10 Απρ 2020

«Ἀμερόληπτη» ἡ κυβέρνηση στὴν χρήση τῶν μεγαφώνων στοὺς χώρους λατρείας (Βίντεο)

Ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες καὶ τοὺς ναοὺς τῆς ὀρθοδοξίας καὶ λειτουργοῦν τὰ τζαμιὰ γιὰ προσευχὴ μὲ μεγάφωνα στὴν Κομοτηνὴ - Τὰ βίντεο ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ δημοσιεύθηκαν ἀπὸ πολίτες στὴν Κομοτηνὴ προκαλοῦν τεράστια ἐρωτήματα - Ἀγνοοῦν προκλητικὰ οἱ Ἰμάμηδες τῆς Κομοτηνῆς τὸ ΦΕΚ τῆς κυβέρνησης καὶ εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὴ στάση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἔναντί της ὀρθοδοξίας - Τὴν ἴδια ὥρα τεράστιες ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ ὁδηγία ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρὸς ὅλες τὶς Ἐκκλησίες καὶ τοὺς Ναοὺς νὰ μὴν μεταδίδεται ἀπὸ τὰ μεγάφωνα ἡ λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως 
Τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται εὔλογα εἶναι ἂν ὑπάρχει τελικὰ σοβαρὸ κράτος και γιατὶ οἱ νόμοι ἐφαρμόζονται μόνο γιὰ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ ὄχι γιὰ τὰ τζαμιά οπου τὰ μεγάφωνα εἶναι ἀνοικτὰ παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις. 

Σύμφωνα μὲ τὸ ΦΕΚ ἀποφασίζεται ἡ προσωρινὴ ἀπαγόρευση τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καὶ κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καὶ ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καὶ παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λπ.) κάθε ...
δόγματος καὶ θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητάς τους, στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας. 

Γιὰ ποιὸ λόγο ἐπιβάλλεται ἡ σιγὴ στοὺς ὀρθόδοξους ναούς, ἐνῶ ἐπιτρέπεται στοὺς ἰμάμηδες τῆς Κομοτηνῆς νὰ ψέλνουν μὲ τὰ μεγάφωνα ἀνοικτὰ μέσα ἀπὸ τὰ τζαμιά; 

Τὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ τραβήχθηκε καὶ ἀναρτήθηκε στὶς 7 Ἀπριλίου 2020, πρὶν ἀπὸ δύο ἡμέρες δηλαδὴ κι ἐνῶ ἰσχύουν σὲ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια τὰ μέτρα ἀπαγόρευσης γιὰ τοὺς χώρους λατρείας. 


Δεῖτε τὸ πρῶτο βίντεο:
Ὅπως ἔχουμε ἐπισημάνει ἀπὸ τὸ Newsbomb.gr μὲ σχετικὴ ἀρθρογραφία ἀποδεικνύεται ὅτι ἐ ἀφορμὴ τὴν πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ καὶ τὰ περιοριστικὰ μέτρα ποὺ ἐπιβάλλονται, ὁδηγούμαστε σὲ ἐπικίνδυνες ἀτραποὺς ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν τόσο μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ὅσο καὶ μὲ τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Δεῖτε καὶ τὸ 2ο βίντεο ποὺ ἀνήρτησε ἄλλος πολίτης, ἐχθὲς 8 Ἀπριλίου - Τὸ τζαμὶ στὴν Ἐγνατίας στὴν Κομοτηνὴ - Δουλεύουν κανονικὰ οἱ Ἰμάμηδες... Τί κάνουν οἱ ἐπίσημες ἀρχὲς τοῦ κράτους; 
Ὑπάρχει ἀστυνομία, δημοτικὴ ἀρχή; 
Οἱ νόμοι ἰσχύουν μόνο γιὰ τὴν συμμόρφωση τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν ἢ γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια;
Εἴμαστε κράτος ἤ... μπανανία; 
Ἀποφασίστε. 
Ὅπως ἐγκαίρως ἐπισημάναμε ἀπὸ τὸ Newsbomb.gr, χωρὶς καμία ἀπολύτως ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση η Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε σχετικὴ Ἐγκύκλιο γιὰ τὸν τρόπο τέλεσης τῶν Θείων Λειτουργιῶν τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα, δίνοντας ὁδηγίες πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐφημέριους τῶν ναῶν μὲ την οποία ἀπαγορεύει τὴ χρήση μεγαφώνων. 

