23 Μαρ 2020

Ψηφιακὴ παρακολούθηση κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα ὡς ἀπάντηση στὴν πανδημία;

Σὲ πρόσφατο ἄρθρο του στοὺς Financial Times (20/03/2020) μὲ τίτλο «Ὁ κόσμος μετὰ τὸν κορωνοϊὸ» ὁ ὑπερπροβεβλημένος παγκοσμίως Ἰσραηλινὸς Καθηγητὴς Ἱστορίας Yuval Noah Harari ἔρχεται νὰ συμπληρώσει τὰ ὅσα πρὸ ἡμερῶν εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας σχετικὰ μὲ τὴν δήλωση τοῦ Bill Gates περὶ ψηφιακῆς πιστοποίησης (δεῖτε ΕΔΩ) γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ παγκοσμίως!

Προλογικὰ ἐπισημαίνουμε ὅτι ὁ Harari τὰ τελευταία χρόνια χαίρει ἰδιαίτερης ἐκτίμησης ἀπὸ μέσα ἐνημέρωσης παγκοσμίου ἐμβέλειας, συμμετέχει στὰ πιὸ ξακουστὰ fora διεθνῶς καὶ θεωρεῖται ἀπὸ «συστημικὲς» φωνὲς ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους διανοητὲς τοῦ 21ου αἰώνα. Ὁ ἴδιος δημοσίως ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος ἐνῶ τὰ πολυδιαφημισμένα βιβλία του ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ δεκάδες γλῶσσες. Σὲ αὐτὰ μιλᾶ ἐπισταμένως γιὰ τὰ προσωπικὰ δεδομένα, τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη, τὶς πέμπτης γενιᾶς τεχνολογίες ἐπικοινωνιῶν (5G) καὶ τὸ διαδίκτυο τῶν πραγμάτων ὡς τεχνολογίες ποὺ θὰ κατακλύσουν τὴν ζωή μας τὰ ἑπόμενα χρόνια. Στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὑπερπροβάλλεται ἀπὸ συγκριμένα ΜΜΕ καὶ οἱ ἰδέες τοῦ ἀναπαράγονται πάλιν καὶ πολλάκις ἀπὸ πλείστους «πνευματικοὺς» ἀνθρώπους τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου. 
Στὸ ἐν λόγω ἄρθρο τοῦ ὁ Καθηγητὴς Ἱστορίας ἀναλύει δύο βασικές...
του σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀνακατατάξεις ποὺ συμβαίνουν σὲ κράτη καὶ κοινωνίες λόγω κορωνοϊού:

α) τὴν ψηφιακὴ βιομετρικὴ παρακολούθηση ὅλων τῶν πολιτῶν μὲ εἰδικὲς ὑποδόριες συσκευὲς (chip;;;) καὶ

β) τὴν ἐνίσχυση ἑνὸς διεθνοῦς ἑνοποιημένου σχεδιασμοῦ γιὰ ταχύτατες καὶ ἀποτελεσματικὲς διαδικασίες ἀντιμετώπισης κρίσεων.

Ἀρχικά, ἐπισημαίνει ὅτι μέτρα ποὺ τώρα λαμβάνονται προσωρινὰ ἀπὸ τὰ κράτη θὰ γίνουν μελλοντικὰ μόνιμο τμῆμα τῆς καθημερινότητάς μας καθὼς εἶναι στὴν φύση τῶν καταστάσεων ἀνάγκης νὰ ἐπιταχύνουν τὶς ἐξελίξεις καὶ ἀποφάσεις μεγάλης σημασίας ποὺ θὰ χρειαζόταν πολύχρονες διαβουλεύσεις λαμβάνονται πλέον σὲ λίγες ὧρες.

Σήμερα οἱ κυβερνήσεις μὲ τὴν χρήση πανταχοῦ παρόντων αἰσθητήρων καὶ πανίσχυρων ἀλγορίθμων μποροῦν νὰ κατοπτεύουν ψηφιακὰ τὶς κοινωνίες. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν Κίνα χρησιμοποιοῦνται πρωτοφανεῖς καὶ ἐξαιρετικὰ διεισδυτικὲς τεχνολογίες ὥστε νὰ δίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὴν θερμοκρασία σώματος καὶ τὴν ἐν γένει κατάσταση ὑγείας τῶν πολιτῶν καθὼς καὶ τὴν ἐποπτεία τῆς ἰχνηλάτησης τῶν ἐπαφῶν κάθε πολίτη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὸ Ἰσραὴλ ἡ ψηφιακὴ παρακολούθηση εἶναι πρωτόγνωρα ἐκτεταμένη μὲ τὴν χρήση τεχνολογιῶν ποὺ συνήθως ἐνεργοποιοῦνται ἀπὸ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ παρακολούθηση τρομοκρατῶν!

