8 Μαρ 2020

Ἀρθρογράφος τῆς Καθημερινῆς: Ἐδῶ, ὁ Χριστὸς δὲν σώζει!

Σᾶς γράφαμε πρὸ καιροῦ γιὰ ἕνα προκλητικὸ καὶ ἀσεβὲς  ἄρθρο τῆς «Καθημερινῆς» ποὺ βάλλει κατὰ τοῦ Ἀβάτου του Ἁγίου Ὅρους! Τώρα ἡ ἐφημερίδα ἐπανέρχεται καὶ βλασφημεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας! Πάλαι ποτὲ ἡ Καθημερινὴ θεωροῦνταν σοβαρὴ ἐφημερίδα μὲ θέσεις ποὺ ἀγκάλιαζαν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία! Σήμερα ἔχει ἐπιδοθεῖ στὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν πιὸ στυγνῶν νεοποχίτικων θεωριῶν καὶ πάντα μὲ ὁδοδείκτη τὴν «πολιτικὴ ὀρθότητα»!

Γράφει ὁ Στέφανος Κασιμάτης
«Jesus saves», λέει τὸ αὐτοκόλλητο ποὺ βάζει στὸ αὐτοκίνητό του – συνήθως στὸν προφυλακτήρα – ὁ τυπικὸς «ἀναγεννημένος» χριστιανὸς στὶς ΗΠΑ. Ἀφότου ὅμως διαπιστώθηκε ὅτι οἱ 21 ἀπὸ τοὺς 24 Ἕλληνες τουρίστες ποὺ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους βρέθηκαν θετικοὶ στὸν κορωνοϊό, μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ βεβαιότητα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν σώζει ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Στὸ κάτω κάτω, στοὺς Ἁγίους Τόπους εἶχαν πάει αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὄχι σὲ ἕνα ὁποιοδήποτε μοναστήρι τῆς ἐπαρχίας! Ὑποτίθεται λοιπὸν ὅτι εἶχαν προμηθευθεῖ τὸν ὑψηλότερο βαθμὸ θεϊκῆς προστασίας. Πλὴν ὅμως!..
Προκαλεῖ τουλάχιστον ἀμηχανία ἡ προσπάθεια τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, τῆς κυβέρνησης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν σωματείων, νὰ ἀποφεύγουν τὸ ἐρώτημα τῆς μεταδοτικότητας τοῦ ἰοῦ μέσω τῆς θείας κοινωνίας στὶς ἐκκλησίες. Συμβαίνει αὐτό, ἐπειδὴ προφανῶς δὲν θέλουν νὰ... δυσαρεστήσουν τὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἡ ἐπιρροὴ δὲν εἶναι μόνον πολιτική, ἀλλὰ ἐκτείνεται βαθιὰ καὶ στὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα. Ὅταν, ὅμως, Ἀρχὲς καὶ εἰδικοὶ προειδοποιοῦν ὅτι ὁ ἰὸς μεταδίδεται ἀπὸ τὸ σάλιο, πόσο εἰδικὸς χρειάζεται νὰ εἶσαι γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖς τὸν κίνδυνο μετάδοσης ἀπὸ τὴ θεία κοινωνία; «Δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ». Ἦταν ἡ ἀπάντηση ποὺ ἄκουσα νὰ δίνει ἕνας (εὐλαβέστατος) γιατρός, ὅταν τοῦ ἐτέθη τὸ ἴδιο ἐρώτημα σὲ συνέντευξη. Μά, χρειάζεται νὰ ἀποδειχθεῖ;

