2 Οκτ 2019

Ἅλωσις «ἐκ τῶν ἔσω» μέ ἄοπλη εἰσβολή

Ὁ Κουμουτσάκος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς δημάρχους νά δεχθοῦν χιλιάδες μετανάστες
Τό προσφυγικό - μεταναστευτικό εἰσέρχεται πλέον σέ δεύτερη φάση ὀξύνσεως, μέ τήν Εὐρώπη νά παρακολουθεῖ παράλυτη λόγω τῶν ἰσορροπιῶν της τήν εἰσβολή χιλιάδων παρανόμων μεταναστῶν ἀπό τό Ἀφγανιστάν, τό Κονγκό καί ἄλλες χῶρες στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν εὐρωπαϊκή ἐπικράτεια. Ἡ κατάστασις στήν Μόρια ἐκτονώθηκε χθές παρά τά δραματικά γεγονότα πού κόστισαν τήν ζωή σέ μία μάνα καί ἕνα παιδί, ὡστόσο τό πρόβλημα εἶναι ὑπαρκτό, καί ἀκόμη καί μετριοπαθεῖς ἀναλυτές καί πολιτικοί ἔχουν ἀρχίσει καί ξανασκέπτονται τήν πολιτική τοῦ Σαλβίνι. Οἱ ἑλληνικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν συλλέγουν αὐτό τόν καιρό ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικές πληροφορίες ἀπό τήν ἀντίπεραν ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Τήν ὥρα πού ὁ Ἐρντογάν δέχεται τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέ κολακεῖες καί σχόλια γιά τόν πατέρα του...
Κωνσταντῖνο καί τήν συμβολή του στήν ἑλληνοτουρκική προσέγγιση, τήν ἴδια ὥρα μέ ἀνατολιτική πονηριά σπρώχνει χιλιάδες παρανόμους μετανάστες στά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί στήν ἑλληνική ἐνδοχώρα, πραγματοποιώντας μία ἀθόρυβη ἄοπλη εἰσβολή. Μέ στόχο τήν ἅλωση τῆς χώρας «ἐκ τῶν ἔσω». 

Εἶναι δέ τέτοια ἡ ἔντασις τοῦ προβλήματος, ὥστε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἀφιερώνει τά 2/3 τοῦ χρόνου του κάθε μέρα στό προσφυγικό, ἐνῶ τήν διαχείριση τῆς Ἀστυνομίας τήν ἔχει ἀναθέσει στόν ὑφυπουργό Λευτέρη Οἰκονόμου. Ὁ ἴδιος παρεμβαίνει ἐπιτελικῶς. Συμφώνως πρός ἀνωτάτη πηγή τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως, τό 70 τοῖς ἑκατό τῶν παρανόμων μεταναστῶν εἶναι Ἀφγανοί, ἐνῶ στίς τάξεις τους διεισδύουν –ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἔχει κάνει συλλήψεις– ἀκόμη καί τζιχαντιστές.

Τά πράγματα κρέμονται σέ μία κλωστή. Πολύ δέ περισσότερο τώρα πού μελετᾶται νά δημιουργηθοῦν δομές φιλοξενίας πέραν τῶν γνωστῶν (Σκαραμαγκᾶς, Σχιστό, Ἐλαιών, Λαύριο κ.λπ.) μέσα στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Ἤδη εἶναι ἕτοιμη ἡ δομή τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μεταναστεύσεως στήν ὁδό Ἀχαρνῶν κοντά στήν Πλατεῖα Βάθη, προκειμένου νά φιλοξενήσει οἰκογένειες προσφύγων καί μεταναστῶν σέ ἀνθρώπινες συνθῆκες (διαθέτει ὑποδομές γιά τήν διαβίωση ὅπως κουζίνες κ.λπ.). Ἡ μεταφορά τοῦ προβλήματος ἀπό τά κανάλια στήν κοινωνία, ἡ ὁποία δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀλλάξει τό προφίλ κάθε περιοχῆς καί νά μοιάζουν μέ Ἰσλαμαμπάντ ὁλόκληρα οἰκοδομικά τετράγωνα, εἶναι θέμα χρόνου νά συμβεῖ. Ἀνώτατες πηγές τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως ἀνέφεραν πρός τήν «Ἑστία» «πώς κάτι πρέπει νά κάνουμε», καί προσέθεσαν:

«Εἴτε νά ἀπαιτήσουμε τήν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη μέ τήν ἀναστολή τῆς Συνθήκης Σένγκεν στίς χῶρες τοῦ Βίζεγκραντ, εἴτε νά καλέσουμε ἐκπροσώπους τῆς ΕΕ καί νά σφραγίσουμε ἀπό κοινοῦ τά σύνορα στό Αἰγαῖο καί τόν Ἕβρο, ἀκόμη καί ἄν αὐτό σημαίνει ἀπωθήσεις, εἴτε νά στέλνουμε τούς μετανάστες σέ ἕνα νησί κατά τό μοντέλο τῆς Αὐστραλίας, μέχρι νά ἐξεταστεῖ ἡ αἴτηση τοῦ ἀσύλου τους».

Ἡ τελευταία ἐκδοχή ἀναφέρεται καθ’ ὑπερβολήν, γιά νά καταδειχθεῖ τό μέγεθος τοῦ προβλήματος πού καλεῖται νά διαχειρισθεῖ ἡ Κυβέρνησις. Στό σημεῖο πού ἔφθασαν τά πράγματα, δογματισμοί δέν νοοῦνται. Ὅταν μετανάστες ἀπό ἕνα γενικώτερο μῖσος γιά τήν Δύση ἀνάβουν φωτιές ἀδιαφορώντας γιά τίς ζωές ὁμοεθνῶν τους στήν Μόρια ἤ τρελλοί Μολδαβοί διακινητές θέτουν σέ δοκιμασία τήν σωματική ἀκεραιότητα Ἑλλήνων ὁδηγῶν μέσα στόν ἀστικό ἱστό, ἡ ἔκρηξις δέν θά ἀργήσει. Καί αὐτήν τήν φορά δέν θά ὑπάρχει καί Χρυσή Αὐγή γιά νά τήν «χρεωθεῖ».

Τήν ἴδια στιγμή αἴσθηση ἔχει προκαλέσει ἡ τοποθέτησις τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ Γιώργου Κουμουτσάκου, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τούς δημάρχους τῆς ἐνδοχώρας τούς ζήτησε νά ἐπιδείξουν «ἐθνική ἀλληλεγγύη» καί νά δεχθοῦν χιλιάδες ἐγκλωβισμένους μετανάστες ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Συνέδεσε δέ τήν μετακίνηση τῶν μεταναστῶν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα μέ τήν «ἀλληλεγγύη» πού θέλουμε ὡς Ἕλληνες νά ἐπιδείξουν καί τά εὐρωπαϊκά κράτη. 

«Ὅλη ἡ ἑλληνική κοινωνία, ἡ Κυβέρνησις, οἱ πολῖτες, τά κόμματα, τί ζητοῦν καί ἀπαιτοῦν σωστά ἀπό τούς Εὐρωπαίους; Νά δείξουν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη. Ζητοῦμε ἀπό ἕναν Γερμανό δήμαρχο νά πάρει 200 μετανάστες ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μπορεῖ κανείς στό ἐξωτερικό νά καταλάβει ὅταν θέσουμε τό ζήτημα εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης ἐμεῖς ἐδῶ νά μήν δείχνουμε ἐθνική ἀλληλεγγύη;» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ ὑπουργός. Προσέθεσε δέ ὅτι ἀπό τούς Περιφερειάρχες στούς ὁποίους ἔχει θέσει τό ζήτημα, ἔχει λάβει ἀπαντήσεις συνεργασίας καί κατανοήσεως τοῦ προβλήματος, χωρίς ὅμως νά προβεῖ σέ περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Τέλος, παρετήρησε ὅτι ἡ πλειονότης ἐκείνων πού κατακλύζουν τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου δέν προέρχεται ἀπό τήν Συρία, ἀλλά ἀπό τήν Ἀφρική, τό Ἀφγανιστάν καί τόν Πακιστάν, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν «προφίλ πρόσφυγα, ἀλλά μετανάστη». Διεβεβαίωσε πάντως ὅτι ἡ νέα πολιτική θά σέβεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά θά προασπίζει καί τό αἴσθημα ἀσφαλείας τῶν Ἑλλήνων.