Ο Harari, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῆς Κίνας καὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἐπισημαίνει ὅτι ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια κυβερνήσεις ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ ἐταιρίες χρησιμοποιοῦν ὑπεσύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης γιὰ τὸν ἐντοπισμό, ἔλεγχο καὶ χειραγώγη τῶν ἀνθρώπων μόνο ποὺ τώρα λόγω τῆς κρίσης τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ ὑπάρξει μία ἀξιοσημείωση ἀλλαγή: περνᾶμε ἀπὸ τὴν ἐκτὸς σώματος παρακολούθηση στὴν κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα παρακολούθηση!

Παραδείγματος χάρην, μέχρι τώρα μποροῦσε ἡ κυβέρνηση κάθε κράτους νὰ παρακολουθήσει τί ἀκριβῶς «κλίκαρε» τὸ δάκτυλό μας στὴν ὀθόνη ἁφῆς τοῦ «ἔξυπνου» τηλεφώνου μας. Στὴν μετὰ τὸν κορωνοϊὸ ἐποχὴ ὁ Harari ἐπισημαίνει ὄτι το ἐνδιαφέρον τῶν κυβερνήσεων θὰ ἑστιαστεῖ ἀλλοῦ: στὴν ψηφιακὴ καταγραφὴ τῆς θερμοκρασίας τοῦ δακτύλου καὶ τῆς κυκλοφορίας τοῦ αἵματος κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.

Στὴ συνέχεια, ἀναφέρεται στὸ μελλοντικὸ σενάριο τὸ ὁποῖο θέλει ἡ κυβέρνηση νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ κάθε πολίτη νὰ φορᾶ βιομετρικὸ βραχιόλι, τὸ ὁποῖο θὰ καταγράφει ψηφιακὰ τὴν θερμοκρασία τοῦ σώματος καὶ τὸν καρδιακὸ παλμὸ σὲ εἰσοσιτετράωρη βάση. Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα θὰ συλλέγονται καὶ θὰ ἀναλύονται μὲ ἀλγορίθμους, ὥστε νὰ ἐξάγονται συμπεράσματα γιὰ τὸ ἂν ὁ πολίτης εἶναι ἄρρωστος πρὶν ἀκόμα τὸ καταλάβει ὁ ἴδιος ἐνῶ θὰ καταγράφεται ὁ τόπος μετακίνησης καὶ οἱ ἐπαφὲς μὲ ἄλλους ἀνθρώπους. Με βάση αὐτὰ τὰ ἀποθηκευμένα δεδομένα (θερμοκρασία σώματος, πίεση, καρδιακὸς παλμὸς) μπορεῖ μὲ μεγάλη εὐκολία νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα γιὰ τὰ βιούμενα συναισθήματα ἢ καταστάσεις ὅπως γιὰ τὸ πότε κάποιος γελᾶ, κλαίει, θυμώνει, ἔχει πυρετὸ ἢ βήχει!

Ἀκολούθως, προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα κάποιων ὅτι μία τόσο ἐκτεταμένη βιομετρικὴ κατόπτευση θὰ ἀποτελεῖ μόνον προσωρινὸ μέτρο στὸ πλαίσιο μέτρων ἐκτάκτου ἀνάγκης καὶ θὰ παύσει νὰ ἰσχύει κάποια στιγμὴ ὅταν παρέλθει ἡ κατάσταση ἀνάγκης. Ἀλλὰ ὁ καθηγητὴς ὑποστηρίζει ὅτι τὰ προσωρινὰ μέτρα ἔχουν μία κακὴ συνήθεια νὰ διαρκοῦν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὶς καταστάσεις ἀνάγκης, ἰδιαίτερα στὶς περιπτώσεις ὅταν ὑπάρχει στὸν ὁρίζοντα μία ἐνδεχόμενη μελλοντικὴ ἔκτακτη ἀνάγκη.

Ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι ἀντίθετος στὴν χρήση ὅλων αὐτῶν τῶν τεχνολογιῶν (“I am all in favour of monitoring my body temperature and blood pressure”) ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἐνισχύεται ὁ ρόλος τῶν κυβερνήσεων (σχόλιο: εἶναι ποτὲ αὐτὸ δυνατόν; Ἡ μαζικὴ σώρευση ἀπὸ τὰ κράτη δὲν τὰ ἐνισχύει καὶ δὲν ἀλλάζει τὶς ἰσορροπίες στὴ σχέση κράτους-πολίτη;). Καὶ συνεχίζει ὅτι ἂν καταγράφονταν ψηφιακὰ ἐπὶ 24ωρου βάσης ἡ ὑγεία του θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγξει καλύτερα τὴν συμπεριφορά του γιὰ τὴν προστασία τῶν συμπολιτῶν του καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγξει ἂν κυβέρνησή του τοῦ λέει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς πολιτικὲς ποῦ ἀκολουθοῦνται (;;;). Κατὰ τὴν ἄποψή του ἡ πλήρης ψηφιακῆς καταγραφὴ τῶν σωματικῶν μας λειτουργιῶν ἀποτελεῖ τὸν μοναδικὸ δρόμο γιὰ τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας (;;;) καὶ τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν.

Κοντὰ σὲ ὅλα τὰ ἀνωτέρω τὸ ἄρθρο τοῦ Harari καταλήγει μὲ τὴν πρόταση τοῦ ἴδιου γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς παγκόσμιου συνεκτικοῦ καὶ ἑνοποιημένου σχεδίου ἀντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Θεωρεῖ ὅτι τὸ δίλημμα θὰ εἶναι μεταξὺ «ἐθνικιστικῆς ἀπομόνωσης» καὶ «παγκόσμιας ἀλληλεγγύης» προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἔκτακτες περιστάσεις ὅπως μία οἰκονομικὴ κατάρρευση ἢ μία ἐπιδημία!

Αὐτὴ τὴν παγκόσμια συνεργασία τὴν προτείνει κυρίως στὸ πεδίο τῆς διεθνοῦς ροῆς καὶ ἀνταλλαγῆς τῶν πληροφοριῶν μεταξὺ τῶν κρατῶν βασισμένη στὸ «πνεῦμα τῆς παγκόσμιας συνεργασίας καὶ ἐμπιστοσύνης»! Ἐπιπλέον, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ διεθνὴς συνεργασία πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ στὸν χῶρο τῆς οἰκονομίας καθὼς θεωρεῖ ὅτι οἱ ἀνεξάρτητες οἰκονομικὲς πολιτικὲς τῶν ἐθνῶν-κρατῶν θὰ προκαλέσουν χάος καὶ θὰ βαθύνουν τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση! Ἐπιλογικὰ λέει ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ τρέχουσα παγκόσμια ἐπιδημία θὰ βοηθήσει τὴν ἀνθρωπότητα νὰ ἀντιληφθεῖ τὸν ὀξὺ κίνδυνο ποὺ προκαλεῖ ἡ διαίρεση τῆς παγκόσμιας κοινότητας. Ἂν ἐπιλέξουμε τὴν παγκόσμια ἀλληλεγγύη θὰ βγοῦμε κερδισμένοι ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀλλὰ κι ἀπὸ μελλοντικὲς ἐπιδημίες καὶ κρίσεις ποὺ πιθανότατα ἀπειλήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὸν 21ο αἰώνα.

Έχετε ἀκόμα ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί συμβαίνει μὲ πρόσχημα τὸν κορωνοϊό;; Οἱ ἴδιοι οἱ ἰνστρούχτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς τὸ ὁμολογοῦν: ἐπιζητοῦν τὴν ψηφιακὴ κατόπτευση κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα γιὰ ὅλους τους πολίτες παγκοσμίως καὶ ἐνίσχυση τῶν ἑνιαίων διαδικασιῶν παγκόσμιας διακυβέρνησης!

Τὸν τελευταῖο λόγο ὅμως τόν ἔχει ὁ Θεός! Μὲ θερμὴ Πίστη καὶ Ἐλπίδα σ’ Αὐτὸν θὰ ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία!
enromiosini

29 σχόλια:

 1. Πολύ ενδιαφέρον!

