13 Απρ 2020

Φάρμακο placebo γιὰ τὴν πανδημία ὁ Οἰκουμενισμός!


Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος

Μέσα στήν παραζάλη τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας, δὲν μποροῦσε νὰ λείψει καὶ ἡ οἰκουμενιστικὴ ατραξιόν, ἀπὸ γνωστὸ ὀρθόδοξο μητροπολίτη τῆς Ἀμερικῆς. Δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα πιά. Αὐτὸ ποὺ εἴδαμε στὸ διαδίκτυο μὲ τὸν Μητροπολίτη Σικάγου Ναθαναήλ, ὄχι μόνο «βγάζει μάτι», ἀλλὰ ξεπερνᾶ κάθε προηγούμενο θρασύτητας καὶ προκλητικότητας ἀπέναντι στὴν ἀνοχὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Δὲν φτάνουν τὰ τόσα ποὺ εἴδαμε μέχρι τώρα, ἀπὸ ἄλλους συνοδοιπόρους του στὴν πλάνη καὶ στὴν αἵρεση, τὸν ξαναείδαμε καὶ αὐτὸν νὰ συμπροσεύχεται μὲ τοὺς αἱρετικούς, γιὰ τὴν πανδημία. Μὲ πολὺν ἀέρα, δίχως καμιὰ ἀναστολὴ ὁ «ἄσκοπος» ἐπίσκοπος ἔκανε τὴν προδοτικὴ κίνηση, ἀγνοῶντας τὸν πιστὸ λαό, τοὺς ἁγίους τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὴν Μία Ἁγία Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Δὲν ὑπάρχει καμία δικαιολογία γιὰ ἕναν ἐπίσκοπο, ποὺ...
προδίδει τὴν θέση ποὺ τοῦ ἀνατέθηκε, νὰ φυλάξει τὰ ἱερά. Τολμάει καὶ ἐξισώνει τὴν μία, τήν μυστικῶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποκεκαλυμμένῃ Ἀλήθεια στοὺς ἁγίους μας, ναί, τὴν ἐξισώνει, λέω, μὲ τὶς πεποιθήσεις, τὶς φαντασιώσεις, τὰ ἀνθρώπινα διανοήματα, τὶς φιλοσοφικές, μεταφυσικὲς καὶ ἄλλων εἰδῶν ἐπινοήσεις κάποιων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἔστω καὶ χριστιανικῶν λεγομένων καὶ συμπροσεύχεται; Ἢ μήπως πιστεύει πραγματικά, ὅτι ἔτσι θὰ εισακουστεί ἡ προσευχή του; Δυστυχῶς, ἐγκληματεῖ κατὰ τῆς Ἀληθείας καὶ καθίσταται ὑπόλογος σ` αὐτήν.

Ποιὸς ὅμως θὰ τὸν θέσει στὴν θέση τοῦ ὑπολόγου; Ποιὸς θὰ ἐγερθεῖ ἀπὸ τὴν δεσποτικὴ πολυθρόνα, νὰ τοῦ «τραβήξει τὸ αὐτί»; Νὰ τὸν καταγγείλει στὰ ἁρμόδια ὄργανα καὶ νὰ περάσει ἀπὸ δικαστήριο; Ναί, δικαστήριο πνευματικό! Αὐτοί, βέβαια, ποὺ ἔχουν ἄμεση εὐθύνη εἶναι οἱ λοιποὶ ἐπίσκοποι τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ὀρθοδοξίας. Ἅπαντες, μηδενὸς ἐξαιρουμένου. Διότι αὐτὸς ὁ ἐπίσκοπος πρόδωσε, ὄχι ἐν κρυπτῷ, ἀλλὰ καταφανῶς, τὴν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων.

Ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ πίστη της, ἡ Ἀλήθεια της. Αὐτὴ δὲ ἡ Ἀλήθεια ἀνήκει σὲ ὅλους μᾶς ἐξ ἀδιαιρέτου. Ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση ἀπέναντί της. Ἄρα ὅλοι μᾶς, ἀναλόγως τῆς θέσεώς του ὁ καθένας, ὀφείλουμε νὰ μιλήσουμε. Πρῶτα ὅμως οἱ ἐπίσκοποί μας. Ὅταν σὲ μιὰ οἰκογένεια προσβάλλεται ἡ περιουσία της, ἕνα κτῆμα της, μιὰ κατοικία ἢ κάποιο πολύτιμο πρᾶγμα, ποὺ τῆς ἀνήκει, τότε ἀνησυχεῖ ὅλη ἡ οἰκογένεια καὶ ξεσηκώνονται ὅλα τὰ μέλη, ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ ἀδύναμα, γιὰ νὰ δώσουν τὸν ἑαυτό τους, ὥστε νὰ προστατευτεῖ τὸ κινδυνευόμενο. Πρῶτος ὅμως καὶ πάνω ἀπὸ ὅλους σηκώνεται ὁ πατέρας, ὡς ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἔχει τὴν φυσικὴ καὶ πνευματικὴ δύναμη καὶ συνεπῶς τὴν πρώτη καὶ ἀνώτερη εὐθύνη καὶ μπαίνει μπροστὰ στὶς διαδικασίες.

Ἀκριβῶς αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει καὶ τώρα ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, ποὺ λέγεται Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι μᾶς ἔχουμε λόγο καὶ εὐθύνη. Ὅμως ἐξ ἀντικειμένου καὶ λόγῳ τῆς τάξεως, τῆς κατανομῆς τῶν ἀξιωμάτων καὶ τῶν δικαιοδοσιῶν μέσα στήν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία της, πρῶτοι ἔχουν χρέος νὰ ἐγερθοῦν οἱ ἐπίσκοποι. Ἄρα, τὸ ξαναλέω. Δὲν ὑπάρχει δικαιολογία. Χάνονται ψυχὲς καὶ εἴμαστε ὅλοι συνυπεύθυνοι!

Δὲν τὸ καταλαβαίνετε ἐπίσκοποι; Δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ κανένας ἀπὸ σᾶς: «Δὲν τὸ ἔκανα ἐγώ, αὐτὸς τὸ ἔκανε» καὶ νὰ κατευνάσετε τὶς συνειδήσεις σας! Ναί, ἂς μήν το ἔκανες ἐσύ! Τὸ ἔκανε αὐτὸς καὶ θὰ τὸν ἐλέγξεις ὁπωσδήποτε ἐσύ! Ἄν δὲν τὸ κάνεις, εἶσαι συνυπεύθυνος ἐπὶ ἴσοις ὅροις! Ἀσχέτως, ἂν δὲν ἐλεγχθεῖς καὶ δὲν τιμωρηθεῖς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη! Ἡ εὐθύνη σου παραμένει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Καὶ σὲ περιμένει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ! Ὀφείλουν λοιπὸν οἱ ὑπεύθυνοι Πατριάρχες, Μητροπολῖτες καὶ λοιποί, νὰ τὸν ἀνακαλέσουν ἐπειγόντως στὴν τάξη, μὲ τὰ ἀνάλογα ἐπιτίμια.

Ἄν παραμείνει ἀτιμώρητος καὶ αὐτός, τότε - τί κρίμα! - προστίθεται ἕνα ἀκόμη μεγάλο ἀγκωνάρι στὸ βαβελιανό οἰκουμενιστικὸ κατασκεύασμα, ποὺ πάει ἀκόμη μακρύτερα τὴν δυνατότητα ἐπιστροφῆς. Ἄν, παρ` ἐλπίδα, δὲν θεωρεῖται παράπτωμα, τότε, ἀλίμονό μας! Τότε παύουν τὰ λόγια διαπαντός καὶ ... Κύριε ἐλέησον!

Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 13-4-2020

2 σχόλια:

  1. Ποιόν να ελέγξουν; Τον μπροστάρη τους; Αφού σε λιγο καιρό που θα ξανανοίξουν τις εκκλησίες θα επαναλαμβάνεται το της εικόνας σε ορθόδοξο έδαφος...τί δεν καταλαβαίνετε; Σίγουρα Κύριε ελέησον κε Ηλιάδη μυριάκις...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΧΑΛΙΑ. ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.