17 σχόλια:

 1. Εἴδησις: "μελετᾶται νά δημιουργηθοῦν δομές φιλοξενίας πέραν τῶν γνωστῶν (Σκαραμαγκᾶς, Σχιστό, Ἐλαιών, Λαύριο κ.λπ.) μέσα στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν."

  Ὑπῆρξα μετανάστης (στήν Αὐστραλία) καί γνωρίζω τήν διαδικασίαν, ὅταν βεβαίως πρόκειται διά μίαν σοβαράν χώραν μέ ἡγέτας πού πασχίζουν διά τήν εὐημερίαν της καί ὄχι πῶς νά τήν ξεπουλήσουν στούς ἐχθρούς της! Σοῦ ζητοῦν, λοιπόν, πολλά χαρτιά μεταφρασμένα ἐπισήμως, ἀπό ἀπολυτήριον Δημοτικοῦ μέχρι καί πρόσφατον ἀντίγραφον ποινικοῦ μητρώου καί αὐτά ἀφοῦ ἔχεις γίνει ἤδη δεκτός γιά ἐργασία ἀπό κάποιον ὀργανισμόν. Συνεπῶς, ἀπό ποῦ προκύπτει ὅτι ἐμεῖς πρέπει νά παραδώσουμε τήν χώραν σέ ὀρδές ἀγνώστων Ἀφγανῶν, Πακιστανῶν κ.ἄ. Ἡ μόνη ἐξήγησις τοῦ φαινομένου εἶναι ὅτι οἱ κυβερνῶντες, ἐν συνεννοήσει μέ τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, τήν παραδίδουν ἀμαχητί σ' αὐτούς! Ἐσχάτη Προδοσία! Ὑπάρχει Εἰσαγγελεύς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οσο ο ελληνας μενει στην αμετανοησια οι ορδες θα γινονται πιο πυκνες!!! η χωρα θα αλωθει εντελως .... μονο με την μετανοια μας θα εχουμε αποτελεσμα.... η ορθοδοξια αυτη τη στιγμη διωκεται βαναυσα και κανενας δεν μιλαει.... οι εκλλησιες αδειες ... τα θρησκευτικα στα σχολεια μονο για Χριστο δεν μιλανε ... τζαμι στο βοτανικο και τοσα αλλα .... ποιος ασχολειτε ομως με αυτα ???

   Διαγραφή
 2. "Ὁ Χρυσοχοΐδης ἀφιερώνει τά 2/3 τοῦ χρόνου του κάθε μέρα στό προσφυγικό."