  Αυτοί που αποκοιμίζουν τον λαό, τα βλέπουν;

  Ορθόδοξος Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΕΘΟΔΟΞΕ ΡΩΜΙΕ....ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ.
   ΑΠΛΑ ΚΑΘΙΣΕ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕ ΕΡΓΑ κ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ''ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ''...
   ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΥΡΗ ΕΧΟΥΝ...
   ΤΟ ΜΗ ΧΕΙΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΝ....
   ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ...ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΣ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ κ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ κ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ...
   ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΛΑΤΗ ΕΛΕΓΑΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ...
   ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΝ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ...
   ΕΛΕΓΑΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΜΑΙ.ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.
   ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΠΩΣ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ κ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ κ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ.
   ΡΕ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΩ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΛΥ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΜΕ ΤΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΑΝΟΜΑ κ ΑΝΤΙΘΕΑ ΜΥΑΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ...
   ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑΣ κ ΚΟΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΤΟΥΣ.
   ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ.ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΗΣ ΑΝΤΙ ΟΙ ΄΄ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ΄΄ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ κ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΧΗΤΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΗΣ Ν.Τ.Π.
   Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  2. "Πολύτεκνε" εσύ να μην προκαλείς!
   Αρκετά τα έχεις μπερδεμένα στο μυαλό σου.
   Ο Ορθόδοξος Ρωμιός δεν προκαλεί, λέει την αλήθεια. Αν εσύ δεν γνωρίζεις πόσο μας αποκοιμίζουν μερικοί, μην μιλάς.
   Κάτσε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σου και αναπαύσου περισσότερο...

   Διαγραφή
  3. Την ίδια μούρη σίγουρα δεν έχουν όλοι. Η διαφορά τους είναι μεγάλη και φαίνεται από μακρυά. Οι εύκολες εξισώσεις των πάντων είναι άδικες και φέρνουν στο χειρότερο.
   Δεν μας ικανοποιούν και οι μεν και οι δε ναι, αλλ' όχι και ότι είναι το ίδιο.
   Το ίδιο δεν είναι σίγουρα και αυτό φαίνεται σε πολλά, φτάνει να προσέχεις και να παρατηρείς.

   Διαγραφή
  4. ΑΧΡΩΜΕ ΑΓΕΥΣΤΕ ΑΟΣΜΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΣΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ κ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ.
   ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΩ ΠΟΝΟ Κ ΕΝΟΧΛΩ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ.
   ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΥΡΗ.ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΑΝ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ κ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κ ΔΙΑΤΑΣΟΥΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ.
   ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΑΘΕΟΙ ΑΝΤΙΘΕΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ.
   ΑΝΤΕ ΒΡΕ κ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ Η ΤΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
   ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ;;;
   ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ;;;
   ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;;;
   ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΜΩΝΟΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΜΩΝΟΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΙΟ.ΔΙΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΥΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ κ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΙΓΕΣΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΤΕΛΙΣΑΝ κ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΒΑΛΑΝ
   ΟΤΑΝ ΛΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΕΙΣ κ ΠΩΣ.
   ....''ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΟΤΙ Η ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΑΡΩΣΤΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ''γερ.ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ.
   ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΛΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ η ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ παπα Γ.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ''Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ κ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ''ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 2001...
   Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  5. "Πολύτεκνε" που σου έφταιξε τώρα η ανωνυμία, ενώ και εσύ το ίδιο ανώνυμος είσαι!!
   Αλλά εκτός αυτού, φαίνεται δεν καταλαβαίνεις τί διαβάζεις και τα παρεξηγείς. Γράφεις ό,τι σου κατέβει, ό,τι άσχετο, ανάλογα με τον πόνο σου.
   Αχρωμος και άγευστος δεν είναι αυτός που εσύ δεν καταλαβαίνεις σωστά τί λέει.
   Εχεις σύγχυση.
   Γράφεις και απαντάς, σαν να σου είπαμε οτι σωστά τα κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Μα δεν σου είπαμε αυτό.
   Αλλά σου λέμε, άλλα καταλαβαίνεις, άλλα απαντάς...
   Πριν λίγες μερες έλεγες σε σχόλιο σου ότι δεν είσαι άξιος να κρίνεις κανένα και τώρα συνέχεια είσαι χαρακτηρισμούς ακόμα και εκείνους που δεν καταλαβαίνεις και παρεξηγείς...
   Θολούρα στο μυαλό έχεις "Πολύτεκνε "!! Μεγάλη θολούρα!!
   Καιρός να ξυπνήσεις!!!!