Ὅταν κοτζὰμ Πατούλης ζητεῖ ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς νὰ ἐξετάσουν «τὴν ἀναστολὴ τῆς λειτουργίας σχολικῶν μονάδων καὶ πανεπιστημίων», ὅταν αὐτὸ συμβαίνει ἤδη σὲ τρεῖς νομοὺς (Ζάκυνθο, Ἠλεία, Ἀχαΐα), ὅπου κλείνουν κινηματογράφοι καὶ ἀπαγορεύονται δημόσιες συναθροίσεις, δὲν εἶναι τουλάχιστον ὑποκριτικὸ νὰ τηρεῖται αὐτὴ ἡ αἰδήμων σιωπὴ γιὰ τὴ θεία κοινωνία καὶ νὰ ἑξαιρεῖται ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ προληπτικὰ μέτρα; Τὸ θέμα ἀναδεικνύει ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ μάλιστα διὰ τοῦ ἀρχηγοῦ του, ἀλλὰ σὲ αὐτὴ τὴ μία περίπτωση ἔχει δίκιο. Πῶς νὰ τὸ κάνουμε; Ἀκόμη καὶ ἕνα χαλασμένο ρολόι δύο φορὲς τὴ μέρα θὰ δείχνει τὴν ὥρα σωστά.

Εἶναι δεδομένο τὸ χρέος τῆς κυβέρνησης ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία δὲν θέλει νὰ προστατεύσει (δὲν πιστεύει, ἀκριβέστερα, ὅτι πρέπει νὰ τοὺς προστατεύσει). Ἂν ὄχι γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο, ἐπειδὴ τὸ συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι τὸ πιὸ εὐάλωτο καὶ μὲ τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ θνησιμότητας ἀπὸ τὸν ἰό. Εἶναι γελοῖο πιὰ ἐν ἔτει 2020 νὰ φοβόμαστε νὰ ἀμφισβητήσουμε τὴν αὐθεντία τῆς θρησκείας, ὅταν ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ σταθμίζεται τὸ ἀγαθό της ἴδιας της ζωῆς. Ἂς ἔλθει ἡ κυβέρνηση σὲ μία συνεννόηση μὲ τὴν Ἐκκλησία. Λύσεις ὑπάρχουν σωρό. Θὰ μποροῦσαν, φέρ’ εἰπεῖν, οἱ ἐκκλησιαζόμενοι νὰ φέρνουν μαζί τους τὸ δικό τους κουταλάκι ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἀκόμη καλύτερο, εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ λατρέψει τὴν ἰδέα: νὰ ἀγοράζουν μίας χρήσεως κουταλάκια ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία! Εὐλογημένα κουταλάκια, ποὺ θὰ μποροῦν νὰ τὰ κρατοῦν μετὰ στὸ σπίτι. Καὶ –γιατί ὄχι;– θὰ μποροῦσαν νὰ φτιαχτοῦν καὶ πολὺ ὡραῖες συλλογὲς ἀπὸ αὐτά.

