13 Απρ 2020

Μισάνθρωποι, κοινωνιοπαθείς καὶ μηδενιστὲς

Μισάνθρωποι, κοινωνιοπαθείς καὶ μηδενιστές: Ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ ἀνοίξουν οἱ ναοὶ γιὰ ἐλάχιστες ὧρες τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, προσπαθεῖ «νὰ ἐξοντώσει πιστούς», «νὰ σπείρει θάνατο» καὶ «νὰ τινάξει στὸν ἀέρα τὴ συλλογικὴ προσπάθεια» δὲν εἶναι παρὰ μιὰ φωνασκοῦσα μειονότητα ποὺ παθολογικὰ ἐχθρεύεται καθετί τὸ αὐθεντικὸ καὶ ἐνῶ δῆθεν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν κοινωνία, ἐπιτίθεται σὲ ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει καὶ νὰ νιώσει, κάνοντας τὰ πάντα γιὰ νὰ διαλύσει κάθε ἔννοια συνοχῆς.
Ὑποστηρικτὲς τοῦ δίκαιου τῆς πυγμῆς καὶ τοῦ κοινωνικοῦ δαρβινισμού, τῆς χειρότερης μορφῆς νεοφιλελευθερισμού, ἀλλοτριωμένοι ὡς τὸ κόκαλο καὶ περισσότερο ὑλιστὲς ἀπὸ τοὺς ινστρούχτορες τοῦ ἄλλοτε ἔνδοξου σταλινισμοῦ, βουτηγμένοι στὴν ὑποκρισία καὶ στὶς ἀντιφάσεις τους, μισάνθρωποι ἀκόμη καὶ ἐναντίον του ίδιου τους τοῦ ἑαυτοῦ δηλητηριάζουν συστηματικὰ ὑποστάσεις καὶ συνειδήσεις.
Συνήθως μέσῳ ἀκραίου σαρκασμοῦ, φτηνῆς διακωμώδησης καὶ γκεμπελικών ἐπιχειρημάτων, παρουσιάζοντας κάθε ἄνθρωπο ποὺ θρησκεύει σὲ αὐτὴν τὴ χώρα περίπου ὡς ταλιμπάν ἢ μουτζαχεντίν παραποιῶντας τὴν ἀλήθεια, εἴτε γιὰ χάρη τοῦ ἔντονου ...ναρκισσισμοῦ τους καὶ τῆς ἄρρωστης ψυχοπαθολογίας τους εἴτε γιὰ χάρη αποκόμισης πρόσκαιρων ἐπαγγελματικῶν ὠφελειῶν εἴτε καὶ γιὰ τὰ δύο.

Ρέζους ἀρνητικὸ
Καὶ εἶναι ὁ ἴδιος τύπος ἀνθρώπου ἐδῶ καὶ δεκαετίες πιά, μιὰ σχολὴ ἀπόλυτα ἀρνητικῆς σκέψης ποὺ θεωρεῖ ἀσύμβατη τὴν παράδοση μὲ τὴν πρόοδο, τὴν πίστη μὲ τὴν ἔρευνα, τὴ λογικὴ μὲ τὰ αἰσθήματα. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὸν ἀποδιοπομπαῖο τράγο, τὸν συνήθη ὕποπτο γιὰ οπισθοδρομισμό, αἰτία συλλογικῶν δεινῶν καὶ σάκο τοῦ μπὸξ γιὰ κάθε ἐγωκεντρικὸ κοινωνιοπαθή ποὺ κοιτάζοντας στὸν καθρέφτη βλέπει τὸν ἀπόλυτο κριτὴ τῶν πάντων.

Παραποιητές οὐρανοῦ καὶ γῆς
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ φωνάζουν γιὰ τὴν «ἀμύθητη» ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, συμπεριλαμβάνοντας σὲ αὐτὴ ἀνεκτίμητα κειμήλια ποὺ δὲν πουλιοῦνται οὔτε ἀγοράζονται, ὅπως τὸ στέμμα τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, τὴν εἰκόνα του Ἄξιον Ἐστὶ καὶ τόσους ἄλλους ἱστορικοὺς θησαυρούς. Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει στὴν κατοχή της «τόσες πολλὲς ἐκτάσεις», ἐνῶ πρόκειται κυρίως γιὰ ἄγονα χωράφια ποὺ οὔτε γιὰ νὰ βοσκήσουν τὰ ζῶα δὲν κάνουν.

