11 Απρ 2020

Ὁ Σικάγου Ναθαναήλ ἀφοῦ πρῶτα «μάντρωσε» τὸ ποίμνιό του, συμπροσευχήθηκε μὲ αἱρετικοὺς γιὰ τὸν κορωναϊό. (βίντεο)

Σχόλιο tasthyras: Μοῦ ἔρχονται στὸ μυαλὸ τὰ λόγια του Ἁγίου Παϊσίου ποὺ ἔλεγε ὅτι οἱ ἑνωτικοὶ μιλοῦν γιὰ ἀγάπη ἀλλὰ δὲν ἔχουν ψίχα ἀγάπης μέσα τους. Τούτους ἐδῶ, τοὺς κοινωνιολόγους!, τοὺς ἐνώνουν τὰ μικρόβια, οἱ πόλεμοι, ἡ τρομοκρατία, οἱ ἀρρώστιες, οἱ φυσικὲς καταστροφές, ἡ κάθε δυστυχία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο. Κι ἐνῶ ὁ Κύριος ἐνσαρκώθηκε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ νὰ θεραπεύσει καὶ νὰ σώσει τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, τοῦτοι ἐδῶ κυνηγᾶνε νὰ «θεραπεύσουν» τὰ ἔργα τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, ὄχι τὸν ἄνθρωπο. Κάθε συμφορὰ λοιπὸν καὶ μία εὐκαιρία. Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι περιμένουν πὼς καὶ πώς, πότε θὰ γίνει μία καταστροφὴ γιὰ νὰ τρέξουν σὰν τὰ κοράκια νὰ χύσουν κροκοδείλια δάκρυα καὶ νὰ προωθήσουν τὴν πανθρησκεία ποὺ θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Ἀντίχριστο. Μὰ εἶναι τόσο γελοῖοι καὶ κάλπικοι ὅταν τοὺς ἀκούει κανείς. Πότε ἐπιτέλους καὶ ποιοὶ θὰ ξαποστείλουν τοὺς οἰκουμενιστὲς ποῦ λυμαίνονται τὴν Ἐκκλησία; 

1η Ἀπριλίου Σικάγο, 2020 

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὁ Μητροπολίτης Σικάγου Ναθαναὴλ τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, συμμετεῖχε σε οικουμενιστικῆ συμπροσευχή με τὸν Παπικὸ καρδινάλιο καὶ τὸν Εὐαγγελικὸ-Λουθηρανὸ «ἐπίσκοπό» του Σικάγου. 
Προηγουμένως, στὶς 14 Μαρτίου, ἐξέδωσε ὁδηγία στὴν ὁποία ζητουσε τὴν ἄμεση αναστολη «ὅλων τῶν ἱεροπραξιῶν στὶς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου». 
Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ἦταν ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος ἱεράρχης στὴν Ἀμερικὴ ποὺ ἔλαβε μία τόσο αὐστηρὴ ἀπόφαση, τὴν ὁποία...
ἀνακοίνωσε ἀρκετὲς ἡμέρες πρὶν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ελαβε τὴν ἴδια ἀποφαση για ὅλες τὶς ἐπαρχίες του. 

Τόσο το Πατριαρχείο οσο καὶ ὀ μητρ. Ναθαναήλ δηλωσαν ἀργότερα ὅτι οἱ λειτουργίες θὰ συνεχίζονταν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν γιὰ ζωντανὴ ἀναμετάδοση. 

«Οἱ λειτουργίες μποροῦν νὰ γίνονται στὶς ἐνορίες, ἀλλὰ ΔΕΝ θὰ εἶναι ἀνοιχτὲς στὸ ἐκκλησίασμα γιὰ νὰ παρευρεθεῖ προσωπικά. Τὸ κτήριο τῆς ἐκκλησίας θὰ παραμείνει κλειδωμένο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν λειτουργιῶν». «Οἱ πιστοὶ ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νὰ παρευρίσκονται στὶς λειτουργίες καὶ θὰ πρέπει νὰ παραμείνουν στὸ σπίτι», δήλωσε ὁ μητρ. Ναθαναὴλ στις 22 Μαρτίου. 

Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 25 Μαρτίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, δημοσιεύτηκε ἔνα βιντεο οἰκουμενιστικῆς συμπροσευχής το ὁποῖο εἶχε βιντεοσκοπηθεῖ σὲ Παπικὸ ναὸ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Σικάγου. 

«Ἀφοῦ ζητεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ μποῦν σὲ κοινωνικὴ ἀπομόνωση εἶναι σημαντικὸ νὰ βροῦμε τρόπους νὰ προσεγγίσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μέσω τῆς προσευχῆς», ἔγραψε ὁ Ναθαναὴλ στο βίντεο ποὺ ἀνέβασε στὸ Facebook. 

