22 Μαρ 2020

Ὑπεραγία Θεοτόκε συγχώρεσέ μας, πόσα ψέματα σοῦ εἴπαμε καὶ χθές!!!

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀκολουθῶντας τὶς ὁδηγίες ποὺ ἔλαβε, ἀνακοίνωσε: «Εἴμαστε σὲ πόλεμο. Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἀόρατος ...».
Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικὸς λαὸς κλήθηκε νὰ κλείσει τὶς Ἐκκλησίες γιὰ νὰ προφυλαχθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν «ἐπιδημία» κι ἔτσι νὰ δεχθεῖ!!! ὅτι ὄχι μόνο ὁ ἁγιασμένος χῶρος τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ὅ,τι αὐτὴ περιέχει (ἅγιες εἰκόνες καὶ ἅγια λείψανα) ἀλλὰ καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκεκριμένα ἡ Θεία Εὐχαριστία μποροῦν νὰ μεταδώσουν τὸν ἐπικίνδυνο ἰό.
Ἡ λέξη ἐπιδημία εἶναι σὲ εἰσαγωγικά, γιατί ἁπλούστατα δὲν ὑπάρχει καμία σοβαρὴ ἐπιδημία πρὸς τὸ παρόν, ἀκόμα καὶ στὴν Ἰταλία, ποὺ κάθε μέρα πεθαίνουν ἀπὸ τὸν ἰὸ 500 ἄτομα (μὲ μέση ἡλικία τὰ 80 ἔτη) καὶ ἔχει πενταπλάσια καὶ πλέον θνησιμὀτητα ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη.
Μᾶς κρύβουν ὅτι ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες στὴν Ἰταλία κάθε μέρα πεθαίνουν 2.000 περίπου ἄνθρωποι (61 ἑκατομμύρια πληθυσμὸς μὲ ρυθμὸ θνησιμότητας -σύμφωνα μέ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα- 11 ἀσθενεῖς ἀνὰ 1.000 κατοίκους ἀνὰ ἔτος). Ἀλήθεια πόσο πιὸ φανερὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς κοροϊδεύουν!
Ἔτσι χθὲς οἱ «πιστοὶ» γιὰ πρώτη φορὰ ψάλαμε κατ' ἰδίαν τους Χαιρετισμοὺς στὴν Παναγία μας καὶ τῆς εἴπαμε, ἴσως χωρὶς νὰ... τὸ συνειδητοποιήσουμε, ἀρκετὰ ψέματα ποὺ τὴ λύπησαν ἀφάνταστα, ὅπως:

1.«Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον (χαῖρε τὸ ἀμυντήριο κατὰ τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν)», δηλαδὴ εἴπαμε ὅτι ἡ ἄμυνά μας ἐναντίον ἀοράτων ἐχθρῶν εἶναι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, δυστυχῶς ὅμως φοβηθήκαμε νὰ συγκεντρωθοῦμε στὸ σπίτι Της, διότι στὴν πραγματικότητα δὲν ἐννοοῦμε αὐτὸ ποὺ εἴπαμε..., συνεπῶς εἴπαμε ψέματα στὴν Παναγία.

2.Την ἀποκαλέσαμε «ἑτοίμη τῶν σὲ προστρεχόντων καὶ πάντων τῶν Χριστιανῶν τὸ καταφύγιον» ἀλλὰ γιὰ τὸν κορονοϊό μᾶλλον δὲν ἔχει πάρει ἀκόμα εἰδίκευση καὶ καλύτερα θὰ ἦταν νὰ ἀκούσουμε τοὺς εἰδικοὺς ἰατροὺς ποὺ ξέρουν...

3.Επίσης της εἴπαμε ὅτι εἶναι «ἡ τῶν ἀπηλπισμένων μόνη ἐλπίς» ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἐλπίζουμε ὅτι ἂν δὲν κάνουμε Θεῖες Λειτουργίες καὶ ἂν κλείσουμε τὶς Ἐκκλησίες, θὰ ἀντιμετωπίσουμε καλύτερα τὴν «ἐπιδημία»... καὶ ἐπίσης προσθέσαμε

4.«Χαῖρε δι' ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε δι' ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι· (χαῖρε, ἐσὺ ποὺ μὲ τὴ χάρη σου στήνονται τρόπαια· χαῖρε, ἐσὺ ποὺ μὲ τὴ δύναμή σου οἱ ἐχθροὶ συντρίβονται») ἀλλὰ καὶ πάλι μὲ τὸν κορονοΪό δὲν παίζουμε, ἂς κάνουμε ὅτι λένε οἱ «εἰδικοί'...

5.«Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον, δεξαμένη τὴν νῦν προσφοράν, ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας (Ὦ πανύμνητη Μητέρα, ποὺ γέννησες τῶν Ἁγίων ὅλων τὸν Ἁγιώτατο Λόγο· ἀφοῦ δέχτηκες αὐτὴ τὴν προσφορὰ τῆς δοξολογίας μας, φύλαξέ μας ὅλους ἀπὸ κάθε συμφορὰ)» ἀλλὰ γιὰ τὴ συγκεκριμένη τοῦ κορονοϊού νομίζουμε ὅτι μᾶλλον δὲν θὰ μποροῦσες...

6.«Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ' ὦς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. (Σ᾿ ἐσένα τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ ἀποδίδει ἡ Πόλη σοῦ τὴ νίκη καὶ σοῦ ἐκφράζει Θεοτόκε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες ποὺ λυτρώθηκε ἀπὸ τὶς συμφορές. Ἀλλὰ ἐσύ, ποὺ ἡ δύναμή σου εἶναι ἀκατανίκητη, σῶσε μὲ κι ἐμένα ἀπὸ κάθε εἴδους κίνδυνο, γιὰ νὰ σοῦ φωνάζω δυνατά· χαῖρε Νύμφη,Νύμφῃ ἀνύμφευτε)».

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μπορεῖ νὰ ἤσουν «Ὑπέρμαχος» καὶ ἀκατανίκητη, σήμερα ὅμως, μπορεῖ νὰ εἶσαι κουρασμένη... Ἄλλωστε πέρασαν τόσα χρόνια...

Γι' αὐτό, ἂς ἀκούσουμε τοὺς εἰδικοὺς ποὺ μᾶς λένε ὅτι μεταδίδεται ὁ κορονοϊός μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, γιὰ νὰ εἴμαστε σίγουροι...

Ε.Μ. ἰατρὸς

7 σχόλια:

 1. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
  Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
  Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
  Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Eυαγγελιον Iωαννου22 Μαρτίου 2020 - 11:01 μ.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αποκλειστικό: Στο Μαυροβούνιο έσπασαν τα μέτρα σε συνεργασία με τις αρχές και οι πιστοί εκκλησιάστηκαν σε απόσταση ασφαλείας.

  http://orthodoxathemata.blogspot.com/2020/03/blog-post_706.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 6. Ανάψτε τα Θυμιατήρια στα Σπίτια , να Μυρίσει η Ελλάδα , ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/36056-i-upourgiki-apofasi-gia-apagoreusi-leitourgion-einai-akuri-anupostasi-kai-antisuntagmatiki
  Άκυρη, ανυπόστατη και αντισυνταγματική η απόφαση για απαγόρευση των λειτουργιών.
  Και οι δεσποτάδες μας κοιμούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.