  Σχόλιον: Κάνει κάτι γιά νά κλείσῃ τά σύνορα ἤ μήπως πασχίζει τά 2/3 τοῦ χρόνου του πῶς νά προωθήσῃ λαθρομετανάστας στήν ἐνδοχώραν, νά τούς ἐγκαταστήσῃ εἰς στρατηγικάς θέσεις (στρατόπεδα, εἰσόδους σέ πόλεις κ.λπ.), ὥστε ὅταν αὐτοί θά λάβουν τήν ἐντολήν νά τραβήξουν τήν χατζάραν καί νά μᾶς ἐπιτεθοῦν, νά μήν συναντήσουν σοβαράς ἀντιστάσεις; Τά γεγονότα δείχνουν ὅτι μᾶλλον τό δεύτερον συμβαίνει. Ἀλλοίμονον! Οἱ ἥρωες πρόγονοί μας ἔδωσαν τό αἷμά των γιά νά μᾶς παραδώσουν μίαν ἐλευθέραν Ἑλλάδα κι ἐμεῖς τήν παραδίδουμε στούς ἐχθρούς της μέ τήν ΚΟΡΟΙΔΙΑΝ ὅτι εἴμεθα ... "ἀνθρωπισταί"!!! Αἶσχος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι τρομερή η κατάσταση. Πέρασα μια Κυριακή από Αθήνα στη Ζήνωνος και μελαγχόλησα. Εκατοντάδες από τη μέση ανατολή, ένα πλήθος που είχε απλώσει πράγματα στα πεζοδρόμια , η μέση ανατολή στην Αθήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. IΔΟΥ ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
  ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΕΙΔΑΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ!!!ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΤΥΧΑΙΟ?ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΛΥΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΣ ,ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ .ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ , ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΘΕ ΛΑΘΡΟ.ΙΔΟΥ ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
  Με την ελπίδα οτι θα διαλυθεί η ιδέα οτι το Κοράνι διακατέχεται απο τις ίδιες αρχές και αξίες με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού μέσα απο τα Ιερά Ευαγγέλια:
  Κορανι 2: 191 'Σφαξτε τους άπιστους όπου κι'αν τους βρείτε'
  Κορανι 3: 28 'Οι Μουσουλμάνοι δεν πρεπει να εχουν άπιστους για φίλους'
  Κορανι 3: 85 'Οποιαδήποτε άλλη θρησκεία εκτος του Ισλαμ δεν είναι αποδεκτη
  Κορανι 5: 33 «Ακρωτηριάστε και σταυρώστε τους άπιστους αν εκφέρουν κριτική κατα του Ισλαμ»
  Κορανι 8: 12 «Βασανίστε και αποκεφαλίστε αυτους που πιστεύουν σε Γραφές άλλες απο το Κοράν騻
  Κοράνι 8:60 «Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να γνωρίζουν το χειρισμό όλων των όπλων για να τρομοκρατούν τους άπιστους»
  Κοράνι 8: 65 «Οι άπιστοι ειναι ηλίθιοι: πιέστε τους Μουσουλμάνους να τους πολεμήσουν»
  Κοράνι 9: 5 «Οταν σας δίνεται η ευκαιρία σκοτώστε τους άπιστους οπου κι'αν βρίσκονται»
  Κοράνι 9 30 «Οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί ειναι διεστραμμένοι, πολεμήστε τους»
  Κορανι 9: 123 «Πολεμηστε τους άπιστους που ειναι γείτονές σας»
  Κορανι 22: 19 «Τιμωρείστε τους ΄απιστους με φωτιά καμακώστε τους με ατσαλινα καμάκια, καψτε τους με βραστό νερό, συντρίψτε το κεφαλι και το σωμα τους"
  Κορανι 47: 4 «Μην προσπαθείστε να ζήσετε ειρηνικά με τους απιστους, αποκεφαλίστε τους αν πεσουν στα χέρια σας"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Την έχουμε βαμμένη. Θέλαμε πολυπολιτισμό και open minds, τώρα θα δρέψουμε τους καρπούς των έργων ή των μη έργων μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΟΥΝ ,ΑΥΤΟ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΤΕ.
  ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.Η ΧΟΥΝΤΑ ΩΣΤΟΣΟ ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΗΣ.
  Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015
  ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΒΑΖΕΙ STOP ΣΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!

  Το ΣτΕ βάζει φρένο στο ανεξέλεγκτο κύμα εισόδου προσφύγων και στην παροχή προσωρινής προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ δεν επιτρέπει παραμονή στην Ελλάδα παράτυπων προσφύγων...

  Παράλληλα, επέστρεψε ως μη νόμιμο στους εννέα συναρμόδιους υπουργούς το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών.

  Όμως, υπογραμμίζει το ΣτΕ, ο επίμαχος νόμος 3907/2011, δεν παρέχει στους αρμόδιους κρατικούς φορείς να θεσπίσουν «διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων το καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους άνευ καθορισμού κριτηρίων και προϋποθέσεων συναφών προς το καθεστώς αυτό και με τις οποίες μεταβάλλονται κατ’ ουσία οι οριζόμενες από τις πάγιες διατάξεις προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω καθεστώτος».
  pronews.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σύνορα σουρωτήρι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το χειροτερο ειναι οτι εχουν κανει "σορωτηρι" τα μυαλα μας γι'αυτο ειμαστε σ'αυτα τα μαυρα χαλια δυστυχως,αγαπητε,
  θαρθουν και χειροτερα σ'αυτο τον τοπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ...!!! 03/09/2019
  Τον επομενο μηνα θα συζητηθει στην ολομελεια του ευρωπαικου κοινοβουλιου
  Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.
  Αυτο για να γνωριζετε που μας πανε και τι μας ετοιμαζουν...!!!

