31 Ιαν 2019

Σκόπια : Ὁ σκοτεινὸς ρόλος τοῦ Τζόρτς Σόρος καὶ οἱ ΜΚΟ


Ἡ σύγχρονη διπλωματία δὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο κρατῶν. Κρίσιμο ρόλο παίζουν ἰδιῶτες καὶ φορεῖς τῆς «κοινωνίας τῶν πολιτῶν» πού… ἀξιοποιοῦν διπλωμάτες, πολιτικοὺς καὶ πανεπιστημιακοὺς χωρὶς τοὺς περιορισμοὺς τῶν τυπικῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματoύχων.
Ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ think tanks, τὰ τόσο σημαντικὰ γιὰ τὴ χάραξη τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ποὺ τὰ περισσότερα στηρίζονται σὲ κάποιου εἴδους ἰδιωτικὴ χορηγία, μέχρι τὴν ἔκρηξη τῆς ἐμφάνισης ΜΚΟ σὲ ὅλες τὶς «καυτὲς ζῶνες» τοῦ πλανήτη, τὰ παραδείγματα αὐτῆς τῆς «ἰδιωτικοποίησης τῆς διπλωματίας» εἶναι πολλά. Καὶ κάπου ἐκεῖ μπαίνει σφήνα ὁ Τζὸρτζ Σόρος, ὅπως φάνηκε καὶ στὴν ὑπόθεση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.
Μὲ τὰ ἀμερικανικὰ δεδομένα ὁ Σόρος εἶναι «προοδευτικός». Ὅμως, ὑποστηρίζει ἕνα εἶδος «ἀνθρωπιστικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ», σὰν κι αὐτὸν ποὺ εἴδαμε νὰ προτείνεται ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν κυβερνήσεων Κλίντον. H ἱστορία του σὲ αὐτὸ τὸ πεδίο, ἀφοῦ ὡς trader ἦταν ἤδη γνωστός, ξεκινάει - ὄχι τυχαία, κατὰ πάσα πιθανότητα - μὲ τὴ δημιουργία τοῦ....
International Crisis Group τὸ 1995, χάρη σὲ μία κρίσιμη χρηματοδότηση ποὺ ἔκανε, ἐν μέσω τῆς γιουγκοσλαβικῆς κρίσης. Ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ ἔκθεση τοῦ International Crisis Group ἦταν αὐτὴ τοῦ 1998 γιὰ τὸ Κόσοβο ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὑποδείκνυε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐπέμβαση τοῦ ΝΑΤΟ, ὅπως καὶ ἔγινε τὸ 1999!Τὰ Βαλκάνια καὶ ἡ ΜΚΟποίηση

