22 Ιαν 2020

Ἀρθρογράφος προειδοποιεῖ: «Μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ ἀνοίξουμε ἄλλα θέματα μὲ βάση τὶς δικές μας ἀξίες. Γιὰ παράδειγμα, τὸ δικαίωμα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας νὰ ἐπισκεφθεῖ ὅποιο πόδι τῆς Χαλκιδικῆς θέλει»

Σχόλιο: Τόσο σκληρὰ καὶ ἀδίστακτα σκέφονται… Ἀλλὰ ποῦ νὰ καταλάβουν ὅτι τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας ἔχει τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ γιὰ Προστάτιδα; Οἱ ἀπειλητικὲς προειδοποιήσεις τῆς Νέας Ἐποχῆς ἁπλὰ φαντάζουν γελοῖες…

Γράφει ὁ ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ στὴν «Καθημερινὴ» (18.01.2020)
Τὰ δικαιώματα ἑνὸς ἀγέννητου μυαλοῦ
Πρὶν ἀπὸ περίπου δύο χρόνια, μέσα σὲ ἕνα βράδυ, ἐμφανίστηκαν κάτι περίεργα γκραφίτι στὸ χῶρο τοῦ ΟΑΚΑ μὲ ἀλλόκοτα μηνύματα κατὰ τῶν ἐκτρώσεων. Πολλοὺς μῆνες μετὰ ἦρθε ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο μίας "ἡμέρας ἀγέννητου παιδιοῦ", μετὰ τὸ ἐξώφυλλο ἀθλητικῆς ἐφημερίδας μὲ ψεύτικα στοιχεῖα γιὰ τὸ δῆθεν "πρόβλημα" τῶν ἐκτρώσεων καὶ μετὰ μία ἀντίστοιχη διαφήμιση μὲ παρόμοια ψεύτικα στοιχεῖα στοὺς σταθμοὺς μετρό.
Αὐτὴ ἡ συντονισμένη καμπάνια προωθεῖται ἀπὸ κάποιες χριστιανικὲς ἢ/καὶ παραχριστιανικὲς ὀργανώσεις (δὲν εἶμαι σίγουρος γιὰ τὸ δόκιμο ὁρισμὸ σὲ κάθε περίπτωση), καθὼς καὶ κάποιες ὀργανώσεις πολυτέκνων, ἐπίσης ἔντονα θρησκευτικῆς χροιᾶς. Ἡ καμπάνια, ὅπως μπορεῖ κάποιος εὔκολα νὰ διαπιστώσει διαβάζοντας τὰ ὑλικὰ ποὺ μοιράζουν καὶ δημοσιεύουν, εἶναι ἀρκετὰ ἀκραῖα ὡς πρὸς τὸ ἀντικείμενο καὶ τοὺς στόχους της. Ὁ σκοπός τους, ὅπως ἀναδεικνύεται μέσα ἀπὸ κείμενα γεμάτα ψεύτικα στοιχεῖα, συνήθως γραμμένα στὸ πολυτονικό, εἶναι ὅλες οἱ ἑλληνίδες νὰ κάνουν πάρα πολλὰ παιδιά, νὰ μὴν ἔχουν....