Στὴν τελετή, πίσω ἀπὸ τὴν παπικὴ τράπεζα, συμμετεῖχαν ὁ καρδινάλιος Μπλέιζ Κιούπιτς [Blase J. Cupich] τῆς Παπικῆς ἀρχιεπισκοπῆς Σικάγου, ὁ μητροπολίτης Ναθαναὴλ καὶ ὁ «ἐπίσκοπος» Γέχιελ Κάρρυ [Yehiel Curry] τῆς συνόδου τῶν Εὐαγγελικῶν-Λουθηρανῶν μητροπολιτῶν Σικάγου. Μέσω διαδικτύου συμμετεῖχαν ὁ «ἐπίσκοπος» Τζέφρυ Λὶ [Jeffrey Lee] τῆς Ἐπισκοπικῆς «ἐκκλησίας» Σικάγου καὶ ὁ «ἐπίσκοπος» Σάλλυ Ντάικ [Sally Dyck] τῆς Ἑνωμένης «ἐκκλησίας» Μεθοδιστῶν Σικάγου. 

«Οἱ Χριστιανοὶ δὲν μποροῦν νὰ συγκεντρωθοῦν γιὰ προσευχὴ καὶ στήριξη ὅπως συνηθίζαμε νὰ κάνουμε στὶς ἐκκλησίες μας. Γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα θέλουμε νὰ ἀπευθύνουμε πρόσκληση σὲ ὅλους τους Χριστιανοὺς νὰ σταματήσουν γιὰ λίγο αὐτὴν τὴν ὥρα καὶ νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸν καθένα ποὺ χτυπήθηκε ἀπὸ αὐτὴν τὴν πανδημία.», δήλωσε ὁ καρδινάλιος Κιούπιτς ἀνοίγοντας τὴν τελετή……..πρὶν δώσει τὸν λόγο στον Μητροπολίτη Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος εἶπε: 
«Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, ἀγαπητοὶ φίλοι, ὁ Χριστὸς βρίσκεται ἀνάμεσά μας. Καθὼς συνεχίζουμε τὴν προσπάθειά μας νὰ μειώσουμε τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ κορωναϊοῦ στὴν κοινωνία, εἶναι σημαντικὸ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν εἶναι περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν. Πράγματι, οἱ θυσίες ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς πρώτους διασῶστες καὶ τοὺς ἰατρούς, ἡ φροντίδα καὶ ἡ παρηγοριὰ ποὺ προσέφεραν οἱ νοσηλευτὲς καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ πράξεις ἀγάπης καὶ ἐλέους τοῦ καθενός μας γιὰ τὸν πλησίον, μᾶς διδάσκουν ὅτι ἂν καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀπομόνωση μπορεῖ νὰ μᾶς χωρίζει γιὰ λίγο, ἐμεῖς παραμένουμε ἰσχυρὰ ἑνωμένοι ὡς μία τοπική, ἐθνικὴ καὶ παγκόσμια Χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ἐσᾶς καὶ τοὺς ἀγαπημένους σας.» 

Ὁ Εὐαγγελικὸς-Λουθηρανὸς «ἐπίσκοπος» Κάρρυ ἀκολούθησε λέγοντας: «Εἶμαι εὐγνώμων γιὰ αὐτὴ τὴν εὐκαιρία νὰ ἔλθω σὲ ἑνότητα γιὰ προσευχή. Εἴμαστε ὅλοι συνδεδεμένοι στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ …. Εἴμαστε ἕνα Σῶμα μὲ πολλὰ μέλη.» 

Ἔπειτα οἱ τρεῖς «ἐπίσκοποι» εἶπαν ὅλοι μαζὶ τὴν Κυριακὴ Προσευχή. 

Μετὰ τὸ Πάτερ Ἠμῶν ὁ καρδινάλιος Κιούπιτς τόνισε: «Δὲν εἴμαστε μόνοι μας σὲ αὐτό. Τὸ νὰ εἶσαι Χριστιανὸς σημαίνει ὅτι εἶσαι μέρος μίας κοινότητας τῆς πίστεως, εἶσαι μέρος ἑνὸς Σώματος». 

Οἱ τρεῖς «ἐπίσκοποι» εὐλόγησαν μετὰ ἀπὸ κοινοῦ, ἀπαγγέλλοντας στίχους τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Παρακολουθῆστε ὁλόκληρη τὴν τελετή:

3 σχόλια:

  1. Ακατανόητο πως άνθρωποι χωρίς στοιχειώδη ορθόδοξη εμπειρία έγιναν ιερείς και αρχιερείς. Όλα τα παραδίδουν στο βωμό του θεάματος της ψευδεπίγραφης αγαπητικότητας. Όταν αληθινά αγαπάς τον πλησίον δεν τον αναπαύεις με ψεύδη και βλακείες "... Είμαστε ένα σώμα με πολλά μέλη", αλλά τον νουθετείς για να διορθώσει το σφάλμα, να καθαρίσει το σαπρό, να αποβάλλει την κακοδοξία, να δει την αλήθεια. Να μη μιλήσουμε για ομολογία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΚΑΙ ΈΛΕΓΑ ΠΟΙΟ ΑΡΑΓΕ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΒΡΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΆΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΆ ΤΟΥ... ΑΥΤΟΣ ΑΛΉΘΕΙΑ ΔΕΝ ΛΈΕΙ ΠΟΤΈ. ΕΊΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ.
    ΈΤΣΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΡΉΚΕ ΕΥΚΑΙΡΊΑ Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΎΜΕ ΔΉΘΕΝ ΑΓΑΠΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΊ ΤΟ ΚΑΚΌ ΠΟΥ ΈΣΠΕΙΡΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΊ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΣ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.