Ὅταν κατέρρευσαν τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, τέθηκε τὸ ζήτημα νὰ ἀνασυγκροτηθοῦν ὄχι μόνο οἱ πολιτικοὶ θεσμοὶ ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνία τῶν πολιτῶν.Αὐτὸ δὲν μποροῦσε εὔκολα νὰ γίνει ἀπὸ ἐπίσημους «δυτικοὺς κρατικοὺς φορεῖς». Πῶς θὰ γινόταν λοιπόν; Μὲ τὴν… καθοριστικὴ «συνδρομὴ» τῶν ΜΚΟ. Ὅπως τὸ Open Society Foundation, ποὺ ἵδρυσε ὁ Σόρος, μὲ ὄνομα ποὺ παραπέμπει στὸν Πόπερ καὶ τὴν «ἀνοιχτὴ κοινωνία». Αὐτὸ τὸ ἵδρυμα καὶ τὰ τοπικὰ παραρτήματά του ἔχουν παίξει τὸν δικό τους ρόλο.Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ συνολικὸ ποσὸ ποὺ ἔχει δώσει ὁ Σόρος μέχρι τὸ 2017 γιὰ τέτοιες δράσεις ἀγγίζει τὰ 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιὰ τὸ 2018 ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Open Society Foundation ἄγγιζε τὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 81,7 ἀφοροῦν τὴν Εὐρώπη.Τὸ Open Society Foundation δραστηριοποιήθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς στὴν ΠΓΔΜ. Μάλιστα, ἐξαρχῆς ἐπέλεξε περιέργως νὰ ὀνομάζει τὴ γειτονικὴ χώρα «Μακεδονία». Ἀπὸ τὸ 1992 τὰ ποσὰ ποὺ διέθεσε στὴ γειτονικὴ χώρα ἄγγιξαν τὰ 98,7 ἑκατομμύρια εὐρώ.Ὁ ἴδιος ὁ Σόρος ἔδωσε δάνειο στὴν ΠΓΔΜ τὸ 1993 γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση, τὸ 1994 ἐπιδότησε ἀερομεταφορὲς προϊόντων στὴ Σλοβενία (καὶ ἄρα στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορὲς) ἐν μέσω ἑλληνικοῦ ἐμπάργκο, χρηματοδότησε σχολεῖα κ.λπ. Τὸ Open Society Foundation εἶχε ἐπιδείξει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ γειτονικὴ χώρα, ἰδίως μετὰ τὴ σοβαρὴ ἐσωτερικὴ κρίση ποὺ ὁδήγησε στὴ Συμφωνία τῆς Ὀχρίδας. Ἡ τοποθέτησή του, ὅπως φαίνεται ἀπὸ διάφορες ἐκθέσεις του, ἦταν ὑπὲρ μίας πορείας ἔνταξης τῆς γείτονος στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ, κριτικὸ ἀπέναντι στὴ Ρωσία καὶ ἐπικριτικὸ γιὰ τὴ στάση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων μετὰ τὸ 2008, ὅπως καὶ γιὰ τὴ στάση τοῦ VMRO τὰ τελευταία χρόνια.


Καταγγελίες γιὰ παρεμβάσεις

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2017 ἔξι ἀμερικανοὶ γερουσιαστὲς ἔστειλαν ἐπιστολὴ στὸν ἀμερικανὸ ΥΠΕΞ Ρὲξ Τίλερσον ρωτώντας γιατί ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία ξένης βοήθειας τῶν ΗΠΑ (USAID) δίνει μεγάλα ποσὰ στὸ Open Society Foundation στὴν ΠΓΔΜ πού, σύμφωνα μὲ τὶς καταγγελίες τους, ἐνίσχυε ἀριστερόστροφες ὀργανώσεις καὶ ΜΜΕ.Τὴν ἴδια περίοδο ἡ ἀμερικανικὴ ὀργάνωση Judicial Watch κατήγγειλε ὅτι ἀπὸ τὸ 2012 ἕως τὸ 2016 τὸ ἵδρυμα τοῦ Τζὸρτζ Σόρος ἔλαβε 4.819.125 εὐρὼ ἀνάμεσα στὸ 2012 καὶ τὸ 2016 καὶ ὅτι σὲ συνεργασία μὲ τὸν τοποθετημένο ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα πρεσβευτὴ τῶν ΗΠΑ στὰ Σκόπια Τζὲς Μπέιλι χρησιμοποίησαν αὐτὰ τὰ ποσὰ γιὰ νὰ ἀποσταθεροποιήσουν τὴν «κεντροδεξιὰ κυβέρνηση» (δηλαδὴ τὴν κυβέρνηση Γκρούεφσκι).Οὐσιαστικά, καταγγέλλονται παρεμβάσεις γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Ζόραν Ζάεφ στὴν πρωθυπουργία ποὺ ἦταν πιὸ εὐνοϊκὸς σὲ μία συμφωνία τύπου Πρεσπῶν. Ὅπως ξέρουμε, λίγους μῆνες ἀργότερα ξεκίνησαν οἱ διερευνητικὲς ἐπαφὲς Ἀθήνας – Σκοπίων ποὺ ὁδήγησαν στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.Τὸ Open Society Foundation στήριξε ἐξαρχῆς τὴν προοπτική τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν καὶ ἔριξε τὸ βάρος καὶ τὴν ἐπιρροὴ ποὺ ἔχει στὴν κοινωνία τῆς γείτονος ὑπέρ της.Ἡ στάση του μᾶς βοηθᾶ νὰ καταλάβουμε τὸν σύνθετο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁρίζεται σήμερα ὁ «διεθνὴς παράγοντας», ποὺ δὲν περιορίζεται ἁπλῶς σὲ κυβερνήσεις καὶ ἐπίσημους διεθνεῖς ὀργανισμούς, ἀλλὰ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἐνεργὸ δράση «ἰδιωτικῶν φορέων» γιὰ τὴν προώθηση τῶν βασικῶν σχεδιασμῶν τῆς Δύσης…

