18 Οκτ 2019

Πανηγυρίζουν Φανάρι, Ἐπιφάνιος, Ποροσένκο, Βατικανό, ΗΠΑ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς εἰσήγησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου νὰ ἀναγνωρισθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας πανηγυρίζουν ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Προκαθήμενος τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος, ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο, γνωστὸς γιὰ τὸν λαϊκισμὸ καὶ τὸν ἐθνικισμό του, τὸ Βατικανὸ καὶ οἱ ΗΠΑ.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τὴν Κυριακὴ 13 Ὀκτωβρίου, τὴν ἑπόμενη δηλαδὴ ἡμέρα τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισε «ἱστορική», στὴν ὁμιλία του στὸ Φανάρι ἔδειξε ἰδιαίτερα εὐτυχής. Εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Σήμερα θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ κ. Γενικὸς Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας (σημ. γρ. Ἦταν παρὼν) ὅπως καὶ ὅλοι μας ἰδιαιτέρως εὐτυχὴς διότι, ὅπως γνωρίζετε, ἀδελφοί, χθὲς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε μία ἱστορικὴ ἀπόφαση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀφ’ ἑνὸς ἀναγνωρίζεται καὶ ἐπιβεβαιοῦται τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, νὰ ἀπονέμει τὰ Αὐτοκέφαλα ἐκεῖ ὅπου....

