20 Δεκ 2018

Ἀκαδημαϊκὸς στοὺς New York Times: Ἴσως εἶναι λύση ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν προστασία τῆς φύσης!

Δὲν ἔχει ὅρια πλέον ὁ παραλογισμὸς τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας»! Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἡ διάσημη ἐφημερίδα New York Times δημοσίευσε ἕνα ἐκτενὲς ἄρθρο ἑνὸς καθηγητή Φιλοσοφίας τοῦ Clemson University ὀνόματι Todd May στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζει οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὅτι στὴν διαδράση μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ φυσικοῦ περιβάλλοντος μὲ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειές της ἡ πλάστιγγα γέρνει πρὸς τὴν προστασία τῆς φύσης καὶ εἶναι προτιμητέoς ὡς λύση ὁ περιορισμὸς πληθυσμιακά καὶ ἡ μερικὴ ἐξαφάνισή του ἀνθρωπίνου εἴδους! Μὲ ἄλλα λόγια θεωρεῖ ὅτι ἡ συρρίκνωση τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ παγκοσμίως μπορεῖ νὰ προταθεῖ ὡς λύση καθὼς θὰ περιορίσει δραστικὰ καὶ μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος!
Κι ἂν νομίζατε ὅτι τέτοιες ἀπόψεις ποὺ ὄζουν θάνατο εἶναι μεμονωμένες κάνετε λάθος! Πολλοὶ ὄψιμοι «ἀνθρωπιστὲς» μὲ ἀκαδημαϊκὲς περγαμηνὲς καὶ θώκους καθώς και ριζοσπαστικοί περιβαλλοντολόγοι γράφουν σωρείες μελετῶν καὶ....
διοργανώνουν διεθνῆ συνέδρια στὰ ὁποῖα προτείνεται εὐθέως ὡς πανάκεια γιὰ τὴν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη παρέμβαση ὁ δραστικὸς περιορισμὸς τῶν γεννήσεων!
Δυστυχῶς, ζοῦμε σὲ ἐποχὴ ποὺ οἱ «πνευματικοὶ» ἄνθρωποι μὲ «ἐπιστημονικὰ» ἐπιχειρήματα σπέρνουν δηλητήριο καὶ δὲν διστάζουν νὰ μιλοῦν ξεδιάντροπα κατὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἴδιου του ἀνθρωπίνου προσώπου!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.