   

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

  Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο : Εξέγερση μεταναστών σε όλη την Ελλάδα – Ά γ ρ ι α επεισόδια στα Γιάννενα – «F@ck the police»!!!!!!
  Ξεφεύγει η κατάσταση με τους μετανάστες. 


  Λίγο μετά τις 15.00 έφτασαν προχθές στο Κέντρο Φιλοξενίας του Κατσικά Ιωαννίνων, 82 πρόσφυγες και μετανάστες από τη Μόρια, στο πλαίσιο της "επιχείρησης αποσυμφορήσεως" του νησιωτικού 'hot spot'....


  Με αφορμή τη σημερινή άφιξη νέων προσφύγων και μεταναστών αρχικά μια μικρή ομάδα 30 περίπου ατόμων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας κλείνοντας την είσοδο του καταυλισμού.


  Αστυνομικές δυνάμεις πριν φτάσουν τα τρία λεωφορεία από τον Πειραιά άνοιξαν την είσοδο του καταυλισμού που την είχαν κλείσει με μεγάλο κορμό δέντρου με τους συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία στη θέα των αστυνομικών να οπισθοχωρούν.


  Σκηνικό περιορισμένης έντασης προκλήθηκε όταν κάποιοι εξ αυτών πέταξαν πέτρες προς τους αστυνομικούς ,με την τάξη ωστόσο να επανέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.


  Σκηνικό έντασης όμως με έντονους διαπληκτικούς και πετροπόλεμο ακολούθησε κατά την άφιξη των προσφύγων και των μεταναστών με κάποιους εξ αυτών να πετούν πέτρες στο εσωτερικό του καταυλισμού αλλά και σε ένα από τα 3 λεωφορεία προκαλώντας υλικές ζημιές , με την αστυνομία να προχωρά σε προσαγωγές 4 ατόμων.


  Αρκετοί από τους διαμένοντες στη Δομή κατά της έντονης διαμαρτυρίας τους για τις νέες αφίξεις φώναζαν συνθήματα κατά της ΕΛ.ΑΣ, όπως «f@ck the police» και κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.


  Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν εισέλθει στη Δομή όπου προς ώρας επικρατεί ηρεμία, ενώ στο χώρο παραμένει η διμοιρία των ΜΑΤ και η ηγεσία της Αστυνομίας.

  Επισης ΚΑΙ στην ΣΥΜΗ εχουν γινει πολλες καταληψεις και επεισοδια απο τους λαθροεισβολεις και οι κατοικοι του νησιου λενε πως : "βρισκονται ΠΑΝΤΟΥ
  οπου και να κοιταξεις θα τους βρεις μπροστα σου",λενε...!!!!
  (πηγη : οδυσσεια tv).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΟΛΑ ΤΖΑΜΠΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ
  ΣΠΙΤΙΑ,ΦΩΣ,ΝΕΡΟ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ,ΦΑΓΗΤΟ,
  ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ....!!!!
  ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ,
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ,ΗΘΙΚΑ,ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ "ΕΙΡΗΝΙΚΑ"
  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΥΘΗΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΑΝ ΟΧΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΗ.
  ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
  ΤΩΝ ΛΕΗΛΑΣΙΩΝ,ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ,
  ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΛΗΣΤΕΙΩΝ,ΒΙΑΣΜΩΝ,ΚΛΠ..
  ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΕΟΖ)...
  ΘΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ,ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ,Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΥΠΡΟΣ...ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ...
  ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΕΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Η ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η Ε.Ε.
  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ.
  ΔΕΝ ΘΑΧΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΑΞΙΜΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΤΥΠΗΣΕΙ
  ΠΟΛΥ...ΚΟΚΚΙΝΟ..ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ...!!!!
  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΓΡΑΜΕΝΟΥΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΙ "ΔΙΚΟΙ" ΜΑΣ.ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑΧΟΥΜΕ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠ'ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΛΗΘΙΝΟ..!!!!

  Μητσοτάκης Στην Βουλή: Είμαι Υπερήφανος Να Βλέπω Την Κοινωνία Μας Να Μετατρέπεται Σε Πολυπολιτισμική...!!!