Τὴν ἴδια ὥρα ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ πολιτεία ἀπαγορεύει καὶ τὴν «μεταφορὰ» τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς διάδοσης τοῦ ἰοῦ. 

Ἐν ὀλίγοις, ἀπαγορεύεται ἡ προσέλευση στὶς Ἐκκλησίες, ἀπαγορεύεται νὰ ἀκούγεται ἀπὸ τὰ μεγάφωνα τό... Θεῖο Δράμα, ἀπαγορεύεται ἡ μεταφορὰ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη ποὺ ἐπὶ σειρὰ αἰώνων κράτησε ὄρθιο καὶ συμπαγὲς τὸ στοιχεῖο τοῦ ἑλληνισμοῦ. 

Ὑπὸ τὸν φόβο τοῦ κορονοϊοῦ δὲν ἔγιναν παρελάσεις, δὲν ἔγιναν ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου... 

Πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀγγίζουν τὰ ὅρια τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς ὑπομονῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ διότι ὄντως ὑπάρχει τὸ σοβαρὸ πρόβλημα τῆς διάδοσης τοῦ ἰοῦ. 

Τὸ μόνο ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν εἶναι νὰ μὴν βάζουμε ἑλληνικὲς σημαῖες στὰ μπαλκόνια γιὰ νὰ μὴν μεταδίδεται ὁ κορονοϊός. 

Μέχρι σὲ ποιὸ σημεῖο θὰ φτάσει ὁ παραλογισμός; 

Ἐκτὸς κι ἂν δὲν εἶναι παραλογισμὸς καὶ εἶναι κάτι ἄλλο, πιὸ σοβαρό. 

Ἐκτὸς κι αν κάποιοι δὲν θέλουν νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ ἀκούγεται κανένα ἴχνος ἑλληνισμοῦ καὶ ὀρθοδοξίας στὴν Ἑλλάδα. 

Ἐκτὸς ἂν κάποιοι ἔχουν ἀποφασίσει νὰ ἀποσυνδεθεῖ τελείως ὃ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία σὲ ὅλες τὶς δομὲς τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου. 

Δανείζομαι τὰ λόγια ἑνὸς κορυφαίου καθηγητῆ Θεολογίας τοῦ ἀείμνηστου πατέρα Γεώργιου Μεταλληνοῦ ποὺ ἔλεγε ὅτι μιλώντας κανεὶς γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό, ἀγγίζει ἕνα μυστήριο, ἕνα θαῦμα κυριολεκτικά, ποῦ συντελέσθηκε μέσα στὴν Ἱστορία. 

Μπορεῖ κανεὶς νὰ διαφωνήσει; 

Καὶ σήμερα τί ἀκριβῶς ἔρχονται νὰ μᾶς ποῦν; 

Νὰ φιμώσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Ἔθνος; 

4 σχόλια:

 1. Aνακοινωση προς το Xριστεπωνυμο πλήρωμα : Ως εκ της θέσεως μου δηλώνω ρητά ότι το ατμοσφαιρικό οξυγόνο στους ναούς είναι ζ ω ο κ τ ο ν ο , ως εκ τούτου δ ε θα επιτραπεί η είσοδος των πιστών , επ' αοριστον . A v τ ι θ ε τ ω ς , το ι δ ι ο οξυγόνο στα , τεμενη , στα τζάμια , στις ιουδαικες συναγωγες , στις τεκτονικές στοές , είναι ζ ω ο γ ο ν ο και θα επιτραπεί η είσοδος αυτών των πιστών . Tιποτα προσωπικό . Yλοποιουμε ε ν τ ο λ ε ς A v ω θ ε ν και ε ξ ω θ ε ν , γι' αυτο πληρωνόμαστε, α δ ρ α .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται η Nτορα Mπακογιαννη η οποία επιθυμεί ν' αυξηθεί ο αριθμός των τζαμιών και των τεμενων στη χώρα μας α λ λ α για να αποφύγει τη κατακραυγή εναντίον της μ ε τ α μ φ ι ε σ τ η κ ε σε N. Kεραμεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΚΕΙΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ???

  https://youtu.be/CXMYigFKIGs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αναρωτιέμαι κι εγώ, γιατί οι αλλόθρησκοι μπορούν να τελούν κανονικά τα της λατρεία τους κι εμείς οι Ορθόδοξοι που κατέχουμε την μόνη Αληθινή πίστη να μην έχουμε το δικαίωμα να τελούμε όπως πρέπει τα της Λατρείας μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.