8 Μαρ 2020

Ἑξαιρετικὸ ἄρθρο τῆς Sportime: Τελικά, ἡ Θεία Κοινωνία εὐθύνεται γιὰ ὅλα!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μάθατε τὰ τελευταία νέα; Ἐντοπίστηκε τὸ ἐπίκεντρό του προβλήματος, τῆς μετάδοσης καὶ ἐξάπλωσης τοῦ κορονοϊοῦ στὴν Ἑλλάδα… Διάσημοι εἰδικοὶ μαϊντανολόγοι – μπαρουφολόγοι ἀποφάνθηκαν : Γιὰ ὅλα φταίει τὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας!
Ὅλα τὰ δεινὰ ἐκεῖ κρύβονται! Τὸ κακὸ θὰ ἔρθει μέσα ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες! Ἄλλωστε ὅλες οἱ ἄλλες πηγὲς πιθανοῦ κινδύνου μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἔχουν περιοριστεῖ καὶ μᾶς ἔμεινε νὰ ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ τὴ λαβίδα τοῦ ἱερέα, ἔτσι δὲν εἶναι;
Αὐτὸ τὸ τόσο ἱερὸ (γιὰ μία τεράστια μερίδα ἀνθρώπων) μυστήριο, ταξίδεψε ἄθικτο καὶ ἀπαράλλακτο μέσα στὴν ἀδυσώπητη ροὴ δύο χιλιάδων χρόνων ἱστορίας, ἐπιβιώνοντας καὶ χαρίζοντας ἐλπίδα, μέσα ἀπὸ πολέμους, κατοχές, ἐπιδημίες καὶ καταστροφές.
Μέσα σὲ εἴκοσι αἰῶνες, κάτω ἀπὸ τὴ βαρυσήμαντη «σκιὰ» τοῦ δισκοπότηρου βρέθηκαν νὰ κοινωνοῦν μὲ δέος: αὐτοκράτορες, φιλόσοφοι, ὁπλαρχηγοὶ τῆς ἐπανάστασης, ἐπιστήμονες παγκόσμιας ἐμβέλειας, πρωθυπουργοί, μεγάλοι λογοτέχνες καὶ.... ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος καὶ ἀκόμα ἕνα ἀμέτρητο πλῆθος σημαντικῶν καὶ ἀκτινοβόλων προσωπικοτήτων.
Ὅμως ἡ ἱστορία μᾶς ἐπιφύλασσε κοσμογονικὲς ἐκπλήξεις. Δὲν τὰ εἴχαμε δεῖ ἀκόμα ὅλα. Ἔπρεπε νὰ φτάσουμε αἰσίως ἕως τὸ σωτήριον ἔτος 2020, γιὰ νὰ ἐμφανιστεῖ μία κυρία Ἀκρίτα καὶ νὰ ἀναρωτηθεῖ εἰρωνικὰ «ἂν ἔχει κοινωνήσει ὁ Πρωθυπουργός».
Ἔπρεπε νὰ γράψει τὸ χρονοκοντέρ: 20 αἰῶνες καὶ 20 χρόνια, γιὰ νὰ μιλήσει ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς, ἕνας κύριος Πολάκης καὶ νὰ ἀποκαλέσει «χριστιανοταλιμπᾶν», αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν πὼς ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ γίνει φορέας ἀσθενειῶν.
Ἔπρεπε νὰ παρουσιαστεῖ μία ἀφορμὴ ὅπως ἡ ἀπειλὴ ἐξάπλωσης τοῦ κορονοϊοῦ, γιὰ νὰ ξεράσουν ἀπὸ μέσα τους, τοὺς τόνους χολῆς ποὺ εἶχαν φυλαγμένους, τὰ διάφορα ψευτοπροοδευτικὰ τρόλς, σὲ τηλεόραση καὶ social media.
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ γράφουν ἱστορία καὶ μένουν σὲ αὐτὴ καὶ ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους ἡ ἱστορία τοὺς «γράφει» στὰ παλιά της τὰ παπούτσια…
Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἀπολύτως βασικά.
Τὸ νὰ εἰρωνεύεσαι ἢ νὰ χλευάζεις ἕνα μυστήριο, ποὺ γιὰ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ συμπολιτῶν σου, εἶναι ἱερό, δὲν εἶναι προοδευτισμός. Δὲν ἔχει καμία σημασία τὸ ὅτι δὲν πιστεύεις στὴ δύναμη τοῦ μυστηρίου. Τὸ νὰ μὴ σέβεσαι μία θρησκεία, ὁποιαδήποτε καὶ νὰ εἶναι αὐτή, εἶναι προϊὸν ἔλλειψης πολιτισμοῦ. Ἀκόμα χειρότερα, εἶναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ.
Ὑπάρχουν ἄρθρα τοῦ Συντάγματος ποὺ ἀπαγορεύουν τέτοια συμπεριφορὰ (ἄρθρο 199 περὶ καθύβρισης θρησκεύματος καὶ ἄρθρο 200 περὶ διατάραξης θρησκευτικῶν συναθροίσεων), ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ Σύνταγμα τὸ κατάντησαν κουρελόχαρτο, πρῶτοι οἱ πολιτικοί.