   Οκτωβρίου 04, 2019 

  Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!
  Μοιραστείτε το στο Twitter
  Μοιραστείτε το στο Facebook
  Κοινοποίηση στο Pinterest

  Προφανώς πάνω στην ορμή του λόγου του ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ και δεν κατάλαβε οτι είπε αυτό που δεν έπρεπε να πει...ΤΟ ΕΙΠΕ ΟΜΩΣ..
  Απατώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βαρουφακη ο Μητσοτάκης στην βουλή για το μεταναστευτικο δήλωσε οτι είναι υποχρέωση της Ελλάδας να κάνει τα παιδιά των μεταναστών που γεννιουνται εδώ να νιώθουν Ελληνες και οτι Είναι υπερήφανος οταν πηγαίνει σε παρελάσεις να βλέπει την σημαία να την σηκώνει ο καλύτερος μαθητής απ'οπου και να προέρχεται και οτι είναι υπερήφανος να βλέπει την κοινωνία μας να μετατρέπεται σιγα σιγα σε πολυπολιτισμική...!!!!!!

  Όταν ακούς τον πρωθυπουργό της Ελλαδας να λέει αυτά τα λογια μέσα στην βουλή των Ελληνων καταλαβαίνει και ο πιο ανίδεος προς τα που πάει το πράγμα...

  Φυσικα θα ειναι υπερηφανος οταν αυριο
  οι τζιχαντιστες θα σφαζουν τους ελληνες στο γονατο...
  Θα ειναι υπερηφανος οταν θα διαμελιζετε η ελλαδα σε ΕΟΖ (ειδικη οικονομικη ζωνη
  και θα χανει εδαφη(θρακη,νησια κλπ)
  Γιατι να μην ειναι υπερηφανος για τον αυριανο ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
  ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ.
  Οσοι τους ψηφισαν να μουτζωνουν καθε πρωι στον καθρεφτη τις μουρες τους..
  με "υπερηφανια".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

  Αν είναι δυνατόν!!! Ειδήσεις στην Αραβική γλώσσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης! ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ...!!!


  Tρίζουν τα κόκκαλα του Γέρου του Μόρια....
  Δεν θα φαντάζονταν πριν λίγα χρόνια οι επαναστάτες ότι θα έδιναν την ζωή τους, για να έρθουν μετά από χρόνια οι νεοέλληνες και να δώσουν στους Άραβες, δηλαδή σε αυτούς που τότε πολεμούσαν με τον Ιμπραήμ, ίσα δικαιώματα....Η χώρα μας βρίσκεται υπό εισβολή και αντί να πάρουμε μέτρα, βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας.
  Κάνουμε απίστευτα δώρα στον Ερντογάν, ο οποίος τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, καθώς το σχέδιο αποσταθεροποίησης του Ελληνισμού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
  Έτσι λοιπόν, η δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης, έχει ολιγόλεπτο δελτίο ειδήσεων στην Αραβική!
  Ναι, καλά διαβάσετε. Δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν πολλά οι μετανάστες, τους τα δίνουμε εμείς απλόχερα.
  Οι εικόνες της άλωσης σε χώρες όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ήρθαν τώρα και στην Ελλάδα. Σε λίγο θα γίνει υποχρεωτική και η μπούρκα, ενώ θα… απαγορεύεται να φοράμε και Σταυρούς, διότι αυτό θα ενοχλεί τους μουσουλμάνους..!!!
  ☆☆☆
  Επισης απο πηγη που δεν μπορω να σας αποκαλυψω,τον Ιανουαριο του 2020 θα εχουμε θερμο επεισοδιο με την τουρκια.
  ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΤΕ...ΟΠΛΙΣΤΗΤΕ...ΟΡΓΑΝΩΘΗΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί....μην ξεχνάμε ότι ο Θεός αγάπη εστί, και ότι ο ίδιος αρχηγός της Πίστεώς μας , ο Χριστός, υπήρξε πρόσφυγας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑ ΛΙΓΟ...ΓΥΡΙΣΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ
   ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
   ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
   ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ;
   7.000.000 ΑΓΝΩΣΤΟΙ;;;; Ο ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΣ,ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.