   Διαγραφή
  6. "Δεν μας ικανοποιούν και οι μεν και οι δε ναι, αλλ' όχι και ότι είναι το ίδιο. " Σχόλιο 2:29 μμ

   "Πολύτεκνε" διάβαζε καλύτερα πριν απαντήσεις για να μην γράφεις άδικα άλλα αντ' άλλων...

   Διαγραφή
  7. "Πολύτεκνε" δεν σου είπε κανείς ότι δεν είναι νεοεποχίτες και οι μεν και οι δε.
   Σου λένε ότι δεν είναι το ίδιο.
   Ο εθνομηδενισμός και η εκκλησιομαχία της ακρο-Αριστεράς δεν συγκρίνεται. Η ακρο-Αριστερά πάντα προπορευόταν με μεγάλη διαφορά.
   Πολλά τα παραδείγματα για όποιον προσέχει και παρατηρεί τα γεγονότα.

   Διαγραφή
  8. "ΦΩΝΑΖΑΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ...ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΣ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ κ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ κ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ..." (Πολύτεκνος)

   Ποιός και ποτέ συμφώνησε να γίνονται οι λιτανείες και οι Ναοί προεκλογικά κέντρα; Είσαι καλά; Ο,τι σου κατέβει γράφεις;
   Τί σχέση έχει αυτό με το σχόλιο του πρώτου σχολιαστή;
   Γιατί όλα τα γυρίζεις στα εκλογικά και θέλεις να μας πείσεις ότι η δική σου εκλογική προτίμηση είναι αυτή που φέρνει σωτηρία; Ουτοπικά πιθανόν να σκέφτεσαι και φέρει χειρότερα αποτελέσματα η επιλογή σου.
   Σύνελθε Πολύτεκνε και μην το πηγαίνεις συνέχεια στα εκλογικά και μάλιστα με τρόπο αφελή!!

   Διαγραφή
  9. ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ 9.32.
   Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΙΣΗ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ.
   ΑΠΛΑ ΔΙΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΥΣΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ κ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
   ΑΠΟ ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ ΕΩΣ ΑΚΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ν.Τ.Π.
   ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ κ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ κ ΚΥΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΕ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ κ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΝΥΓΗΡΗ ΑΠΟ ΥΠ.ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ...ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ.ΚΑΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑ κ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ;;;
   Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΙΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ.ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΙΤΕ ΤΖΙΦΡΑΣ ΕΙΤΑ ΚΟΥΛΗΣ ΕΙΤΕ ΓΚΑΠ η ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ κ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΩΡΩ ΧΡΕΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΚΡΙΤΙΚΗ.
   ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ 8,35.
   ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΔΕΛΦΕ ΠΩΣ ΑΝ κ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΒΛΑΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΞΕΡΑΜΕ;;;
   ΟΛΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ.ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟ ΖΗΛΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΛΛΑ κ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΟΝΤΟΣ ΠΟΝΗΡΙΑ.ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
   ΑΑΑ!!!ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ.ΟΤΑΝ ΕΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΡΩΜΙΟ ''ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ'' ΔΕΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑ ΑΣΤΕΙΕΥΟΜΕΝΟΣ κ ΦΙΛΟΦΡΩΝΟΝΤΑΣ.ΦΥΣΙΚΑ κ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ Ρ.ΟΔΙΠΟΡΙΚΟΥ.

   Διαγραφή
  10. ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ,ΑΤΕΚΝΟΙ,ΑΝΩΝΥΜΟΙ Κ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΛΩΝΕΤΕΕΕΕΕΕ;

   ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ. ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΚΑΒΟΥΝ ΤΟ ΛΑΚΟ ;
   ΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑ.