Ἂν ἡ κυβέρνηση ἀγνοήσει αὐτὴ τὴν ὑποχρέωσή της, ἐπειδὴ σιωπηρὰ παραχωρεῖ τὴν προτεραιότητα στὴν Ἐκκλησία, τότε ὁλόκληρη ἡ προσπάθεια, ποὺ μέχρι τώρα ἔχει ἐξελιχθεῖ πολὺ καλὰ γιὰ τὰ δεδομένα τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας, τινάζεται στὸν ἀέρα. Πολὺ ἁπλά, παύει νὰ ἔχει νόημα. Ἔτσι, ὅμως, δικαιώνονται ἐντέλει τὰ πλήθη στὴν Πάτρα, ποὺ ἀγνόησαν τὴν ἀπαγόρευση τῶν καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων. Στὴ στάση αὐτοῦ του πλήθους, βρίσκουμε τὰ χειρότερα στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα μας: ἀπόλυτη ἀδιαφορία στὴν ἀρχή, πλήρη πανικὸς στὴ συνέχεια. Ἂς μὴν τοὺς κακίζουμε ὅμως, γιατί αὐτοὶ κέρδισαν. Τὸ δικό τους πέρασε, ἐφόσον τὸ κράτος ἐκχωρεῖ τὴ θέση του στὴν Ἐκκλησία γιὰ ἕνα θέμα δημόσιας ὑγείας.
Πρόβλημα!
Ἔπειτα ἀπὸ τόσο καιρὸ καὶ μετὰ τὰ ὅσα ἔχω ἀκούσει, νομίζω ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ τὸ πῶ: Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ὅσο θαυμάσιες καὶ λαμπρὲς εἶναι οἱ σπουδὲς τῆς ὑφυπουργοῦ Δόμνας Μιχαηλίδου, τόσο ἀπαίσιοι εἶναι οἱ τρόποι της καὶ ὁ τρόπος ποὺ διοικεῖ. Ἡ πλευρὰ τῆς αὐτὴ ἐκδηλώνεται ἰδιαίτερα ἔναντί της νέας διοίκησης τοῦ ΕΚΚΑ (Ἐθνικὸ Κέντρο Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης: συντονίζει τὴν παροχὴ κοινωνικῆς πρόνοιας σὲ κοινωνικὲς ὁμάδες ποὺ βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης). Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΕΚΚΑ εἶναι ἕνα ἀξιόλογος, αὐτοδημιούργητος, νέος ἄνθρωπος καὶ πλαισιώνεται ἀπὸ ἕνα σοβαρὸ Δ.Σ. Ὡστόσο, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ συγκεκριμένου προσώπου δὲν ἦταν τῆς ἀρεσκείας τῆς κ. Μιχαηλίδου, ἐξ οὐ καὶ ὁ πόλεμος ἐναντίον του. Γιατί δὲν ξέρω πῶς ἀλλιῶς νὰ τὸ πῶ, ἂν ὄχι πόλεμο, ὅταν ἡ κ. Μιχαηλίδου καλεῖ ἐπειγόντως στὸ γραφεῖο τῆς τὸν πρόεδρο τοῦ ΕΚΚΑ, μὲ συνεργάτιδά του, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὸν ἀφήσει νὰ περιμένει στὸν προθάλαμο, χωρὶς ποτὲ νὰ τὸν συναντήσει, ὅσο ἐκείνη μιλάει μὲ τὴ συνεργάτιδά του. Ἐκτὸς δηλαδὴ ἂν εἶναι ἐρωτευμένη μαζί του καὶ τοῦ κάνει τέτοια καψόνια! Δὲν ξέρω κι ἐγὼ τί νὰ πῶ...

11 σχόλια:

 1. Καμιά έκπληξη για τον κ. Κασιμάτη αλλά ούτε και για την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
  Ο κ. Κασιμάτης έχει δηλώσει …. Αγγλικανός (εκτιμώ χλευαστικά).
  Με πιστούς βουλευτές εκδηλώνει αλλεργικό shock.
  O σκοτισμένος νους του δεν του επιτρέπει να αντιληφθεί ότι η ΑΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ξεπερνάει τις εμπειρίες του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΕΕΙΝΗ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΜΑΣΟΝΟΦΥΛΛΑΔΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. το ότι ο "κορωνοιος " μας ήρθε από τους Αγίους τόπους ,ειδικά εδώ στην Ελλάδα ,την κοιτίδα της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ πρέπει να μας προβληματίσει και να θυμηθούμε ..." τα σημεία του καιρού τα βλέπετε ,τα σημεία των καιρών δεν καταλαβαίνεται ..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χωρις χριστο ολα ειναι πλανη!! Το σωμα μας τρεφεται με φαγητο η ψυχη μας μονο με θεια κοινωνια. Γ.Ζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Xριστου , είναι A σ υ λ λ η π τ ο για την A ν θ ρ ω π ι ν η λογική μ υ σ τ η ρ ι ο , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aναγνωστες και αναγνώστριες του site , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Xριστου .

   Διαγραφή
 6. ΔΗΛ.ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
  ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΥΕΤΑΙ !
  ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΣΥΝΗΡΜΟΙ,ΕΞ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΙΣΤΩΝ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Υ.Γ.ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ,ΤΙ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ
  ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.