13 Μαρ 2019

«Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ψηφίζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἀντὶ-LGBTQ δεξιὰ κόμματα», λέει ὁμοφυλόφιλος ἱστορικὸς

 Τὸ ἄρθρο δημοσιεύθηκε σὲ ἀμερικάνικη φίλο-ὁμοφυλοφιλικὴ ἰστοσελίδα / ΚΟ
Στὶς ἀμερικανικὲς ἐνδιάμεσες ἐκλογὲς τοῦ 2018, το 82% τωνLGBTQ ψηφοφόρων ψήφισε ὑπὲρ τῶν Δημοκρατικῶν, τοῦ πολιτικοῦ κόμματος τῶν ΗΠΑ ποὺ εἶναι τὸ πιὸ “pro-LGBTQ”. Ἀλλὰ σὲ πολλὲς ἄλλες δυτικὲς χῶρες "τὰ δεξιὰ καὶ τὰ πιὸ φανατικὰ ὁμοφοβικὰ κόμματα (“right-wing and virulently homophobic”) ἀπολαμβάνουν σημαντικὴ ὑποστήριξη μεταξὺ τῶν ὁμοφυλόφιλων ψηφοφόρων" λέει ὀ Samuel Huneke, ἕνας ὁμοφυλόφιλος ἱστορικὸς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορντ ποὺ μελετᾶ τὸν...σύγχρονο εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό.

Ο Huneke εξέτασε τὰ στοιχεῖα ψηφοφορίας ἀπὸ 14 ἐκλογὲς σὲ πέντε δυτικὲς χῶρες - τὶς ΗΠΑ, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὴ Γαλλία, τὴ Γερμανία καὶ τὴ Βραζιλία - καὶ στὴ συνέχεια δημοσίευσε ἕνα πρόσφατο ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὸ ἀνησυχητικὸ φαινόμενο. Ο Hunekeπαρατήρησε ὅτι:
«Οἱ ψηφοφόροι τῶν ΛΟΑΤ σὲ ἄλλες [ἐκτὸς ΗΠΑ] χῶρες ἦταν λιγότερο πιθανὸ νὰ ὑποστηρίξουν τὸ συντηρητικὸ (ἢ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὸ ἀκροδεξιὸ) κόμμα κατὰ μέσο ὄρο μόνο ἑπτὰ τοῖς ἑκατό. Καὶ ὅταν κοιτάζετε μόνο τοὺς ὁμοφυλόφιλους ἄνδρες, τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀκόμα πιὸ ἐντυπωσιακά. Σὲ ἄλλες χῶρες, οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἦταν κατὰ μέσο ὄρο πιο πιθανὸ ἀπὸ τὸ γενικὸ ἐκλογικὸ σώμα να ὑποστηρίξουν τὸ συντηρητικὸ ἢ τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα.

Γιὰ παράδειγμα, μία γαλλικὴ δημοσκόπηση τοῦ 2015 ἔδειξε ὅτι το26% των ὁμοφυλοφίλων καὶ ἀμφιφυλόφιλων ἀνδρῶν ψηφοφόρων ὑποστηρίζει την Marine Le Pen, τὴν ἀντὶ-ὁμοφυλόφιλη πολιτικὸ μὲ τὸ ἀκροδεξιὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο – τὴν στιγμὴ ποὺ μόνο το 16%των straight ψηφοφόρων ὑποστήριξε την Le Pen. Τὴν ἴδια χρονιά, το 38% των ὁμοφυλοφίλων ἀρσενικῶν ζευγαριῶν ψήφισε γιὰ τὸ κόμμα της Le Pen, ἐνῶ μόνο το 29% των straight ζευγαριών ἔκανε τὸ ἴδιο. 

Ο Huneke σημειώνει ὅτι στὴ Γαλλία καὶ στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Βραζιλίας, οἱ ἀκροδεξιοὶ πολιτικοὶ ἔλαβαν ὁ καθένας τοὺς ἕνα σημαντικὸ μέρος τῆς ψήφου τῶν ὁμοφυλοφίλων. Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, τὸ 26% τῶν ψηφοφόρων LGBTQ υποστηριξε τὸ Συντηρητικὸ Κόμμα.