Γιὰ κάποιο «περίεργο» λόγο, ἀκόμα καὶ ὁ περιβόητος ἀντιρατσιστικὸς νόμος δὲν καλύπτει τὶς ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης θρησκείας, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε. Ὡς συνήθως ἔχουμε ἄλλα μέτρα καὶ ἄλλα σταθμὰ κατὰ περίπτωση.
Ἔτσι, ἔχουμε ἄλλες μορφὲς κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζονται ὡς μιάσματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὑπάρχει ἄφθονη ἀνοχὴ σὲ politically correct κοινωνικὸ ρατσισμὸ ἐναντίον τοῦ χριστιανισμοῦ… ἀλλὰ ἀκόμα καὶ trendy ρατσισμὸ τύπου Ἀκρίτα, ἀκολουθώντας τὸν ψευτοπροοδευτικὸ παλμὸ ποὺ ἀγαπᾶ νὰ εἰρωνεύεται ὁτιδήποτε θεωρεῖται ἱερὸ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.
Κοινωνικὴ κριτικὴ μὲ ρατσιστικὴ χροιά, ἀλλὰ πῶς; Ἐπιλεκτικά. Ἐπιτηδευμένα. Χωρὶς ἴχνος ἀντικειμενικότητας.
Τὸ πνεῦμα συγκαταβατικότητας, ἐλεύθερης σκέψης καὶ ἀνοχῆς, ποὺ χαρακτηρίζει τὴ ὥριμη στάση τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν, εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τοῦ ἀνοιχτὸ σὲ κριτική.
Γὶ αὐτὸ καὶ γίνεται εὔκολα, πεδίο φθηνοῦ κιτρινισμοῦ ἀπὸ τοὺς διάφορους ἐπιτήδειους.
Ὅμως δὲν βλέπουμε νὰ ἀσκοῦν κριτικὴ μὲ τὸ ἴδιο πάθος καὶ πρὸς ἄλλες θρησκεῖες… γιατί ἄραγε; Μήπως γιατί πολὺ ἁπλά, φοβοῦνται νὰ τὸ κάνουν;
Ἰσχυρίζονται πὼς ὁ ἰὸς θὰ μεταδοθεῖ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ δὲν βλέπουμε νὰ ἀσχολοῦνται καθόλου μὲ τὶς συναθροίσεις ποὺ γίνονται σὲ ἑκατοντάδες παράνομα τζαμιὰ ποὺ λειτουργοῦν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Συναθροίσεις σὲ ὑπόγεια καὶ ἡμιυπόγεια ὅπου εἶναι ἄγνωστο ἐὰν τηροῦνται ἔστω βασικοὶ κανόνες προφύλαξης καὶ ὑγιεινῆς.
Ὄχι. Μόνο οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες θὰ φέρουν τὸ κακό.
Ὅλως περιέργως, δὲν ἀκοῦμε ἀκόμα προτάσεις γιὰ νὰ περιοριστεῖ ἢ νὰ σταματήσει ἡ κίνηση σὲ σημεῖα ὅπου ρέει ζεστὸ χρῆμα, ὅπως τράπεζες, δημόσιες ὑπηρεσίες, μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, καταστήματα ἑστιάσεως καὶ καφετέριες, μουσεῖα, κινηματογράφους κ.α.
Γιὰ τὸν κορονοϊό, ἡ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ ἀποτελεῖ ἕναν κύριο καὶ ἄμεσο τρόπο μετάδοσης, ἴσως καὶ τὸν σημαντικότερο, σύμφωνα μὲ κάποια δημοσιεύματα. Δὲν εἴδαμε καμιὰ πρωτοβουλία στὸ νὰ κλείσουν οἱ οἶκοι ἀνοχῆς…
Ὄχι. Μόνο οἱ ἐκκλησίες θὰ φέρουν τὸ κακό.
Δὲν εἴδαμε παρόμοιες θερμὲς ἀντιδράσεις καὶ κριτικὴ στὰ social media, γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους ποὺ ἀψήφησαν τὴν ἀπαγόρευση τῶν καρναβαλιῶν καὶ βγῆκαν στοὺς δρόμους μαζικὰ νὰ διασκεδάσουν.
Ὄχι. Εἴπαμε μόνο οἱ ἐκκλησίες θὰ φέρουν τὸ κακό.
Μέχρι ὅμως νὰ ἔρθει τὸ «κακὸ» ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες.., καλὸ θὰ εἶναι κάποιοι νὰ κάνουν λίγη ἐξάσκηση στὶς τεχνικὲς ρίψης λάσπης καὶ στὴν χρησιμοποίηση προπαγάνδας ἔτσι ὥστε νὰ μοιάζει πιὸ φυσικὴ καὶ λιγότερο ἐπιτηδευμένη…
Ἔτσι μπορεῖ νὰ κερδίσουν καὶ κανέναν follower παραπάνω…
sportime

