19 Αυγ 2019

Ἔχει δικαίωμα ὁ Ἐπίσκοπος νὰ διδάσκει τὸ ποίμνιό του;

π. Τέλλος Παπαδόπουλος, Ἱερέας Κεντρικῶν Φυλακῶν 
Μελετώντας τὶς θέσεις καὶ τὰ σχόλια κάποιων ἀρθρογράφων ἐφημερίδων, μὲ ἀφορμὴ ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὶς ἐκτρώσεις, μᾶς προκλήθηκαν σοβαρὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα θὰ διατυπώσουμε στὴ συνέχεια πρὸς γενικότερο προβληματισμό. 
Κατ’ ἀρχήν, πρέπει νὰ διευκρινισθεῖ ὅτι τὴν, ἀνὰ τὸν κόσμο, μέσω διαδικτύου, διακίνηση τῶν ὡς ἄνω, σκοπίμως ἐπιλεχθέντων, ἀποσπασμάτων προφανῶς δὲν διενήργησε ὁ Πανιερώτατος. Ὁ τελευταῖος, μὲ τὰ ὅσα περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἐκτρώσεων ἀνέφερε, ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα πιστῶν, στὰ πλαίσια εὐρύτερης ὁμιλίας διαρκείας μιάμισης ὥρας. Τὸ ἀκροατήριό του ἤσαν κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ ἐλευθέρως ἦλθαν ἐπὶ τούτω, θέλοντας νὰ ἀκούσουν εὐαγγελικὸ λόγο ἀπὸ...
τὸν κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνο νὰ τὸν διδάξει, δηλαδὴ τὸν Ἐπίσκοπό τους. Νὰ σημειώσουμε, ἐπίσης, ὅτι ὁ ἐν λόγω Ἐπίσκοπος εἶναι κάτοχος δύο Πανεπιστημιακῶν Πτυχίων (Θεολογίας καὶ Νομικῆς) καὶ ὅτι στὰ πλαίσια τῆς τριακονταετοῦς καὶ πλέον ποιμαντικῆς του διακονίας ἔχει ἔλθει πολλάκις σὲ προσωπικὴ ἐπικοινωνία μὲ χιλιάδες ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, καθὼς καὶ κάθε οἰκογενειακῆς, ἐπαγγελματικῆς, κοινωνικῆς κατάστασης καὶ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου.

Ἀναρίθμητοι γέροντες, μεσήλικοι καὶ νέοι, ἄγαμοι καὶ ἔγγαμοι, γονεῖς, ἔφηβοι καὶ παιδιὰ ἔχουν, στὰ πλαίσια τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολόγησης, ἀνοίξει ἐνώπιόν του τὴν καρδιά τους καὶ τοῦ ἀπεκάλυψαν, ἐθελούσια, τὰ μύχια καὶ ἄδυτα τῆς ζωῆς καὶ τῆς ψυχῆς τους. (Στὴν πολυετῆ μαθητεία του σὲ σύγχρονους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε ἰδιαίτερα, ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι τοῦτο ὀλίγον ἐνδιαφέρει τοὺς ἐπικριτές του, τῶν ὁποίων καὶ κάποια, σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἀπόψεις του, σχόλια θὰ παραθέσουμε ἀμέσως πιὸ κάτω). 

Μὲ ὅλη τὴν ἐκτίμηση ποὺ πρέπει νὰ τρέφουμε πρὸς τὸ ἱερὸ λειτούργημα τοῦ δημοσιογράφου καὶ ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες, ἐπιτρέψετέ μας νὰ παραθέσουμε αὐτούσιους κάποιους χαρακτηρισμοὺς ἀρθρογράφων ἐφημερίδων ποὺ ἀφοροῦν στὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Ἐπισκόπου. 

Ὁ Μητροπολίτης, λοιπόν, Μόρφου, χαρακτηρίζεται «βαθειὰ διαταραγμένος ἄνθρωπος» (κατὰ τὸν «ἠπιότερο» μάλιστα χαρακτηρισμό), ὁ ὁποῖος εἶναι «ἐμφανὲς ὅτι ἔχασε τὰ λογικά του». ΟΙ ἀπόψεις του εἶναι «παραληρήματα» καὶ ὁ λόγος του μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ μὲ «ὀχετό». Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει, ὡς «σκοταδιστὴς» ποὺ εἶναι, «νὰ τὸ βουλλώσει». Οἱ ἀπόψεις του γιὰ τὶς χιλιάδες ἐκτρώσεις ποὺ κάθε χρόνο διενεργοῦνται στὴν πατρίδα μας καὶ ἡ «σύγκρισή» τους μὲ τὸν πράγματι ἀποτρόπαιο φόνο δύο ἀνυπεράσπιστων ἀθώων παιδιῶν εἶναι «ἐξοργιστικές», «ἐξωφρενικὲς» καὶ «χυδαῖες». (Λὲς καὶ τὰ ἐντὸς κοιλίας παιδάκια ἔχουν λιγότερη ἀξία ἀπὸ τὰ ἐκτὸς κοιλίας. Ἂς ἐρωτηθοῦν περὶ τούτου οἱ γονεῖς ἑνὸς ἐμβρύου, οἱ ὁποῖοι μετὰ ἀπὸ πολύχρονες προσπάθειες κατέστη δυνατὸν νὰ φέρουν στὴ ζωὴ ἕνα παιδάκι). 