Σὲ αὐτὸ τὸ διάγραμμα ποὺ δημοσιεύτηκε ἀπὸ τον Huneke, ἡ δεύτερη στήλη δείχνει τὸ ποσοστὸ τῆς ὑποστήριξης ὁμοφυλοφίλων ἤ LGBTQ σε διάφορα δεξιὰ κόμματα. Ἡ δεξιὰ στήλη δείχνει ἐὰν οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἰ LGBTQ υποστηρίζουν αὐτοὺς τοὺς ὑποψηφίους πιὸ συχνὰ (πράσινο) ἢ λιγότερο (κόκκινο) ἀπὸ τουςstraight ψηφοφόρους. 

Αὐτὴ δὲν εἶναι μία ἐπίσημη μελέτη καὶ ὀ Huneke δηλώνει ὅτι ἡ ψῆφος γιὰ αὐτὸ τὸ ζήτημα εἶναι λεπτή, ὅποτε δὲν μποροῦμε νὰ συναγάγουμε γενικὰ συμπεράσματα. Γιὰ παράδειγμα, στηΓερμανία, ὀ Huneke παραδέχεται ὅτι ἡ εἰκόνα εἶναι πιὸ ὀμιχλώδης: Μόνο τὸ 2,7% τῶν ψηφοφόρων LGBTQ υποστηριξε τὸ ἀκροδεξιό, ὁμοφοβικὸ κόμμα (με ηγέτιδα ὁμοφυλόφιλη!)Alternative for Germany (AfD).

Ἀκόμη ὅμως, ὀ Huneke πιστεύει ὅτι ὅταν οἱ ὁμοφυλόφιλοι μελετηθοῦν ὡς ὁμάδα, σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀπὸ αὐτοὺς ψηφίζει δεξιά. Λέει ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει στὴν Ἀμερική, ὅπου ἡ μακρόχρονη ἀντίθεση τῶν Ρεπουμπλικάνων στὴν ὑγειονομικὴ περίθαλψη ποὺ συνδέεται μὲ το HIV, στὴν ἰσότητα τοῦ γάμου καὶ σὲ ἄλλα πολιτικὰ δικαιώματα τῶν LGBTQ οδήγησε τὴν πλειοψηφία τῶν ὁμοφυλόφιλων ψηφοφόρων στοὺς Δημοκρατικούς. 
 
Ἀλλὰ σὲ ἄλλες δυτικὲς χῶρες ποὺ δὲν ἔχουν τὸ ἴδιο διπολικὸ σύστημα μὲ τοὺς κακοὺς καὶ τοὺς ἥρωες, ἡ ψῆφος τῶν ὁμοφυλόφιλων δὲν κλίνει πάντα πρὸς την liberal πλευρά.

"Οἱ πολιτικὲς γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους σὲ ἄλλες χῶρες ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ΛΟΑΤ - εἰδικὰ οἱ ἄνδρες ὁμοφυλόφιλοι - δὲν εἶναι ἐγγενῶς προοδευτικοὶ ψηφοφόροι. Δῶστε τοὺς τὴν εὐκαιρία καὶ θὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῆς ξενοφοβίας, τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ μισογυνισμοῦ. Οἱ Δημοκρατικοὶ (καὶ τὰ προοδευτικὰ κόμματα σὲ ἄλλες χῶρες, γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ) δὲν μποροῦν καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωροῦν τὴν ψῆφο τῶν ὁμοφυλόφιλων δεδομένη ", καταλήγει ὀHuneke.

ΚΟ: Προσωπικὰ πιστεύω, ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ (ἢ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς) δὲν στρέφονται πρὸς τὴν «ἀκροδεξιά», ἁπλὰ ὁλοένα καὶ περισσότερο ἀποστρέφονται τὴν liberal/ἀριστερά, ἡ ὁποία μοιάζει νὰ ἔχει πάρει ὁριστικὸ διαζύγιο ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν κοινὴ λογικὴ καὶ τὸ μόνο ποὺ τῆς ἔχει ἀπομείνει εἶναι τὰ «προοδευτικὰ» τσιτάτα καὶ οἱ εὔκολες δαιμονοποιήσεις. Λογικὸ λοιπόν, γιὰ λόγους καθαρὰ ψηφοθηρικούς, ἡ ἀριστερὰ νὰ ἐπενδύει πλέον, στοὺς μετανάστες καὶ τοὺς «πρόσφυγες» στοὺς ὁποίους «καίγεται» νὰ δώσει δικαίωμα ψήφου. Ἀλλὰ οὔτε αὐτούς, ἐδικὰ ἐκείνους τῆς «πρώτης γενιᾶς», πρέπει νὰ τοὺς θεωρεῖ δεδομένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.