5 σχόλια:

 1. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΞΟΔΕΨΩ ΦΑΙΑ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ.
  ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΕΥΩ.Ο ΣΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΩΝ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλλιόπη, τι ακατανοησίες λες?
  Εσύ μεθοδεύεις την ανάσταση? του έθνους? πώς?
  Ο Σόρος είναι απών? δηλαδή απορρίπτεις τους συσχετισμούς που έκανε το αρθρο?

  Αν είναι να συνεισφέρεις στη συζήτηση, τότε μίλα ξεκάθαρα και άστα λακονικά στιχάκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὁ Σόρος εἶναι ἀπών ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση.Τί δὲν καταλαβαίνεις;;;
   Σὲ τρόμαξε τὸ <>θὰ σοῦ τὸ πῶ
   <<ὀνειρεύομαι;;ὀραματίζομαι;;ἀγωνίζομαι;;ἔ;;
   πιό κατανοητό;;Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τί σχεδιάζει ὁ Σόρος !
   Πειράζει;;Σὲ ἐνοχλεῖ;;Σὲ χαλάει;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. καἰ βάζε ἐπίσης,σὲ παρακαλῶ,ἑλληνικά ἐρωτηματικά.....
   ἔχουμε καὶ ἕνα χρέος στὴν γλῶσσα...
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ - ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ! Ντοκουμέντα και βίντεο

  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:

  Το Ειδικό Δικαστήριο κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν όσοι υπογράψουν ή ψηφίσουν το Πρωτόκολλο προσχώρησης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, λόγω παραβίασης θεμελιώδους άρθρου της Συμφωνίας των Πρεσπών, που είναι πια ...Νόμος τους Κράτους και ξαφνικά δένει χειροπόδαρα τους "δημίους" της Μακεδονίας μας!

  Και ίσως αυτός να είναι ο κρυφός λόγος που η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην κύρωσή του, ενώ θα έπρεπε, βάση της Συμφωνίας, η κύρωση του Πρωτοκόλλου να γίνει το ίδιο βράδυ με την ψήφιση της Συμφωνίας!

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΕ ΚΑΝΕΙΣ

  Είναι αυτό που λέει η παροιμία πως "ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη"!
  Και φαίνεται πως τον αγαπάει πολύ...
  Γιατί, όπως θα διαπιστώσουν όλοι, υπάρχει ένα σημείο που δεν πρόσεξε κανείς και αποτελεί "πυρηνική βόμβα"!

  Πρόκειται για το Άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο β, ii, όπου - πέραν της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια -αναφέρονται ρητά δύο απολύτως δεσμευτικοί όροι, χωρίς τους οποίους απαγορεύεται πλέον δια Νόμου η Ελλάδα να ζητήσει πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αλλά και απαγορεύεται να κυρώσει το Πρωτόκολλο προσχώρησής τους, στη Βουλή των Ελλήνων!

  -..συνέχεια - > https://odysseiatv.blogspot.com/2019/02/blog-post_29.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.