶς 12:30 «κήρυκες», γιὰ νὰ πείσει τὴ φρουρὰ τοῦ κάστρου νὰ παραδοθεῖ. Ἡ διαπραγμάτευση ἔγινε καὶ ἡ φρουρὰ παραδόθηκε χωρὶς ὅρους.

Καὶ στὸν Πανορμίτη, τὰ πράγματα πῆγαν πολὺ καλά. Ἡ ἰταλικὴ φρουρὰ αἰφνιδιάστηκε, ἔφυγαν ἀπὸ τὸ μοναστήρι τοῦ Αρχάγγελου καὶ συγκεντρώθηκαν στὴν νότια χερσόνησο ποὺ εἶχαν ὀχυρωματικὰ ἔργα. Ἀπὸ ἐκεῖ προέβαλαν ἀντίσταση μὲ πυρὰ μέχρι τὸ μεσημέρι. Μὲ σημείωμα παρότρυνσης ποὺ ἔστειλε ὁ Ἕλληνας Ιερολοχίτης Υπολοχαγός καὶ ἀναγνωρίζοντας ὅτι δὲν ἔχουν ἐλπίδα διαφυγῆς, κατέθεσαν τὰ ὅπλα καὶ παραδόθηκαν.

Ὅλα ἔγιναν ὅπως εἶχαν σχεδιαστεῖ. Καταστράφηκαν σὲ ὅλο τὸ νησὶ ἐχθρικὲς ἐπικοινωνίες, σκάφη ὑπὸ ἐπισκευὴ στὸ νεώριο, ἀποθῆκες πυρομαχικῶν, ὁπλισμοῦ, ὀχυρώσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο μποροῦσε ν' ἀχρηστευθεῖ. Οἱ καταστροφεῖς τὸ υπερευχαριστήθηκαν! Οἱ αἰχμάλωτοι ὁδηγήθηκαν στὶς πλησιέστερες παραλίες καὶ ἐπιβιβάσθηκαν σὲ ἀκταιωροὺς γιὰ νὰ μεταφερθοῦν στὴ Βάση Καταδρομῶν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γραμμὴ γιὰ Παλαιστίνη.

Οἱ ἀπώλειες τῶν Γερμανοϊταλών ἦταν:
 • Βόρειος τομέας: Νεκροὶ 8, Τραυματίες 15, Αιχμάλωτοι101
 • Δυτικὸς Τομέας: Νεκροὶ 1, Αἰχμάλωτοι 18
 • Νότιος Τομέας: Τραυματίες 2, Αἰχμάλωτοι 33
Ἀπὸ πλευρᾶς καταδρομικῆς δύναμης οἱ ἀπώλειες συνολικὰ ἦταν: Νεκροὶ 2 (οἱ Ιερολοχίτες ποὺ πνίγηκαν) Τραυματίες 11 (7 Ιερολοχίτες καὶ 4 SBS).

Ἡ Δύναμη ἔμεινε μέχρι τὸ βράδυ καὶ στὶς 22:00, επιβιβάστηκαν στὰ πλοιάρια γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Βάση, ἀφοῦ ξεφόρτωσαν 20 τόνους τρόφιμα καὶ μοίρασαν στοὺς κατοίκους. Πῆραν μαζί τους καὶ τὰ 2 γερμανικὰ πλοιάρια. Ἄφησαν ὅμως καὶ κάτι: Μία περίπολος SBS παρέμεινε γιὰ νὰ ἐξακριβώσει τὶς προθέσεις τοῦ ἀντίπαλου.

Πράγματι τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τὸ πρωί, ἔφτασε γερμανικὴ δύναμη μὲ πλωτὰ καὶ ἐπιχείρησε νὰ κατέβει στὸ λιμάνι. Οἱ SBS ἄρχισαν νὰ τοὺς βάλουν, καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν γιὰ νὰ πᾶνε στὸν Πανορμίτη ν' ἀποβιβασθοῦν. Ἀκολούθησε βομβαρδισμὸς τῆς πόλης ἀπὸ γερμανικὰ ἀεροσκάφη, τὰ ὁποῖα δὲν δίστασαν νὰ βομβαρδίσουν καὶ μέσα στὸν ἀπέναντι τουρκικὸ ὅρμο Πεντζίκ, ὅπου εἶχε καταφύγει ἡ Καταδρομικὴ Δύναμη μετὰ τὴν ἀποχώρησή της. Ἡ περίπολος τῶν SBS, μετὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀποβίβασης τῶν Γερμανῶν, ἔφυγε μὲ πλωτό.

Ἡ καταδρομὴ στὴ Σύμη θεωρεῖται μία ἀπὸ τὶς πιὸ πετυχημένες μεγάλης κλίμακας, ὅπου ἡ σωστὴ σχεδίαση καὶ ὁ ἄριστος συντονισμὸς ὅλων τῶν τμημάτων, ἔπαιξαν καταλυτικὸ ρόλο. Ἦταν ἕνα γερὸ κτύπημα γιὰ τὸν κατακτητή! Ἄρχισαν νὰ καταλαβαίνουν ὅτι ἔφτασε ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τους.

Τὰ νησιὰ δὲν ἦταν σίγουρα μὲ τὶς φρουρὲς ποὺ εἶχαν. Διαπιστώθηκε περίτρανα ὅτι εἰδικὰ τμήματα, κατάλληλα ἐξοπλισμένα καὶ ἐκπαιδευμένα μποροῦν νὰ διεισδύσουν καὶ νὰ προκαλέσουν μεγάλη ζημιὰ στὸν ἀντίπαλό τους, στὸ νησιωτικὸ χῶρο τοῦ Αἰγαίου.

Τὸ Ἀπόσπασμα Αἰγαίου, «ξελάσπωσε» τὴν κακὴ φήμη ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ γιὰ τὴν «στάση» τῶν Ἑλλήνων στὴ Μέση Ἀνατολή, σὲ περίοδο παγκόσμιου πολέμου. Ὁ Τσιγάντες, ἔστειλε σῆμα μὲ συγχαρητήρια!

Ἀκολούθησαν μετὰ τὴ Σύμη περιπολίες καὶ ἀναγνωρίσεις, σὲ ἄλλα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ σχεδιάστηκαν νέες καταδρομικὲς ἐνέργειες. Στὸ μεταξὺ οἱ Γερμανοὶ δὲν ἔμειναν ἄπρακτοι! Μὲ τοὺς πράκτορές τους στὴ Μ. Ἀσία, ἤξεραν γιὰ τὴν «Πλωτὴ Βάση» στὸ Μπαλισού. Προκάλεσαν μεγάλη πυρκαϊὰ στὴ χερσόνησο τῆς Αλικαρνασσού πρὸς τὸ τέλος Ἰουλίου 1944 καὶ ἀνάγκασαν τὴν μετακίνηση τοῦ Ἀποσπάσματος ἀπὸ ἐκεῖ.

Οἱ Ιερολοχίτες, μεταφέρθηκαν στὸν ὅρμο Ντερεμέν γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο τους, ἐνῶ δὲν σταμάτησαν τὶς ἀποστολὲς περιπόλων ἀναγνώρισης. Ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας συνεχιζόταν!

ΠΗΓΗ: «Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς στὴ Μέση Ἀνατολὴ (1941-1945) ΓΕΣ/ΔΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.