Δημοσιολόγοι ψευδόμενοι
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ὅσες φορὲς καὶ ἂν διαβάσουν καὶ ἐνημερωθοῦν πόσα ἱδρύματα, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ οἰκοτροφεῖα συντηρεῖ ἡ Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα, αὐτοὶ θὰ θυμοῦνται μόνο τὸν παπᾶ ποὺ σκότωσε τὴν παπαδιὰ ἢ τὸν ἐπίτροπο ποὺ πιάστηκε μὲ τὸ παγκάρι στὴν πλάτη.

Αὐτόχειρες οπιομανείς
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς μεταφυσικὲς ἀναζητήσεις ὡς ὄπιο τοῦ λαοῦ, ὅταν ἀκόμη καὶ οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ θρησκεύουν (ἀνεξαρτήτως δόγματος) εἶναι πιὸ εὐτυχισμένοι, παθαίνουν λιγότερα ἐγκεφαλικά, καρδιακὰ καὶ σπανίως ὑποφέρουν ἀπὸ κατάθλιψη. Στὸ μεταξὺ ὑπερασπίζονται ὡς τρόπο ζωῆς τὰ ἀληθινὰ ὄπια τοῦ λαοῦ: τὸν υπερκαταναλωτισμό ποὺ κοστίζει ἀνυπολόγιστα καὶ στὸν πλανήτη καὶ στὴν ψυχικὴ ἠρεμία τῶν ἀνθρώπων, τὶς ψηφιακὲς συσκευὲς ποὺ ἔχουν γίνει προέκταση τῶν χεριῶν τους, τὴν ἀποθέωση τῆς εἰκόνας ποὺ ἔχει ἀντικαταστήσει τὸ εἶναι μὲ τὸ φαίνεσθαι.

Γραφικοὶ φιλόσοφοι με...
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ διακρίνουν πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ ἰδιαίτερο χρῶμα στὸ αὐτομαστίγωμα τῶν μουσουλμάνων ἢ στὸν πανθεϊσμό ἀνθρώπων ποὺ λατρεύουν πέτρες καὶ προσκυνοῦν δέντρα. Τὴν ἴδια ὥρα διακρίνουν ἀνοησία καὶ θρησκοληψία στὰ προσκυνήματα ἄφθαρτων καὶ ἀνέπαφων λειψάνων ἁγίων.

...Ἰδεολογικό,Ἰδεολογικό Ἀλτσχάϊμερ...
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ θυμοῦνται ἀκριβῶς πόσες φορὲς κάποιος ἐπίσκοπος ἀφόρισε τὴν Ἐπανάσταση, ἀλλὰ ξεχνοῦν καὶ τὸ κλίμα καὶ τὶς πιέσεις μέσα στὶς ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἐκεῖνοι οἱ ἀφορισμοί.

Φυσικά, ξεχνοῦν τοὺς ἀναρίθμητους ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς ποὺ πῆραν μέρος στὸν Ἀγῶνα, μὲ τοὺς περισσότερους ἀπὸ αὐτοὺς νὰ φονεύονται καὶ ὅτι γιὰ κάθε Γρηγόριο Ἔ', Παπαφλέσσα καὶ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἄλλοι ποὺ ἔκαναν ἀκριβῶς τὸ ἴδιο.