   Διαγραφή
  11. Αγαπητέ "Πολύτεκνε" δεν λέμε ότι οι νεοεποχίτες πολιτικοί όλων των χρωμάτων δεν θα βρουν ευκαιρία να κάνουν ο,τι νεοταξίτικες εντολές λάβουν. Δεν είπαμε αυτό.
   Χρόνια τώρα φέρνουν το ένα νεοεποχίτικο μέτρο μετά το άλλο, κόντρα στην Ελληνορθόδοξη ταυτότητα του Εθνους μας.
   Αλλο είπαμε. Οτι δεν προχωράνε όλοι με την ίδια θέρμη νεοεποχίτικη και δεν έχουν όλοι την ίδια στάση απέναντι στην Εκκλησία. Εχουν διαφορές όπως γράφεις και εσύ αν καλοπροσέξεις το 10:59 μμ σχόλιο σου.

   Διαγραφή
  12. Και κάτι ακόμα αγαπητέ "Πολύτεκνε". Δεν είπαμε να μην ασκήσεις κριτική στους πολιτικούς που γίνονται πολέμιοι της Εκκλησίας. Καλά κάνεις και ασκείς κριτική στους πολέμιους της Εκκλησίας ανεξαρτήτως χρώματος. Δεν διαφωνούμε καθόλου σ' αυτό.

   Διαγραφή
  13. 10:59 Ποιοι είναι οι Δεξιοί;

   Διαγραφή
  14. 2:59 πμ : Εννοεί τους νομιζόμενους Δεξιούς.

   Διαγραφή
 2. Ολα αυτα τα ωραια ..λογια..για την εμφυτευση του...microcip? Την παρακολουθηση...ολων των ανθρωπων.Αν αυτο ειναι σωστο ..να επιτρεπεται να βλεπουμε και να παρακολουθουμε ο ενας τον ...αλλο.Οχι μονο οι κυβερνησεις..αλλα ολοι..ολους...χωρις προσωπικα δεδομενα...τοτε αν θελουν ...ας γινει...αλλιως ειναι ηθικα παρονομο αυτοι να γνωριζουν για μας κι εμεις οχι για αυτους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παναγια μου α)χιλια ημαρτον β)τετοιο χαλι δεν εχω ξαναδει-ουτε ειχα φανταστει γ)δωσε ενα χαστουκι σ αυτους τους αντιχριστους που κυβερνου τον κοσμο κ εμας για χαρη των μικρων παιδιων σου κ μονον που ειναι αγγελουδια κ δ) ξανα χιλια ημαρτον.

  Τελος κ τω Θεω δοξα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (υπήρξε πνευματικό παιδί του μακαριστού Αγιορείτου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Φιλοθεΐτου, της Αριζόνας) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ.

  https://www.youtube.com/watch?v=IVNt9A1ZYdM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σκοπος τους ειναι ο ολοκληρωτικος ελεγχος-μειωσης ακομη και ελεγχο γεννησεων !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΟΥρα στις τράπεζες ακόμα και με τη λεγόμενη απαγόρευση της κυκλοφορίας!!!!
  https://www.enikos.gr/society/709444/koronoios-oura-exo-apo-trapeza-para-tis-apagorefseis-photo

  Εμάς γιατί δεν μας αφήνουν να πάμε στην (Αγία) Τράπεζα κατά τον ίδιο τρόπο;
  Μακάρι να αναλάβει κάποιος νομικός μια ομαδική προσφυγή για αντισυνταγματική αναστολή των θρησκευτικών ελευθεριών!!!

  Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και δεν πρόκειται να κάνουμε Πάσχα ακοινώνητοι.

  Κανάκη Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι δυνατόν να μην αναστείλουν την απόφαση για απαγόρευση των θείων Λειτουργιών τουλάχιστον για μεθαυριανή διπλή εορτή του Ευαγγελισμού και του 1821;
   Ούτε τουλάχιστον με μερικό κόσμο κάτω απο προφυλάξεις;

   Διαγραφή
 8. ΑΔΕΛΦΙΑ!!!
  ΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ;;;
  ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ κ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΑΙΤ ΕΙΚΟΝΕΣ.
  ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αποκαλυπτικοί καιροί όπως είπε και ο μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος στο τελευταίο του σημείωμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τί σημαίνει Νέα Εποχή
  ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  https://www.youtube.com/watch?v=O6UugLKAh_Y

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ακομη σε θεους και διαολους πιστευετε ρε παιδια;Μεγαλωσαμε για παραμυθακια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλανάσαι άπιστε Vagelis!!!
   Παραμυθάκια είναι της απιστίας τα παραμυθάκια!!!

   Δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, Ενας Θεός υπάρχει, ο Τριαδικός Θεός.

   Ελληνορθόδοξος

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.