Ἐκφράστηκε, ἐπίσης, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ ἱερεῖς δὲν μποροῦν «νὰ μπαίνουν στὸν χῶρο τῆς Ἐπιστήμης» καὶ νὰ κάνουν ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ εὐρήματα. (Παρεμπιπτόντως διερωτόμαστε κατὰ πόσον ἡ ὡς ἄνω «ἀπαγόρευση» ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ τὴν ποιμαντικὴ διακονία τους ἀσκοῦν καὶ κάποιο ἄλλο ἐπάγγελμα συναφὲς μὲ τὴν πανεπιστημιακή τους παιδεία, λ.χ. ἰατροί, καθηγητὲς Βιολογίας, Χημείας, κ.λπ.). Τέλος, μετὰ πάσης παρρησίας καὶ βεβαιότητας ἐκφράστηκε ἡ ἄποψη ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ Μητροπολίτου (περὶ ὁμοφυλοφιλίας καὶ ἐκτρώσεων) «ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ». 

Τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖο εὐλόγως, νομίζουμε προκύπτει εἶναι τὸ ἑξῆς: 
Ἂν οἱ ἔγκριτοι δημοσιογράφοι καὶ ἐπιστήμονες ποὺ διατύπωσαν τὰ πιὸ πάνω εἶχαν, ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, κάθε δικαίωμα νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, γιατί νὰ μὴν ἔχει καὶ ὁ Μητροπολίτης Μόρφου τὸ δικαίωμα νὰ ἀναφέρει (σὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἐλευθέρως θέλησαν νὰ γίνουν ἀκροατὲς τῶν διδαχῶν του) ὅτι κάποιες πράξεις, σύμφωνα μὲ τὴ σαφῆ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας (Βλ. ἐνδεικτικὰ Πρὸς Ρωμαίους 1, 24-27), εἶναι ἁμαρτήματα;. Τελειώνοντας, θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τοὺς ὑπευθύνους συντάξεως τῆς ἐφημερίδας, οἱ ὁποῖοι μοῦ ἔδωσαν τὴ δυνατότητα νὰ ἐκφράσω τὶς πιὸ πάνω προσωπικές μου ἀπόψεις. 

Τὸ κείμενο αὐτὸ δημοσιεύθηκε στὶς ἐφιμερίδες Φιλελεύθερο καὶ Πολίτη, 12 Αὐγούστου 2019

5 σχόλια:

 1. Από τη στιγμή
  που έχουμε
  μάθει να
  θεωρούμε
  τις επιστημονικές
  απόψεις

  ως απόλυτα

  ουρανοκατεβατα

  δ ό γ μ α τ α

  που δεν επιδέχονται
  συζήτηση...

  -μήπως ο
  Χίτλερ καί
  ο Στάλιν
  δεν είχαν
  από μια δράκα
  επιστήμονες
  στο τσεπάκι τους
  έτοιμους να
  υπηρετήσουν
  τα πανίσχυρα
  αφεντικά τους;-

  Καλά μας κάνουν.

  Και κάτι πληρωμένοι
  οικονομολόγοι της
  ΕΚΤ και του ΔΝΤ

  αφού βρήκαν
  χαζούς για δούλεμα...

  και όλοι οι εκτρωσάδες
  που θησαυρίζουν
  από την ανοησία μας,

  ναι όλοι αυτοί φταίνε,

  αλλά κι εμείς που
  μάθαμε να τους προσκυνάμε

  τι είμαστε;
  αθώοι;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο κατάντημα μιας κοινωνίας που διώκει δίχως τσίπα τον λόγο του Κυρίου!

  Ισίδωρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μὰ.....πῶς ἀλλιῶς θὰ ἀποκτήσει,ἔστω καὶ γιὰ λίγο,παγκόσμια ἐξουσία ὁ Δαίμων;;;
   Τὸ νοῦ μας στὸν Θεό,τὸ χέρι στὸν ζυγό !
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. Τι σημαινει το χερι στον ζυγο δηλαδη,
  για εξηγησε το μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΤΟ ΥΝΙ,ΣΤΟ ΟΡΓΩΜΑ ΑΔΕΛΦΕ,ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟ;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.