...ποὺ δὲν τοὺς πιάνεις πουθενά...
Εἶναι οἱ ἴδιοι δῆθεν ἀνθρωπιστὲς ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπικρίνουν κάποιον ποὺ φροντίζει ἀδέσποτα διότι τὰ παιδιὰ πεινᾶνε στὴν Ἀφρική. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀποκαλοῦν «σταυροφόρους» τοὺς σύγχρονους ιεραπόστολους τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Μαύρη Ἤπειρο, ποὺ ἔχουν κάνει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ ὅσα δὲν θὰ κάνουν ποτὲ οἱ κυβερνήσεις τοὺς (νοσοκομεῖα, σχολεῖα, ὑποδομὲς ὕδρευσης) καὶ συνάμα, ἂν τοὺς ξεψαχνίσεις θὰ δεῖς ὅτι τίποτα δὲν ἔχουν νὰ δώσουν ποτὲ καὶ σὲ κανέναν, γιατί θεωροῦν ὅτι ὅλοι οἱ αναξιοπαθούντες καὶ οἱ ἀπόκληροι αὐτοῦ τοῦ κόσμου «ἀπὸ τὸ ξερό τους τὸ κεφάλι ὑποφέρουν, δικαίως» καὶ στὸ φινάλε «καλὰ νὰ πάθουν».

...καί,καί δὲν συμφωνοῦν οὔτε μὲ τὸν ἑαυτό τους!
Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ὠθοῦν τοὺς φίλους καὶ τοὺς γνωστούς τους νὰ ἐπισκεφθοῦν ψυχολόγο, γιὰ νὰ γίνουν πιὸ διεκδικητικοί, νὰ ξεπεράσουν τὶς φοβίες τους καὶ νὰ θεραπεύσουν τὸ αἴσθημα ματαιότητας ποὺ τοὺς διακατέχει στὴ σύγχρονη ζωή.

Τὴν ἴδια στιγμὴ διατυμπανίζουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει ψυχή, εἶναι ἕνα κατασκεύασμα ἀπὸ ὕλη, ἀλλὰ μιᾶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ λύσει τὰ προβλήματά του, ἂς καταστρέψει, ὑπονομεύοντας καὶ διαβάλλοντας ὅ,τι προσπαθεῖ νὰ σταθεῖ ἀπέναντι στὴ φθορὰ καὶ τὰ ἀδιέξοδα τοῦ καιροῦ μας.

5 σχόλια:

 1. ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΕ? ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΣΦΑΞΙΜΟ.ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΝ. ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το άρθρο κάνει στην αρχή ένα μικρό λάθος που το κάνουμε όλοι. Οι φιλελεύθεροι ή νεοφιλελεύθεροι (το ίδιο είναι) δεν είναι καθόλου αλλοτριωμένοι ούτε υποκριτές όπως λέει. Η φιλοσοφίας τους είναι σαφέστατη και ΦΑΝΕΡΗ. Είναι υλιστική, μηδενιστική, απόλυτα κοσμική και οικονομική, αντιπνευματική άθρησκη, ορθολογιστική, ανθρωποκεντρική και ελευθεριακή.
  Εμείς όμως λόγω παντελούς άγνοιας τα έχουμε στο μυαλό μας διαφορετικά και περιμένουμε διαφορετικές συμπεριφορές από τους νεοφιλελεύθερους οι οποίοι όμως ΠΟΤΕ δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτά που πιστεύουν. Απλώς πολύς κόσμος τους χρησιμοποιούσε σαν όπλο κατά του μαρξισμού και του σταλινισμού. Αλλά τώρα που δεν υπάρχει σταλινισμός φάνηκε ευτυχώς ότι και αυτοί είναι μαρούλι από το ίδιο κηπούλι. Το μόνο που μένει είναι να το καταλάβουμε επιτέλους και να μην έχουμε αυταπάτες.
  Οι φιλελεύθεροι είναι όπως τους βλέπετε σήμερα, δεν είναι αλλοτριωμένοι, αυτή είναι η φύση τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ,ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΤΟΥΣ ΣΕΡΝΕΙ. ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ. ΕΙΝΑΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ , ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΙ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Μ ΑΥΤΟ.ΑΥΤΟΙ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ . ΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΝ? ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ ? Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ. ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ. ΣΚΛΗΡΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΙΝΑ. ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ. ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ. ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ καλό κείμενο, εξαιρετικό. Εχουν λυσσάξει εναντίον της εκκλησίας όλοι αυτοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.