δικαίωμα νὰ κάνουν ἔκτρωση ἢ νὰ πάρουν διαζύγιο, νὰ μὴν ἐργάζονται, νὰ μὴν ἀντιμιλοῦν στοὺς ἄνδρες τους καὶ γενικὰ νὰ ζοῦν ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ ἔχουμε συνηθίσει στὸ δυτικὸ κόσμο μέχρι σήμερα. Εἶναι τόσο ἔντονη ἡ ζέση αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων νὰ ποῦνε στὶς γυναῖκες ἀκριβῶς πῶς πιστεύουν ὅτι πρέπει νὰ ζοῦν, μὲ λεπτομέρειες, ποὺ καμία ἔκπληξη δὲν προκαλεῖται ὅταν στὴ σελίδα τῶν ΔΣ τοὺς βλέπει κανεὶς σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀνδρικὰ ὀνόματα.
Τέλος πάντων, αὐτὲς οἱ ἀκραῖες ἰδέες ἔρχονται νὰ προστεθοῦν σὲ ἄλλες ποὺ ἀκούγονται ὁλοένα καὶ πιὸ συχνὰ καὶ δυνατὰ τελευταῖα στὸ δημόσιο διάλογο. Μὲ ἀφορμὴ τὸ μεταναστευτικό, τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἢ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσιφά, ἀλλὰ συχνὰ καὶ χωρὶς καμία ἀφορμή, ἀκούγονται ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀπόψεις ποὺ ἀπηχοῦν ἀξίες ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὶς ἀξίες μιᾶς σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς χώρας. Παλαβὲς θεωρίες συνομωσίας, ἀντισημιτισμός, μισογυνισμός, ρατσισμός, ὁ τρόμος μίας φανταστικῆς "εἰσβολῆς" μεταναστῶν πού, λέει, ἔρχονται νὰ ἀλλοιώσουν τὸν πολιτισμό μας, πολεμικὲς κραυγὲς ἐναντίων φανταστικῶν ἐχθρῶν στὴ γειτονιά μας, τέτοια πράγματα ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε ὅλο καὶ πιὸ συχνά. Εἶναι ἰδέες καὶ θέσεις ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων, τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τὴ λογικὴ ἢ καὶ τρέχουσες ἠθικὲς ἀξίες τῆς κοινωνίας, κάτι ποὺ βεβαίως εἶναι πιὸ θολὸ καὶ ρευστό. Ὁπωσδήποτε ὅμως αὐτὲς οἱ ἰδέες ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὴν ἀξιακὴ συνισταμένη τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Ἐξ' ὁρισμοῦ εὐδοκιμοῦσαν καὶ εὐδοκιμοῦν στὴν περιφέρεια τῆς κοινωνίας καὶ ἐκφράζονται μόνο ἀπὸ μικρὲς μειοψηφίες.
Ἀκόμα εἶναι πολὺ μικρὲς μειοψηφίες. Αὐτὲς οἱ ὁμάδες ποὺ ἀποκαλοῦν τὶς γυναῖκες δολοφόνους ἢ θέλουν νὰ εἰσβάλλουμε στὴν Ἀλβανία ἢ νὰ πνιγοῦμε τοὺς πρόσφυγες στὸ Αἰγαῖο εἶναι ἀμελητέες. Οἱ ἰδέες τους, μεμονωμένες, γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία εἶναι ἀποκρουστικές. Ἀπὸ μόνες τους εἶναι ἀσήμαντες. Ἡ ἀποστολή τους θὰ ἀποτύχει.
Καὶ μόνο τὸ ὅτι ἔχουν καταφέρει νὰ ἀκούγονται, ὅμως, δυσανάλογά του μεγέθους τους, εἶναι πρόβλημα. Πρόβλημα εἶναι, ἐπίσης, τὸ ὅτι ἕνα ὑπολογίσιμο μέρος τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ἄλλων συμμετεχόντων στὸ δημόσιο διάλογο εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀνεχτοῦν, ἕως καὶ νὰ υἱοθετήσουν τέτοιες ἰδέες στὸ δημόσιο διάλογο μὲ ἀντάλλαγμα ἀποδοχή, προβολὴ καὶ ψήφους. Ἔχω ἀκούσει μὲ τὰ αὐτάκια μου γνωστὸ καὶ προβεβλημένο πολιτικὸ νὰ ἀποκαλεῖ τὰ μέλη τέτοιων ὁμάδων "βλαμμένους". Τὰ χαϊδεύει τὰ αὐτιὰ τῶν “βλαμμένων”, ὅμως, ἀναπαράγει τὰ ψευδῆ τους νούμερα γιὰ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τοὺς μετανάστες δημόσια, ἐπειδὴ θέλει τὶς ψήφους τους. Δὲν συνειδητοποιεῖ (ἢ δὲν ἐνδιαφέρεται) γιὰ τὴ ζημιὰ ποὺ κάνει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο στὴν κοινωνία.
Οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι ἕνας λαὸς ποὺ πνιγεῖ τοὺς πρόσφυγες. Δὲν εἴμαστε μία κοινωνία ποὺ ἀναγκάζει τὶς γυναῖκες νὰ μείνουν στὸ σπίτι γιὰ νὰ γεννοβολᾶνε ὅσα παιδιὰ τοὺς παραγγείλουν οἱ ἄντρες τους. Ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ δὲν πιστεύει ὅτι γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου φταίει μία συνωμοσία τοῦ Σόρος καὶ τῶν Ἑβραίων. Ὁ λαός μας, ὅμως, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, ἀντιμετωπίζει προβλήματα καὶ δυσκολίες. Ἡ ἐμπιστοσύνη μας ἀπέναντι στοὺς θεσμοὺς ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη μεταξὺ μας δοκιμάζονται ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυσκολίες κάθε μέρα. Ἀπολαμβάνουμε τὸν τρόπο ζωῆς ποὺ ἔχουμε κατακτήσει καὶ πάνω σ’ αὐτὸν τακτοποιοῦμε τὶς ἠθικές μας προτεραιότητες καὶ τὰ ὅρια ποὺ ἀναγνωρίζουμε στὰ δικά μας δικαιώματα καὶ στὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων. Ἀλλὰ ἡ ἰσορροπία αὐτὴ εἶναι εὔθραυστη. Ἡ δημοκρατία, ἡ ἰσότητα, ἡ ἰσονομία, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ ἀνοχὴ καὶ ἡ συναδέλφωση εἶναι δύσκολες κατακτήσεις, εὐάλωτες. Μπορεῖ κανένα μέλος τῆς σιωπηρῆς μειοψηφίας νὰ μὴν ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴ γελοία καμπάνια τῶν ἀκτιβιστῶν τῆς πολυτεκνίας (!), ἀλλὰ ὅταν ἡ ἡ κακοφωνία τῶν ἀκραίων ἰδεῶν γίνεται ὁμοβροντία, ὅταν τὰ fake news καὶ ἡ συνομωσιολογία γίνονται μία ἐκκωφαντική, καθημερινὴ καταιγίδα, ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ σιγουριὰ πολλῶν μπορεῖ νὰ κλονιστοῦν. Αὐτὲς οἱ τοξικὲς ἰδέες, ὅσο γελοῖες κι ἂν εἶναι, πρέπει νὰ ἀπαντῶνται, ὄχι εὐθέως (αὐτό, ἴσα ἴσα, θὰ τοὺς ἔδινε μεγαλύτερη προβολή, ἕνα σφάλμα ποὺ ἐν μέρει κάνει καὶ αὐτὸ ἐδῶ τὸ κείμενο) ἀλλὰ μὲ μία ἄλλη ὁμοβροντία, μία ἄλλη καταιγίδα, ποὺ θὰ ὑπενθυμίζει γιατί ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ ἔχει κατακτήσει ἡ μειοψηφία σήμερα εἶναι σημαντικὸς καὶ καλύτερος, γιατί ἡ ἐλευθερία, ἡ ἰσότητα καὶ ὁ ἀλληλοσεβασμὸς εἶναι ἡ μόνες ἠθικὲς ἐπιλογές, παρ’ ὅλα τὰ προβλήματα καὶ τὶς δυσκολίες τῆς καθημερινότητας.
Καὶ τελικά. ἂν θέλουν αὐτοὶ νὰ ἀνοίγουν πρὸ πολλοῦ λυμένα θέματα μὲ ἄξονα τὶς δικές τους ἀξίες, ὅπως εἶναι τὸ δικαίωμά τους, μποροῦμε κι ἐμεῖς, ὅπως εἶναι δικαίωμά μας, νὰ ἀνοίξουμε ἄλλα θέματα μὲ βάση τὶς δικές μας ἀξίες. Γιὰ παράδειγμα, τὸ δικαίωμα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας νὰ ἐπισκεφθεῖ ὅποιο πόδι τῆς Χαλκιδικῆς θέλει.
kathimerini