14 σχόλια:

 1. ....νὰ μιλήσει ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς, ἕνας κύριος Πολάκης καὶ νὰ ἀποκαλέσει «χριστιανοταλιμπᾶν»,...

  Ο κ. Πολάκης, αυτό το όνειδος της πολιτικής, ΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 14-7-17

  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

  1. ο κ. Πολάκης, εντελώς αυθαίρετα, επεξεργάστηκε τις αιτήσεις γιατρών και νοσηλευτών που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ για τον διαγωνισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ και αντικατέστησε τον κατάλογο επιτυχόντων που είχε εκδώσει η ειδική επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ με τον δικό του κατάλογο. ΖΟΥΓΚΛΑ 27-3-17
  2. Ο κ. Πολάκης πήρε καταναλωτικό δάνειο από μία μικρή κρατική τράπεζα -την τράπεζα Αττικής- το πρωτοφανές για τις εποχές που ζούμε ποσό των 100.000 ευρώ, τέτοιους καιρούς που οι τράπεζες παίρνουν μόνο από κατασχέσεις λογαριασμών ακόμα και 500 ευρώ, μέχρι και σπίτια του κόσμου και φυσικά δεν δίνουν ούτε ευρώ. iefimerida.gr
  3. «Σαχλαμαρόμαγκας»: Η «Εφημερίδα των Συντακτών» κάνει φέτες τον Πολάκη | iefimerida.gr. ΝΑΙ Η Εφημερίδα των Συντακτών !


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εκπληκτικο άρθρο! Συγχαρητήρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. δεν εχουμε καταλαβει το πιο σημαντικο..... για ολα φταιμε εμεις.... για τις αμαρτιες μας γινονται ολα.... το κακο προερχεται απο εμας ... οταν συνερθουμε απο την αμετανοησια μας τοτε το κακο θα χαθει.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Xριστου , είναι A σ υ λ λ η π τ ο για την A ν θ ρ ω π ι ν η λογική μ υ σ τ η ρ ι ο , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ εν ο μυαλό μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Xριστος , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Xριστου.

   Διαγραφή
  2. Eυαγγελιον Iωαννου15 Μαρτίου 2020 - 10:39 μ.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δώσω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο ύ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς .

   Διαγραφή
  3. Eυαγγελιον Iωαννου16 Μαρτίου 2020 - 1:19 π.μ.

   Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  4. Eυαγγελιον Iωαννου16 Μαρτίου 2020 - 1:27 π.μ.

   Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
 5. θαυμάσιο το άρθρο μου άνοιξε τα μάτια αν και μετάλαβα με λιγο φόβο χτες τώρα δεν φοβάμαι καθόλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ότι και να κάνετε ΑΘΕΟΙ και πάσης φύσεως σαχλοί και γελοίοι ενάντιοι της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ και των πιστών της, μια μικρή μειοψηφία θα είστε πάντα.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κάποτε ο απόστολος Πέτρος περπάτησε στο νερό για να συναντήσει τον Κύριο. Όταν προς στιγμήν ολιγοπίστησε άρχιζε να βουλιάζει, άπλωσε αμέσως το χέρι του στον Κύριο, ο οποίος τον έσωσε και τον ρώτησε "... γιατί ολιγοπίστησες;". Για τους πιστεύοντες δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος λοιπόν! Έχουν την άδεια να πατούν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού... Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Αλλά και αυτοί έχουν την εντολή "ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου...".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.