παρίσταται ἀνάγκη, καὶ ἀφ’ ἑτέρου, κατὰ συνέπειαν, καὶ ἐπὶ τὴ βάσει αὐτοῦ το δικαιώματος τοῦ Πατριαρχείου μας, ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὸ Αὐτοκέφαλον ποὺ ἔδωσε τὸ Πατριαρχεῖο μας, πρὸ μηνῶν, εἰς τὴν νεοπαγῆ Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας».
Ὁ Ἐπιφάνιος, προκαθήμενος τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας, τῶν ὁποίων ἀναγνώρισε τὸ αὐτοκέφαλο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἀκολούθησε μόνη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἀπέστειλε ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόφαση ἐπιστολὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, στὴν ὁποία ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ τοῦ δίδει τὴν ὑπόσχεση ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ τοῦ ἐκφράσει τὰ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ στὸ πρόσωπό του.
Ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο, ὁ ὁποῖος, μὲ τὴν σύμπραξη τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εἶναι ὁ ἀρχιτέκτων ὅλης αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνωμαλίας ὄχι μόνο στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία, ἔγραψε στὴ σελίδα του στὸ facebook γιὰ τὰ «θαυμάσια καὶ ἐμπνευσμένα νέα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα» καὶ πὼς «δέχεται εὐχαρίστως αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας μὲ εὐγνωμοσύνη». Φυσικὰ εὐχαριστεῖ καὶ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, γιὰ τὴν ὑποστήριξή του καὶ τὴν «ἄοκνη προσπάθειά του στὴν ὑποστήριξη τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίσης ἐξέφρασε τὴν πεποίθηση ὅτι μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰ ἀναγνωρίσουν τοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας. Σημειώνεται ὅτι ὁ Ποροσένκο λαμβάνει τὴ Θεία Κοινωνία τόσο ἀπὸ τοὺς σχισματικούς, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας.
Τὰ ἐνημερωτικὰ μέσα τοῦ Βατικανοῦ ἐπίσης πρόβαλαν τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικοὺς καὶ καθηρημένους κληρικοὺς τῆς Οὐκρανίας καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὸ γεγονός. Τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων τοῦ Βατικανοῦ «Asianews» τόνισε ὅτι «μόνον ἑπτὰ ἐπίσκοποι ζήτησαν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ καθυστερήσει ἡ ἀπόφαση, ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία τῆς Ἑλληνικῆς Συνόδου ἀποφάσισε νὰ ὑποστηρίξει τὴν Οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία» καὶ πρόσθεσε ὅτι ἔτσι «ὑποστήριξε τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς τοῦ μόνου ποὺ μπορεῖ νὰ προσδιορίσει τὴ νομιμότητα τοῦ στάτους τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν». Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ αὐτὴν τὴν παποσύνη προωθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μὲ τὴν θερμὴ συνεργασία τοῦ Φαναρίου.
Ἡ γαλλικὴ καθολικὴ ἐφημερίδα “La Croix” ἀφοῦ ἀναφέρει μὲ ἱκανοποίηση τὸ γεγονὸς ἐκφράζει τὴν πεποίθηση ὅτι καὶ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν δρόμο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἐπισημαίνει κιόλας πὼς αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδεινώσει ἀκόμη περισσότερο τὶς σχέσεις τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας.
Ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Μάϊκ Πομπέο ἔχει χαρακτηρίσει «ἱστορικὸ ἐπίτευγμα» τὴν ἀπόδοση τῆς Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὸ Φανάρι στοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας. Καὶ ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα Τζέφρι Πάϊατ ἔχει ἐκφράσει τὴν ὑποστήριξή του στὴν προώθηση τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Μάλιστα τὸν περασμένο Μάϊο συνόδευσε τὸν κ. Μπράουμπαγκ, πρέσβυ τῶν ΗΠΑ γιὰ ζητήματα θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς Οὐάσινγκτον, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, μὲ τὸν ὁποῖο συζήτησαν καὶ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Ὁ κ. Μπράουμπαγκ εἶχε προηγουμένως ἐπισκεφθεῖ τὸν Πάπα στὸ Βατικανό.
Ἐκ τῶν ἀντιδράσεων Βατικανοῦ, ΗΠΑ, Ποροσένκο μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ ὁ ἀντικειμενικὸς παρατηρητὴς ὅτι τὰ νήματα γιὰ τὸ αὐτοκέφαλο τῶν σχισματικῶν της Οὐκρανίας ἐκίνησαν ὅσοι ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ καὶ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ πολεμοῦν τὴ Ρωσία καὶ ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν ἀντιπαράθεση ὡς κατάλληλα ἐργαλεῖα χρησιμοποιοῦνται τὸ Φανάρι καί, τώρα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Φυσικὰ ὑπῆρξαν καὶ ἀρνητικὰ δημοσιεύματα. Τὸ προσκείμενο στὸ Βατικανὸ ἑλβετικὸ ΜΜΕ «Echo» σημείωσε: «Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τὴν Αὐτοκεφαλία παρὰ τὶς προειδοποιήσεις 2000 κληρικῶν καὶ λαϊκῶν» καὶ πρόσθεσε πὼς « ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν συγκεντρώνει παρὰ μία χούφτα ἐνοριῶν, ἐνῶ τὸ πολὺ μεγάλο μέρος τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν μένουν πιστοὶ στὴν παραδοσιακὴ Ἐκκλησία καὶ στὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο». Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι πλὴν τῆς Ἑλλάδος «οὐδεμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν Ἐθνικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τὴν ὁποία προώθησε ὁ πρώην Πρόεδρος Ποροσένκο».
Ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τὰ προσκείμενα στὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο καὶ τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἡ ἰστοσελίδα «Orthodoxologie» ἐπαινεῖ καὶ ἔχει καὶ φωτογραφίες τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀνοικτὰ διαφώνησαν μὲ τὴν πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ ζήτησαν νὰ ἀναβληθεῖ ἡ ἀπόφασή του νὰ δοθεῖ ἡ Αὐτοκεφαλία στοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας. Συγκεκριμένα παρατίθενται οἱ φωτογραφίες τῶν Μητροπολιτῶν Καρυστίας, Ἠλείας, Δρυινουπόλεως καὶ Κονίτσης, Πειραιῶς, Νέας Σμύρνης, Καισαριανῆς, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Κερκύρας, Κυθήρων καὶ Μεσογαίας.
Τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Interfax – Religion ἀναφέρει ὅτι ἐντός του φθινοπώρου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας θὰ ἀποτιμήσει τὴν κατάσταση, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικολάϊ Μπαλασόφ, ἀντιπρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας δήλωσε σχετικά: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ ἐκτιμήσει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῆς γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο καὶ γιὰ τὶς διαθρησκειακὲς σχέσεις».

3 σχόλια:

 1. Δεν μπορούν να μας αναγκάσουν να αποδεχτούμε σχισματικούς και αιρετικούς σε βάρος των ορθόδοξων αδελφών μας και του Μητροπολίτη Ονούφριου. Κατά τον ίδιο τρόπο που δεν αποδεχτήκαμε την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου. Αν θέλουν να πάρουν μεταγραφή στο βατικανό, ας το κάνουν. Εμείς, θέλουμε να εξακολουθούμε να ανήκουμε στην ίδια εκκλησία με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά κι ένα σωρό άλλους αγίους και αληθινούς πατέρες της εκκλησίας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν καθαιρεθούν όσοι τους αναγνώρισαν και συλλειτούργησαν μαζί τους, εμμέσως πλην σαφώς τους αναγνωρίσαμε.

   Διαγραφή
 2. Εζήλωσαν φαίνεται

  του ταλαίπωρου
  Τσίπρα

  τα μεγαλεια
  και τη δόξα.

  Ας τη χαρούν
  λοιπόν

  κι ο Θεός να μας
  φυλάει γιατί ξαναγύρισαν

  φαίνεται

  οι μέρες

  των γενίτσαρων,

  μόνο που τώρα θάναι

  ...ε π ι λ ο γ ή μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.