17 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ) ΕΜΜΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΜΙΑΣ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗΣ (ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ) ΦΥΛΛΑΔΑΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι 4:31 μ.μ., χρειάζεται. Για να δουν μερικοί τι καθάρματα ψηφίζουν, πως τους εμπαίζουν, ποιους έχουμε απέναντί μας, και τι είναι η Ευρώπη και η Δύση, από τις οποίες δε λέμε να ξεκολλήσουμε.
   Και όσο και εμετικό κι αν είναι το κείμενο, λέει και κάποιες αλήθειες οι οποίες καλό θα ήταν να τις συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, είτε για να διορθωθούμε, είτε για να μην μας έρθει το εγκεφαλικό όταν ξυπνήσουμε κάποια μέρα σε μια άλλη "ελλάδα", ακόμα πιο ξένη από όσο είναι ήδη.

   Όσο για το περιβόλι της Παναγίας, όχι, δεν έχει πλέον την Παναγία για προστάτιδα. Μόνο μεμονωμένα κελιά και μια-δυο, το πολύ, μονές έχουν ορθόδοξες στάσεις στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Οι υπόλοιποι, έχουν ηγούμενους που συμπροσεύχονται με αιρετικούς, σχισματικούς και ιμάμηδες, ή ηγούμενους που είναι ανεκτικοί σε όλα τα ανίερα που γίνονται τριγύρω τους. Και ποια ήταν η αντίδραση των απλών μοναχών σε όλα αυτά; Ποια ήταν η αντίδραση στην Κολυμπάριο; Ποια η αντίδραση στους αιρετικούς της Ουκρανίας;

   Τι να κάνει η Παναγία; Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι τι αγαπάει η πλειοψηφία των σύγχρονων Αγιορειτών περισσότερο. Την Αλήθεια και την Παναγία ή τον βαρθολομαίο και την ήρεμη ζωή τους;

   Ας μην κάνω τον κόπο να ποστάρω λινκς που δείχνουν αγιορείτες να συμπροσεύχονται με παπικούς και ιμάμηδες. Ελπίζω πως τα έχετε δει ήδη. Αν όχι, ψάξτε στο google, αν το αντέχει το στομάχι σας.

   Απλά εύχομαι να υπάρχουν νέοι μοναχοί, όπως αυτούς τους λίγους γέροντες του Αγίου Όρους, που ελέγχουν τον παναιρετικό βαρθολομαίο και δεν δέχονται να τον φέρουν με το στόμα τους μπροστά στην Αγία Τράπεζα.

   Διαγραφή
 2. Πραγματικά εμετικό και τοξικό άρθρο!!!

  Σκέτη αηδία!!!

  Ελληνορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμετική κενολογία με άδικες κατηγορίες εις βάρος των χριστιανών η οποία δείχνει ότι ή ο αρθρογράφος δεν ανήκει στην κατηγορία έξυπνων πολιτικών ή το προσωπικό του συμφέρον βάζει πάνω από το συμφέρον της χώρας και των πολιτών.

   Διαγραφή
 3. “Δὲν εἴμαστε μία κοινωνία ποὺ ἀναγκάζει τὶς γυναῖκες νὰ μείνουν στὸ σπίτι γιὰ νὰ γεννοβολᾶνε ὅσα παιδιὰ τοὺς παραγγείλουν οἱ ἄντρες τους”.....

  Σαν να λέμε ότι ο εγγονός του Χίτλερ φόρεσε τη στολή του δημοκράτη και αναπτύσσει λογύδρια εμπρός στο καθρέφτη για να δει αν του πάνε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εδώ μια συνέντευξη του ιδίου για να καταλάβεις τι σημαίνει «τρικυμία εν κρανίω» η του να γράφεις άρθρα κατά παραγγελία .... https://www.liberal.gr/apopsi/thodoris-georgakopoulos-o-plithusmos-tis-choras-surriknonetai-kai-gernaei/268643

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπάρχουν Ορθόδοξοι και Ελληνες που αγοράζουν εφημερίδες με τέτοιο περιεχόμενο;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ορθόδοξοι και Έλληνες ψηφίζουν εδώ και χρόνια, ασταμάτητα, χωρίς καμμία λογική, χωρίς συναίσθηση του «εγκληματος» τα κόμματα που έφεραν και συντηρούν:

   - Τις εκτρώσεις.
   - Το αυτόματο διαζύγιο.
   - Τον πολιτικό γάμο.
   - Το σύμφωνο συμβίωσης.
   - Την ονομασία των Σκοπίων.
   - Την καταστροφή της Παιδείας.
   - Τα gay parade και την gay κουλτούρα γενικότερα.

   Γιατί απορείς; Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας!!!

   Διαγραφή
  2. "Ωραίος" "διάλογος" γίνεται με το κρύψιμο των κόσμιων σχολίων που έχουν διαφορετική άποψη...…!!!!

   Διαγραφή
  3. Γιατί κρύβετε τα κόσμια σχόλια;;;

   Διαγραφή
  4. Γιατί κρύβετε τα κόσμια σχόλια; Αν έχετε το δίκαιο και διαφωνείτε γράψτε απάντηση και αντικρούστε το! Διαφορετικά είναι σαν να παραδέχεστε ότι δεν έχετε δίκαιο και ούτε τί να απαντήσετε δεν έχετε... Αλλοίμονο όμως σ' όσους στηρίζουν το άδικο και κρύβονται πίσω απο το δάκτυλό τους...

   Διαγραφή
 6. Αγεννητο μυαλο αραγε ποιος εχει;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σταματήστε (όσοι ακόμη από σας το κάνετε) να αγοράζετε αυτήν τη βρομοφυλλάδα και ενημερώστε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Αυτά που γράφει ο κύριος αυτός να τα πει στους ισλαμολάγνους, όχι στους ορθόδοξους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αρθρο για την χωματερή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ,ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ,ΔΕΝ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
  ΟΝΤΩΣ,ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΟΛΟΥ,ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΜΕ....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πολύ σωστή η ατάκα αδερφή.

  Άντε να ανοίξουμε
  κανά παράθυρο

  πριν γίνουμε τυφλοπόντικες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.